Lista propunerilor de proiecte - Modulul 1, Rezultatele evaluării - Competiţia ianuarie 2006
Nr. crt. COD MEC DIRECTOR PROIECT INSTITUTIE TITLUL PROIECTULUI PUNCTAJ
1 3130 ABAGIU TRAIAN ALEXANDRU INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI Cresterea competitivitatii productiei de refractare monolitice prin dezvoltare tehnologica, valorificare de noi resurse si reducerea consumurilor energetice si a emisiilor de poluanti 81,00
2 6792 ABALARU IONEL AUREL INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI Cercetari privind realizarea unui sistem integrat high-tech pentru monitorizarea vibro-acustica si control dimensiona a procesului de rectificare, pentru cresterea calitatii productiei si a gradului d 87,00
3 4823 ACATRINEI ANGELA-LIGIA INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI Evaluarea efectelor amenajarii luncii cursului inferior al Prutului asupra florei si faunei in vederea identificarii unor solutii de reabilitare a zonei 83,33
4 1201 ACHIM GHEORGHE STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VALCEA Cresterea eficientei economice si îmbunatatirea randamentelor la înmultirea vegetativa a plantelor horticole lemnoase prin procedee si cu instalatii moderne 89,33
5 4319 ACHIMAS GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Cresterea calitatii tevilor indoite in 3D prin proiectarea unor utilaje performante si verificarea cu sisteme stereo vision bazate pe prelucararea digitala a imaginii 84,00
6 3685 ACHIMAS-CADARIU ANDREI-BELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Sistem cu eficacitate sigura de control al calitatii diagnosticului in programul de screening al cancerului 89,00
7 3691 ACHIMAS-CADARIU ANDREI-BELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Sistem de diagnistic si monitorizare la distanta pentru managementul pacientilor cu risc vital 80,00
8 1498 ADAM ADRIAN ANDREI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG DIN BUCURESTI cercetari inovative privind realizarea unei tehnologii de combustie eficienta si ecologica a huilelor in sistemul focar-arzatoare cu aplicatie la cazanele de 420 t/h 89,67
9 2376 ADAM DANIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND TRATAMENTUL MINIM INVAZIV AL FRACTURILOR CORPILOR VERTEBRALI OSTEOPOROTICI PRIN KYFOPLASTIE 90,00
10 5523 ADAM MARICEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM INTELIGENT DE SUPRAVEGHERE SI DIAGNOZA A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 84,00
11 9021 ADRIAN NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU LOCUINTE SI CONSTRUCTII SOCIAL CULTURALE PRODOMUS SA DIN BUCURESTI STRATEGII COMPLEXE DE  EVALUARE SI RECONVERSIE A  POTENTIALULUI FUNCTIONAL AL ZONELOR INDUSTRIALE URBANE CARE EXERCITA CONSTRANGERI ASUPRA MEDIULUI SI CLIMATULUI, UTILIZAND PRINCIPIILE DEZVOLTARI 83,67
12 9262 AILENEI DOREL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Coeziunea economico-sociala si implicatiile asupra participarii active la dezvoltarea durabila a Europei largite 82,00
13 1895 AILINCAI COSTICA STATIUNEA PENTRU CERCETARI AGRICOLE DIN PODUL ILIOAIEI Produse si tehnologii pentru promovarea unui sistem de agricultura durabila si pentru protectia resurselor agroecologice in Podisul Moldovei 93,33
14 4165 AIORDACHIOAIE DOREL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI ELABORAREA UNOR NOI COMPONENTE SI STRUCTURI DE CONDUCERE PENTRU AGREGATELE AEROELECTRICE, IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE SI A CALITATII ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE 81,00
15 3753 AIRINEI ANTON INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI Noi materiale multifunctionale bazate pe suporturi macromoleculare si structuri identificate in resurse naturale 83,00
16 769 ALBULESCU CARMEN ZECASIN SA LANT TEHNOLOGIC COMPLEX PENTRU MANAGEMENTUL DURABIL AL DEJECTIILOR SI REDUCEREA NOXELOR IN FERMELE DE ANIMALE 79,00
17 5003 ALBULESCU CARMEN ZECASIN SA MATERIALE NOI  NANOSTRUCTURATE, CU EFECTE BIOACTIVE, PENTRU CONTROLUL SI DIMINUAREA RISCULUI LA INFECTII  IN MEDIU INTRASPITALICESC 75,00
18 5009 ALBULESCU CARMEN ZECASIN SA SOLUTII TEHNOLOGICE SI STRATEGIE DE REDUCERE  A ACUMULARILOR DE NAMOL ROSU PRIN VALORIFICARE SI REALIZAREA DE NOI PRODUSE 80,00
19 836 ALBULESCU RADU NICOLAE AUREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI Interferente farmacologice ale unor produsi fitoterapeutici cu agenti terapeutici conventionali; modele predictive in optimizarea designului terapeutic modern 80,00
20 4101 ALDEA NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA STRUCTURA CRISTALINA SI ELECTRONICA A NANOCLUSTERILOR DE AUR SUPORTATI SI IMPLICATIILE ACESTEIA IN ACTIVITATEA CATALITICA, PROCESE FUNDAMENTALE SI APLICATII 82,00
21 1247 ALECU GEORGETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA Ecologizarea de tehnologii specifice materialelor ceramice prin securizarea echipamentelor 73,00
22 2112 ALEXA DIMITRIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Asigurarea calitatii si economisirii energiei electrice urmarind dezvoltarea sustenabila pe termen lung si competitivitatea sistemelor energetice, prin convertoare de putere performante neeligibil tehnico-stiintific
23 2608 ALEXA MARIUS OVIDIU STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SUCEAVA VALORIFICAREA CONTRIBUTIEI CAMPULUI ELECTROMAGNETIC GENERAT ANTROPIC, LA POTENTAREA PARAMETRILOR PRODUCTIEI AGRICOLE SI CRESTEREA CALITATII VIETII 71,00
24 754 ALEXANDRESCU CORNELIU MIHAIL Centrul de Cercetare, Proiectare, Service si Consulting în Domeniul Telecomenzi si Electronica  în Transporturi Managementul Resurselor in Transportul Public 90,67
25 10272 ALEXANDRESCU GELU UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI  CAROL I SISTEM DE COMUNICATII MOBIL CU ACCES LA INTERNET DE BANDA LARGA IN SPRIJINUL PROCESULUI EDUCATIONAL 81,33
26 3659 ALEXANDRESCU GRIGORE UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI  CAROL I DETERMINARI ALE SECURITATII ZONEI EXTINSE A MARII NEGRE ASUPRA PERSPECTIVELOR SECURITATII EUROPENE 83,00
27 1290 ALEXANDRESCU LAURENTIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE - SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE BUCURESTI COMPOZITE POLIMERICE TERMOPLASTE MULTIFUNCTIONALE BAZATE PE DESEURI ELASTOMERICE DEVULCANIZATE SI MODIFICATE CHIMIC 81,00
28 4104 ALEXANDRESCU LAURENTIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE - SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE BUCURESTI NANODISPERSII ADEZIVE ECOLOGICE PE BAZA DE ELASTOMERI GREFATI, DESTINATE ARTICOLELOR DIN PIELE SI CAUCIUC 83,00
29 4293 ALEXANDRESCU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Sisteme pneumatice avansate de actionare precisa in robotica si in alte aplicatii industriale bazate pe dezvoltarea de noi tipuri de servo-distribuitoare proportionale in conceptie mecatronica 91,33
30 4301 ALEXANDRESCU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM COMPUTERIZAT DE DETECTIE, DIAGNOZA SI MONITORIZARE A AFECTIUNILOR PARODONTALE SI DE CERCETARE A UNEI  TERAPII INOVATIVE DE TRATARE A ACESTORA  (DEDIMOPARODO) 85,67
31 594 ALEXANDRI CECILIA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA Studiu privind implicatiile producerii si utilizarii biocombustibililor asupra productiei agricole si a mediului 72,00
32 1600 ALEXANDROV MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA INCDM DIN CONSTANTA PARTENERIAT STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI EXPLOATAREA DURABILA A LACURILOR LITORALE. APLICATIE PILOT LACUL TASAUL 80,00
33 8682 ALEXANDRU ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNOLOGIA SI APARATURA NECESARA OBTINERII DE STRATURI SUBTIRI METALICE CU PROPRIETATI FIZICO-MECANICE SPECIALE PRIN DESCARCARE ELECTRICA IN IMPULS neeligibil tehnico-stiintific
34 837 ALEXE GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI ATENUAREA RISCULUI SEISMIC AL COMPLEXELOR UNIVERSITARE PRIN ACTIVITATI SI INTERVENTII SPECIFICE neeligibil tehnico-stiintific
35 617 ALEXE PETRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI ALIMENTE FUNCTIONALE: CERCETARI PRIVIND CRESTEREA CALITATII SI SIGURANTEI ALIMENTELOR PRIN CONCEPEREA, PRODUCEREA SI LANSAREA DE PRODUSE SINBIOTICE NOI 94,67
36 3384 ALEXEI ADRIAN-MIHAI AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI TEHNOLOGII MILITARE -MAPN BUCURESTI Optimizarea si monitorizarea transportului de suprafata utilizand sisteme de pozitionare prin sateliti 79,00
37 6704 ALEXIUC FLORIN SC INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI Sistem informatic bazat pe achizitie date si metode avansate de decizie in timp real pentru comanda si controlul unui costum ortetic robotizat 85,00
38 1577 AMARANDEI DUMITRU UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cercetari privind relatia structura-proprietati material la prelucrarea cu viteze mari si implementatrea acestor tehnologii în mediul industrial cu implicatii în ccompetitivitatea economiei nationale 87,00
39 392 AMARIEI CORNELIU UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA Cercetari privind reabilitarea complexa a structurilor si functiilor sistemului dento-maxilar folosind analiza si simularea CAD/CAM/CAE si realitatea virtuala 81,00
40 3943 AMBARUS SILVICA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BACAU MANAGEMENTUL BIODIVERSITATII SI CONSERVARII GENETICE A SPECIILOR LEGUMICOLE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII AGRICULTURII BIOLOGICE SI SUSTENABILE IN VEDEREA INTEGRARII CERCETARII ROMANESTI IN PROGRAMELE UE 92,00
41 2407 AMZA GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Calculul, proiectarea si realizarea unor motoare ultrasonice utilizate în robotica sau microrobotica 83,00
42 1791 AMZICA FLORIN CONSTANTIN SC CEPROCIM SA Cercetari fundamentale privind comportarea sistemelor liante cimentoide sub actiunea atacului chimic 72,00
43 1104 ANASTASIEI MIHAI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI GEOMETRIE LAGRANGE REALA SI COMPLEXA. APLICATII 74,00
44 527 ANCAU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Sisteme expert de optimizare a proceselor tehnologice 83,00
45 667 ANDREESCU CRISTIAN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND REALIZAREA SUPRASTRUCTURILOR DE REZISTENTA ALE AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT URBAN UTILIZAND TEHNOLOGII AVANSATE, CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE PRIVITOARE LA PROT 89,00
46 672 ANDREESCU ECATERINA S.C. CEPROCIM S.A. Integrarea cunostiintelor si metodelor de procesare avansate în lucrari de consolidare, lucrari geotehnice si de ingineria mediului prin tehnica injectarii cu fluide pe baza de sisteme cimentoide 90,33
47 1947 ANDREESCU ECATERINA INSTITUTUL NATIONAL DE CIMENT CEPROCIM SA DIN BUCURESTI Cercetari fundamentale privind modelarea caracteristicilor reologice, fizico-mecanice si estetice ale mortarelor utilizate in restaurarea tencuielilor monumentelor istorice 80,00
48 1356 ANDREESCU NICOLETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DIN BUCURESTI CREARE SISTEM DE EXPERTIZA PROSPECTIVA SI EVALUARE A RISCULUI POPULATIEI ANGAJATE IN RELATIE CU EXPUNEREA LA AGENTII BIOLOGICI 87,00
49 3021 ANDREI ANA-MARIA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI CERCETARI BIOTEHNOLOGICE INTERDISCIPLINARE PENTRU REALIZAREA DE TEHNOLOGII SI PRODUSE LARVICIDE BIOLOGICE DESTINATE PROTECTIEI MEDIULUI SI POPULATIEI FATA DE TANTARI SI MUSTE IN SPATIILE URBANE, TURIS 81,33
50 3033 ANDREI ANA-MARIA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI STRATEGIE DE PROTECTIE ECOLOGICA A CULTURILOR FORESTIERE PRIN METODE BIOLOGICE DE MANAGEMENT AL SOLULUI 81,67
51 3041 ANDREI ANA-MARIA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI SISTEM TEHNOLOGIC DE FABRICARE IN CICLU INTEGRAT A UNOR PRODUSE PE BAZA DE INSECTE SI MICROORGANISME PENTRU PROTECTIA SI NUTRITIA BIOLOGICA A PLANTELOR 84,33
52 6510 ANDREI AUREL REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE SUCURSALA DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI PLATFORMA TEHNOLOGICA INTEGRATA DE INGINERIE ELECTROCHIMICA   A SUPRAFETELOR PENTRU MATERIALE AVANSATE;   APLICATII IN DOMENIUL EVALUARII INTEGRITATII SI FIABILITATII STRUCTURILOR 88,00
53 5688 ANDREI TUDOREL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELE ALE ECONOMIEI INFORMALE: ESTIMARI, ANALIZE SI PROGNOZE 85,33
54 4960 ANDREICA MARIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Noi instrumente financiare pentru dezvoltarea pietelor de capital si imobiliare din Romania neeligibil tehnico-stiintific
55 4160 ANDREICA VASILE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Infectia cu Helicobacter pylori la om si animale - posibilitati de transmitere a infectiei, implicatii in patologia umana si veterinara, tipizarea tulpinilor bacteriene, testarea rezistentei la antibi 88,33
56 1848 ANDRONESCU VLAD CALIN SC MATIRO SA REDUCEREA IMPACTULUI NEGATIV GENERAT DE DESEURILE TEXTILE SI MATERIALE PLASTICE ASUPRA MEDIULUI SI SANATATII IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE 83,00
57 7403 ANGELESCU CORALIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI EFICIENTA EDUCATIEI ECONOMICE SI FORMAREA CETATEANULUI EUROPEAN. PROMOVAREA CULTURII ECONOMICE SI  ANTREPRENORIALE neeligibil tehnico-stiintific
58 716 ANGELESCU NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI MONOLITICE REFRACTARE SPECIALE PENTRU MEDII REDUCATOARE INTARITE PRIN PARTICIPAREA NANOPARTICULELOR 88,00
59 2213 ANGELESCU SILVIU INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI GEORGE OPRESCU DIN BUCURESTI Proiect pilot de transpunere pe suport electronic a unor carti rare si pretioase neeligibil tehnico-stiintific
60 3065 ANGHEL RODICA INSTITUTUL ONCOLOGIC ALEXANDRU TRESTIOREANU DIN BUCURESTI Terapia tintita cu doze mari în cancerele pulmonare, ovariene, pancreatice si colorectale cu anticorpi monoclonali radioactivi marcati cu Lu si suport de celule stem 91,00
61 6821 ANGHEL RODICA INSTITUTUL ONCOLOGIC ALEXANDRU TRESTIOREANU DIN BUCURESTI Impactul indicatorului de calitate Doar Certificat de Deces asupra raportarii incidentei cancerelor in Romania 85,00
62 3577 ANGHELESCU ADRIAN ROM QUARTZ SA DIN BUCURESTI CERCETARI AVANSATE ASUPRA MATERIALELOR PIEZOELECTRICE NOI (ORTOFOSFAT DE GALIU) IN VEDEREA OBTINERII DISPOZITIVELOR ELECTRONICE INTEGRATE DE INALTA STABILITATE 79,00
63 7096 ANGHELESCU VASILE CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG DIN BUCURESTI Sporirea fiabilitatii transportului energiei electrice si estimarea in situ a starii izolatiei echipamentelor de inalta tensiune utilizand sisteme expert cu analiza combinata. 84,00
64 1631 ANICAI LIANA JEANINA PETROMSERVICE SA TEHNOLOGII IN-SITU DE BIOREMEDIERE ELECTROCINETICA A SOLURILOR CONTAMINATE CU PRODUSE PETROLIERE 81,00
65 1823 ANTAL CORNEL UNIVERSITATEA DIN ORADEA Sisteme multifuncionale ecologice complet automatizate necesare uscarii materialelor lemnoase, plantelor medicinale si ciupercilor destinate exportului catre UE ce utilizeaza sursa de combustibil, apa 60,00
66 1354 ANTOCE OANA ARINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI VERIFICAREA PRINCIPIILOR DE VITICULTURA ECOLOGICA ÎN ECOSISTEME REPREZENTATIVE PENTRU VITICULTURA ROMÂNEASCA ÎN VEDEREA ELABORARII UNEI METODOLOGII DE ACREDITARE 92,00
67 1804 ANTOHE ION INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA BIOMASA ECOLOGICA DESTINATA PRODUCERII DE BIOETANOL, BIONUTRIENTI, BIOFERTILIZANTI SI BIOPESTICIDE 83,00
68 8148 ANTOHE NECULAE PLANTAVOREL SA DIN PIATRA NEAMT VALORIFICAREA SUPERIOARA A EXTRACTELOR DE LICHENI PRIN SEPARAREA SELECTIVA SI AVANSATA A ACIZILOR CU ACTIUNE ANTIVIROTICA CU POLIMERI IMPRENTATI MOLECULAR 77,00
69 2998 ANTON GABRIELA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI Markeri de diagnostic si criterii de management in infectia de col uterin cu virusuri papiloma umane 92,00
70 1462 ANTONESCU STAN IAROM S.A. BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA DE METODE SI TEHNOLOGII PENTRU PREVENIREA CONTAMINARII CU LEGIONELLA SI CU ALTI AGENTI BIOLOGICI 75,00
71 1466 ANTONESCU STAN IAROM S.A. BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PENTRU DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INTELIGENT, CONFIGURABIL, UTILIZAT ÎN FIZIOTERAPIE neeligibil tehnico-stiintific
72 1384 ANUSCA DAN NELU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA Studiul morfologic si molecular al stressului osului acetabular in interactiunea cu proteza bipolara de sold 74,00
73 1063 APOSTOL BOGDAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI Cercetari avansate privind efectele neliniare si dezvoltarea conceptului de seismologie neliniara in studiul fenomenelor seismice 94,67
74 3852 APOSTOLESCU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI DEZVOLTAREA DE CONCEPTE SI INSTRUMENTE MODERNE DE PROIECTARE, SIMULARE SI EVALUARE DIGITALA CU APLICABILITATE IN INGINERIA MECANICA AEROSPATIALA 78,33
75 4005 ARABAGIAN ISABELLE INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND MODERNIZAREA INGINERIEI INSTRUMENTATIEI INTELIGENTE SI INFORMATIONALE PRIN REALIZAREA DE APARATE HIGH-TECH, DE TIP PNEUMO-ELECTRONICE FARA MEMBRANA, PENTRU MASURARI DIMENSIONALE 87,00
76 5281 ARABANAS ELEONORA FUNDATIA EROU CAPITAN AVIATOR ALEXANDRU SERBANESCU CENTRUL DE CERCETARE, INOVARE, CREATIVITATE LA NIVEL TEHNIC PREUNIVERSITAR neeligibil tehnico-stiintific
77 3281 ARAMA STEFAN SORIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDIUL COMPLEX MULTIDISCIPLINAR AL INFECTIEI CU HELICOBACTER PYLORI LA PACIENTII CU DIABET ZAHARAT DE TIP II. EFECTELE CLINICE, BIOLOGICE SI MORFOLOGICE ALE ERADICARII GERMENULUI 76,67
78 3498 ARAMA VICTORIA Institutul de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals IMPLICAREA VIRUSURILOR HEPATITICE ÎN ETIOPATOGENIA LIMFOPROLIFERARILOR CRONICE ? PREVALENTA INFECTIEI, METODE DE DIAGNOSTIC, IDENTIFICAREA UNOR MECANISME MOLECULARE IMPLICATE 85,33
79 6573 ARDELEA DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PENTRU COMPETENTA SI EXCELENTA IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 82,33
80 1402 ARDELEAN IOAN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA METODE SI MIJLOACE INFORMATIZATE DE INCERCARE COMPLEXA A TEVILOR 80,00
81 1967 ARDELEAN IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Dinamica moleculara in nanocapsule polimerice. Investigatii prin rezonanta magnetica nucleara 91,33
82 10221 ARDELEANU DOINA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELORPALAS CONSTANTA STRATEGII ECOLOGICE PENTRU PROTECTIA ANTIPARAZITARA IN EXPLOATATIILE DE OVINE SI CAPRINE 82,00
83 2137 ARDELEANU LUMINITA ANGELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI STUDIUL PROPRIETATILOR DE ATENUARE A UNDELOR SEISMICE IN LITOSFERA PENTRU ESTIMAREA HAZARDULUI SEISMIC PE TERITORIUL ROMANIEI 90,00
84 6252 ARGESANU VERONICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Proiect de cercetari pentru tehnologii aplicative privind elaborarea unor sisteme mecatronice de iluminare a campului operator in medicina dentara in concordanta cu normele ergonomice ale UE - ISO 638 79,33
85 4188 ARGHIR GEORGE INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA CERCETARI FUNDAMENTALE PRIVIND TEHNOLOGIA DE OBTINERE A MAGNETILOR PERMANENTI DIN NANOPULBERI DE FERITA DE BARIU 75,00
86 1215 ARGHIR MARIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CONCEPTE MODERNE CONFORM CU REGLEMENTARILE EUROPENE SPECIFICE PRIVIND ECOLOGIA ZGOMOTULUI TRANSPORTULUI DE SUPRAFATA 88,33
87 1770 ARGHIR MARIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM COMPUTERIZAT DE MONITORIZARE A  POLUARII PRIN SUNETE SI VIBRATII IN AGLOMERARILE URBANE 86,67
88 806 ARION CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA STRATEGIILOR TERAPEUTICE IN FUNCTIE DE CARACTERISTICILE BIOLOGICE ALE CELULEI MALIGNE IN LEUCEMIILE ACUTE LA COPIL 91,33
89 241 ARION HORATIU FELIX UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Extensia cercetarilor stiintifice in management durabil al proceselor de productie din sectorul agricol din romania in perspectiva armonizarii cu sistemul agricol european neeligibil tehnico-stiintific
90 6966 ARITON DOINITA BEBE UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI INSTRUMENTE IN EEDUCATION, ELEARNING - EVOLUTIE, TENDINTE NATIONALE SI INTERNATIONALE, EVALUARE 76,00
91 9603 ARMAS IULIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPACTUL VARIABILITATII CLIMATICE SI AL INTERVENTIILOR ANTROPICE ASUPRA REGIMULUI HIDROLOGIC AL DUNARII SI AL DINAMICII SEDIMENTARE COSTIERE 93,00
92 6074 ARSENE CARMEN REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE SUCURSALA DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI Determinarea continutului radioactiv al deseurilor organice rezultate la CNE Cernavoda. Elaborarea tehnologiei de conditionare a schimbatorilor de ioni uzati contaminati cu tritiu 78,00
93 4434 ARSENIE VALENTIN ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Cercetarea si dezvoltarea unui sistem de aparare/atac cu efecte neletale, cu energie dirijata ? TAAT. 81,00
94 933 ASANDEI ION INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE UTILAJ METALURGIC SI PRESE PRESUM PROIECT SA DIN IASI CONCEPTE SI TEHNOLOGII AVANSATE, ECOLOGICE, CONFORME CU REGLEMENTARILE EUROPENE, PRIVIND REGENERAREA SI RECICLAREA ON-SITE A FLUIDELOR UZATE DIN INSTALATIILE HIDRAULICE UTILIZÂND U 91,00
95 2220 ASTILEAN SIMION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NANOSTRUCTURI SI NANOPARTICULE DE METALE NOBILE CU PROPRIETATI PLASMONICE MULTIFUNCTIONALE PENTRU APLICATII RELEVANTE IN NANOFOTONICA, BIODETECTIE SI SPECTROSCOPIE LASER 94,00
96 3452 ATANASESCU ANCA IRINEL INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI ELABORAREA METODEI OPTOELECTRONICE SI A BAZEI DE DATE PENTRU ANALIZA DE CARIOTIPURI STANDARD SI CARIOTIPURI MODIFICATE PRIN INGINERIE GENETICA, LA GRAU SI ORZ 83,00
97 3862 ATHANASOVICI GHEORGHE VICTOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind cresterea eficientei producerii combinate de energie-cogenerare, trigenerare de mica si medie putere 89,33
98 661 ATUDOREI ALEXEI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ICIM DIN BUCURESTI Optimizarea procesului de incinerare a deseurilor speciale in instalatii industriale 82,67
99 3390 ATUDOREI ALEXEI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ICIM DIN BUCURESTI INSTALATIE DE CONTORIZARE A EMISIILOR DE CO2 IN PERSPECTIVA IMPLEMENTARII PROTOCOLULUI DE LA KYOTO IN ROMANIA 70,00
100 3287 AURORA DANIELA NEAGOE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Evaluarea fluxurilor de metale interceptate de populatia umana si a unor efecte ecotoxicologice în zone puternic poluate cu metale neeligibil tehnico-stiintific
101 1177 AVADANEI LIDIA INSTITUTUL DE CERCETARI FIBRE SINTETICE ICEFS DIN SAVINESTI COMPLEX DE ACIZI CLOROGENICI, FENOLICI, CAFEICI OBTINUT PRIN SEPARAREA SI PURIFICAREA UNUI EXTRACT DIN XANTHIUM HERBA, MATERIE PRIMA PENTRU OBTINEREA UNOR  FORME DE CONDITIONARE UTILIZATE IN TERAPIILE 62,00
102 1832 AVADANEI VASILE CENTRUL DE INCUBARE CREATIV INOVATIV DE AFACERI (CICIA) ROZNOV, NT sistem inovativ integrat de dezvoltare durabila 83,00
103 4882 AVARVAREI IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Monitorizarea evolutiei solurilor din perimetrele de imbunatatiri funciare. Masuri agropedoameliorative de conservare si crestere a fertilitatii conform standardelor UE de protectie a mediului 86,00
104 7715 AVRAM JECU AUREL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA FACTORII DE RISC IN BOALA VARICOASA SI BOALA TROMBOEMBOLICA VENOASA A MEMBRELOR.OPTIMIZARE DIAGNOSTIC, PROFILAXIE SI TRATAMENT 85,00
105 1728 AVRAM MARCEL ADRIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA DE NOI STRATEGII CHIRURGICALE PRIN UTILIZAREA ADEZIVILOR TISULARI 72,33
106 1167 AVRAM MARIOARA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Sistem microfluidic Integrat pentru determinarea proprietatilor reologice ale fluidelor biologice ne-newtoniene 83,00
107 1171 AVRAM MARIOARA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Dispozitive de putere inalta si temperaturi ridicate realizate pe diamant 84,00
108 1175 AVRAM MARIOARA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Tehnologii de obtinere a pulberilor metalice, prin hiper-organizarea nano-structurii granulometrice, pentru aplicatii in sisteme antiT si pentru dispozitive de aero-frinare 76,00
109 6874 AVRAM RODICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA Factorii psihosociali si componenta inflamatorie la pacientii varstnici cu insuficienta cardiaca - interrelatii clinice, impact prognostic si implicatii terapeutice. Studiu multidisciplinar. 68,00
110 2358 AVRAMESCU ELENA TAINA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MANAGEMENTUL INDIVIDUALIZAT AL  RECUPERARII MOBILITATII  PACIENTILOR CU PATOLOGIE NEUROLOGICA  SI ORTOPEDICA PRIN PRISMA UNOR METODOLOGII DE CERCETARE INTERDISCIPLINARE - 90,67
111 5090 AVRAMESCU VALERIU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Fabricatia virtuala inteligenta a proceselor cu grad ridicat de risc din industria constructoare de masini in vederea reducerii vulnerabilitatii si combaterea consecintelor accidentelor industriale 92,00
112 5144 AVRAMESCU VALERIU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Procedeu si sistem tehnologic pentru nanofinisarea suprafetelor complexe prin curgere abraziva folosind medii de lucru reopectice 88,33
113 1857 AXENTE DAMIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului 15N la concentratie de 99% at. 15N necesar obtinerii combustibilului nuclear de tip nitrura 91,00
114 4292 BABA CATALIN OVIDIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA REFORMEI SERVICIILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 87,00
115 7512 BABIN VASILE Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica METODE COMPUTATIONALE SI CONFIGURATII EXPERIMENTALE PENTRU EVIDENTIEREA SI CONTROLUL HAOSULUI IN DISPOZITIVE SI MEDII LASER SI PENTRU DETERMINAREA COERENTEI INDUSE DE ZGOMOT IN DINAMICA ACESTOR SISTEM 84,33
116 3083 BACALUM FANICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM DIN BUCURESTI Sechestrarea durabila a CO2 in structuri adsorbante si utilizarea acestora ca amelioratori de sol 77,00
117 438 BACANU COSMIN ALEXANDRU INSTITUTUL NATINAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER IPCUP DIN PLOIESTI Integrarea cunostintelor si tehnologiilor noi, de inalta eficienta in procesele de exploatare a resurselor de hidrocarburi cu aplicatii sectoriale si intersectoriale 85,33
118 2365 BACANU GHEORGHE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Diagnosticarea energetica a cladirilor publice neeligibil tehnico-stiintific
119 2069 BACIU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Echipament de metalizare prevazut cu sistem inteligent Fuzzy Logic pentru comanda si controlul procesului de pulverizare termica 94,67
120 7135 BACIU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Noi aliaje ecologice cuaternare Cu-Ni-Si-Mn si Cu-Ni-Al-Si utilizate la fabricarea elementelor de asamblare prin presiune si a reperelor elastice electroconductive pentru industria constructoare de ma 79,00
121 9479 BACIU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SCULE DE DEFORMARE PLASTICA CU STRATURI SUPERFICIALE DURIFICATE PRIN MODIFICARI STRUCTURALE ZONALE neeligibil tehnico-stiintific
122 750 BACIUT MIHAELA FELICIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA POTENTIALUL OSTEOINDUCTIV AL CORNULUI CADUC DE CERB UTILIZABIL IN REGENERAREA OSOASA 92,00
123 3254 BACLESANU FLORENTINA CORNELIA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI SISTEM IMAGISTIC EXPERT PENTRU EXAMINARE DENTARA 69,67
124 549 BADEA ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Valorificarea energetica a biomasei in contextul dezvoltarii durabile a resurselor regenerabile de energie 90,00
125 2022 BADEA ADRIAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari pentru stabilirea celor mai bune practici pentru promovarea eficientei energetice si surselor regenerabile de energie in comunitatile locale si la intreprinderile mici si mijlocii 91,67
126 460 BADEA ALEXANDRU AGENTIA SPATIALA ROMANA DIN BUCURESTI Capacitate, aplicatii specifice si infrastructura pentru GNSS ? GALILEO 91,67
127 10317 BADEA DAN CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALEE MACROMOLECULARE SI MEMBRANE SA DIN BUCURESTI RETEA DE COMPETENTA, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC PENTRU DEZVOLTAREA SI INTEGRAREA CERCETARII DIN DOMENIILE STIINTELOR TEHNICE LA ARIILE EUROPENE DE CERCETARE-RECOMPET 84,33
128 3292 BADEA DIANA MURA INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI Dezvoltarea unei platforme informatizate pentru caracterizarea potentialului ramurii de mecanica fina, mecatronica, automatizari, in vederea cresterii competitivitatii si optimizarea activitatilor spe 87,33
129 6836 BADEA DIANA MURA INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI CRESTEREA CONTINUA A PERFORMANTELOR PROECESELOR/REDEFINIREA SI OPTIMIZAREA ACESTORA PRIN APLICAREA UNOR MODELE ALE EXCELENTEI ORGANIZATIONALE DE TIP SIX SIGMA neeligibil tehnico-stiintific
130 1730 BADEA GABRIELA ELENA UNIVERSITATEA DIN ORADEA ANALIZA INTEGRATA PENTRU ELABORAREA UNEI TEHNOLOGII DE CRESTERE A EFICIENTEI UNEI CENTRALE TERMOELECTRICE CU SURSA GEOTERMALA SAU HIBRIDA 79,33
131 1720 BADEA MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM DIN BUCURESTI SISTEME INOVATIVE PENTRU EVALUAREA RAPIDA A PREZENTEI SUBSTANTELOR CU POTENTIAL TOXIC IN BAUTURI SI ALIMENTE 89,67
132 3481 BADEA MINDRA EUGENIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Cercetari complexe epidemiologice si structural-functionale la nivel sistemic privind realizarea unor preparate pe baza de sare destinate preventiei cariei dentare 83,33
133 508 BADEA RADU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM INTELIGENT DE DETECTARE SI EVALUARE NEINVAZIVA A FIBROZEI, RESTRUCTURARII SI A NODULILOR DISPLAZICI AI FICATULUI CU AJUTORUL ULTRASONOGRAFIEI 2D/3D SI A MARKERILOR MOLECULARI 92,67
134 5099 BADEA RADU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Tehnici imagistice neinvazive si minim invazive, prelucrari de imagini si inteligenta artificiala, utilizate pentru ameliorarea diagnosticului, evolutiei si prognosticului melanomului malign 86,00
135 5166 BADEA RADU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Predictia evolutiei si estimarea raspunsului la tratament a tumorilor maligne, prin modelare morfologica si hemodinamica, utilizand tehnici imagistice, matematice si de inteligenta artificiala 94,33
136 265 BADESCU ADRIAN VICTOR ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Politici de eficientizare a functionarii sistemului bancar si de reducere a riscurilor in contextul aderarii Romaniei la UE neeligibil tehnico-stiintific
137 5378 BADESCU CATALIN STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VOINESTI REABILITAREA SI RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A HALDELOR DE STERIL PRIN CULTURA ORGANICA A AFINULUI CU TUFA INALTA, ALTERNATIVA DE VALORIFICARE A TERENURILOR DEGRADATE IN EXPLOATARILE DE SUPRAFATA 88,33
138 5400 BADESCU CATALIN STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VOINESTI REABILITAREA SI RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A HALDELOR DE STERIL PRIN CULTURA ORGANICA A AFINULUI CU TUFA INALTA, ALTERNATIVA DE VALORIFICARE A TERENURILOR DEGRADATE IN EXPLOATARILE DE SUPRAFATA 77,67
139 492 BADESCU ELISABETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Infrastructura software pentru sistemul de achizitie a datelor la experimentul ATLAS 89,67
140 3082 BADESCU GABRIEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EDUCATIE SCOLARA PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA SI ANTREPRENORIAT neeligibil tehnico-stiintific
141 760 BADESCU IULIAN Centrul de Cercetare, Proiectare, Service si Consulting în Domeniul Telecomenzi si Electronica  în Transporturi Managementul Riscurilor in cadrul unui sistem de centralizare electronica a statiilor de cale ferata 88,67
142 762 BADESCU IULIAN Centrul de Cercetare, Proiectare, Service si Consulting în Domeniul Telecomenzi si Electronica  în Transporturi Acces securitate 73,00
143 4626 BADESCU VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI Metode si tehnici magnetice pentru separarea celulelor biologice 86,00
144 737 BADICA COSTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA TEHNOLOGII MULTI-AGENT PENTRU SISTEME AVANSATE DE COMERT ELECTRONIC - TASCO 75,00
145 500 BADILEANU MARINA CENTRU DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR Impactul dinamicii preturilor utilitatilor publice asupra economiei nationale si principalelor sectoare vulnerabile. Evaluare, modelare si prognoza 86,67
146 3563 BADITA MARIAN SC CENTRUL DE EXPERIMENTARI SI STUDII PENTRU AUTOMOBILE ROMANESTI  SA Solutii de proiectare si fiabilizare a caroseriilor din materiale compozite destinate vehiculelor specializate? 66,67
147 1364 BADOI ION INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU SECTOARE CALDE IPSC SA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PREPROCESAREA SI PROCESAREA MATERIALELOR COMPOZITE AVANSATE CU MATRICE METALICA MMCs SI CERAMICA CMCs 89,00
148 1390 BADOI ION INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU SECTOARE CALDE IPSC SA DIN BUCURESTI CERCETARI DE EXCELENTA IN DOMENIUL MATARIALELOR SI TEHNOLOGIILOR AVANSATE SPECIFICE METALURGIEI PULBERILOR 74,33
149 4890 BAGIU CONSTANTIN INSTITUTUL DE TEHNICA DE CALCUL ITC SA DIN BUCURESTI SOLUTII TEHNOLOGICE REGIONALE PENTRU AGRICULTURA DURABILA IN VEDEREA REINSTALARII STARII DE AGROCLIMAX 83,00
150 6757 BAHCIVANGI STEFAN STAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Cercetari privind realizarea unui sistem automat integrat de recoltare si analiza a laptelui in ferme mici si mijlocii 79,00
151 2053 BAIBARAC ANETA MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Nanocompozite hibride organic/anorganic bazate pe nanotuburi de carbon si nanoparticule semiconductoare anorganice, pentru aplicatii in domeniul senzorilor, stocarii energiei si al optoelectronicii 88,00
152 408 BALAN CRISTINEL INSTITUTUL NATINAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER IPCUP DIN PLOIESTI Program de analiza, modelare, optimizare cu soft specializat a structurilor de rezistenta onshore si offshore, in scopul reducerii vulnerabilitatii si prevenirii accidentelor industriale 82,00
153 8791 BALAN GEORGE UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI Epurarea apelor tehnolgice rezultate din acvcultura prin utilizarea generatoarelor sonice 85,33
154 4035 BALAN HORIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Metode avansate de control pentru gestionarea optima a sistemelor cu celule de combustie 63,33
155 917 BALAN MIRONELA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI BRASOV ACTUALIZAREA METODELOR DE AMELIOARARE PENTRU CREAREA DE SOIURI MULTIFUNCTIONALE CU POTENTIAL DE FRUCTIFICARE RIDICAT LA GRAMINEELE SI LEGUMINOASELE PERENE DE PAJISTI 82,00
156 1838 BALAN RADU-NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Platforma de simulare, control si testare cu aplicatii in mecatronica 88,00
157 2446 BALAN SANDU INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI EVALUARE GENEALOGICA A RASEI LIPITAN , ETAPA NECESARA PENTRU ARMONIZAREA CU CERINTELE ORGANIZATIILOR INTERNATIONALE DE CRESTERE 71,00
158 1059 BALAN STEFAN FLORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI Evaluarea si modelarea efectelor induse de cutremurele crustale de pe teritoriul Romaniei. Aplicatie pentru zonele: Campulung, Tulcea si Ramnicu Sarat 84,67
159 1131 BALAN VIORICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI ECOSISTEME HORTICOLE SUB ACTIUNEA FACTORILOR ANTROPOGENICI DE RISC SI STABILIREA UNOR SECVENTE DE PILOTARTE A ACESTORA 85,33
160 300 BALANOIU GABRIEL GELU SC AEROFINA SA Cercetari privind realizarea unui sistem integrat de control, comanda si semnalizare in traficul troleibuzelor 78,00
161 1017 BALASOIU MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI CERETARI AVANSATE DE MAGNETISM ANOMAL IN NANOPARTICULE COLOIDALE PRIN COLABORARI INTERNATIONALE INTERDISCIPLINARE 71,00
162 2241 BÂLC GAVRIL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA DE  MATERIALE SI AMBALAJE BIODEGRADABILE DIN SURSE REGENERABILE SI DIN RECICLAREA REZIDUURILOR DE BIOMASA 86,00
163 4716 BALCU IONEL Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoare BIOCOMBUSTIBILI ECOLOGICI DIN BIOMASA SI DESEURI CELULOZICE 47,00
164 4182 BALGRADEAN MIHAELA SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII M.S.CURIE STUDIU CLINICO-ANATOMOPATOLOGIC AL SINDROMULUI NEFRITIC LA COPIL:EVALUAREA ETIOLOGIEI SI CONDUITA TERAPEUTICA PRECOCE 87,00
165 1144 BALINT IOAN INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI Prepararea nanooxizilor mezostructurati si aplicatii ale acestora in depoluare 86,00
166 4496 BALL SIMONA LUCIA REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA-TURNU SEVERIN -SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE - SITON ANALIZA VULNERABILITATII ANVELOPEI CENTRALEI NUCLEARE TIP CANDU LA IMPACT. 82,00
167 4942 BALTAG OCTAVIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI METODE SI TEHNICI MAGNETOMETRICE PENTRU INVESTIGAREA ACTIVITATII CARDIACE 92,00
168 2040 BALTOG IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Procese optice si electrice in materiale hibride nanostructurate produse prin intercalarea structurilor cristaline bidimensionale 94,67
169 796 BALUT CORINA-MIHAELA CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA DIN BUCURESTI ROLUL LIPIDELOR MEMBRANARE IN RASPUNSUL CELULELOR TUMORALE LA TRATAMENT CITOSTATIC 86,67
170 749 BANABIC DOREL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PLATFORMA INTEGRATA PENTRU SIMULAREA PROCESELOR DE DEFORMARE IN FABRICATIA VIRTUALA 89,33
171 5994 BANITA MONICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA EVALUAREA BIOMARKERILOR IMPLICATI IN OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI PRECOCE AL IMPLANTARII ECTOPICE TUBARE A BLASTOCISTULUI 63,00
172 7580 BANU ADRIANA GABRIELA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU CELULOZA SI HARTIE CEPROHART SA DIN BRAILA Ecotehnologii de integrare avansata a deseurilor industriale pentru sustinerea dezvoltarii durabile 89,67
173 3461 BANU ALEXANDRA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind sinteza electrochimica a unor materiale compozite micro si nanostructurate pentru aplicatii in dezvoltarea durabila 87,00
174 4180 BARA CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDIUL ASOCIERII POLIMORFISMULUI GENIC DIN POZITIA -597/-174 A REGIUNII PROMOTOR A GENEI INTERLEUKINEI 6 CU ASPECTE EVOLUTIVE, DE PREDISPOZITIE SI ELEMENTE PARACLINICE IN SCLEROZA SISTEMICA 82,00
175 4200 BARA ION UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Cercetarea unor peliculogene nanostructurate din produse naturale extrase, utilizate in protectia operelor de arta 73,00
176 4851 BARAC MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE INCDIF ISPIF DIN BUCURESTI Mijloace de evaluare in teren a propagarii poluantilor miscibili cu apa 81,00
177 6371 BARAN DANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Glicoconjugate naturale si sintetice, biocompatibile si biodegradabile, cu activitate antivirala neeligibil tehnico-stiintific
178 2247 BARAN DANIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI Evaluare predictiva a comportarii structurilor aeronautice supuse la solicitari complexe de oboseala 83,00
179 2297 BARAN GHEORGHE INCDIE ICPE-CA DIN BUCURESTI HIDROGAZODINAMICA SI TRANSFERUL DE MASA LA COLOANE DE BULE FINE CU APLICARE IN TEHNOLOGII AVANSATE DE MEDIU 89,00
180 3923 BARARIU GHEORGHE REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA-TURNU SEVERIN -SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE - SITON Cercetari pentru stabilirea proiectului acoperisului multistrat de luga durata, cu rol de protectie ecologica, la Depozitul National de Deseuri Slab si Mediu Active din zona Cernavoda 72,00
181 2119 BARBILIAN ADRIAN CENTRUL DE CERCETARI DE MEDICINA COMPARATA CCMC DIN BUCURESTI Studii terapeutice si interventii inovative prin osteosinteze transosoase diafizo-epifizare si artrodiatis pentru alungiri de membre prin distractoare automate controlate, externe si interne 90,00
182 1654 BARBU DAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Metode si terapii inovative in chirurgia ortopedica prin utilizare de implanturi bioabsorbabile 89,00
183 517 BARBU ENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Metode avansate de reducere a noxelor la centrale cogenerative de putere pana la 10 MW, cu optimizarea sistemului de postardere si ansamblului turbomotor-cazan recuperator 85,67
184 2748 BARBU ENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI SOLUTII PERFORMANTE DE REGLARE A GAZULUI DE COMBUSTIE PENTRU GRUPURI COGENERATIVE 85,33
185 3721 BARBU ENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI OPTIMIZARI ALE SISTEMELOR GRUPURILOR COGENERATIVE PENTRU IMBUNATATIREA FUNCTIONARII, CRESTEREA EFICIENTEI SI REDUCEREA POLUARII 81,33
186 7643 BARBU ENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Cercetari teoretice si experimentale privind realizarea unei instalatii pilot ce utilizeaza potentialul energetic al surselor regenerabile, neconventionale, ale energiei geotermale 86,00
187 958 BARBU VALENTIN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Cercetari privind cresterea eficientei incalzirii si racirii prin dezvoltarea sistemica a energiilor nepoluante si regenerative 84,00
188 976 BARBU VALENTIN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Cercetari privind sistemele ecologice cu eficienta termica ridicata bazate pe procese ciclice de vaporizare condensare in scopul recuperarii si refolosirii caldurii 82,00
189 6929 BARI MARIA REGYNOBSTETRICS SRL SCREENING-UL LEZIUNILOR CERVICALE VIRALE IN PROFILAXIA CANCERULUI DE COL UTERIN 68,00
190 4007 BARSAN DORIN INSTITUTUL PENTRU AVIATIE INAV DIN BUCURESTI Analiza si optimizare sistem de operare, constructie si echipare pentru platforme de zbor fara pilot cu aplicarea si demonstrarea cerintelor de siguranta zborului pe doua tipuri de UAV-uri 82,00
191 758 BARSAN GHITA ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU Cercetari privInd obtinerea uleiurilor volatile din plante autohtone prin hidrodistilare sub vid  in sistem complex de ultrasunete si microunde 79,00
192 820 BARTOS DANIELA SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA DIN BUCURESTI Bioimpedanta in tratamentul bolilor cardio-vasculare 74,00
193 856 BARTOS DANIELA SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA DIN BUCURESTI Sistem computerizat de identificare, pe baza de card personalizat, înregistrare si urmarire a pacientilor în unitati spitalicesti 77,67
194 862 BARZOI SORIN CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIEREA GENEZEI BIOTICE A GRAFITULUI DIN ROCILE METAMORFICE ? O CALE SPRE DEDUCEREA UNOR IMPORTANTE RELATII GEOECOLOGICE NECESARE PENTRU CUNOASTEREA ORIGINII SI EVOLUTIEI VIETII PE PAMANT neeligibil tehnico-stiintific
195 7504 BATHORY DANA INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA EVALUAREA EFECTELOR ECOFIZIOLOGICE SI CITO-GENOTOXICE ALE UNOR  XENOBIOTICE DIN ECOSISTEME ACVATICE POLUATE 90,00
196 664 BĂTAGA TIBERIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES TEHNOLOGIA MINIM-INVAZIVA LISS ÎN TRATAMENTUL FRACTURILOR DISTLE DE FEMUR SI RPOXIMALE DE TIBIE ÎN OSTEOPOROZA 59,00
197 10321 BECIU CAMELIA INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE DIN BUCURESTI SPATIUL PUBLIC IN CONTEXTUL VIITOAREI DEZVOLTARI A UNIUNII EUROPENE. CETATEANUL SI FORMELE DE DEZBATERE A NORMELOR SI VALORILOR EUROPENE neeligibil tehnico-stiintific
198 3225 BECIU SILVIU INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRASABILITATE A PRODUSELOR VEGETALE ECOLOGICE neeligibil tehnico-stiintific
199 7931 BEJAN GHEORGHE CENTRUL EUROPEAN DE AFACERI INVENTICA SI CERCETARE S.A. SISTEME SI MIJLOACE DE CERCETARE PENTRU PLANIFICAREA DEZVOLTARII TERITORIALE IN MEDIUL RURAL 66,00
200 1373 BEJAN MIRCEA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR SI ASIGURAREA COMPETITIVITATII INDUSTRIEI ECHIPAMENTELOR DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE A LOCUINTELOR DIN SECTORUL REZIDENTIAL PRIN UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE 77,33
201 2621 BEJINARIU COSTICA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Sistem automat pentru obtinerea piulitelor olandeze din otel prin extrudare indirecta la rece 89,33
202 7588 BELC NASTASIA INSTITUTUL PENTRU  BIORESURSE ALIMENTARE DIN BUCURESTI SATISFACEREA CERINTELOR NUTRITIONALE ALE CONSUMATORULUI ROMAN PRIN REDUCEREA CONTINUTULUI IN SODIU SI OPTIMIZAREA FUNCTIONALA A PREPARATELOR DIN CARNE 82,67
203 8789 BELC NASTASIA INSTITUTUL PENTRU  BIORESURSE ALIMENTARE DIN BUCURESTI Alimentatia , stilul de viata si prevenirea osteoporozei. Dezvoltarea unor strategii de cercetare, informare si constientizare a societatii in reducerea eforturilor financiare si sociale generate de o 86,00
204 2766 BELDEAN LUMINITA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETARE PRIVIND IMBUNATATIREA CALITATII INGRIJIRILOR DE SANATATE COMUNITARA PRIN CRESTEREA EFICACITATII SI EFICIENTEI SERVICIILOR DE SANATATE 61,00
205 1622 BELE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Tehnici avansate de determinare a reziduurilor chimice din alimente de origine animala 87,33
206 10302 BELE IOAN UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD TROLEIBUZ ACTIONAT CU INVERTOR TRIFAZAT SI CU MOTOR ASINCRON, CU PODEA COBORATA, CONFORM NORMELOR EUROPENE 85,00
207 4591 BELIU-MILCOVEANU ALEXANDRU EMANOIL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE SISTEME DE PRODUCTIE ICPSP CN DIN BUCURESTI ECOLOGIZAREA INDUSTRIEI ROMANESTI DE APARARE PRIN REFOLOSIREA MATERIALELOR EXPLOZIVE RECUPERATE CA MATERIE PRIMA PENTRU FABRICAREA DE EXPLOZIVI CU DESTINATIE CIVILA 86,00
208 2990 BENCSIK IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA UTILIZAREA MARKERILOR GENETICI SI A BIOTEHNOLOGIILOR ASOCIATE TRANSFERULUI DE EMBRIONI IN GESTIONAREA, IN SITU sI EX SITU, A VARIABILITatII RESURSELOR GENETICE UNICE LA RASELE DE TAURINE sI BUBALINE. 83,67
209 3494 BENDIC VASILE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Posibilitati de sudare si taiere  metale si aliaje cu grosimi ~ 60 mm folosind tehnologii nepoluante sau cu poluare foarte mica 73,33
210 629 BENEDEK IMRE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES Implementarea suportului logistic în vederea resecventionarii genomice translationale a sindroamelor coronariene acute pe o populatie tinta de 1 milion locuitori 87,00
211 635 BENEDEK IMRE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES Translarea cercetarilor genomice de reconstructie intracardiaca si tridimensionala în diagnosticul si tratamentul unor boli cardiace congenitale sau dobandite la adultul tânar 90,33
212 638 BENEDEK IMRE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES Translarea cercetarilor genomice în dezvoltarea de terapii inovative bazate pe transplantul de celule stem în bolile aterotrombotice ? studiu integrat într-o experienta europeana de cercetare de excel 87,67
213 7160 BERA LIANA GABRIELA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Sistem informatic in domeniul bolilor cardiovasculare pentru optimizarea strategiilor de la prevenire pâna la diagnosticare, tratament, inclusiv recuperare prin  transferul rezultatelor cercetarii med neeligibil tehnico-stiintific
214 3866 BERBELEAC ION Academia de Stiinte Tehnica Localizarea structurala a mineralizatiilor hidrotermale asociate structurilor vulcanice neogene din Muntii Zarand. Implicatii economice. 82,00
215 4504 BERCEA SORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI STUDIUL COMPORTARII SI IMBATRANIRII IN CAMP DE RADIATII IONIZANTE A UNOR MATERIALE POLIMERE UTILIZABILE IN DOMENIUL NUCLEAR-RADIPOL 80,00
216 2012 BERCEA VICTOR INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA STUDIUL CICLULUI APA-APA: MANIFESTARE, IMPLICATIILE FOTOSINTETICE SI CINETICA REACTIILOR INTRASISTEMICE LA CELULELE UNOR ALGE VERZI SUB ACTIUNEA LUMINII IN EXCES 89,33
217 7875 BERCEANU AUGUSTIN S.C. AEROFINA S.A. Complet multifunctional unificat pentru comanda robotilor de interventie pirotehnica destinati misiunilor antiteroriste 84,33
218 6435 BEREVOIANU ROZI LILIANA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE PE FILIERA VINULUI IN REGIUNEA VITICOLA DEALURILE MUNTENIEI SI OLTENIEI neeligibil tehnico-stiintific
219 2435 BERIJAN GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE CERPI DIN BUCURESTI SISTEM MODERN DE PROIECTARE SI REALIZARE A INCALTAMINTEI PENTRU COMPENSAREA  DEFICIENTELOR PERSOANELOR CU DISABILITATI LOCOMOTORII SI PENTRU PROFILAXIA AFECTIUNILOR PICIORULUI 73,00
220 1180 BERNAD SANDOR IANOS ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA Optimizarea Computerizata a Procesului de Diagnostic, Interventie Terapeutica si Prognostic a Bolilor Cardiovasculare 93,00
221 3423 BERTEANU MIHAI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Cercetari avansate prin metode moderne, inovative si prin realitate virtuala in recuperarea mersului la pacientii neurologici. 82,00
222 3299 BESUTIU LUCIAN INSTITUTUL DE GEODINAMICA SABBA S. STEFANESCU DIN BUCURESTI Cercetari integrate privind geneza cutremurelor intracontinentale de adancime intermediara din zona Vrancea 89,00
223 6326 BESUTIU LUCIAN INSTITUTUL DE GEODINAMICA SABBA S. STEFANESCU DIN BUCURESTI Cercetari asupra dinamicii spatio-temporale a campului magnetic terestru vizand construirea unor modele geomagnetice unitare pentru teritoriul Romaniei integrate în context european si global 89,00
224 7999 BEURAN MIRCEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI IN TRAUMA neeligibil tehnico-stiintific
225 1240 BEZNEA LUCIAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE Analiza Complexa si Domenii Conexe 99,67
226 5155 BICA ION ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI INFRASTRUCTURA DE SECURITATE BAZATA PE TEHNOLOGII CRIPTOGRAFICE AVANSATE, COMPATIBILA CU RECOMANDARILE UNIUNII EUROPENE 82,67
227 3447 BICA MARIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND CURATIREA GAZELOR DE ARDERE DE NOXE LA TERMOCENTRALELE CU COMBUSTIBIL SOLID INFERIOR 80,00
228 6825 BICU ELENA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI HIBRIZI  FENOTIAZINE ? HETEROCICLURI  CONTINAND  ATOMI  DE  AZOT  SI  SULF  CU  POTENTIALE  EFECTE  FARMACOLOGICE 86,67
229 10244 BIOLAN ILIE INSTITUTUL DE CERCETARE SI INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU IRIGATII SI DRENAJE DIN BANEASA GIURGIU CERCETAREA SI ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII INOVATIVE DE ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE CU APA DE IRIGAT (FERTIRIG) LA CULTURILE HORTICOLE, IN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL SI AL DEZVOLTARII DURABILE 76,33
230 4300 BIREESCU GEANINA INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI Conservarea biodiversitatii prin ameliorarea calitatii solurilor si reabilitarea ecologica a terenurilor degradate 85,00
231 1439 BIRIS IOVU-ADRIAN INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI Structura si dinamica ecosistemelor forestiere naturale, suport pentru fundamentarea de masuri silviculturale apropiate de natura si pentru o gestionare durabila a padurilor 91,33
232 5443 BIRJEGA RUXANDRA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI MATERIALE OXIDICE NANOSTRUCTURATE CU PROPRIETATI DE TRANSPORTOR DE MEDICAMENTE 86,33
233 1904 BIZDADEA CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA INTERACTII FUNDAMENTALE SI GEOMETRODINAMICA 88,33
234 2930 BLAJ STEFAN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Metoda inovativa de investigatie noninvaziva a alterarilor morfofunctionale în patologia articulara pe baza spectrelor vibroacustice si termice 92,00
235 2825 BLIDARU ALEXANDRU INSTITUTUL ONCOLOGIC ALEXANDRU TRESTIOREANU DIN BUCURESTI INTELIGENTA ARTIFICIALA IN ANALIZA SI DIAGNOSTUL CANCERULUI MAMAR 88,00
236 1776 BLUJDEA VIOREL INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI ESTIMAREA SI MODELAREA BUGETULUI SI FLUXULUI DE CARBON ASOCIAT SCHIMBARII UTILIZARII TERENURILOR DIN ROMANIA 86,00
237 2102 BOB CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI STRATEGII COMPETITIVE DE PREGATIRE A PIETEI INTERNE, COMPONENTE ALE PROCESULUI DE INTEGRARE A ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA neeligibil tehnico-stiintific
238 6769 BOBIT MARIA DANA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV BUNE PRACTICI PENTRU VALORIFICAREA POTENTIALULUI BIOLOGIC SI FITOTERAPEUTIC AL SPECIEI RHAPONTICUM CARTHAMOIDES WILLD. (LEUZEA), CULTIVATA INTR-UN SISTEM DE AGRICULTURA BIOLOGICA. 72,00
239 8099 BOBOC VIORICA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA BALOTESTI IMPLICATIILE MECANISMELOR SINERGICE ALE UNOR BIOADITIVI FURAJERI NATURALI UTILIZATI IN HRANA PREPELITELOR OUATOARE ASOCIATE CALITATILOR BIOFUNCTIONALE SI IMUNOLOGICE ALE OUALOR SI UNOR PREPARATE DERIV neeligibil tehnico-stiintific
240 520 BODA DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Efecte anti-imbatranire induse de terapia fotodinamica cu acidul 5-aminolevulinic ? mecanisme moleculare. 95,33
241 588 BODA DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Markeri moleculari implicati in etiopatogenia, diagnosticul si prognosticul insuficientei cronice venoase si a ulcerului cronic de gamba 95,67
242 550 BODEA CONSTANTA-NICOLETA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Strategii, sisteme, metode si instrumente pentru managementul cunoasterii in universitati 94,00
243 5676 BODEA CONSTANTA-NICOLETA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Infrastructura pentru managementul cunoasterii in organizatiile de dezvoltare software - proiect pilot neeligibil tehnico-stiintific
244 2173 BODEA DUMITRU STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SUCEAVA PROMOVAREA SOIURILOR DE CARTOF IN ZONELE MONTANE CU TRECEREA DE LA TEHNOLOGIA DE CULTURA TRADITIONALA LA TEHNOLOGIA INTENSIVA IN SCOPUL CRESTERII PROD. MANAGEMENTULUI DURABIL AL SOLULUI 76,67
245 2020 BODIRNEA CORNELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA ICMET DIN CRAIOVA Sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice bazat pe senzori neconventionali de masura de curent si medie tensiune 75,00
246 4639 BODRON VARVARA INSTITUTUL DE CERCETARI FIBRE SINTETICE ICEFS DIN SAVINESTI Nanocompozite poliamidice pe baza de argile modificate 83,00
247 4414 BOGATU CORNELIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND SUCURSALA ICOIND DIN TIMISOARA TEHNOLOGII COMBINATE INOVATIVE PENTRU PROTECTIA SI REMEDIEREA IN-SITU A SOLURILOR POLUATE CU METALE IN SCOPUL REDUCERII BIODISPONIBILITATII ACESTORA 92,00
248 746 BOGATU IRINA LIANA INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU RAFINARII SI PETROCHIMIE ICERP SA DIN PLOIESTI Solutii tehnice alternative pentru obtinerea de lubrifianti performanti, din materii prime regenerabile-la nivelul exigentelor europene de competitivitate si protectia mediului 88,00
249 3708 BOGDAN MIRON ALEXANDRU INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA DIN BUCURESTI PROGRAM DE REABILITARE RESPIRATORIE LA PACIENTII CU BRONHOPNEUMOPATIE OBSTRUCTIVA CRONICA 82,00
250 1880 BOGDAN MIRON-ALEXANDRU INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA DIN BUCURESTI EVALUAREA MARKERILOR INFLAMATIEI BRONSICE SI SISTEMICE LA PACIENTII CU BRONHOPNEUMOPATIE CRONICA OBSTRUCTIVA SI SINDROM METABOLIC INAINTE SI DUPA TRATAMENT CU SIMVASTATIN 83,00
251 2848 BOGDANOV IVAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Integrarea internationala a Centrului de Tehnologia Informatiei si Comunicarii neeligibil tehnico-stiintific
252 10241 BOGOESCU MARIAN IANCU INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INDUSTRIALIZAREA SI MARKETINGUL PRODUSELOR HORTICOLE "HORTING", BUCURESTI STABILIREA UNEI METODE SI SISTEM FIZIC NEPOLUANT PENTRU DEZINFECTIA SOLULUI, IN CONTEXTUL AGRICULTURII DURABILE 82,67
253 10298 BOGOESCU MARIAN IANCU INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INDUSTRIALIZAREA SI MARKETINGUL PRODUSELOR HORTICOLE "HORTING", BUCURESTI Tehnologia de producere a plantelor altoite de tomate ca veriga alternativa ecologica pentru eliminarea dezinfectiei chimice a solului in sera. 78,00
254 827 BOJITA MARIUS-TRAIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Cercetari in vederea elaborarii si obtinerii unor alicamente (lapte si produse lactate imbogatite cu AGPNLL) prin utilizarea de noi tehnologii de crestere si nutritie a vacilor de lapte si studiul efe 86,00
255 6559 BOLCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA UNUI MEDIU ECOLOGIC IN CONFORMITATE CU CERINTELE UNEI DEZVOLTARI DURABILE IN TERITORII AFECTATE DE ACTIVITATI ANTROPICE, CU OBTINEREA UNOR PRODUSE VALORIFICABILE / SOLFIT

82,00
256 242 BOLDEA ION GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TEGNOLOGII NOI DE ACTUATOARE ELECTRICE PENTRU AUTOMOBILE 86,67
257 7651 BOLOCAN ION UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI Catalizatori bifunctionali ce contin functii metalice si acide, cu aplicatii eficientizarea unor procese chimice 86,00
258 7874 BOLOCAN ION UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI Combustibili emulsionati pentru o ardere curata 87,00
259 286 BOLOGA OCTAVIAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Materiale, tehnologii si echipamente pentru profilari plane si spatiale 91,33
260 1196 BORANGIU THEODOR Asociatia Centrul de Cercetare si Instruire in Robotica, Informatica Industriala si Ingineria Materialelor Platforma de control holonic al fabricatiei cu roboti multipli si vedere artificiala integrata pentru conditionarea materialelor 94,00
261 2243 BORNEA ANISIA MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA MANAGEMENTUL DESEURILOR DE APA TRITIATA; CONCENTRATOR DE TRITIU 86,00
262 3812 BOROICA LUCICA INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA INS SA DIN BUCURESTI Solutii de valorificare a unor deseuri de sticla cu potential de utilizare pentru obtinerea de frite opace si materiale compozite rezistente la coroziune la temperaturi inalte 80,00
263 5397 BORTA ILIE SC AEROSTAR SA STUDII, MEDIU DE INTEGRARE SI ECHIPAMENTE PENTRU EXTINDEREA INTEROPERABILITATII SISTEMELOR DE RECUNOASTERE AMIC-INAMIC DE PE NAVE 92,33
264 6215 BORZA CLAUDIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA EFECTUL PLEIOTROPIC AL STATINELOR IN PATOLOGIA  VARSTEI A TREIA 80,00
265 5907 BORZA PAUL NICOLAE SIEMENS PROGRAM AND SYSTEM ENGINEERING SURSE COMBINATE DE ENERGIE,  INTELIGENTE, ORGANIZATE CELULAR, UTILIZATE LA  PROPULSIA VEHICULELOR 74,00
266 342 BORZA VIRGINIA-NAZARICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Micro si nanosfere radiomarcate pentru terapia cancerului 89,00
267 3424 BOSCOIANU MIRCEA ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Cercetari multidisciplinare avansate in domeniul microvehiculelor spatiale cu rotor portant 85,00
268 3618 BOSCOIANU MIRCEA ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Cercetari teoretice si aplicative avansate in domeniul aerodinamicii si propulsiei prin aripi batante 85,00
269 10263 BOSNEAGU ROMEO ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN DIN CONSTANTA INFLUENTA MODIFICARILOR GEO-CLIMATICE GLOBALE SI REGIONALE ASUPRA DEZVOLTARII DURABILE IN DOBROGEA 85,33
270 3417 BOT DUMITRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI FUNDAMENTALE PRIVIND CATALIZA LA SCARA NANOMETRICA IN INCINTE POROASE DIN PULBERI METALICE 82,00
271 5045 BOTAN CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CRESTEREA PERFORMANTELOR ENERGETICE SI FUNCTIONALE IN SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIEI neeligibil tehnico-stiintific
272 155 BOTU ALEXANDRU IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Sistem Informatic Integrat Judetean / Regional bazat pe Interconectarea Institutiilor Publice si destinat Furnizarii de Servicii Electronice catre Cetateni si catre Mediul de Afaceri 94,00
273 201 BOTU ALEXANDRU IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Sistem Electronic de Informare si Mediere pentru Munca la Domiciliu, Valorificarea Produselor si Serviciilor din Gospodarie si Gasirea de Oportunitati de Afaceri în Zone Slab Dezvoltate Economic 93,00
274 1191 BOTU ION STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VALCEA Asigurarea valorii calitative a fructelor în conditiile ecologice si tehnologice din zona dealurilor subcarpatice din sud, pe baza evaluarii compozitiei chimice si a reziduurilor toxice. 92,00
275 1211 BOTU MIHAI STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VALCEA Conservarea ex situ a resurselor originale la Prunus, Juglans, Corylus si Castaneea pe baza evaluarii genetice si agrobiologice 90,00
276 6997 BOZESAN ION INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV STUDIUL BIODIVERSITATII LA CARTOF (Solanum tuberosum) IN VEDEREA UTILIZARII FONDULUI GENETIC IN OBTINEREA DE GENITORI CU REZISTENTA SPORITA, PRETABILE LA AGRICULTURA ECOLOGICA 79,33
277 3289 BRABIE GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BACAU TEHNOLOGIE INTEGRATA DE FARICATIE A PIESELOR REALIZATE DIN TABLE METALICE SUBTIRI 86,67
278 1805 BRACACESCU CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI Cercetari privind promovarea unor tehnologii performante de prelucrare primara a semintelor de cereale si plante tehnice in scopul imbunatatirii calitatii si sigurantei alimentare 76,00
279 628 BRAD STELIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CRESTEREA PERFORMANTELOR DE CALITATE IN CADRUL PROCESELOR COOPERATIVE DIN IMM-URI PRIN SISTEME EXPERT IN INGINERIA SI MANAGEMENTUL INOVATIEI 86,33
280 10214 BRADATAN GHEORGHE STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI CRESTEREA SI EXPLOATAREA OVINELOR KARAKUL INCONDITII DE ECO/FERMA SI PROCESAREA ECOLOGICA A PIELICELELOR 85,00
281 1321 BRAGADIREANU ALEXANDRU MARIO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI CERCETARI AVANSATE DE FIZICA ATOMILOR EXOTICI 91,00
282 2349 BRAIC MARIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI Cercetari fundamentale privind obtinerea de materiale multifunctionale pe baza de InN pentru dispozitive optoelectronice pe suport flexibil 89,67
283 2423 BRAIC VIOREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI Cercetari avansate privind obtinerea de noi materiale pentru acoperiri ultradure a reperelor supuse la uzura intensa 88,33
284 10205 BRAILOIU MIRCEA INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII DE FABRICATIE PENTRU PRODUSELE LUNGI DIN OTELURI MICROALIATE, CU REZISTENTA SI TENACITATE RIDICATE, DESTINATE INDUSTRIEI DE AUTOVEHICULE    ACRONIMUL EUROMAT 91,00
285 655 BRAN PAUL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CONSTRUCTIA SI ACTIVAREA UNUI CENTRU DE ANALIZA APLICATA DESTINAT EVALUARII OPORTUNITATILOR DE INITIERE SI DEZVOLTARE DURABILA A UNEI AFACERI INTR-UN CONTEXT CONCURENTIAL neeligibil tehnico-stiintific
286 1981 BRANCUS ILIANA-MAGDALENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Interactii Nucleare ale Astroparticulelor 76,00
287 4330 BRANZAS PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PLATFORMA NATIONALA INTEGRATA DE CERCETARE, AUDIT, CERTIFICARE SI INSTRUIRE IN SIGURANTA RUTIERA neeligibil tehnico-stiintific
288 1057 BRANZEI MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari avansate privind mecanismul durificarii si al stabilitatii la cald a otelurilor tip maraging 88,00
289 5305 BRANZEU NICOLAE-ANDREI REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA-TURNU SEVERIN -SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE - SITON METODOLOGII SI APLICATII PRIVIND ANALIZA EFECTELOR UNUI INCENDIU INTERIOR ASUPRA CAPACITATII DE OPRIRE SI MENTINERII INTR-O STARE OPRITA SIGURA A UNEI CNE TIP CANDU-6. neeligibil tehnico-stiintific
290 2153 BRANZOI IOAN VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Campuri de microunde utilizate la sinteza unor polimeri antiscalanti si anticorozivi pentru protectia instalatiilor industriale 88,67
291 3271 BRASOVEANU LORELEI IRINA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI Modularea expresiei unor markeri biologici ai progresiei tumorale si corelarea cu rezistenta la chimioterapie in cancerele mamare si ovariene 89,33
292 2058 BRATU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA MATEMATICA A PROCESELOR CARE AU LOC LA TURNAREA PIESELOR METALICE IN VEDEREA REDUCERII CONSUMURILOR DE MATERIALE SI ENERGIE 88,00
293 2178 BRATU ION TIBERIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA ABORDAREA MODERNA A TRAUMATISMELOR DE MANA SI ANTEBRAT - CONCEPT UNITAR DE TRATAMENT  CHIRURGICAL, RECUPERARE FUNCTIONALA SI REINTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA 95,00
294 738 BRATU MIHAELA MIRELA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA Biotehnologii utilizate la obtinerea unor produse topice pe baza de complecsi ai flavonoidelor cu Zn, Ag, Cu incorporate in suporturi biocompatibile 77,00
295 2547 BRATU PAUL POLIDOR INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII DE MECANIZARE A CONSTRUCTIILOR ICECON SA DIN BUCURESTI Sistem inteligent de monitorizare in timp real a compactarii betonului pe baza modelarii microstructurale reologice neliniare in regim de vibratii, cu efecte de unde predictibile 84,00
296 4998 BRATU POLIDOR INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII MONITORIZAREA INSTRUMENTALA SI INFORMATICA A SISTEMELOR DE IZOLARE A VIBRATIILOR TRANSMISE OMULUI SI COMPONENTELOR VITALE ALE MASINILOR 70,00
297 7971 BRATU POLIDOR INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII DE MECANIZARE A CONSTRUCTIILOR ICECON SA DIN BUCURESTI MONITORIZAREA NIVELULUI DE POLUARE SONORA URBANA PENTRU DEZVOLTAREA DE HARTI ACUSTICE 77,00
298 3200 BRATU POLIDOR PAUL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MONITORIZAREA INSTRUMENTALA SI INFORMATICA A VIBRATIILOR PERICULOASE TRANSMISE MEDIULUI CONSTRUIT TINAND SEAMA DE COMPORTAREA NELINIARA A SISTEMULUI OM - MASINA ? MEDIU 83,67
299 4081 BRATU POLIDOR PAUL INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII Cercetari privind sisteme inovative de izolare a bazei cu elemente din neopren compozit pentru reducerea raspunsului dinamic la actiuni seismice 86,00
300 3155 BRATUCU EUGEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Caracteristicile bio-evolutive si moleculare ale metastazelor hepatice consecutive cancerelor recto-colice 90,33
301 4522 BRATUCU EUGEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Preventia cancerului colo-rectal prin screening clinic si molecular a grupurilor populationale de risc 85,00
302 3970 BRATUCU GHEORGHE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE PENTRU EFICIENTIZAREA ENERGETICA A FERMELOR SI PENSIUNILOR AGROTURISTICE 76,00
303 10318 BRATULEANU ANCA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI CULTURA INTERBELICA SI PATRIMONIU ROMANESC - CULTIPROM 79,00
304 6883 BREBEANU GHEORGHE UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI STUDIU  PRIVIND  REDUCEREA  POLUARII  MEDIULUI CU ULEIURI UZATE  SI POSIBILITATI DE  VALORIFICARE A  ACESTORA 71,00
305 2063 BRINZANESCU VASILE INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE Invarianti ai structurilor algebrice, geometrice si topologice 96,00
306 3169 BRISAN CORNEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Cercetari privind dezvoltarea unor sisteme integrate OM - MASINA speciale, destinate productiei individualizate 80,00
307 3565 BUBULETE DOINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU URBANISM DIN BUCURESTI Cercetare privind integrarea turismului urban in politicile locale de dezvoltare socio-economica, in contextul competitiei dintre orase neeligibil tehnico-stiintific
308 1863 BUCA DUMITRU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Sistem parcare-stocare autoturisme pe verticala. 76,67
309 1864 BUCA DUMITRU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Sistem ecologic pentru eliminarea microparticulelor din mediile nocive prin curenti turbionari. 81,00
310 1892 BUCA DUMITRU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Siateme de control si management al nivelului emisiilor de noxe din instalatiile tehnologice 75,00
311 5273 BUCUR ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Studii pentru implementarea de tehnici de asistare computerizata in osteotomia maxilo-mandibulara pentru cresterea securitatii pacientilor si prevenirea esecului chirurgical 91,00
312 10204 BUCURESTEANU MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI ROLUL MANAGEMENTULUI DEFECTUOS AL ECOSISTEMELOR FORESTIERE SI AGRICOLE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SIRET IN CRESTEREA RISCULUI DE PRODUCERE A UNOR INUNDATII CATASTROFALE MADEFAPIN 85,00
313 3646 BUDRUGEAC PETRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA CERCETARI PRIVIND REALIZAREA SI CARACTERIZAREA UNOR MODELE DE STRUCTURI COLAGENICE SUPRAMOLECULARE DOPATE CU PROPRIETATI PIEZOELECTRICE, ELECTRICE SI MAGNETICE, UTILIZABILE IN BIOINGINERIE 78,33
314 3109 BUGARU MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Efectul undelor de soc rezultate în urma exploziilor aeriene asupra structurilor plane de avion 83,00
315 3119 BUGARU MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Studiu si cercetari avansate privind comportarea dinamica in regimuri tranzitorii si permanente a cutiilor de viteza 83,33
316 3599 BUJOREANU COSTEL DANUT REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE SUCURSALA DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI Tehnologie de imobilizare a deseurilor radioactive solide beta moi (tritiu si C-14), rezultate din functionare Centralei nuclearo-electrice Cernavoda 79,00
317 3774 BULACEANU CLAUDIU SC Softwin SRL Standardizarea instrumentelor si metodelor psihopedagogice in elearning 80,00
318 9087 BULANCEA VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Tehnologie controlata computerizat de tratament termic la temperaturi profunde aplicata otelurilor de scule si organe de masini 78,33
319 1868 BUMBACEA DRAGOS INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA DIN BUCURESTI Dezvoltarea unei retele nationale de centre de referinta in astmul sever - studiul fenotipurilor, mecanismelor si optiunilor terapeutice 85,67
320 6715 BUNGHIUZ SILIVESTRU COCULEANA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI STUDIUL CIRCULATIEI UNOR POLUANTI PE LANTUL TROFIC AL BOVINELOR PENTRU PREVENIREA REMANENTEI LOR IN LAPTELE DE VACA 73,00
321 10297 BURA MARIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA PRODUCEREA STURIONILOR IN SISTEM SUPERINTENSIV IN CONDITIILE UNUI MANAGEMENT DURABIL A RESURSELOR ACVATICE 91,67
322 223 BURCHIU SORIN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI Evaluarea Starii functionale a Sistemelor de producere si utilizare a Energiei Termice din cladiri 92,00
323 1692 BURCOS TRAEAN Spitalul Clinic Coltea Bucuresti Screening familial, analiza genetica si monitorizare a persoanelor cu risc de cancer mamar 89,33
324 10234 BURDESCU DUMITRU DAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA INTEROGAREA BAZATA PE CONTINUT A BAZELOR DE DATE MULTIMEDIA CU IMAGINI MEDICALE 81,00
325 654 BURLACU RADU INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI Cercetari privind optimizarea alimentatiei vacilor de lapte de mare productivitate in conditiile valorificarii unor resurse furajere specifice zonelor de Sud si de Est ale României 86,67
326 3634 BURLACU RADU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Utilizarea produselor ecologice in nutritia taurinelor pentru combaterea efectelor asociate micotoxinelor 79,00
327 8930 BURLUI VASILE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Monitorizarea starii de sanatate orala in Romania 85,00
328 1912 BURNEI GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDII TERAPEUTICE SI INTERVENTII INOVATIVE DE PROTEZARE MODULARA IN TRATAREA TUMORILOR OSOASE MALIGNE LA COPIL 86,00
329 524 BURUIANA EMIL CONSTANTIN INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI Dezvoltarea de fotopolimeri pentru aplicatii optice. Studiul interactiei polimer-radiatie laser, obtinerea de filme micro/nanostructurate 86,00
330 4208 BURZO IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Cercetari privind caracteristicile biochimice ale unor plante de cultura si din flora spontana si realizarea unui sistem de gestionare a datelor in scopul utilizarii eficiente a resurselor vegetale 78,00
331 1078 BUTA VIOREL IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI SOLUTII TEHNICE SI SUPORT FIZIC PENTRU CONFIGURAREA CONSUMATORULUI INDUSTRIAL CA ELEMENT AL SISTEMULUI ENERGETIC INTELIGENT 75,00
332 3377 BUTEICA DAN INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU CELULOZA SI HARTIE CEPROHART SA DIN BRAILA SISTEM INTEGRAT DE SECURIZARE A MARCAJELOR SI DOCUMENTELOR DE VALOARE 80,00
333 2455 BUTNARIU ILIE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNOLOGIE INTEGRATA  DE OBTINERE A MATERIALELOR COMPOZITE PRIN METALIZARE CU ARC ELECTRIC CU APLICATII LA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE CU DESTINATIE SPECIALA 87,67
334 2886 BUTOESCU VALENTIN ADRIAN JEAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI ANALIZA SI SINTEZA AERO-MECANICA A UNUI MICROVEHICUL CU ARIPI BATANTE; DEMONSTRATOR 87,00
335 1224 BUTU ALINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI CONTRIBUTIILE REZIDUURILOR HIDROFOBE LA STABILITATEA CONFORMATIONALA A LIZOZIMULUI UMAN SI ROLUL AMILOIDOGEN AL UNOR MUTATII PUCTIFORME 72,00
336 1228 BUTU ALINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI STRUCTURA SI DINAMICA UNOR ANTIGENE PEPTIDICE 74,67
337 6156 BUZEA CALIN Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi Studiul Mecanismelor de Transport si Confinare a Fasciculelor Intense de Particule Incarcate Relativiste prin Intermediul Materialelor Supraconductoare 85,00
338 4910 CAIZER COSTICA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA CERCETARI COMPLEXE PRIVIND OBTINEREA SI PROPRIETATILE MAGNETICE ALE NANOPARTICULELOR FERIMAGNETICE Co_dFe_3-dO_4 SURFACTATE/NESURFACTATE SI NANOCOMPOZITELOR AVANSATE (Co_Fe3-dO_4)_g-(SiO_2)_1-g/polime 85,00
339 447 CALARASU DORU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME HIDRAULICE INTELIGENTE DE CONVERSIE A ENERGIEI EOLIENE PENTRU APLICATII DESCENTRALIZATE 85,00
340 2660 CALIN MIHAELA ANTONINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI Inactivarea fotodinamica a unor bacterii Gram-pozitive si Gram-negative care contamineaza plagile deschise utilizand radiatii luminoase coerente 92,33
341 1456 CALINESCU COSTEL GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE (GEC) BUCOVINA Platforma pilot avansata pentru reconstructia economiilor locale din nordul Moldovei prin noile modele de afaceri electronice, in Europa largita neeligibil tehnico-stiintific
342 1644 CALINESCU COSTEL GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE (GEC) BUCOVINA Platforma integrata pentru reducerea incarcarii poluante din apele uzate antropic, utilizand biotehnologii interferentiate alternative 80,00
343 705 CALINESCU IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Tehnologie si instalatie de tratare a deseurilor solide petroliere (foraj si bataluri) 94,67
344 7355 CALINESCU MIRELA-MARIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CHELATI LUMINISCENTI AI LANTANIDELOR UTILIZATI IN ANALIZA MEDIILOR BIOLOGICE. 76,33
345 9149 CALISTRU IACOB FUNDATIA DR VICTOR BABES STUDIU SOCIO-ECONOMIC PRIVIND IMPACTUL ASIGURARILOR PRIVATE DE SANATATE IN SOCIETATEA ROMANEASCA neeligibil tehnico-stiintific
346 5059 CALISTRU PETRE SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES Testarea, evaluarea si imbunatatirea strategiilor de preventie a bolilor infectioase respiratorii la populatia varstnica 89,00
347 6799 CALISTRU PETRE SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES EVALUAREA ROLULUI ETIOLOGIC AL MICROORGANISMELOR EMERGENTE IN INFECTIILE UMANE  UTILIZAREA UNOR MARKERI FENOTIPICI SI MOLECULARI IN MONITORIZAREA ACESTORA 88,00
348 9332 CALISTRU PETRE FUNDATIA DR VICTOR BABES SANOSCOP-ALTERNATINA ASIGURARILOR DE SANATATE LA ASIGURARILE DE BOALA neeligibil tehnico-stiintific
349 9671 CALISTRU PETRE FUNDATIA DR VICTOR BABES Valorificarea in practica medicala a unui model de screening si diagnostic precoce al cancerului mamar 67,00
350 485 CALTUN OVIDIU FLORIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MATERIALE MAGNETICE SPINELICE CU COEFICIENT DE MAGNETOSTRICTIUNE RIDICAT 90,33
351 7570 CANANAU NICOLAE UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA DE TEHNOLOGII NOI PENTRU EVALUAREA SI CRESTEREA PLASTICITATII OTELURILOR LAMINATE ÎN TABLE 82,00
352 1115 CANANAU SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind realizarea unor sisteme ecologice de transport neconventionale autopropulsate utilizate atat pe apa cat si pe terenuri mlastinoase 87,00
353 10329 CANDEA VASILE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA SISTEM  DE PROPULSIE  ELECTROMAGNETICA -  SIPREL 71,00
354 1401 CANTA TRAIAN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA DEZVOLTAREA STIINTEI METALURGIEI PULBERILOR PRIN OBTINEREA  DE MATERIALE BIOCOMPATIBILE SUPERIOARE 84,33
355 4150 CANTA TRAIAN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA FABRICAREA     PIESELOR       COMPLEXE     DESTINATE  ECHIPAMENTELOR  ELECTRONICE SI  DE  COMUNICATII  PRIN  THIXOTROPIZARE  SI  INJECTARE 84,00
356 5618 CANTOR MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND AMENAJAREA SI MODERNIZAREA SPATIILOR VERZI DIN ROMANIA CU IMPACT FAVORABIL ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR SI UMAN 91,33
357 1011 CAPRITA ADRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA Îmbunatatirea calitatii si sigurantei lantului alimentar total neeligibil tehnico-stiintific
358 1230 CARAMAN DAN SC INTEGRAL CONSULTING R&D SRL SISTEM DE CONTROL SI MONITORIZARE AL VEHICULELOR DE TRANSPORT PUBLIC 80,00
359 3499 CARAMAN DAN SC INTEGRAL CONSULTING R&D SRL ACCESIBILITATE SI MOBILITATE URBANA IN TRANSPORTUL PUBLIC COMUNITAR AL PERSOANELOR CU DIZABILITATI FIZICE 81,67
360 1319 CARAMAN SERGIU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI Imbunatatirea indicatorilor calitativi la tratarea biologica a apelor reziduale din industria alimentara pe baza unor sisteme de conducere avansata 94,00
361 1274 CARAMITU ALINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA BIOSENZORI PENTRU DETERMINAREA COMPUSILOR TOXICI DIN ALIMENTE 70,00
362 6949 CARAMIZOIU ALEXANDRA- VALENTINA IOEL OPTOELECTRONICA 2001 SA DIN BUCURESTI PLATFORMA COMPLEXA DE ACHIZITIE, MANAGEMENT, PRELUCRARE SI ANALIZA IN IMAGISTICA MEDICALA 87,67
363 8227 CARATA EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA TEHNICILOR COMPUTERIZATE PENTRU MONITORIZAREA SI IMBUNATATIREA PRECIZIEI DIMENSIONALE IN SISTEME INTELIGENTE DE PRELUCRARE IN SCOPUL CRESTERII COMPETITIVITATII EUROPENE 85,33
364 6550 CARAUSU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Sistem informatic integrat de urmarire si conducere a activitatilor economice si de productie neeligibil tehnico-stiintific
365 488 CARDEI PETRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI Metodologie software integrata, bazata pe pr. GIS si pr. de analiza num., cu aplicatii la cresterea sig. in expl. ind. si agric., prin prevenirea si stabilirea modului de riposta in cazul accid. de me 86,33
366 6377 CARDEI VLADIMIR INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Sisteme inteligente integrate pentru aplicatii industriale 80,33
367 2160 CARJA GABRIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NOI STUDII SI CERCETARI PRIVIND EFECTUL DE MEMORIE AL  MATERIEI LA SCARA NANO:CAZUL NANOARGILE ANIONICE- NANOOXIZ MICSTI DERIVATI 77,00
368 787 CARLANESCU CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Cresterea performantelor turbomotoarelor prin dezvoltarea de noi concepte ingineresti si integrarea tehnologiilor avansate din domeniul mentenantei 87,67
369 789 CARLANESCU CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Tehnologii noi, performante, de tratare chimica si separare centrifugala in componente, integrate in vederea prevenirii infestarii solului si a apei cu deseuri din industria petroliera 90,00
370 7287 CARLANESCU CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CRESTEREA FIABILITATII GRUPURILOR COGENERATIVE SI REDUCEREA COSTURILOR DE PRODUCTIE PRIN CRESTEREA GRADULUI DE AUTOMATIZARE SI ALINIEREA LA NORMELE COMUNITATII EUROPENE 88,33
371 10239 CARLANESCU CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI TURBOMOTOR CU ARDERE EXTERNA,  FUNCTIONAND CU DESEURI LEMNOASE. 85,00
372 10240 CARLANESCU CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA UTILIZARII BIOMASEI IN CENTRALE COGENERATIVE CU MICROTURBOMOTOARE 88,67
373 968 CARPUS EFTALEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI Tehnologii competitive de prelucrare a deseurilor textile si din piele in produse cu valoare adaugata mare 92,33
374 974 CARPUS EFTALEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI Smart textile ? platforma convergenta pentru identificarea si procesarea informatiei personalizate mobile 91,00
375 1169 CARSTOIU FLORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Proprietatile nucleelor exotice si aplicatii in Astrofizica Nucleara 78,00
376 7151 CARUNTU FLORIN ALEXANDRU INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE PROF. DR. MATEI BALS Utilitatea elastografiei ultrasonografice si a rezonantei magnetice ca metode neinvazive complementare de evaluare a fibrozei in afectiunile hepatice cronice 90,00
377 1032 CATA - DANIL GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PRIVIND INFLUENTA RADIATIILOR ASUPRA PROPRIETATILOR MATERIALELOR COMPOZITE FOLOSITE IN INDUSTRIE 81,00
378 1454 CATA-DANIL GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Informatii stiintifice noi cu impact asupra educatiei universitare superioare, obtinute prin masurari si interpretari de parametrii nucleari neeligibil tehnico-stiintific
379 5036 CATANA EUSEBIU ASOCIATIA PENTRU SIGAURANTA IN TRANSPORTURI SI TELEMATICA CERCETARI PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM AUTOMAT INFORMATIC INTELIGENT INTEGRAT PENTRU IDENTIFICAREA FACIALA A PERSOANELOR IN TIMP REAL FOLOSIND METODA DE RECUNOASTERE PATTERN RECOGNITION – IDEF 80,33
380 5109 CATANA EUSEBIU ASOCIATIA PENTRU SIGAURANTA IN TRANSPORTURI SI TELEMATICA STUDIU PENTRU REALIZAREA UNUI SIS. AUT. INTELIGENT INTEGRAT PENTRU SUPRAV. SPATIILOR IN TIMP REAL, PE BAZA ANALIZEI BIOMETRICE A PERS. SI OBIECTELOR FOLOSIND METODA DE RECUNOASTERE PATTERN RECOGNITION 74,00
381 2503 CATANICIU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE INCSMPS DIN BUCURESTI PRODUCTIVITATE, SALARII, OCUPARE SI CONEXIUNEA DINTRE ELE DIN PERSPECTIVA INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA 91,67
382 2532 CATINAS EMIL ADRIAN INSTITUTUL DE CALCUL TIBERIU POPOVICIU DIN CLUJ-NAPOCA Metode numerice eficiente, cu aplicatii pe supercalculatoare 88,00
383 5357 CATOI CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Monitorizarea factorilor pro- si antiaterogeni la om si animale de experienta 80,00
384 2514 CAUIA ELIZA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU APICULTURA DIN BUCURESTI STUDIUL DIVERSITATII GENULUI BOMBUS IN ROMANIA SI REALIZAREA UNOR TEHNOLOGII DE CRESTERE SI INTRETINERE A BONDARILOR CU UTILIZARE IN AGRICULTURA PERFORMANTA. 86,00
385 1461 CAUTES LORETA GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE (GEC) BUCOVINA Strategie eco-eficienta de dezvoltare a intreprinderilor - productia curata 85,00
386 211 CAVACHE ION-ANGELO SIAT SA DIN BUCURESTI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU MANAGEMENUL PROGRAMELOR DE FINANTARE A IMM-URILOR 87,00
387 4153 CAZACU GEORGETA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI LIGNINA SURSA DE MATERII PRIMEPENTRU COMBUSTIBILI NECONVENTIONALI, ENERGIE, PRODUSE CHIMICE SI MATERIALE PERFORMANTE IN CONDITIILE DEZVOLTARII DURABILE 87,67
388 6022 CAZACU MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI Materiale siliconice nanostructurate multifunctionale 91,00
389 634 CAZANESCU RALUCA ALEXANDRA SC IPCT INSTALATII SRL DEZVOLTAREA UNOR METODE DE INVESTIGARE A CLADIRILOR SI DE EVALUARE A  CONSUMURILOR ENERGETICE ALE ACESTORA IN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR POLUANTE REZULTATE DIN ARDEREA COMBUSTIBILILOR, IN CONFORMITAT 83,33
390 563 CECLAN MIHAIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Sistem integrat Computer Based Training pentru Educatie si Instruire in domeniul PROtectiei RADiologice 83,00
391 10254 CEHAN VLAD UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM  DE  COMUNICARE  CU  PERSOANE  CU  HANDICAP NEURO-LOCOMOTOR  MAJOR  TELPROT 94,67
392 1445 CEIANU CORNELIA SVETLANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DIN BUCURESTI Cercetarea multidisciplinara a circulatiei si emergentei virusurilor zoonotice, agenti ai gripei aviare, ai unor febre hemoragice si ai unor infectii neuroinvazive; un concept inovator privind suprave 92,00
393 1161 CEPISCA COSTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Tehnologii informatice si de comunicatie pentru monitorizarea si diagnoza la distanta 75,00
394 5384 CEPISCA COSTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind producerea si utilizarea ionizatoarelor si a aerosolilor pentru realizarea unor microclimate controlate favorabile pastrarii biosubstantelor 81,00
395 10281 CERNAIANU DOINA INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS SA DIN BUCURESTI ABORDAREA COMPLEXA A CAZUISTICII ACCIDENTELOR RUTIERE DIN TRANSPORTUL URBAN IN CONSENS CU REGLEMENTARLE UNIUNII EUROPENE VIZAND SIGURANTA TRAFICULUI SI PROTECTIA MEDIULUI. 86,67
396 10290 CERNAIANU STOIANOVICI DOINA FLORICA INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS SA DIN BUCURESTI Modele complexe de optimizare a fiabilitatii resurselor umane din navigatia maritima, consensuale cu reglementarile internationale pentru cresterea sigurantei de transport. Centru gestionare risc. 83,00
397 5507 CERNEA IOAN VALENTIN INSTITUTUL ONCOLOGIC ION CHIRICUTA DIN CLUJ NAPOCA CANCERUL DE SAN INCIPIENT. IDENTIFICAREA UNUI ALGORITM DE DIAGNOSTIC OPTIMIZAT PRIN TEHNICI NEINVAZIVE, MINIM INVAZIVE SI SISTEME CU INTELIGENTA ARTIFICIALA neeligibil tehnico-stiintific
398 1990 CERNICA ILEANA - VIORICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Noi tehnologii de obtinere a microbiosenzorilor pentru detectia in timp real si monitorizarea tuberculozei in grupuri cu potential de risc crescut 88,00
399 742 CERNISENCU IRINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLARE INCDDD DELTA DUNARII DIN TULCEA RETEA DE CERCETARE INTEGRATA PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE CONSERVARE A RESURSELOR PESCARESTI DIN ROMANIA 81,00
400 717 CHELARU VIOREL AGENTIA SPATIALA ROMANA DIN BUCURESTI Vector pentru lansarea satelitilor de mici dimensiuni pe orbite joase ? dezvoltare subsisteme spatiale 85,00
401 2511 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Realizarea si implementarea unui sistem de siguranta rutiera bazat pe supraveghere, previziune meteorologica si de trafic 83,00
402 2513 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Cercetari avansate pentru realizarea unei lovituri antiaeriene de calibru mijlociu dotata cu submunitii, destinata dotarii navelor de suprafata 88,00
403 2651 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Reducerea poluarii sonore în zone industriale cu ajutorul unor clase de amortizoare de zgomot multietajate moderne 85,00
404 2656 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Cercetari avansate privind reducerea nivelului poluarii sonore, în zone locuite, generata de traficul feroviar si rutier, prin amplasarea de bariere acustice 86,33
405 2661 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI ECHIPAMENTE SI SISTEME BIOMETRICE DE IDENTIFICARE SI AUTENTIFICAREA PERSOANELOR PENTRU AUTORIZAREA ACCESULUI ÎN RETELELE INFORMATICE SI OBIECTIVELE DE IMPORTANTA MAJORA 92,67
406 2666 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI TAIEREA  TERMICA ECOLOGICA A METALELOR GRELE SI A OTELURILOR DE ÎNALTA REZISTENTA 86,67
407 9196 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI CONCEPTIA SI REALIZAREA UNUI AUTOATELIER MOBIL PENTRU ACTIVITATI DE MENTENANTA PREVENTIVA CORECTIVA SAU COMPLEXA neeligibil tehnico-stiintific
408 9241 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI CONCEPTIA SI REALIZAREA UNUI PUNCT DE COMANDA CONTAINERIZAT PENTRU BRIGADA MECANIZATA neeligibil tehnico-stiintific
409 8937 CHETA DAN INSTITUTUL DE NUTRITIE SI BOLI METABOLOGICE N. PAULESCU Eficienta managementului intensiv nutritional, farmacologic si comportamental al obezitatii ? corelarea factorilor genetici, biomorfologici si psihologici 90,67
410 3088 CHICINAS IONEL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PULBERI SI MATERIALE NANOCRISTALINE/NANOCOMPOZITE MAGNETIC MOI, PE BAZA DE Fe SI Ni, OBTINUTE PRIN MECANOSINTEZA. PREPARARE, PROPRIETATI, REALIZAREA DE COMPACTE NANOCRISTALINE PENTRU APLICATII 84,67
411 10200 CHIORESCU ILIE STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI Infiintarea si exploatarea in sistem ecologic a pajistelor ciltivate pe terenuri supuse degradarii din NE Romaniei 89,00
412 6401 CHIPEA FLOARE UNIVERSITATEA DIN ORADEA Rolul scolii în promovarea coeziunii sociale. România în context european neeligibil tehnico-stiintific
413 1636 CHIPER DIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Evaluarea metabolismului de metilare prin reactii competitive de radical metil-donor, expresivitatea metabolitilor proceselor de metilare in patologia neuroendocrina. Masuri si metode de preventie. 96,33
414 8683 CHIRA ADRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII DE OBTINERE A UNOR PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARA CU SPECIFIC ROMANESC DIN POPULATII POMICOLE LOCALE 83,33
415 5081 CHIRA DANUT INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI PERFECTIONAREA SI RIDICAREA EFICIENTEI MONITORIZARII CALITATII AERULUI PRIN RETELE MIXTE: AUTOMATE SI BIOLOGICE 83,00
416 2531 CHIRECEANU CONSTANTINA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI SISTEM TEHNOLOGIC MULTIFUNCTIONAL PENTRU CRESTEREA SI UTILIZAREA INSECTELOR UTILE 88,33
417 6679 CHIRIAC GABRIEL-FLORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ICIM DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA UNUI SISTEM MULTIMETRIC DE EVALUARE A STARII ECOLOGICE A ECOSISTEMELOR ACVATICE PE BAZA MACRONEVERTEBRATELOR - ELEMENT AL MANAGEMENTULUI DURABIL AL RESURSELOR DE APA 82,00
418 5567 CHIRIAC HORIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI Biosenzori magnetici si magneto-electrochimici pe baza de nanoparticule magnetice pentru detectia rapida de biomolecule 94,67
419 5575 CHIRIAC HORIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI Procese fizice in fire magnetice amorfe utilizate in functionarea senzorilor magnetici 94,00
420 2481 CHIRIAC MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA BIOTEHNOLOGII MOLECULARE PENTRU MARCAREA L-AMINOACIZILOR SI PROTEINELOR CU IZOTOPUL 15N 88,00
421 10268 CHIRILA AURELIA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU APICULTURA DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL DURABIL AL EXPLOATATIILOR SI RESURSELOR MELIFERE IN CONCORDANTA CU CERINTELE UNIUNII EUROPENE. 85,33
422 2688 CHIRITA CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI PRIVIND TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE HIDRAULICE MODULARE PENTRU REALIZAREA IN SITU A STRUCTURILOR DIN BETON PRECOMPRIMAT CU MONITORIZAREA SI REGLAJUL PARAMETRILOR TEHNOLOGICI IN TIMP REAL 70,00
423 1438 CHIRITA ILEANA CORNELIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI CERCETARI INTERDISCIPLINARE PRIVIND OBTINEREA UNOR NOI AGENTI ANTIMICROBIENI, CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA SI TESTAREA ACTIVITATII BIOLOGICE IN VEDEREA VALORIFICARII IN TERAPIA ANTIINFECTIOASA 95,00
424 2847 CHIRITA STAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SISTEME DINAMICE SI TERMOMECANICE 94,00
425 3606 CHIRU NICOLETA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV Producerea microtuberculilor in vitro prin metoda imersiei permanente, tehnologie inovatoare de multiplicare a soiurilor românesti de cartof pentru agricultura durabila 83,67
426 3178 CHIRU SORIN CLAUDIAN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV Managementul trasabilitatii si realizarea sigurantei alimentare in filiera cartofului industrial neeligibil tehnico-stiintific
427 3541 CHIRU SORIN CLAUDIAN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV Cercetari privind promovarea unor tehnologii inovative pentru cresterea raselor de curci in vederea mentinerii patrimoniului genetic la nivelul cerintelor UE neeligibil tehnico-stiintific
428 2255 CHIRVASE ANA AURELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM DIN BUCURESTI NANOPREPARATE TERAPEUTICE PE BAZA DE IRIDOIDE IZOLATE DIN SPECII VEGETALE INDIGENE 87,33
429 10301 CHITAC VERGIL ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN DIN CONSTANTA PLATFORMA DE CERCETARE SI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA A SISTEMELOR DE PROPULSIE ELECTRICA PENTRU NAVELE ECOLOGICE CU DESTINATIE SPECIALA,CU SURSE DE ENERGIE HIBRIDE,REGENERABILE 58,00
430 10305 CHITU ALBERTA GEORGETA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARE PRIVIND REALIZAREA UNOR MODELE, PARCTICI SI OPTIUNI STARTEGICE IN AUDITUL SI GUVERNANTA PUBLICA 82,00
431 1286 CHITU EMIL INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI MARACINENI Evaluarea potentialului agroclimatic al României prin modelare probabilistica si regresionala în scopul specializarii productiei pomicole ? baza a managementului durabil în plantatii 85,33
432 496 CHIVULESCU NICOLAE CODRUT IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Cresterea eficientei timp,cost si ecologizare in serviciile tehnice ale aeronavelor ;aprofundarea si demonstrarea rezultatelor prin realizarea de noi surse de putere,statice,pt. pornire si sursa progr 89,33
433 501 CHIVULESCU NICOLAE CODRUT IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Eficientizarea utilizarii energiilor curate prin imbunatatirea adaptorului de alimentare a consumatorului si realizarea regulatorului cu functia inovativa de comutare capacitiva a sarcinii de pe sursa 79,00
434 4863 CIASCAI IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA DEPLASARILOR MICROMETRICE ALE STRUCTURII UNEI CENTRALE HIDROELECTRICE SUBTERANE 92,33
435 954 CIMPEAN ANISOARA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Studii la nivel celular si molecular privind activitatile biologice ale curcuminei in vederea evaluarii potentialului terapeutic 90,00
436 7039 CIMPEAN VIRGINIA INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALA COSTIN MURGESCU DIN BUCURESTI STUDIU PROSPECTIV (FORESIGHT) IN NANOECONOMIE: IMPACTUL ECONOMIC SI SOCIAL AL DEZVOLTARII NANOTEHNOLOGIILOR  ÎN   ROMÂNIA, IN CONTEXT EUROPEAN SI MONDIAL. neeligibil tehnico-stiintific
437 794 CIMPEANU SORIN MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI SISTEM INTEGRAT DE EVALUARE A VULNERABILITATII SI DIMINUARE A CONSECINTELOR ALUNECARILOR DE TEREN PRODUSE IN URMA DEZASTRELOR NATURALE SI ACTIVITATILOR UMANE/INDUSTRIALE 94,00
438 830 CIMPEANU SORIN MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII NEPOLUANTE DE UTILIZARE INTEGRALA A DESEURILOR DIN VINIFICATIE PENTRU OBTINEREA UNOR PRODUSE CU INALTA VALOARE ECONOMICA 95,33
439 259 CIMPOCA GHEORGHE VALERICA UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE SISTEME COMPLEXE CU INTELIGENTA DISTRIBUITA PENTRU MASURARE, ANALIZA SI CONTROL MULTIPARAMETRU PE BAZA DE MICROSTRUCTURI PIEZOELECTRICE 81,00
440 5111 CINCA SABIN INSTITUTUL ONCOLOGIC ALEXANDRU TRESTIOREANU DIN BUCURESTI Sistem multifactorial de management al riscurilor oncogenice 77,00
441 4966 CINCU CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE PERFORMANTE PE BAZA DE POLIMERI MODIFICATI CHIMIC SI / SAU NANOSTRUCTURATI PENTRU INDUSTRIE SI APLICATII MEDICAL 90,33
442 858 CINTEZA LUDMILA OTILIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RETEA INTERDISCIPLINARA PENTRU DEZVOLTAREA DE BIOTEHNOLOGII AVANSATE PE BAZA DE FLUIDE NANOSTRUCTURATE CU APLICATII IN OBTINEREA DE PRODUSE NATURALE PENTRU INDUSTRIA FARMACEUTICA SI COSMETICA 82,67
443 3742 CIOBANU GHEORGHE STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA ORADEA Studiul factorilor de risc, cuantificarea impactului acestora asupra sistemelor de agricultura, crearea de noi genotipuri si tehnologii necesare unei dezvoltari durabile. 89,33
444 324 CIOBANU LILIANA RODICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI ELABORAREA UNEI TEHNOLOGII DE REINTRODUCERE IN CIRCUITUL ECONOMIC A ELEMENTELOR PLATINICE DIN CATALIZATORII UZATI AI AUTOMOBILELOR 78,00
445 269 CIOBANU ROMEO CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Metode dielectrice comparative nedistructive si neinvazive de determinare a calitatii produselor alimentare (inclusiv iradiate) 84,33
446 280 CIOBANU ROMEO CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Biocompozite obtinute prin reciclarea deseurilor de PET si utilizarea de derivati ligno-celulozici 88,00
447 6534 CIOBOTARU DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA STUDII SI CERCETARI PRIVIND POSIBILITATEA IMBUNATATIRII STARII DE SANATATE BIOLOGICA, A UNOR SUBIECTI UMANI 70,00
448 7547 CIOBOTARU LUMINITA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI studiul optimizarii radiatiei excimerice 83,33
449 1298 CIOBOTARU TICUSOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI ROBOT PENTRU COMBATEREA ACTIUNILOR TERORISTE 87,67
450 1068 CIOCA DANIEL PETRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA Strategii novatoare de modulare a raspunsului imun la persoanele de varsta a treia: Impactul telomerazei si al apoptozei asupra procesului de imunosenescenta a limfocitului T 90,00
451 6272 CIOCA DANIEL PETRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA Metode novatoare de inducere a imunotolerantei fata de fenotipuri non-self in vederea evitarii rejetelor post-transplant 87,00
452 2077 CIOCAN MADALINA INSTITUTUL DE MEDICINA FIZICA BALNEOFIZIOTERAPIE SI RECUPERARE MEDICALA DIN BUCURESTI Cercetarea ariei de folosire a apelor minerale sulfuroase si elaborarea unei strategii privind managementul si conservarea mediului lor de origine. 66,00
453 9395 CIOCANEA ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARE, DEZVOLTARE SI TEHNOLOGII PENTRU CELULA DE COMBUSTIE CU HIDROGEN SULFURAT LICHID IN SCOPUL PRODUCERII DE ENERGIE ELECTRICA CURATA ? CCH2SEE 86,67
454 1106 CIOCANEL ADRIAN-BOGDAN Institutul Roman de Cercetari Economico-Sociale si Sondaje - IRECSON Platforma formativa vocationala pentru operatori economici din ramura mecanica fina, mecatronica, automatizari, in vederea dezvoltarii comunicarii intre sistemul CDI si IMM-urile din domeniu neeligibil tehnico-stiintific
455 3624 CIOCOIU LAURA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA ICI DIN BUCURESTI Cercetari multidisciplinare pentru realizarea unui mediu Web colaborativ pentru analiza si decizie in vederea imbunatatirii calitatii proceselor din intreprindere 86,00
456 812 CIOFU EUGEN PASCAL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDIUL EPIDEMIOLOGIC SI OPTIMIZAREA ASISTENTEI MEDICALE A BOLII CELIACE LA COPIL 82,00
457 3407 CIOLACU MIHAI STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE DRAGASANI Cercetarea pretabilitatii solurilor din arealele viticole delimitate, cu vocatie pentru obtinerea produselor cu denumire de origine controlata de înalta calitate (DOC-IC) de pe teritoriul Piemontului 79,33
458 1772 CIOROIANU GABRIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG DIN BUCURESTI MATERIALE NOI DE PROTECTIE ANTICOROZIVA INALT PERFORMANTE CU APLICATII INTERSECTORIALE UTILIZATE IN  MEDII CU SOLICITARI SEVERE COMPLEXE 90,33
459 6866 CIOROIANU TRAIAN MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Noi structuri de biofertilizanti cu substante proteice chelate cu efect biostimulator si de protectie la factorii de stress destinate agriculturii in conditiile schimbarilor climatice globale 83,00
460 1183 CIORTEA CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Noi abordari in studii biomedicale si de mediu folosind metode atomice si nucleare. 90,00
461 2245 CIORTEA CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Cercetari asupra producerii si utilizarii fasciculelor de ioni accelerati. Dezvoltari metodice si aplicatii. 85,00
462 623 CIOVICA CRISTINA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA MANAGEMENTUL DURABIL AL NAMOLURILOR PROVENITE DE LA STATIILE DE EPURARE DIN DOBROGEA, IN VEDEREA FOLOSIRII COMPLEXE IN AGRICULTURA 79,00
463 631 CIOVICA CRISTINA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA MANAGEMENTUL CALITATII TOTALE, FACTOR DECISIV AL POLITICII DE DEZVOLTARE PRIVIND FILIERA DE EXPORT CU ANIMALE VII SI CARNE DE TAURINE IN CONTEXTUL INTEGRARII neeligibil tehnico-stiintific
464 1060 CISTELECAN MIHAIL VASILE ICPE MASINI ELECTRICE ME SA DIN BUCURESTI Cresterea eficientei conversiei electro-mecanice a energiei prin masini electrice cu excitatie hibrida 87,00
465 1810 CISTELECAN MIHAIL VASILE ICPE MASINI ELECTRICE ME SA DIN BUCURESTI Cercetari teoretice si experimentale privind cresterea eficientei conversiei electromecanice 91,33
466 6596 CIUBUCA AUREL STATIUNEA DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE BUJORU STUDIUL GERMOPLASMEI LEVURIENE AUTOHTONE IN SCOPUL VALORIFICARII PENTRU PRODUCEREA DE VINURI CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATA IN PODGORIILE DIN MOLDOVA 83,00
467 2601 CIUCA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI FUNDAMENTALE SI EXPERIMENTALE PRIVIND BIOMATERIALELE CU MEMORIA FORMEI CU APLICABILITATE IN REALIZAREA STENTURILOR VASCULARE 94,00
468 2478 CIUCE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA PROCEDEE INOVATIVE IN CHIRURGIA RECONSTRUCTIVA LA PACIENTUL CU CANCER ?  TRANSPLANTUL DE TESUTURI COMPOZITE SI UTILIZAREA DE MATERIALE SINTETICE BIOCOMPATIBILE 89,67
469 6233 CIUCE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA OPTIMIZAREA  MANAGEMENTULUI  PACIENTULUI POLITRAUMATIZAT PRIN INTRODUCEREA IN PROTOCOALELE TERAPEUTICE A TEHNICILOR  MINIINVAZIVE SI UTILIZAREA MATERIALELOR BIOCOMPATIBILE 89,00
470 696 CIUHRII MIRCEA SC INSECTFARM SA Elaborarea unor noi tehnologii de obtinere a unor preparate parafarmaceutice pentru imbunatatirea hranei si sanatatii populatiei 78,00
471 722 CIUHRII MIRCEA SC INSECTFARM SA Elaborarea unor noi tehnologii de obtinere a unor preparate imunomodulatoare pentru cresterea rezistentei la infectiile cu virusul hepatitei (HCV) si a virusului gripei aviare (H5N1) 70,00
472 3056 CIUPA RADU-VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Stimulare magnetica neuronala - cercetari privind imbunatatirea performantelor echipamentului electric si a eficientei clinice in diagnostic si tratament 85,00
473 4582 CIUPARU DRAGOS UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI Eliminarea completa a compusilor toxici din solventii usori de origine petroliera folositi in industriile alimentara si farmaceutica 85,00
474 1138 CIUPERCA RADU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI Cercetari privind dezvoltarea transportului rutier din agricultura in vederea armonizarii la legislatia europeana referitoare la siguranta si securitatea in transport si protectia mediului 80,00
475 252 CIUPERCESCU DUMITRU S.C. PROPLANTA S.A. BIOTEHNOLOGII INOVATIVE DE MICROENCAPSULARE PE MATRICI NATURALE A CONCENTRATELOR NUTRACEUTICE, CU APLICATII IN NUTRITIE SI BIOFARMACIE  (ENCAPBIOTECH) 72,00
476 9570 CIUPINA VICTOR UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA Nanostructuri complexe generate în plasma: obtinere si caracterizare 88,00
477 9411 CIUPRINA FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA SI CARACTERIZAREA DE DIELECTRICI DIN NANOCOMPOZITE POLIMERICE CU PROPRIETATI ELECTROIZOLANTE 93,33
478 8425 CIURDUC TODORAN GERMIZARA ANCA REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA-TURNU SEVERIN -SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE - SITON sisteme de monitorizare  a efectelor biologice asupra biotei terestre si acvatice in zona CNE Cernavoda - cursul de jos  al Dunarii 81,00
479 1715 CIUREA ALEXANDRU VLADIMIR SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI Studii experimentale asupra celulelor stem mezenchimale umane transfectate in scopul dezvoltarii unei strategii terapeutice inovative a glioblastomului. 88,00
480 3403 CIUREA ELEONOR UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Algoritmi si produse software in optimizarea combinatorie. Aplicatii 78,00
481 1731 CIUREA JEAN SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI Interfata Creier Masina 64,00
482 1361 CIUREA LIDIA MAGDALENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Materiale semiconductoare micro- si nanostructurate pentru senzori de gaze si temperatura 90,00
483 1588 CIUREA LIDIA MAGDALENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Fenomene cuantice in structuri de nanoclusteri de Si si Ge in matrice de SiO2 92,00
484 3121 CIUREA TATIANA SPITALUL CLINIC DE PSIHIATIRE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA Factori exo si endogeni cu impact asupra metabolismului cerebral si tulburarilor ponderale in context antropologic 78,00
485 7650 CIUREA TUDOREL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA Rolul elastografiei ecoendoscopice comparativ cu tehnicile moleculare pentru evaluarea pacientilor cu cancer pancreatic 90,67
486 1035 COARA GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE - SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE BUCURESTI NOI SISTEME POLIMERICE NANOSTRUCTURATE CU PROPRIETATI FUNCTIONALE CONTROLATE, DESTINATE MODERNIZARII SI ECOLOGIZARII PROCESULUI DE PRELUCRARE A PIEILOR 83,00
487 3697 COBZARU ALEXANDRU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE CONSTRUCTII NAVALE ICEPRONAV SA DIN GALATI Optimizarea Energetica si Cavitationala a Propulsiei Navale cu Jet 85,00
488 1580 COBZEANU MIHAIL DAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI METODE DE ANALIZA, RECUPERARE SI REEDUCARE IN DISFONIILE DEPISTATE LA PROFESIILE CU SOLICITARE VOCALA INTENSA 85,00
489 9707 COCA CORNELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Cercetari privind fenomene rare in fizica particulelor elementare 79,33
490 2719 COCIU ALEXANDRU INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA Oportunitatea si eficienta sistemului de agricultura conservativa in euroregiunile din sudul Romaniei; elaborarea de criterii si norme tehnice de aplicare 79,33
491 5531 COCIUBA IOAN INSTITUTUL NATIONAL  DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI Formatiunile geologice din partea central-vestica a Muntilor Padurea Craiului: studii stratigrafice si structurale 74,00
492 3686 COCOSILA LIVIU-CRISTIAN AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI TEHNOLOGII MILITARE Sistem avansat de analiza si evaluare a structurilor supuse la solicitari extreme 75,00
493 2420 COCULESCU MIHAIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Dezvoltarea si validarea markerilor biologici endocrini, respectiv incidenta intratumorala a celulelor dediferentiate multihormonale de tip embriofetal si a activitatii factorului indus de hipoxie (HI 85,00
494 1882 CODESCU MIRELA-MARIA INCDIE ICPE-CA DIN BUCURESTI Magneti permanenti in straturi subtiri de tipul PR-Fe-B cu posibile aplicatii in electronica si spintronica 86,00
495 1887 CODESCU MIRELA-MARIA INCDIE ICPE-CA DIN BUCURESTI Materiale magnetice sub forma de fire micronice cu aplicatii in senzori de camp magnetic in detectia electronica de validare 80,67
496 4540 CODREANU CECILIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Nanofluide pe baza de pulberi carbonice nanostructurate, cu utilizare in sisteme de racire 84,67
497 4688 COJOCARU MIHAI OVIDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Realizarea de materiale de referinta utilizate la evaluarea fizico-chimica a aliajelor inoxidabile si a biomaterialelor complexe 73,33
498 10232 COLCERI DORIN DANUT INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI TEHNOLOGIE MODERNA DE PASTEURIZARE A LAPTELUI CU MICROUNDE 77,00
499 213 COLDA IOLANDA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI ASIGURAREA CONFORTULUI SI A EFICIENTEI ENERGETICE IN CLADIRI PRIN UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE (CEER) 90,00
500 845 COLESCA SOFIA ELENA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE IN EDUCATIE SI FORMAREA PROFESIONALA - APLICATIEI IN DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE 85,00
501 848 COLESCA SOFIA ELENA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI LABORATOR DE CERCETARE VIRTUAL PENTRU MANAGEMENTUL CUNOSTINTELOR IN DOMENIUL PRODUCTIEI 85,00
502 849 COLESCA SOFIA ELENA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA DEZVOLTARII ORASELOR COMPETITIVE SI INTELIGENTE IN SOCIETATILE BAZATE PE CUNOASTERE 91,67
503 302 COLIBABA DANA STEFANIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELUL SISTEMULUI INFORMATIONAL NATIONAL PENTRU CARACTERIZAREA NOII ECONOMII IN ROMANIA 92,67
504 800 COLITA DAN NICOLAE SPITALUL CLINIC FUNDENI VALOAREA TIPIZARII MOLECULARE A PROFILELOR HLA PENTRU OPTIMIZAREA SELECTIEI DONATORILOR DE ALOGREFE DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE SI PENTRU INITIEREA REGISTRULUI NATIONAL ROMAN DE DONATORI 89,33
505 2396 COLITA DAN NICOLAE SPITALUL CLINIC FUNDENI Terapie inovativa de imunomodulare prin fotofereza extracorporeala ? studii fundamentale si clinice 83,00
506 3932 COMAN ADRIAN-VIOREL ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Sistem complex de identificare a persoanelor prin analiza tridimensionala a trasaturilor topometrice pentru protectia contra amenintarilor teroriste si crimei organizate 86,00
507 4462 COMAN ADRIAN-VIOREL ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Metode, tehnici, echipamente si sisteme performante de monotorizare si obiectivizare a activitatilor de supraveghere, paza si securizare a obiectivelor de importanta majora si a zonelor de granita com 85,00
508 7158 COMAN IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA AMELIORAREA CALITATII VIETII LA PACIENTII CU DISFUNCTIE ERECTILA SI OPTIMIZAREA TRATAMENTULUI MEDICAMENTOS. MODEL DE SCREENING POPULATIONAL  - OPTIMSEX 87,33
509 7159 COMAN IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA SCREENING, PROFILAXIE SI CORECTIE A MALFORMATIILOR CONGENITALE GENITO-URINARE LA COPIL IN EPOCA TEHNICILOR TERAPEUTICE MINIM INVAZIVE (LAPAROSCOPIE, ENDOSCOPIE) – SCANURGENT 93,00
510 7202 COMAN IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Optimizarea diagnosticului si terapiei cancerului vezical in contextul aparitiei noilor markeri tumorali urinari, a analizei citogenetice si a metodelor terapeutice minim invazive – VEZUVIUM. 88,00
511 7288 COMAN IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Cercetari teoretice si practice privind simularea computerizata a operatiilor urologice laparoscopice - SIMUROLAP - 75,00
512 8903 COMAN IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA ALGORITMI DE TRANSFERABILITATE A TEHNICILOR CHIRURGICALE UROLOGICE LAPAROSCOPICE STANDARDIZATE SI DE EVALUARE A TEHNICILOR NESTANDARDIZATE CU GRAD MARE DE DIFICULTATE neeligibil tehnico-stiintific
513 5682 COMAN IOAN MIRCEA INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE C.C. ILIESCU DIN BUCURESTI Strategii noi in conduita diagnostica si terapeutica a hipercolesterolemiei familiale prin screeningul molecular al mutatiilor genei receptorului LDL 90,00
514 4830 COMAN VIRGINIA INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA NOI MATERIALE PENTRU STOCAREA HIDROGENULUI 84,33
515 5975 COMAN VIRGINIA INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA Elaborarea unor metode performante de determinare a indulcitorilor si a colorantilor din vin, interzisi de lege, pentru asigurarea calitatii si a sigurantei chimice a acestuia 87,00
516 3183 COMANECI RADU IOACHIM UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Materiale multifunctionale cu granulatie ultrafina/nanometrica obtinuta prin deformare plastice severa 93,00
517 2872 COMES CRISTIAN ANDREI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDII PRIVIND REALIZAREA DE ECHIPAMENTE DENTARE MODULARE BAZATE PE SISTEME MECATRONICE: SOLUTII ERGONOMICE PENTRU DUBLA PREVENTIE A AFECTIUNILOR 90,33
518 2704 COMES MIRCEA INSTITUTUL PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA DIN BUCURESTI Cercetari privind elaborarea unor metodologii de testare virtuala utilizate in proiectarea si fabricatia aparaturii hidraulice in vederea alinierii la standardele de calitate europene 85,00
519 10206 COMSA ADRIANA MIOARA CCPPR SA DIN ALBA IULIA NOI MATERIALE REFRACTARE CU FUNCTII COMPELXE UTILIZATE IN INDUSTRIA OTELULUI, REALIZATE PRIN TEHNOLOGII MODERNE 89,00
520 10207 COMSA ADRIANA MIOARA CCPPR SA DIN ALBA IULIA TEHNOLOGIE INTEGRATA PENTRU REALIZAREA DE NOI MATERIALE SINTETICE UTILIZATE IN PROCESUL DE RAFINARE A OTELULUI 85,00
521 4777 CONSTANDACHE CRISTINEL INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI RECONSTRUCTIA ECOLOGICA SI VALORIFICAREA DURABILA A TERENURILOR DEGRADATE SAU SLAB PRODUCTIVE PRIN CULTURI SILVOAMELIORATIVE 86,00
522 8583 CONSTANTIN EMIL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND REALIZAREA BRONZURILOR CuNiAl DESTINATE RECONDITIONARII ELICELOR NAVALE 86,67
523 579 CONSTANTIN FLORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI DETERMINAREA EVOLUTIEI CRONOLOGICE A UNOR CARACTERISTICI CHIMICE SI FIZICO-STRUCTURALE ÎN VEDEREA EVALUARII BUNURILOR DE PATRIMONIU CULTURAL DE TIP CERAMICA SI PICTURA 78,00
524 3608 CONSTANTIN MARIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR ALTERNATIVE SI  EFECTUL  MULTIPLICATOR ASUPRA DEZVOLTARII SI VALORIFICARII RESURSELOR SPATIULUI RURAL DIN  REGIUNEA  DE DEZVOLTARE OLTENIA neeligibil tehnico-stiintific
525 398 CONSTANTIN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNOLOGIE INTEGRATA DE OBTINERE A UNOR  SURSE ENERGO-TEHNOLOGICE NECONVENTIONALE   UTILIZATE  CA MATERII PRIME LA ELABORAREA OTELULUI 91,00
526 955 CONSTANTIN NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI Promovarea unor tehnologii conservative prin perfectionarea proceselor si organelor de lucru la prelucrarea solului si înfiintarea culturilor legumicole 79,33
527 8606 CONSTANTIN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Imbunatatirea calitatii si marirea fiabilitatii in exploatare a compozitelor polimerice prin perfectionarea metodelor de evaluare a integritatii structurale 96,00
528 5462 CONSTANTINESCU ANGHEL UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE DIN ROMANIA CU AJUTORUL UNEI PLATFORME TEHNOLOGICE INFORMATICE NATIONALE 87,00
529 785 CONSTANTINESCU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Asigurarea dezvoltarii durabile prin monitorizarea si reabilitarea biomurilor specifice unor zone din Delta Dunarii 83,00
530 973 CONSTANTINESCU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR ANVELOPA INTELIGENTA ? SOLUTII TEHNICE PENTRU O PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR PROPRIE CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE DURABILA 81,33
531 1113 CONSTANTINESCU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR SISTEM INFORMATIZAT INOVATIV DE MONITORIZARE SI REGLARE A FURNIZARII CALDURII SI DE REPARTIZARE CORECTA A COSTURILOR AFERENTE INCALZIRII IN CLADIRI DE TIP CONDOMINIU 86,00
532 3215 CONSTANTINESCU DAN MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI SIMULAREA COMPORTARII LA SOLICITARI COMPLEXE A MATERIALELOR COMPOZITE CU APLICATII IN INDUSTRIA AERONAUTICA neeligibil tehnico-stiintific
533 1964 CONSTANTINESCU FLORICA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI SISTEM INTEGRAT DE LIMITARE A PAGUBELOR PRODUSE DE BACTERIILE PATOGENE (ERWINIA AMYLOVORA SI BACTERIILE CARE NUCLEAZA GHEATA), PRIN UTILIZAREA DURABILA A TULPINILOR DE MICROORGANISME ANTAGONISTE 92,00
534 10243 CONSTANTINESCU ILEANA SPITALUL CLINIC FUNDENI REJETUL ACUT SI CRONIC AL ALOGREFEI RENALE ASPECTE ALE POLIMORFISMULUI ANTIGENELOR LEUCOCITARE UMANE, GENELOR CITOKINELOR SI T CELL RECEPTOR - KILLER IG-LIKE RECEPTOR LA PACIENTI CU TRANSPLANT RENAL 79,00
535 7251 CONSTANTINESCU LAURA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA RETENTIA SI MOBILITATEA FOSFORULUI IN SOLURILE SI APELE BAZINULUI HIDROGRAFIC BISTRA, JUDETUL CARAS-SEVERIN 78,00
536 1554 CONSTANTINESCU MARIAN VLADIMIR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Metode inovative pentru diagnosticul si tratamentul disfunctiei mandibulare 88,67
537 10252 CONSTANTINOIU SILVIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI MARKERI MOLECULARI DE PROGNOSTIC SI PREDICTIE IN CARCINOAMELE ESOFAGIENE - CORELATII CLINICO-PATOLOGICE SI EVOLUTIVE 86,00
538 6790 CONSTANTINOIU SILVIU MARIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Anomalii de transductie a semnalului in patogenia adenocarcinomului de jonctiune eso-gastrica cu implicatii in terapia orientata spre pacient; studiu clinico-morfologic, imunohistochimic si molecular 90,00
539 1922 CONSTANTINOVICI MARIANA BIOTEHNOS SA DIN BUCURESTI Solutii tehnologice de reabilitare ecologica a zonelor poluate nitric, conform strategiei Uniunii Europene 84,00
540 5266 CONTA ANCUTA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI Promovarea Inovarii prin Cooperare neeligibil tehnico-stiintific
541 1626 COPACIU ELENA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Cercetari privind dezvoltarea retelei integrate nationale de centre de terapia  durerii acute pentru optimizarea analgeziei postoperatorii autoadministrate de pacient prin aplicarea de protocoale 91,67
542 3942 COPAESCU PAULA INSTITUTUL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI BUCURESTI Structuri Morphing pentru aplicatii in constructii AeRospaTiale 89,33
543 7704 COPREAN DRAGOMIR UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA Platforma de cercetare si dezvoltare tehnologica pentru obtinerea de insecticide ecologice 87,00
544 915 CORABIERU ANISOARA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE UTILAJ METALURGIC SI PRESE PRESUM PROIECT SA DIN IASI TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A COMPONENTELOR AUTO USOARE (LAGARE, CUZINETI, AX, BUCSE ETC.) DIN SEMIFABRICATE BIMETALICE OBTINUTE DIN FAZA LICHIDA 91,00
545 918 CORABIERU PETRICA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE UTILAJ METALURGIC SI PRESE PRESUM PROIECT SA DIN IASI TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A MEMBRANELOR ARC-DISC PENTRU AMBREIAJE AUTO PRIN TRATAMENTE TERMOMECANICE CONTROLATE PE LINII TEHNOLOGICE AUTOMATIZATE DE CALIRE CAMBRATA 89,00
546 4911 CORBU ION SC Setko Impex srl Cercetari interdisciplinare privind sisteme individuale de epurare a apelor uzate rezultate din gospodarii rurale sau izolate utilizând bacterii nepatogene caracterizate prin tehnici de biologie molec 80,00
547 5125 CORBU ION SC Setko Impex srl Cercetari privind sisteme inteligente si ecologice de transport de suprafata bazate pe propulsie electrica si pila de combustie 89,00
548 6945 CORDOS IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Studiu comparativ experimental al suturilor in chirurgia de rezectie traheala  - STUDEX 81,00
549 795 CORIU DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI INTERACTIUNEA MICROMEDIULUI MEDULAR CU CELULA MALIGNA DIN MIELOMUL MULTIPLU, RELATIA DINTRE  PRODUCTIA CELULARA   SI BOLILE PRIN TULBURARE DE CONFORMATIE A PROTEINEI MONOCLONALE 90,00
550 351 CORNEA CALINA PETRUTA Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie Bucuresti (Biotehnol) BIOTEHNOLOGII AVANSATE DE OBTINERE A UNOR BIOPREPARATE IN SCOPUL COMBATERII UNOR BOLI ALE PLANTELOR DE INTERES HORTICOL SI ASIGURARII DE PRODUSE DE CALITATE, IN CONFORMITATE CU CERINTELE UE 90,33
551 8978 CORNEA CALINA PETRUTA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Biotehnologii bazate pe procese de fermentatie si resurse regenerabile pentru producerea de poliesteri biodegradabili cu aplicatii multiple 93,00
552 3081 CORNEANU GABRIEL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Impactul poluarii si al schimbarilor climatice asupra biodiversitatii, starii socio-economice si sanatatii populatiei in sectorul inferior al raului Jiu 85,00
553 2500 CORNILESCU ALEXANDRA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Probleme de teoria reprezentarii discursului: interpretarea relatiilor anaforice la nivelul pronumelor si timpurilor. Crearea de instrumente si resurse electronice adnotate semantic pentru limba roman 86,00
554 307 COSA THEODOR OSCAR VON MILLER - INSTITUT DE CONCEPTIE, CERCETARE SI PROIECTARE ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE Tehnologii moderne si eficiente de producere, captare, tratare si stocare a biogazului provenit de la instalatii si depozitele de deseuri menajere 83,00
555 4499 COSEREANU MIHAIL LIVIU AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI TEHNOLOGII MILITARE Sistem avansat de analiza si evaluare a temperaturii corpului uman in vederea depistarii virusului gripei aviare 83,67
556 1153 COSEREANU MIHAIL -LIVIU AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI TEHNOLOGII MILITARE -MAPN BUCURESTI Materiale inteligente cu nanostraturi adaptabile la mediu 86,00
557 3474 COSGAREA MARCEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL REGENERARII CELULELOR EPITELIALE SENZORIALE DIN URECHEA INTERNA PRIN CULTURI CELULARE PRELEVATE DE LA ANIMALE 88,00
558 3693 COSGAREA RODICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA diagnostic molecular al epidermolizelor buloase. Tehnici moderne de cercetare, diagnosticare, tratament si prevenire a epidermolizei buloase. Realizarea unui registru national al genodermatozelor. 93,33
559 2246 COSIER VIORICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CRESTEREA REZISTENTEI LA SCRAPIE IN POPULATIILE DE OVINE DIN ROMANIA PRIN SELECTIA ASISTATA LA NIVEL MOLECULAR PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A CRESTERII SI EXPLOATARII OVINELOR, ASIGURAREA SECURITATII A 90,33
560 844 COSMA CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA VARSTE ABSOLUTE PRIN METODE NUCLEARE CU APLICATII IN ARHEOLOGIE, GEOLOGIE SI MEDIU 87,00
561 379 COSMELEATA GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Materiale complexe multifunctionale cu structura nanometrica si caracteristici controlate cu destinatie speciala 93,67
562 3061 COSMELEATA GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII INTEGRATE PENTRU OBTINEREA FREZELOR UTILIZATE IN TEHNICA DENTARA 85,00
563 4395 COSMELEATA GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Tehnologii integrate in vederea obtinerii structurilor multistrat, pe suport de cupru, rezistente la temperaturi inalte, eroziune si contact cu metal lichid, cu destinatie speciala 87,00
564 237 COSOVEANU NICOLAE ECHIPAMENTE ELECTRONICE SI SISTEME-EES S.A. METODE SI ALGORITMI DE DEFINIRE SI ELABORARE A RETELELOR DE SUPRAVEGHERE DE MARI DIMENSIUNI CU APLICABILITATE IN PREVENIREA SI CONTROLUL INFRACTIONALITATII IN PROXIMITATEA UNITATILOR DE INVATAMANT 80,67
565 10293 COSTACHE CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI TEHNOLOGICE PRIVIND PREVENIREA SI ATENUAREA EMISIILOR DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI IN ATMOSFERA CU RECUPERAREA ECOLOGICA A ACESTORA 81,33
566 10294 COSTACHE CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INERTIZAREA DESEURILOR DE ARSEN REZULTATE DIN PROCESUL DE OBTINERE A AMONIACULUI 84,00
567 8951 COSTACHE MIOARA CENTRUL DE CERCETARE PENTRU PISCICULTURA NUCET CONSERVAREA SI MANAGEMENTUL DURABIL AL GENOFONDULUI DE PESTI CU IMPORTANTA ECONOMICA IN VEDEREA UTILIZARII LUI RATIONALE SI EFICIENTE 80,00
568 2465 COSTEA CORNEL S.C. Electromagnetica S.A. Sistem de interoperabilitate a echipamentelor de instiintare alarmare pentru managementul situatiilor de urgenta 81,67
569 4909 COSTESCU ADRIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELE FIZICE SI MATEMATICE PENTRU STUDIUL MECANISMELOR DE TRANSFER DE ENERGIE LA TEMPERATURI EXTREME CU APLICATII LA PROCESELE DIN INSTALATIILE CRIOGENICE SI DE FUZIUNE. 86,00
570 411 COSTESCU ROMEO INSTITUTUL NATINAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER IPCUP DIN PLOIESTI Crearea unui mediu de lucru colaborativ la nivelul firmei, prin implementarea sistemului de proiectare distributiva, modelare si simulare cu aplicare sectoriala, pentru adaptarea rapida la cerinte 71,00
571 2265 COSTESCU ROMEO INSTITUTUL NATINAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER IPCUP DIN PLOIESTI Evaluarea, cu soft specializat, a eforturilor din componentele inst. de prevenire si integrarea rezultatelor in productie in scopul prevenirii eruptiilor necontrolate si a dezastrelor naturale 69,00
572 1296 COSTISOR OTILIA INSTITUTUL DE CHIMIE TIMISOARA AL ACADEMIEI ROMANE Nanocompozite multifunctionale pe baza de arhitecturi supramoleculare cu proprietati optoelectronice, fotochimice, electrochimice si biologice - precursori pentru materiale avansate 93,33
573 2904 COSTIUC LIVIU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV optimizarea constructiva si functionala a centralelor de tratare a aerului 77,33
574 5964 COTESCU SANDA-LIANA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ICPE SA DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR ARTIFICIALE DIN COMPONENTA DESEURILOR PROVENITE DIN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE LA INCHEIEREA CICLULUI DE VIATA 78,00
575 6702 COTESCU SANDA-LIANA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ICPE SA DIN BUCURESTI ELABORAREA  DE GHIDURI PRACTICE PENTRU UTILIZATORII CASNICI SI INDUSTRIALI DE APLICARE A PREVEDERILOR STRATEGIEI UE PRIVIND MERCURUL, PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE MERCUR IN MEDIU neeligibil tehnico-stiintific
576 10340 COTESCU SANDA-LIANA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ICPE SA DIN BUCURESTI CERCETARI, MODELARI SI BAZE DE DATE IN  PROIECTAREA DE NOI MATERIALE SI ECHIPAMENTE DESTINATE FUNCTIONARII IN CONDITII DE CLIMA SEVERE IN CONTEXTUL  MANAGEMENTULUI DURABIL AL RESURSELOR 80,67
577 10341 COTESCU SANDA-LIANA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ICPE SA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA DE NOI TEHNOLOGII DE MONITORIZARE A CALITATII AERULUI SI A IMPACTULUI NOXELOR SPECIFICE ASUPRA POPULATIEI. STUDII DE CAZ CU MODELARI PENTRU UN TRAFIC DURABIL 81,33
578 1685 COTORACI CORALIA ADINA UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD PLATFORMA INOVATIVA DE CERCETARE MULTINODALA A POTENTIALULUI MUTAGEN IN CAZUL PATOLOGIEI ONCOHEMATOLOGICE A POPULATIEI DIN JUDETELE ARAD SI TIMIS 81,00
579 4926 COTOROS LAURA DIANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV IDENTIFICAREA PRIN MODELARE SI ANALIZA EXPERIMENTALA A PROPRIETATILOR NANOCOMPOZITELOR UTILIZATE IN CONSTRUCTIA LAGARELOR ANTIFRICTIUNE. APLICATIE LA SISTEME GIROSCOPICE DIRECTIONALE 90,00
580 1593 COVRIG MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND SISTEMUL ELECTRIC DE PROPULSIE AL UNUI VEHICUL CU ROTI MOTOARE INDEPENDENTE 88,67
581 2234 COVRIG MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Studii privind dezvoltarea unui sistem de management pentru integrarea cercetarii in IMM-uri in scopul cresterii competitivitatii neeligibil tehnico-stiintific
582 1076 COZAR ONUC UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Combinatii moleculare complexe utilizate in diagnostic si tratament medical 81,33
583 1877 COZMA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Evaluarea si optimizarea interdisciplinara a metodelor de screening diagnostic si tratament in trichineloza si echinococoza chistica umana si animala in centrul si nord-vestul Romaniei 95,33
584 937 CRACIUN ALEXANDRA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA CITOKINE SI GLA PROTEINE IN METABOLISMUL OSOS DIN REUMATISMELE INFLAMATORII CRONICE neeligibil tehnico-stiintific
585 4972 CRACIUN CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Analiza cantitativa si calitativa a substratului mineralogic activ  al solului: implicatiile argilei in managemenul agro-ambiental durabil 91,00
586 2323 CRACIUN IOAN-MIRCEA ICPE SA DIN BISTRITA CERCETARI PRIVIND EFICIENTA UTILIZARII DIFERITELOR TIPURI DE BIOFILTRE IN CONSTRUCTIA STATIILOR COMPACTE PENTRU EPURAREA AVANSATA A APELOR 91,67
587 3616 CRACIUNESCU AURELIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cresterea competitivitatii si accelerarea transferului tehnologic la sistemele energetice fotovoltaice 83,00
588 913 CRACIUNOIU STEFAN TUDOREL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI MODUL INTELIGENT DE COMUNICATIE, INREGISTRARE, COMANDA SI CONTROL LA DISTANTA FOLOSIND TEHNOLOGIA GSM/GPRS/SMS/ZBEE 71,00
589 2548 CRACIUNOIU STEFAN TUDOREL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI SISTEM INFORMATIONAL PENTRU OPTIMIZAREA SI MONITORIZAREA TRAFICULUI URBAN FOLOSIND TEHNOLOGIE GSM/GPS/ZB 75,00
590 4185 CRACIUNOIU STEFAN TUDOREL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI FABRICAREA INTELIGENTA DE LA CERCETARE LA APLICATII INDUSTRIALE  PENTRU REALIZAREA DE METODE, PROCEDEE SI ECHIPAMENTE NOI DE PRELUCRARE IN PROCESELE DE PRODUCTIE DIN CONSTRUCTIA DE MASINI 86,00
591 5023 CRACIUNOIU STEFAN TUDOREL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII SI UTILAJE PENTRU PROTECTIA ANTICOROZIVA A PIESELOR METALICE,CARE LUCREAZA IN MEDII PUTERNIC COROZIVE, ALINIATE LA CERINTELE UE 62,67
592 5157 CRACIUNOIU STEFAN TUDOREL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI LANTURI DE DIMENSIUNI SPATIALE TRATATE VECTORIAL SI STATISTIC, METODA DE IMBUNATATIRE FUNCTIONAL TEHNOLOGICA A PRODUSELOR 88,00
593 5776 CRACIUNOIU STEFAN TUDOREL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Dispozitive si accesorii chirulgicale multifunctionale inteligente 90,33
594 6373 CRACIUNOIU STEFAN TUDOREL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI PROCEDEE MODERNE DE PRELUCRARE NECONVENTIONALE CU FLUXURI CONCENTRATE PE MASINI MULTIFUNCTIONALE PRIN INTEGRARE DE PROCESE SPECIFICE 81,00
595 611 CRAIFALEANU IOLANDA-GABRIELA INSTITUTUL NATIONAL PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC DIN BUCURESTI PLATFORMA SOFTWARE PENTRU EVALUAREA RISCULUI SEISMIC IN ROMANIA, BAZATA PE UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR GIS 88,33
596 284 CRAIU VERONICA INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI Metode si sisteme de monitorizare si analiza riscului in instalatii industriale sub presiune, in vederea cresterii sigurantei proceselor 80,00
597 9190 CRAMARIUC BOGDAN CENTRUL DE COMPETENTA IN ELECTROSTATICA SI ELECTROTEHNOLOGII Investigarea unor sisteme complexe prin îmbinarea metodelor din domeniile procesarii numerice a semnalelor si chimiei cuantice in medii de calcul paralele si distribuite neeligibil tehnico-stiintific
598 1801 CRAUS MITICA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI GRID ACADEMIC PENTRU APLICATII COMPLEXE 93,00
599 756 CREANGA DORINA-EMILIA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Metoda experimentala si algoritm pentru investigarea caracteristicilor neliniare ale unor  procese fiziologice in conditii de stres electromagnetic precum si a unor structuri biomoleculare implicate neeligibil tehnico-stiintific
600 3475 CRETESCU IGOR UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI MATERIALE AVANSATE PENTRU SENZORI SI ELEMENTE DE AUTOMATIZARE IN MONITORIZAREA MEDIULUI 80,00
601 10236 CRETU CEZAR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI PROGNOZE PRIVIND OPORTUNITATILE DE RACORDARE LA CONDITIILE EUROPENE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI SOCIAL A MEDIULUI MINIER ROMANESC - PROMINERA 77,00
602 985 CRETU LUCIAN-DUMITRU SC MIRSAND SRL Cercetarea, proiectarea si realizarea unui focos de proximitate cu setare inductiva 77,00
603 669 CRETU MIHAIELLA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Cercetari aprofundate asupra fenomenelor de transfer de proprietate cu realizarea si integrare unor noi tehnologii de separare a poluantilor chimici din produsele de uzura a fluidelor industrial 85,00
604 5188 CRETU NICOLAE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV MEDII NEOMOGENE ELASTICE, ABORDARI ULTRAACUSTICE SI SIMULARI COMPUTATIONALE 86,33
605 3592 CRETU ROMEO CATALIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI REALIZAREA UNUI CENTRU PILOT PENTRU AGROTURISMUL ROMANESC IN AREALUL POLOVRAGI - RACOVITA neeligibil tehnico-stiintific
606 7216 CRETU SPIRIDON UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI RETEA REGIONALA DE EXCELENTA IN DOMENIUL MICROTRIBOLOGIEI SI DIAGNOSTICARII VIBROACUSTICE A SISTEMELOR MECANICE SI MECATRONICE neeligibil tehnico-stiintific
607 7257 CRISAN AUREL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Cercetari privind influenta compozitiei prealiajelor ternare la elaborarea aliajelor de titan pentru aplicatii medicale 82,00
608 2071 CRISAN IOAN ADRIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Dinamica si structura fluxului in supraconductori nanostructurati sau cvasi-bidimensionali 89,67
609 2963 CRISAN RODICA MANON UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI ANALIZA SI STRUCTURAREA INFORMATIZATA A RELATIILOR MATERIALE- PRODUSE- SISTEME 80,00
610 337 CRISTEA DANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Dezvoltare dispozitive optice  micro si nano-structurate pentru procesarea optica a informatiei 86,67
611 1797 CRISTEA MIRCEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI Cercetari privind crearea si implementarea unor tehnologii inovative pentru strangerea si prelucrarea resturilor vegetale din parcuri si gradini in vederea imbunatatirii starii de sanatate a mediului 65,00
612 3143 CRISTEA NICOLAE UNIVERSITATEA DIN PETROSANI Elaborarea unor tehnologii de valorificare integrala a cenusilor si zgurilor de termocentrala 72,00
613 2261 CRISTEA OCTAVIAN BITNET SRL DIN CLUJ NAPOCA Sistem experimental de senzori pentru supravegherea activitatilor orbitale in benzi multiple neeligibil tehnico-stiintific
614 670 CRISTEA PAUL DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Metoda si aparat de bio-termoanaliza in oncologia clinica si experimentala 71,00
615 681 CRISTEA PAUL DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Studiul variabilitatii virusului H5N1 al gripei aviare si modelarea dinamicii diseminarii infectiei în populatia de pasari salbatice si domestice 82,67
616 490 CRISTEA STEFAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Sistem Automat pentru Studiul Osteoporozei in Radiografii digitale ale osului calcaneu 81,00
617 1342 CRISTEA VICTOR UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI Parteneriat stiintific pentru dezvoltarea unui sistem recirculant pilot in scopul promovarii si implementarii unor tehnologii inovative de acvacultura 92,33
618 5107 CRISTEA VICTOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA COMPARATIVA A PROFILULUI MOLECULAR IN LEZIUNILE CHISTICE DE PANCREAS.  UTILIZAREA MICROARRAY  IN EVALUAREA  NIVELULUI DE EXPRESIE GENOMICA 87,00
619 6668 CRISTEA VICTOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA PROFILUL MOLECULAR AL METILARII GENELOR IN TUMORILE MALIGNE.STUDIUL TRANSCRIPTOMIC AL GENELORCU PROFILADN METILAT SI UTILIZAREA LOR CA MARKERI TUMORALI SI IMUNOLOGICI IN PROGRESIUNEA MALIGNA. 78,00
620 3597 CRISTESCU CONSTANTIN IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Crearea unei platforme mobile autonome condusa pe baza unui spatiu virtual tridimensional prin topografierea caracteristicilor ambientale cu ajutorul unui sistem optic stereoscopic ? 3DRoboVis 90,00
621 2677 CRISTESCU CORNELIU INSTITUTUL PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA DIN BUCURESTI CERCETAREA SI DEZVOLTAREA DE ECHIPAMENTE DE FRAGMENTARE-MARUNTIRE A MATERIALULUI LEMNOS REZULTAT LA TOALETAREA ALEILOR, PARCURILOR SI AREALELOR SILVICE, ÎN SCOPUL OBTINERII CO 87,67
622 7628 CRISTOFOR SERGIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA FUNCTIILOR, SERVICIILOR SI RESURSELOR ECOSISTEMELOR ACVATICE IN VEDEREA FUNDAMENTARII MANAGEMENTULUI BAZINELOR HIDROGRAFICE 88,67
623 3316 CRIVEANU HORIA RADU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA IMPACTUL MODIFICARILOR CLIMATICE ASUPRA CRESTERII POLUARII GENERALE SI SPECIFICE DIN ECOSISTEMELE AGRICOLE UTILIZAND INTEGRAREA BAZELOR DE DATE ALE FACTORILOR DE PROTECTIA MEDIULUI PGHC 80,67
624 5711 CROITORU SORIN-MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIILE INGINERIEI INDUSTRIALE SI CHIRURGIEI VIDEOESOFAGIENE PRIN REALIZAREA UNEI GAME DE INSTRUMENTE MEDICALE ORIGINALE 89,33
625 5755 CROITORU SORIN-MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI IMPLANTURI ORIGINALE IN CHIRURGIA RESTAURATOARE CRANIOCERVICALA 82,00
626 941 CRUCERU ILIE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Cercetari asupra detectiei neutrinilor emisi de surse naturale(soare) si artificiale(reactori nucleari). 90,67
627 1835 CRUCERU ILIE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Studiul proceselor de generare cumulativa de particule in interactii la energii inalte 91,33
628 1474 CRUDU EUGEN IAROM S.A. BUCURESTI STUDII SI CERCETARI PENTRU DEZVOLTAREA UNUI STIMULATOR CARDIAC INTELIGENT 63,00
629 1477 CRUDU EUGEN IAROM S.A. BUCURESTI SISTEM ELECTRONIC DE SUPRAVEGHERE AERIANA, PRIVIND SECURITATEA GRANITELOR SI INFRASTRUCTURILOR, CU COMPONENTA AERIANA IMPLEMENTABILA PE U.A.V. 84,67
630 4559 CRUDU EUGEN IAROM S.A. BUCURESTI SISTEM DE PRELUCRARE SI PROCESARE A DATELOR TOPOGRAFICE SPATIALE PENTRU REALIZAREA HARTILOR DIGITALE 80,00
631 3630 CSONTOS IOSIF UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD HIPOTERMIA REGIONALA CONTROLATA IN SCOP TERAPEUTIC 79,00
632 901 CUCU DANIELA CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA DIN BUCURESTI Efectul colesterolului si al acizilor grasi asupra canalelor de potasiu din celule epiteliale si nervoase. Implicatii in apoptoza si maladia Alzheimer 80,67
633 2891 CUCU NATALIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Studiul instabilitatii genetice induse de factorii epigenetici in morfogeneza tumorilor mamare: implicatii in diagnostic si tratament 90,00
634 3236 CULEA EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Procese de clusterizare in sisteme vitroase oxidice cu ioni 4f 93,00
635 3229 CULEA MONICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Cercetari privind diagnosticare si control utilizand biomarkeri 90,00
636 3490 CUNA STELA MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Cercetari asupra dinamicii schimburilor de carbon intre atmosfera si biosfera terestra si a impactului lor asupra climei si mediului inconjurator 90,00
637 6748 CUPCEA NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STUDIUL INFLUENTEI TRAFICULUI URBAN ASUPRA RUTELOR VEHICULELOR CU DESTINATIE SPECIALA SI REALIZAREA UNUI SISTEM DE OPTIMIZARE A RUTELOR ACESTOR VEHICULE 82,00
638 8687 CURCA GEORGE CRISTIAN INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI DIN BUCURESTI STUDIU NATIONAL ASUPRA VIOLENTEI DOMESTICE IN ROMANIA SI EVALUAREA CARACTERISTICILOR MEDICO-LEGALE, JURIDICE SI SOCIOLOGICE: NOI DIRECTII DE ASISTENTA SI ACTIUNE IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE 93,00
639 9091 CURCA GEORGE CRISTIAN INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI DIN BUCURESTI INVESTIGATIA MOLECULARA A FACTORILOR REGLATORI APOPTOTICI IN TULBURARILE CARDIACE LETALE ALE ADULTULUI TANAR 90,00
640 4048 CURTEANU SILVIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Dezvoltarea instrumentelor inteligentei artificiale pentru aplicatii in chimie si ingineria de proces 85,00
641 5253 CURTEZA ANTONELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Sistem decizional multicriterial si instrumente inteligente destinate dobandirii de avantaj competitiv durabil pe piete turbulente in industria de textile si confectii 90,00
642 10222 CUTOVA NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELORPALAS CONSTANTA IMBUNATATIREA PRODUCTIEI DE CARNE LA CAPRINELE DIN RASELE LOCALE PRIN HIBRIDARE SI FOLOSIREA UNOR TEHNOLOGII PERFORMANTE DE CRESTERE 79,00
643 1465 CUTRUBINIS MIHALIS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Noi directii de cercetare in domeniul iradierilor tehnologice 86,00
644 2007 DADARLAT DORIN NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA METODE  FOTOTERMICE  SI  TEHNICI  COMPLEMENTARE  PENTRU  STUDIUL  CALITATII, AUTENTICITATII, DEGRADARII SI  CONTRAFACERII  ULEIURILOR  VEGETALE 88,00
645 3733 DAESCU VASILICA Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti Cercetari privind emisiile lichide din depozitele ecologice de deseuri municipale in vederea fundamentarii tehnice si stiintifice a selectiei solutiilor de epurare 84,00
646 6742 DAESCU VASILICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ICIM DIN BUCURESTI Sistem informatic pentru monitorizarea deseurilor periculoase 74,00
647 4203 DAMACEANU ROMULUS-CATALIN UNIVERSITATEA PETRE ANDREI Laborator de Simulare Manageriala neeligibil tehnico-stiintific
648 4578 DAMIAN DOINA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE IASI ADAPTAREA SI IMBUNATATIREA TEHNOLOGIILOR DE CULTURA A UNOR VARIETATI LOCALE DE VITA DE VIE PENTRU O EXPLOATARE ECOLOGICA 84,33
649 993 DAN MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI Ranforturi disperse din fibre liberiene inferioare pentru compozite polimerice granulate 80,00
650 3600 DAN SORIN IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA MATERIALE SI TEHNOLOGII MODERNE DE REABILITARE A CONSTRUCTIILOR DIN BETON, ZIDARIE SI LEMN SUPUSE LA ACTIUNI EXCEPTIONALE - SEISME, EXPLOZII, INUNDATII, ETC. 82,00
651 4027 DANCANET DORIN IOAN REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA-TURNU SEVERIN -SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE - SITON CERCETARI SI INCERCARI PENTRU IDENTIFICAREA, FUNDAMENTAREA SI CONFIRMAREA MECANISMELOR DE DEGRADARE A MATERIALELOR METALICE SUDABILE CA URMARE A INFLUENTEI HIDROGENULUI ASUPRA ACESTORA IN SCOPUL CREST 85,33
652 10335 DANCIU IOAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA CALITATII FAINURILOR CU DEFECTE ALE PROPRIETATILOR DE PANIFICATIE, PRIN TRATAMENTE CU RADIATII OPTICE 71,33
653 4050 DANILA DOINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI EVALUAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA TEHNICILOR AGRO-SILVICE IN VALORIFICAREA PLANTELOR MEDICINALE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII RURALE DURABILE PE VALEA MONTANA A BISTRITEI 76,00
654 850 DANOIU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA POSIBILITATI DE PREDICTIE A PERFORMANTEI SPORTIVE PRIN ELECTROENCEFALOGRAFIE SI TESTARE PSIHOLOGICA 72,00
655 854 DANUBIANU MIRELA SOFTWARE SI SISTEME INFORMATICE - BUCOVINA S.A. Simulator multisenzorial pentru navigarea in universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realitatii Virtuale 86,67
656 1506 DANUBIANU MIRELA SOFTWARE SI SISTEME INFORMATICE - BUCOVINA S.A. Platforma tehnologica avansata pentru instruire prin perceptie interactiva a experientelor de navigare in medii de sinteza 3D, bazata pe tehnologiile Realitatii Virtuale 83,33
657 6530 DASCALU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Retea tehnologica destinata integrarii Romaniei in Platforma Europeana de NANOELectronica (ENIAC) neeligibil tehnico-stiintific
658 2277 DASCALU SIMION CENTRUL EUROPEAN DE AFACERI INVENTICA SI CERCETARE S.A. Platformă Autonomă sau Comandată de la Distanta pentru Supravegherea Submarină în cazul Dezastrelor sau pentru Combaterea actiunilor teroriste 84,00
659 6422 DASCALU SIMION CENTRUL EUROPEAN DE AFACERI INVENTICA SI CERCETARE S.A. VEHICULE AERIENE AUTONOME FARA-PILOT PENTRU TRANSPORTUL CURIER-RAPID DE MARFURI 58,00
660 6425 DASCALU SIMION CENTRUL EUROPEAN DE AFACERI INVENTICA SI CERCETARE S.A. Platformă Autonomă sau Comandată de la Distanta pentru Supravegherea Submarină 92,33
661 4264 DASCALU TRAIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI PRINCIPII DE CRESTERE A EFICIENTEI DE GENERARE SI A PUTERII RADIATIEI ELECTROMAGNETICE IN DOMENIUL TERAHERZILOR SI APLICATII 82,00
662 997 DAVID DANIEL-OVIDIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EFICACITATEA PSIHOTERAPIEI VERSUS MEDICATIEI NON-STIMULANTE IN ADHD LA COPII CU VARSTA INTRE 6 SI 11 ANI; UN STUDIU CLINIC CONTROLAT MULTICENTRIC 99,33
663 316 DAVID ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA Dezvoltarea unui procedeu eficient pentru decontaminarea apelor poluate cu metale grele utilizand bioadsorbanti si materiale hibride nanostructurate 84,33
664 896 DAVID ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA Valorificarea superioara a biomasei si rezidiilor agricole prin solutii tehnice noi si dezvoltarea unui sistem integrat pentru producerea de fertilizatori pentru sol 81,67
665 3833 DAVID ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA Studii si evaluari privind recuperarea metalelor tranzitionale din catalizatori uzati 86,33
666 4429 DAVID IONICA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA Realizarea unei noi baze genetice la leguminoasele pentru boabe in vederea crearii de soiuri noi, competitive 83,00
667 2628 DAVID PETRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PROMOVAREA UNOR TEHNOLOGII DE USCARE A FRUCTELOR SI LEGUMELOR, CU EFICIENTA ENERGETICA RIDICATA, IN VEDEREA ASIGURARI CONDITIILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR  PE PIATA UE 70,33
668 312 DAVID VALERIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ECRANE PENTRU CONSTRUCTII SPECIALE BAZATE PE STRUCTURI CHIRAL-FAGURE 91,00
669 875 DE HILLERIN PIERRE JOSEPH Institutul National de Cercetare pentru Sport Tehnologii de simulare a raspunsului dinamic al mediului cu asistare informationala utilizabile in cresterea performantei umane prin ameliorarea autocunoasterii si autocontrolului. 76,33
670 876 DE HILLERIN PIERRE JOSEPH Institutul National de Cercetare pentru Sport Retea interdisciplinara pentru studiul si ameliorarea performantelor umane in conditii ridicate de solicitare 75,00
671 1118 DEAK GYORGY INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI Managementul durabil al depozitelor de deseuri solide amenajate in situri miniere inactive conform Acquisului de mediu al Uniunii Europene 89,00
672 1358 DEAK GYORGY INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI TRANSFORMAREA SALINELOR VECHI ISTORICE IN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A RESURSELOR NATURALE DE SARE GEMA CA OBIECTIVE ECO-TURISTICE SI CENTRE DE RELAXARE 91,00
673 1124 DEAK STEFANIA-ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI Implementarea politicii de mediu european in valorificarea eficienta a resurselor naturale de sare gema 90,00
674 7484 DECHER EMANUELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI DIAGNOZA CLADIRILOR CU STRUCTURA DIN ZIDARIE SI CRESTEREA SIGURANTEI IN EXPLOATARE UTILIZAND IN SOLUTIILE DE CONSOLIDARE MATERIALE PERFORMANTE APLICATE PRIN TEHNOLOGII NECONVENTIONALE 86,00
675 1559 DEHELEAN DORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA TEHNOLOGII INOVATIVE SI ECOLOGICE DE ROCESARE A MATERIALELOR AVANSATE, PRIN FRECARE CU ELEMENT ACTIV ROTITOR 90,00
676 5918 DELEANU CALIN INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI Adaptare de secvente de pulsuri si interconectare nationala a laboratoarelor RMN supraconductoare 95,33
677 6404 DELEANU CALIN INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI Identificare si dozare de metaboliti din fluide biologice prin spectroscopie de Rezonanta Magnetica Nucleara 80,67
678 2188 DELIU CONSTANTIN INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA STUDIUL BIOLOGIC, BIOCHIMIC, COROLOGIC SI BIOPRODUCTIV AL UNOR SPECII SPONTANE DIN GENUL EPILOBIUM (FAM. ONAGRACEAE) DIN TRANSILVANIA, ÎN SCOPUL OBTINERII UNOR EXTRACTE FARMACEUTICE UTILIZAB 91,00
679 3803 DEMETRESCU CRISAN Institutul de Geodinamica  al Academiei Romane Evolutia zonei seismogene Vrancea prin prisma proceselor sedimentologice si diagenetice din panza Subcarpatica 84,67
680 2400 DERMENGIU DAN INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI DIN BUCURESTI Studiul dinamicii parametrilor antropogenetici prin raportare la elemente bioarheologice descoperite în bazinul Muresului mijlociu 90,00
681 8640 DERMENGIU DAN INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI DIN BUCURESTI MARKERI MOLECULARI AI INFLAMATIEI TISULARE IN GENEZA SI PROGRESIA BOLII ISCHEMICE CORONARIENE 92,00
682 2081 DESPA GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND TEHNOLOGIE SI INSTALATIE DE TRATARE HIDROTERMICA A SROTULUI DE SOIA OBTINUT PRIN PRESARE LA RECE, IN VEDEREA UTILIZARII IN NUTRETURI COMBINATE SI ASIGURARII SANATATII ANIMALELOR 80,33
683 2082 DIACONESCU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI Modele seimotectonice ale litosferei zonelor seismogene Vrancea, Dobrogea si Platforma Moesica  pentru estimarea comportarii dinamice a structurii geologice locale in caz de seism major 91,33
684 10296 DIACONESCU STEFAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA SI IMPLEMENTAREA IN ACVACULTURA DIN ROMANIA A TEHNOLOGIILOR INTENSIVE DE CRESTERE A SPECIILOR DE PESTI CU IMPORTANTA ECONOMICA 87,00
685 2674 DIACONESCU STEFAN STELIAN SOFTWIN SRL CONCEPTIA, REALIZAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM CADRU PENTRU ACHIZITIA SI PRELUCRAREA CUNOSTINTELOR MULTILINGVISTICE 82,00
686 2714 DIACONESCU STEFAN STELIAN SOFTWIN SRL SISTEM PENTRU RECUNOASTEREA MULTIMODALA A SEMNATURII OLOGRAFE 82,00
687 3844 DIACONU ADRIAN - CONSTANTIN Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Constructii INCERC Filiala Iasi CONSOLIDAREA DE URGENTA POSTSEISM A STRUCTURILOR GRAV AVARIATE, UTILIZAND MATERIALE NOI DE INJECTIE, PRODUSE IN ROMANIA 74,00
688 7483 DIACONU AURELIA Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Mirsani Optimizarea factorilor tehnologici la cartoful timpuriu in vederea protectiei si imbunatatirii recoltelor si solului 80,00
689 6791 DIACONU CARMEN CRISTINA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI Polimorfisme prezente in profilul genetic al citokinelor implicate in rejetul de grefa si in producerea infectiilor virale la pacientii primitori de transplant 95,00
690 1444 DIACONU CEZAR GABRIEL Institutul pentru calculul si experimentarea structurilor aero - astronautice Studiu privind Repararea si Monitorizarea Sanatatii Structurilor de Aviatie din Aliaj de Aluminiu folosind Materiale Compozite Laminate si Micro-Sisteme Electro-Mecanice 87,67
691 1452 DIACONU CEZAR GABRIEL Institutul pentru calculul si experimentarea structurilor aero - astronautice Sistem Integrat pentru Analiza si Proiectare Optimala Multidisciplinara 92,33
692 7521 DIACONU DANIELA REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE SUCURSALA DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI Retea de excelenta in domeniul depozitarii finale a deseurilor radioactive 82,67
693 5288 DICU MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI Metoda de testare complexa a structurilor rutiere compozite si a materialelor componente in vederea evaluarii si certificarii conform normelor europene 88,00
694 5626 DICULESCU MIHAI MIRCEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Evaluarea fenotipica si genotipica a pacientilor cu boli inflamatorii intestinale cronice din România si generarea unui registru biregional computerizat de urmarire prospectiva 90,33
695 3104 DIDILESCU ANDREEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI IMPACTUL COLONIZARII BIOFILMULUI DENTAR ASUPRA EVOLUTIEI CLINICE A INFECTIILOR PULMONARE ACUTE LA PACIENTII CU BRONHOPNEUMOPATII OBSTRUCTIVE CRONICE 80,00
696 10315 DIDILESCU CRISTIAN NICOLAE INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA DIN BUCURESTI STUDIUL COMPLEX PRIVIND IMBUNATATIREA SITUATIEI IN DOMENIUL SANATATII PERSOANELOR DEFAVORIZATE - CONTROLUL TUBERCULOZEI IN RANDUL PERSOANELOR FARA ADAPOST 73,00
697 1237 DIMITRIU SORIN PETRE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari avansate privind termodinamica fenomenelor la interfata lichid-solid pentru turnarea continua orizontala 85,67
698 10247 DINA VASILICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND TRANSFERUL INTENSIV AL ENERGIEI TERMICE IN CUPTOARE DESTINATE OBTINERII PRODUSELOR CERAMICE DE INALTA REFRACTARITATE - CUPCERAM 87,33
699 10248 DINA VASILICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INSTALATII POST-ARDERE UTILIZATE LA TURBINELE CU GAZ IN CO-GENERARE IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII SI FLEXIBILITATII DE PRODUCERE A ENERG. TERMICE PENTRU ACM SI INCALZIREA POPULATIEI RACORDATE LA SCAC 87,00
700 9541 DINCA MARIN REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE SUCURSALA DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI Extindere sistem de investigare prin neutronografie 78,00
701 5219 DINESCU MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA TEHNICILOR LASER DE PROCESARE A POLIMERILOR PENTRU APLICATII IN MICROINGINERIE SI BIOLOGIE 85,00
702 1653 DINISCHIOTU ANCA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODULAREA APOPTOZEI INDUSE DE MICOTOXINE IN LINII CELULARE 95,33
703 2050 DINU GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS SA DIN BUCURESTI CERCETARI MULTICRITERIALE SI PLURIDISCIPLINARE IN VEDEREA PROMOVARII DE NOI TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU DEZVOLTAREA SI EFICIENTIZAREA TRANSPORTURILOR MULTIMODALE IN REGIUNILE TRANSFRONTALIERE ROMANIA 80,00
704 8400 DINU MIHAELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI IDENTIFICAREA DE NOI PRODUSE DE ORIGINE VEGETALA CU ACTIVITATE ANTIBIOTICA SI ANTITUMORALA. STUDIU EXPERIMENTAL 76,00
705 5021 DINU MIHAELA SOFIA UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA IMPACTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE ASUPRA DEZVOLTARII DURABILE A STATIUNILOR TURISTICE DIN CARPATII ROMANESTI 85,00
706 6554 DINU TOMA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI EVALUAREA IMPACTULUI MECANISMELOR DE POLITICA AGRICOLA DIN ANII 2004-2006 SI EFECTELE PREVIZIBILE ALE POLITICII AGRICOLE COMUNE IN PERIOADA POST-ADERARE ASUPRA PIETEI SI DEZVOLTARII RURALE IN ROMANIA neeligibil tehnico-stiintific
707 7051 DIPLASU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Dezvoltarea de noi surse de ioni cu plasma pentru procesarea mai eficienta a suprafetelor materialelor metalice si nemetalice 90,67
708 4593 DIVORA LAURENTIU - MIHAIL IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Noi metode, tehnologii si solutii conforme standardelor europene, in dimensionarea si functionarea sistemelor de lubrifiere integrate, asistate, pentru conservarea resurselor si reducerea poluarii 85,67
709 6933 DOBRA PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Sisteme inteligente pentru Eficientizarea Proceselor din Industria Alimentara 80,00
710 1088 DOBRE TANASE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STRUCTURI POLIMERICE IMPRENTATE PENTRU RECUNOASTEREA MOLECULARA A COMPUSILOR BIOACTIVI DIN  FITOEXTRACTE 93,00
711 2977 DOBREF VASILE ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN DIN CONSTANTA Modelarea si realizarea unei componente de lupta conventionale pentru generarea unui puls electromagnetic destinat blocarii sistemelor C4I 90,67
712 7149 DOBREF VASILE ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN DIN CONSTANTA PLATFORMA DE CERCETARE SI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA A SISTEMELOR DE PROPULSIE ELECTRICA PENTRU NAVELE ECOLOGICE CU DESTINATIE SPECIALA,CU SURSE DE ENERGIE HIBRIDE,REGENERABILE 86,00
713 4230 DOBRESCU ANCA DIANA VENERA INSTITUTUL NATIONAL  DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI MODELAREA STRUCTURII ADANCI A CRISTALINULUI GETIC DIN CARPATII MERIDIONALI CENTRALI PRIN CORELAREA DATELOR PETROLOGICE, TECTONICE, GEOFIZICE SI DE TELEDETECTIE 93,00
714 3939 DOBRESCU GABRIEL IOEL OPTOELECTRONICA 2001 SA DIN BUCURESTI NOI TEHNOLOGII DE ANALIZA SPECTRALA (SPECTROMETRIE RAMAN, STOKES, STOCHIOMETRIA COMPUSILOR CERNELURILOR) PENTRU IDENTIFICAREA DOCUMENTELOR FALSE 80,00
715 4052 DOBRESCU RADU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Sistem inglobat bazat pe telesenzorica pentru monitorizarea si controlul parametrilor in sisteme distribuite pe arii largi cu  suport de comunicatie prin retele wireless 92,33
716 361 DOBRU ECATERINA DANIELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES Optimizarea diagnosticului precoce si terapiei cancerului incipient de tub digestiv superior in contextul cromodiagnosticului si a endoscopiei cu magnificatie 92,33
717 3700 DOLGHIN NICOLAE UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI  CAROL I SECURITATEA CA MODELATOR AL GLOBALIZARII. PROCESE, POLITICI, PERCEPTII SI MUTATII IN SOCIETATE neeligibil tehnico-stiintific
718 4217 DOMSA SERBAN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA CERCETARI PRIVIND OBTINEREA NANOMATERIALELOR PE BAZA DE FIER, NICHEL SI CUPRU IN VEDEREA UTILIZARII ACESTORA IN INDUSTRIE LA ACOPERIRI ANTICOROZIVE, ZOOTEHNIE SI REMEDIEREA SOLURILOR POLUATE 85,00
719 4435 DONA ION UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CRESTEREA COMPETITIVITATII CEREALELOR SI OLEAGINOASELOR BOABE PRIN UTILIZAREA DURABILA A POTENTIALULUI RESURSELOR DE PRODUCTIE DIN REGIUNILE DIN SUD SI SUD-EST 85,00
720 282 DONCIU CODRIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Sistem inteligent de irigare impementabil pe structurile automate cu deplasare circulara sau liniara 89,00
721 288 DONCIU CODRIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Sistem informatic de instruire interactiva bazat pe algoritmi multitask de mare viteza dezvoltat pe platforma reconfigurabila online pentru aplicatii de tip laborator virtual 86,33
722 6583 DONESCU VICTOR INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV SISTEM INOVATIV DE MONITORIZARE A AFIDELOR DIN AGROECOSISTEMUL CULTURII CARTOFULUI SI CONECTAREA LA RETEAUA TEHNOLOGICA A UNIUNII EUROPENE DE SUPRAVEGHERE  A SPECIILOR VECTOARE (SMART-UE) neeligibil tehnico-stiintific
723 8141 DONESCU VICTOR INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV SISTEM INOVATIV DE MANAGEMENT PENTRU CONTROLUL INTEGRAT AL MANEI CARTOFULUI IN CONTEXTUL UNEI AGRICULTURI DURABILE 80,00
724 10314 DONESCU VICTOR INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI DE PRECIZIE A CULTURII CARTOFULUI PRIN UTILIZAREA UNUI DISPOZITIV-ROBOT PENTRU DETERMINAREA IN FLUX CONTINUU A RESURSELOR AGROPRODUCTIVE A SOLULUI (PH, EC) - (ROBOSOL) 71,00
725 8283 DONOS SABIN REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA-TURNU SEVERIN -SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE - SITON SISTEMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A TERENURILOR CU SARCINI DE MEDIU 77,67
726 6230 DORNEANU EMILIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI REGENERAREA FERTILITATII SOLURILOR SI SPORIREA PRODUCTIEI DE BIOMASA VEGETALA IN DIFERITE SISTEME DE AGRICULTURA PRIN FERTILIZAREA CU INGRASAMINTE HUMICE OBTINUTE DIN MATERIALE CARBUNOASE 84,00
727 1260 DOROBANTU MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Optimizarea recuperarii post-infarct miocardic:strategie bazata pe stratificarea multimarker a riscului 86,00
728 6592 DOROBANTU MARIA SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA DIN BUCURESTI EVALUAREA MULTIMARKER A RASPUNSULUI LA TERAPIA DE RESINCRONIZARE CARDIACA LA PACIENTII CU INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA 89,33
729 2433 DRAGAN SIMONA RUXANDA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA IMPACTUL ALIMENTELOR FUNCTIONALE MULTICOMPONENT IN COMBATEREA OBEZITATII SI ATEROSCLEROZEI 91,33
730 2258 DRAGHIA LUCIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Valorificarea biodiversitatii florei spontane din Romania, in scopul imbogatirii sortimentului de plante ornamentale cultivate. 82,00
731 1140 DRAGHICI GEORGE-EMILIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA RETEA NATIONALA DE CERCETARE IN DOMENIUL INGINERIEI INTEGRATE A PRODUSELOR SI PROCESELOR 88,67
732 4245 DRAGHICI MANEA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA CERCETARI PRIVIND ORIENTAREA CATRE PIATA A EXPLOATATIILOR AGRICOLE DE SEMISUBZISTENTA DIN ZONA DE APROVIZIONARE A CAPITALEI 82,00
733 7759 DRAGHICI MANEA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA CLASIFICAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE DIN ROMANIA IN CONCORDANTA CU NORMELE DE TIPOLOGIE EUROPEANA, IN VEDEREA STABILIRII SPRIJINULUI FINANCIAR ACORDAT ACESTORA neeligibil tehnico-stiintific
734 2226 DRAGHICI MIREL D.M. TECH ECO S.R.L. Dispozitive  medicale pentru diagnostic in vitro cu enzime imobilizate pe suport solid 74,00
735 2072 DRAGHICI VIRGIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPATIBILIZAREA INVATAMANTULUI ACADEMIC ROMANESC DIN DOMENIILE LOGICA SI FILOSOFIA STIINTEI CU STANDARDELE EUROPENE ALE EDUCATIEI SI CERCETARII neeligibil tehnico-stiintific
736 7686 DRAGOI MARIAN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Analiza contributiei padurilor la dezvoltarea economica in zona montana 77,00
737 5120 DRAGOMIR CAIUS TRAIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND METODOLOGIA ULTRAPERFORMANTA IN DIAGNOSTICUL ENDOSCOPIC AL LEZIUNILOR PREMALIGNE SI MALIGNE ALE TUBULUI DIGESTIV 92,00
738 8208 DRAGOMIR CAIUS TRAIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN BUCURESTI EFECTUL LA NIVEL BIOMOLECULAR AL DROGURILOR CU IMPACT PSIHOTROP SI SOCIO-DEZADAPTATIV. STUDII EXPERIMENTALE 83,00
739 6957 DRAGOMIR NECULAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA Studiul multifunctional al ecosistemului de pajisti semanate in cadrul relatiei sol-planta-animal-mediu 90,67
740 2458 DRAGOS NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MARKERI MOLECULARI SI BIOCHIMICI PENTRU SELECTIA TULPINILOR ALGEI VERZI BOTRYOCOCCUS BRAUNII CAPABILE DE BIOSINTEZA HIDROCARBURILOR NESATURATE CU LANT LUNG 92,67
741 5819 DRAGOS NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA BIODIVERSITATEA MOLECULARA A COMUNITATILOR DE CIANOBACTERII ASOCIATE FORAJELOR TERMOMINERALE 89,67
742 2097 DRAGULESCU EMILIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Tehnologii pentru producerea de surse radioactive noi de inalta activitate cu durata extinsa de utilizare pentru sterilizare industriala 83,00
743 2617 DRAGULINESCU MARIUS CLEMENT SC ELECTROMAGNETICA SA Comunicatii securizate compatibile SCIP pe retele EUROCOM 91,67
744 979 DRAGUSIN MITICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI PLATFORMA DE EXCELENTA PENTRU DEZAFECTAREA INSTA;LATIILOR NUCLEARE DE CERCETARE-DEZVOLTARE neeligibil tehnico-stiintific
745 1907 DREVE SIMINA VIRGINIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA BIOCOMPOZITE CU PORFIRINE CU APLICABILITATE IN TERAPIA FOTODINAMICA A TUMORILOR MALIGNE CUTANATE 90,00
746 3293 DROBOTA CONSTANTIN STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SUCEAVA RIDICAREA PERFORMANTELOR CALITATIVE ALE GRIULUI DE TOAMNA IN ZONELE DE CULTURA CU CLIMAT UMED SI RECE DIN ROMANIA PRIN CREAREA DE NOI GENOTIPURI CU INSUSIRI SUPERIOARE DE CALITATE 77,67
747 2104 DROCAS IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNOR TEHNOLOGII DURABILE DE TRATAMENTE FITOSANITARE, CU IMPACT FAVORABIL ASUPRA MEDIULUI SI CALITATII PRODUSELOR AGRICOLE 86,33
748 3139 DROCHIOIU GABI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MONITORIZAREA SI COMBATEREA CHIMICA SI (MICRO)BIOLOGICA A CIANODERIVATILOR, POLUANTILOR ORGANICI,  METALELOR GRELE SI RADIOACTIVE DIN EFLUENTI INDUSTRIALI, DESEURI, APE SI AER 84,00
749 7304 DROCHIOIU GABI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SINTEZA SI CARACTERIZAREA PEPTIDELOR, PROTEINELOR SI COMPLECSILOR ACESTORA CU IMPLICATII IN BOLILE NEURODEGENERATIVE SI MALIGNE 82,00
750 1308 DRONCA MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA CARACTERIZAREA BIOCHIMICA SI GENETICA A METABOLISMULUI HOMOCISTEINEI SI STATUSULUI REDOX IN AUTISM. IMPLICATII TERAPEUTICE. 96,00
751 1109 DRUGA LEONTIN NICOLAE INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU SECTOARE CALDE IPSC SA DIN BUCURESTI Sistem de control si soft de proces pentru procese de carburare la presiuni scazute 82,00
752 1359 DRUGA LEONTIN NICOLAE INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU SECTOARE CALDE IPSC SA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII AVANSATE UTILIZAND SENZORI DE PROCES PENTRU OBTINEREA DE STRATURI REZISTENTE LA COROZIUNE SI OBOSEALA 89,67
753 2659 DRUMEA PETRIN INSTITUTUL PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA DIN BUCURESTI CRECETAREA SI DEZVOLTAREA UNOR ECHIPAMENTE PENTRU DIMINUAREA NOXELOR DE ESAPAMENT DIN SPATIILE DESCHISE SAU INCHISE ALE AGLOMERATIILOR URBANE 87,00
754 1604 DRUMEA VERONICA BIOTEHNOS SA DIN BUCURESTI Elaborarea sistemului de control al reziduurilor toxice la plantele medicinale, in vederea cresterii sigurantei consumatorului 85,67
755 2199 DUDA MATEI MARCEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Valorificarea durabila a plantelor medicinale si hameiului cu obtinere de preparate bioactive 89,00
756 7054 DUDEA DIANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL CLINIC SI   EXPERIMENTAL AL UNOR FACTORI PRIVIND INCIDENTA, ETIOPATOGENIA SI TRATAMENTUL NEINVAZIV AL MODIFICARILOR DE CULOARE DENTARA 89,00
757 6813 DUDEA SORIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA APORTUL ELASTOFRAFIEI ULTRASONORE IN PATOLOGIA NETUMORALA A ORGANELOR SI TESUTURILOR SUPERFICIALE, CU APLICATIE ASUPRA RINICHIULUI TRANSPLANTAT SI A PATOLOGIEI APARATULUI LOCOMOTOR (OSTEOARTRITE) 86,00
758 6832 DUDEA SORIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL CALITATIV SI CANTITATIV AL ELASTOGRAFIEI ULTRASONORE SI ANGIOULTRASONOGRAFIEI TRIDIMENSIONALE NATIVE IN DEPISTAREA, DIAGNOSTICUL SI MONITORIZAREA PRIN TEHNICI NEINVAZIVE A CANCERULUI MAMAR 90,33
759 3956 DUDIAN MONICA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Dezvoltarea unui sistem de indicatori socio-economici pentru evaluarea ratingului corporatist in Romania 84,33
760 6095 DUGULEANA CONSTANTIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Agroturismul si Economia Rurala - Interdependente si Unitate Sistemica 82,00
761 3089 DULMAN VIORICA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND DECOLORAREA UNOR SOLUTII DE COLORANTI PRIN NOI PROCEDEE OXIDATIVE, MICROBIOLOGICE SI DE SORBTIE IN SCOPUL REABILITARII SI RECIRCULARII APELOR UZATE DIN INDUSTRIA TEXTILA 91,33
762 7084 DUMA MIHAI STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE  MINIS ELABORAREA  UNEI NOI TEHNOLOGII DE INFIINTARE A UNEI PLANTATII DE PORTALTOI  PRIN CAE SE OBTIN SPORURI DE PRODUCTIE, O MATURARE MAI BUNA A LEMNULUI SI IN MOD DEOSEBIT REDUCEREA VOLUMULUI LUCRARILOR MA 83,00
763 7104 DUMA MIHAI STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE  MINIS ELABORAREA  UNEI NOI TEHNOLOGII DE INFIINTARE A UNEI PLANTATII CU VITE DE VIE, PRIN CARE SE OBTIN SPORURI DE PRODUCTIE , LONGEVITATE MAI MARE SI IN MOD DEOSEBIT O MAI MARE REZISTENTA LA GER, INGHET 81,33
764 9437 DUMBRAVA MARIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL DURABIL AL PLANTATIILOR POMICOLE SI VITICOLE PRIN UTILIZAREA DE BIOTEHNOLOGII DE VALORIFICARE A BIOMASEI REZIDUALE DIN DIFERITE AGROECOSISTEME 83,00
765 2485 DUMITRACHE CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CONSTANTIN PARHON DIN BUCURESTI MODEL EXPERIMENTAL PENTRU STUDIUL BIODISPONIBILITATII UNOR FACTORI NUTRITIONALI (Ca, B, FITOSTEROLI) SI INFLUENTA LOR ASUPRA MINERALIZARII OSULUI LA PORC, SUPORT STI 94,33
766 3467 DUMITRACHE FLOREA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND SUDAREA CU ULTRASUNETE A MATERIALELOR COMPUSE UTILIZATE IN TEHNICA 82,33
767 5100 DUMITRACHE PETRU INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII Cercetari privind realizarea unor elemente modulare, din materiale compozite, pentru marirea rezistentei la socuri mecanice a structurilor protective ale cabinelor masinilor mobile 93,00
768 642 DUMITRAS DAN CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Cercetari avansate pentru elucidarea mecanismelor de interactie intre radiatiile laser si de radio-frecventa cu tesuturile cailor aerodigestive superioare. Elaborarea protocoalelor terapeutice 83,00
769 1818 DUMITRAS DAN CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI TOMOGRAFIE OPTICA IN INFRAROSU APROPIAT PENTRU DETECTIA UNOR AFECTIUNI SPECIFICE LA SANI 93,33
770 4453 DUMITRAS DAN CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Cercetari avansate pentru determinarea cu tehnici laser a parametrilor termici, optici si structurali ai mineralelor si rocilor 83,00
771 3092 DUMITRASCU DAN LUCIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA EPIDEMIOLOGIA TULBURARILOR FUNCTIONALE DIGESTIVE IN ROMANIA: PREVALENTA, INCIDENTA, IMPACTUL ASUPRA CALITATII VIETII SI COSTUL SOCIAL-ECONOMIC 85,00
772 9026 DUMITRASCU DANUT UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Managementul integrat al nutritiei culturilor pentru sfecla de zahar folosind metode chemometrice si modele metabolice 83,00
773 711 DUMITRASCU VICTOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA ROLUL TERAPIILOR NATURALE IN ETIOLOGIA UNOR NEFROPATII CRONICE DE ORIGINE NECUNOSCUTA 85,00
774 1978 DUMITRESCU CORNELIU INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND COMBATEREA DE LA SOL A DAUNATORILOR FORESTIERI LA NIVELUL COROANELOR ARBORILOR PRIN PROMOVAREA UNOR TEHNICI INOVATIVE IN CADRUL TEHNOLOGIILOR DE PROTECTIE A PADURILOR 84,67
775 456 DUMITRESCU CRISTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CIMENT CEPROCIM SA DIN BUCURESTI Generare de noi cunostinte privind materialele cimentoide inalt performante cu adaos calcaros, ecologice si economice. 92,00
776 531 DUMITRESCU CRISTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CIMENT CEPROCIM SA DIN BUCURESTI Retea stiintifica integrata pentru dezvoltare de materiale multifunctionale pentru constructii,bazate pe cunoastere. 90,00
777 1087 DUMITRESCU DORIN Organizatia Romana pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport Servicii avansate de informare si ghidare a calatorilor si conducatorilor auto utilizand harti digitale 88,00
778 7020 DUMITRESCU DUMITRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Noi tipuri de metaeuristici. Adaptare, invatare si optimizare in sisteme complexe neeligibil tehnico-stiintific
779 2462 DUMITRESCU ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA INCDM DIN CONSTANTA PLATFORMA STIINTIFICA PENTRU STUDIUL BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA ACESTEIA CA INDICATOR DE SANATATE SI OBIECTIV DE PROTECTIE SI CONSERVARE A ECOSISTEMELOR MARINE SI COSTIERE 85,67
780 4392 DUMITRESCU GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ICPE SA DIN BUCURESTI Sistem energetic inteligent de alimentare, protectie, dispecerizare si compensarea factorului de putere pentru actionarea automatizata a motoarelor electrice asincrone din statiile de pompare de iriga 67,00
781 6731 DUMITRESCU GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ICPE SA DIN BUCURESTI Studiu pentru proiectarea unor sisteme moderne de actionare, utilizand magneti permanenti si dispozitive electronice de comanda si monitorizare, cu aplicabilitate in constructia de aparate electrice 82,00
782 570 DUMITRESCU IULIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI MATERIALE MIMETICE 77,00
783 6710 DUMITRESCU MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA RETEA PILOT DE CERCETARE - EXPERIMENTARE A UNUI NOU PROCES DE PRODUCTIE BAZAT PE PREDICTIA DEFECTELOR ON-LINE PENTRU MENTENANTA INTEGRATA SI FIABILITATE, APLICABILE UNEI INSTALATII DE DETRITIERE 94,00
784 1312 DUMITRIU CONSTANTIN SC MIRSAND SRL Cercetarea, realizarea si implementarea sistemului informatic integrat de management al companiilor de cercetare-dezvoltare neeligibil tehnico-stiintific
785 718 DUMITRU AURICA INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU RAFINARII SI PETROCHIMIE ICERP SA DIN PLOIESTI Obtinerea unor auziliari organici nepoluanti pentru protectia echipamentelor tehnologice in diverse medii agresive 74,00
786 1739 DUMITRU CARMEN INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU SECTOARE CALDE IPSC SA DIN BUCURESTI SISTEM ECOLOGIC DE REGENERARE DESTINAT RECICLARII DESEURILOR DE AMESTEC DE FORMARE LIAT CHIMIC IN INDUSTRIA DE TURNATORIE 89,67
787 3039 DUMITRU CARMEN INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU SECTOARE CALDE IPSC SA DIN BUCURESTI CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND TRATAMENTUL FONTELOR IN STARE LICHIDA CU AJUTORUL SARMELOR MODIFICATOARE 83,00
788 2092 DUMITRU ELISABETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Procese ale degradarii solului in agricultura intensiva si extensiva: risc, vulnerabilitate, evaluare, masuri de prevenire si ameliorare-studii caz in zone specifice 91,33
789 3730 DUMITRU ILEANA S. C. INSTITUTUL DE TEHNOLOGIE CHIMICA S. A. BRAZI SISTEME IGNIFUGE PENTRU INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE 81,00
790 2257 DUMITRU MARIANA - LENUTA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Cercetari de excelenta in domeniul tehnologiilor de protectie locala cu vopsele speciale la nitrurarea ionica asupra fiabilitatii unor piese componente ale motoarelor automobilelor si tractoarelor 80,67
791 3379 DUMITRU MARIUS GABRIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM INTELIGENT AUTOMAT PENTRU CONTROLUL NEDISTRUCTIV AL PRODUSELOR SUDATE FOLOSITE IN INDUSTRIA ENERGETICA/PETROCHIMICA 84,67
792 437 DUMITRU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Cercetari privind remedierea solului poluat cu metale grele prin fitoextractie 93,33
793 7206 DUMITRU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI SISTEM INFORMATIC PENTRU CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL AGRICOL DIN ZONELE VULNERABILE LA POLUAREA CU NITRATI CONFORM DIRECTIVEI NITRATILOR - SICOMANT 96,33
794 3300 DUMITRU SERGIU INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI RETELE DE SISTEME DE MONITORIZARE ANTIEROARE INGLOBATE PENTRU PROCESE  DE FABRICATIE FLEXIBILE DE MARE COMPLEXITATE 86,00
795 8399 DUNCA VICTOR CENTRUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE SISTEME TEHNOLOGICE SI DE PRODUCTIE INFO SIT SA DIN BUCURESTI Sistem informatic suport al deciziei constituit pe un ansamblu extins, unitar, coerent si consistent de indicatori statistici ai calitatii vietii, adaptat dezvoltarii sustenabile, pe plan comunitar si neeligibil tehnico-stiintific
796 276 DUSA PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Optimizarea mijloacelor de diagnostic al disfunctiilor cerebrale prin modelarea matematica a inregistrarilor potentialelor evocate cerebral 83,00
797 4045 DUTA MARIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA ICMET DIN CRAIOVA CONTACTE ELECTRICE DEMONTABILE PENTRU CURENTI INTENSI, ECHIPATE CU SISTEM DE MONITORIZARE 76,67
798 1552 DUTA CAPRA ANCA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Materiale multifunctionale pentru conversia eficienta a energiei solare in energie termica 87,67
799 8065 DUTESCU IRINA MONICA INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE TRASFUZIONALA DIN BUCURESTI Polimorfismul genelor HLA clasa I-like. Impactulcompatibilitatii genelor KIR si MICA in supravietuirea grefelor de organe si tesuturi 88,00
800 1316 ECHIM MARIUS MIHAI INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE ISS DIN BUCURESTI Interactii Solar Terestre: Analiza de laborator, modele Numerice, date in-Situ 85,00
801 1764 EMANDI ANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ANSAMBLURI ORGANOTRANZITIONALE PENTRU OPTICA NELINIARA 83,00
802 1773 EMANDI ANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SISTEME AMPLIFICATOARE DE SEMNAL OPTIC 83,33
803 1792 EMANDI ANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MATERIALE AVANSATE METAL-ORGANICE PENTRU APLICATII OPTOELECTRONICE 82,00
804 10237 ENACHE VICTOR CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTING PENTRU AVIATIE CERCETARE-DEZVOLTARE TEHNOLOGICA AVION USOR MULTIFUNCTIONAL SI TRANSFER TEHNOLOGIC PRIVIND VALORIFICAREA  REZULTATELOR CERCETARII 76,00
805 4973 ENACHE VIORICA STATIUNEA DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE BUJORU CERCETARI PRIVIND IMPACTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE GLOBALE ASUPRA ECOSISTEMULUI VITICOL DIN ZONA COLINARA A MOLDOVEI-GLOBALCLIM 82,00
806 4895 ENACHESCU VIORELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA EVALUAREA SI IMPLEMENTAREA ECOGRAFIEI DUCTALE IN DEPISTAREA PRECOCE, CARACTERIZAREA SI MONITORIZAREA PROCESELOR LOCALIZATE LA NIVELUL GLANDEI MAMARE 78,00
807 313 ENCULESCU IONUT-MARIUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Nanofire de oxizi metalici semiconductori magnetici diluati 82,00
808 3413 ENCULESCU IONUT-MARIUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Influenta defectelor intrinseci si induse in cristalul de langasit (La2Ga3SiO14) asupra performantelor structurilor rezonante piezoelectrice 89,00
809 345 ENCULESCU MARIA-MONICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Medii active laser pentru domeniul IR 91,00
810 2856 ENE PETRUS INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI ALIAJE FE-C, TIP FONTE DE FOARTE INALTA OMOGENITATE, DESTINATE FABRICATIEI DE ETALOANE SPECTRALE 83,33
811 4706 ENESCU LUCIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Sinteza de noi compusi policiclici cu potentiala actiune neurofarmacologica 85,00
812 3321 ENESCU MIRCEA DAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI CREAREA SI DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE NATIONALE PENTRU TRATAMENTUL ARSURILOR EXTENSIVE PRIN APLICAREA DE PROTOCOALE ARMONIZATE CU REGLEMENTARILE UNIUNII EUROPENE 83,00
813 1822 EPISTATU DRAGOS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Tehnologie integrata bazata pe studiu clinic  privind realizarea de implanturi endoosoase 86,00
814 4548 EPURE CRISTIANA INSTITUTUL DECERCETARI PENTRU PROTECTII ANTICOROZIVE LACURI SI VOPSELE ICEPALV SA DIN BUCURESTI Materiale compozite noi de inalta performanta destinate protectiilor metalice 74,00
815 6031 EPUREANU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI Dezvoltarea unei noi generatii de sisteme pentru deformarea plastica, caracterizate prin conducere inteligenta pe baza captarii on-line a cunostintelor si utilizarea acestora in luarea deciziilor 84,00
816 1705 EREMIA MIHAELA-CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI Noi compusi bioactivi naturali si sintetici, potentiali inhibitori ai serin-proteazelor 80,00
817 209 ESANU ADRIAN SIAT SA DIN BUCURESTI Solutii, metode si modele pentru managementul traficului rutier urban-suport al cresterii mobilitatii si limitarii efectelor poluante-UTCS 83,00
818 2732 FADER TUDOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND ASIGURAREA UNUI MATERIAL SEMINCER DE CALITATE SUPERIOARA PRIN SOLUTII INOVATOARE INTR-UN FLUX TEHNOLOGIC DE SELECTARE SI SEPARARE IN CAMP MAGNETIC A SEMINTELOR PARAZITE DE CUSCUTA 71,00
819 279 FAKO RALUCA INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI Modelarea efectului capcanelor uni- si multidimensionale asupra difuziei hidrogenului in retele metalice reale 74,00
820 3971 FALTICEANU MARCELA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BACAU Studiul diversitatii biologice si ecologice a speciilor decorative perene si reconsiderarea utilitatii lor multiple, în contextul dezvoltarii sustenabile socio? ecologice si alinierea la tendintele UE 77,00
821 473 FARA SILVIAN -DIMITRIE IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Promovarea arhitecturii solare in Romania 82,00
822 464 FARA SILVIAN-DIMITRIE IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Cercetari privind cresterea eficientei celulelor fotovoltaice nanostructurate 88,00
823 2065 FARBAS NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA Concept de examinare nedistructiva automata a tevilor din placi tubulare prin metoda curentilor turbionari cu un senzor din materiale nanostructurate 91,67
824 7427 FARCAS SORINA INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA STUDIUL BIODIVERSITATII INTRASPECIFICE LA MOLID SI BRAD PRIN METODE MODERNE, GENETICE SI FITOISTORICE 85,33
825 7861 FAZAKAS JÓZSEF CHEMIC CERAMIC SRL DIN SFANTU GHEORGHE MATERIALE CERAMICE INTELIGENTE CU STRUCTURA SI PROPRIETATI CONTROLATE, SOLUTII MODERNE ALTERNATIVE PENTRU ECOLOGIZAREA SOLULUI 76,00
826 10213 FECIORU ELENA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI INTENSIFICAREA REPRODUCTIEI PENTRU AMELIORAREA SI SPORIREA SUBPOPULATIILOR DE OBINE DIN VARIETATILE DE CULOARE ALE RASEI KARAKUL DE BOTOSANI 89,00
827 767 FETEA GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Protectia palelor de elicopter ce opereaza in zone climatice speciale integrând tehnologii si materiale noi din domeniul acoperirilor de suprafata, 86,67
828 2783 FETEA GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Solutii de viitor pentru cresterea performantelor si reducere a emisiilor poluante la motoarele cu turbina, destinate avioanelor de transport in zone dens locuite, in concordanta cu evolutia reglement 85,67
829 373 FETECAU CATALIN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MODEL BIOMECANIC PENTRU EXECUTIA, INCERCAREA SI OPTIMIZAREA PROTEZEI DE SOLD 90,33
830 2001 FEURDEAN LUCIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Dezvoltarea tehnicii trasorilor izotopici naturali in studiul impactului modificarilor factorilor exogeni si endogeni asupra lumii vegetale. Abordare determinista si holista. 91,67
831 1994 FEURDEAN VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Cercetari integrate privind evaluarea si modelarea zonelor hiporeice prin dezvoltarea de metode de inalta rezolutie 90,67
832 444 FICA SORIN ALEXANDRU INSTITUTUL NATINAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER IPCUP DIN PLOIESTI Managementul durabil al resurselor naturale de apa curata exploatate prin foraje hidrogeologice pentru comunitatile rurale si suburbane 91,00
833 3284 FILAT MIHAI INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI Fundamentarea stiintifica si tehnologica a sistemelor agroforestiere adecvate terenurilor din Lunca Dunarii, in scopul gestionarii durabile a resurselor naturale si dezvoltarii rurale 84,00
834 1458 FILIP ION STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MURFATLAR Impactul ecologic al tratamentelor cu fungicide la  vita de vie asupra cresterii continutului de metale  din must si vin si  a formarii hidrogenului sulfurat în vin.? 79,67
835 1589 FILIP NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MANAGEMENTUL CRESTERII MOBILITATII URBANE SI MODALITATI DE IMPLEMENTARE A SOLUTIILOR DURABILE, MENIT SA SATISFACA CERINTELE SOCIALE SI ECONOMMICE DE PERSPECTIVA IN TRAFICUL RUTIER 86,67
836 2915 FILIP PETRU IVAN INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI Transesterificarea trigliceridelor in cataliza heterogena asistata de energii neconventionale: ultrasunete si microunde 91,00
837 741 FILIPESCU ADRIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI TEHNICI AVANSATE PENTRU CONDUCEREA MANIPULATOARELOR ROBOTICE, ROBOTILOR MOBILI SI VEHICULELOR AUTONOME 84,00
838 10319 FILIPOIU ALEXANDRU SC ROMSYS SA CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA SI APLICAREA DE ALGORITMI COGNITIVI-PREDICTIVI PENTRU CONSTRUCTIA DE SISTEME INFORMATICE BAZATE PE CUNOSTINTE 71,00
839 4029 FILIPOIU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Integrarea resurselor din institute de cercetare si universitati intr-o retea moderna bazata pe TIC, cu scopul sprijinirii inovarii, transferului tehnologic si accesarii Programului - Competitivitate 89,00
840 956 FILIPOIU IOAN-DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI RETEA STIINTIFICA DE SISTEME MECATRONICE UTILIZAND CODURI DE BARE PENTRU ASIGURAREA TRASABILITATII PRODUSELOR PE DURATA CICLULUI DE VIATA 79,00
841 2922 FILIPOV FEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Managementul durabil al resurselor pedoclimatice de pe terenurile amenajate in terese prin utilizarea unor polimeri multifunctionali 81,00
842 10304 FILOTE CONSTANTIN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA SISTEM GIROSCOPIC INTELIGENT ANTIPERTURBATIV PENTRU STABILIZAREA CLADIRILOR LA FENOMENE SEISMICE - SGIAC 61,00
843 10202 FILOTE ELENA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI Solutii viabile pentru adaptarea cresterii si exploatarii ovinelor din N-E Moldovei la directivele UE 82,33
844 10201 FILOTE MIHAI STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI Conversia reziduurilor digestiv-metabolice animaliere în fertilizant compatibil cu o agricultura ecologico-performanta si protectia mediului 82,00
845 2084 FISTUNG FRANTZ DANIEL CENTRU DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR Modelarea procedeului de reducere a externalitatilor negative, induse de traficul rutier, în vederea sustinerii evolutiei continue a proceselor economico-sociale de dezvoltare durabila a marilor aglom neeligibil tehnico-stiintific
846 2090 FISTUNG FRANTZ DANIEL CENTRU DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR Instrumentarea moderna, bazata pe analize multidisciplinare de sisteme si procese, a dezvoltarii transporturilor terestre durabile în România în contextul strategic European al transporturilor 93,00
847 2301 FLESER TRAIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Promovarea solutiilor avansate in conceptia fabricatia si reabilitarea sistemelor tehnice din industrii de proces pentru dezvoltarea durabila si conservarea calitatii mediului 71,00
848 10259 FLOCA LIVIU UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD EVALUAREA DISFUNCTIONALITATILOR SI DEZECHILIBRELOR DIN ECOSISTEMELE MAJORE IN REGIUNEA DE VEST A ROMANIEI IN VEDEREA INFINTARII DE RETELE ECOLOGICE TRANSFRONTALIERE SI A ORGANIZARII UNUI ECOMANAGEMENT 85,00
849 3607 FLOREA CARMEN UNIVERSITATEA DIN PETROSANI Materiale metalice cu structuri compozite utilizabile in atmosfera potential exploziva 87,33
850 4261 FLOREA SCARLAT INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI STUDIUL PROCESELOR DE GENERARE A RADIATIEI LASER CU ELECTRONI LIBERI IN DOMENIUL 1 MEV - 50 MEV 94,00
851 3824 FLORESCU CRISTINA MICHAELA Academia Romana-Filiala Iasi. Institutul de Filologie Romana ERORI, TENDINTE SI INFLUENTE IN VORBIREA ROMANA ACTUALA IN TELEVIZIUNE SI RADIO. STUDIU LINGVISTIC: MONITORIZARE, STATISTICA, PROGNOZA neeligibil tehnico-stiintific
852 2694 FLORESCU IOAN, PETRE SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI STUDII PRIVIND ELABORAREA UNEI TERAPII REGENERATIVE NON-INVAZIVE A CICATRICILOR PATOLOGICE, PRIN UTILIZAREA EFECTULUI IMUNO-MODULATOR AL CAMPULUI ELECTROMAGNETIC SI COMPUSILOR BIOLOGIC ACTIVI 74,00
853 1067 FLORIAN VIOLETA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA Model institutional de cercetare dezvoltare pentru modernizarea regionala a economiei rurale neeligibil tehnico-stiintific
854 4914 FORNA NORINA-CONSUELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI IMPACTUL ACTULUI STOMATOLOGIC ASUPRA INSERTIEI PSIHO-SOCIALE A PACIENTILOR CU DIZABILITATI SI GERIATRICI, FINALITATE CLINICA RACORDATA LA EXIGENTELE EUROPENE neeligibil tehnico-stiintific
855 747 FRENTIU TIBERIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Microsisteme analitice spectrometrice neconventionale pentru controlul mediului si materialelor 83,00
856 1500 FRENTIU TIBERIU INCDO-INOE2000 FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU INSTRUMENTATIE ANALITICA CLUJ-NAPOCA Sistem complex de decelare a unor poluanti chirali, la nanoscala din diferite surse contaminate 73,00
857 620 FRUTH-OPRISAN VICTOR INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI NANOMATERIALE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CU ELECTROLIT OXIDIC SOLID OBTINUTE PRIN METODE ALTERNATIVE DE SINTEZA OPTIMIZATE PENTRU O POSIBILA IMPLEMENTARE IN IMM-URILE ROMANESTI 84,00
858 5847 FUIA STELIAN Procera Agrochemicals Romania HIBRIZI DE FLOAREA SOARELUI ÎMBUNATATITI GENETIC, CU GENE IZOLATE DE LA SPECII SALBATICE DE HELIANTHUS ANNUUS, PENTRU A REZISTA LA ERBICIDELE SULFONILUREICE 85,00
859 4077 FULGA DAN REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA-TURNU SEVERIN -SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE - SITON Imbunatatirea parametrilor de ardere si reducere a emisiilor poluante la centralele termice prin injectie de plasma 82,00
860 4144 FULGER MANUELA ELENA REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA-TURNU SEVERIN -SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE - SITON COROZIUNEA MATERIALELOR CANDIDATE LA CONSTRUCTIA REACTORILOR DE GENERATIE IV 83,67
861 2244 FUNAR SABINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Monitorizarea de Marketing a pietii produselor ecologice din Romania 76,00
862 6758 GABOR DORU VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN BUCURESTI Studiul mecanismelor celulare si moleculare de evolutie a senescentei prin imunomodulare in vitro pe celule limfoide 55,00
863 996 GABROVEANU IONEL-SORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI COMPRESOR CENTRIFUGAL DE INALTA PERFORMANTA CU GRAD DE COMPRIMARE PESTE 5 81,33
864 1141 GABROVEANU IONEL-SORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI METODE NOI DE EXTRAGERE A ENERGIEI DIN SURSE CU TEMPERATURI SCAZUTE 82,00
865 1786 GAGEANU PAUL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII INOVATIVE PRIVIND  PREGATIREA COMPLEXA A SEMINTELOR DE CEREALE IN VEDEREA MACINARII SI ATENUAREA NOXELOR DIN MORILE DE CEREALE 76,00
866 1821 GAIDAU CARMEN-CORNELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE - SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE BUCURESTI BIOFERTILIZATORI SI BIOSTIMULATORI DE CRESTERE, CU ADITIVI OBTINUTI PRIN BIORAFINAREA SUBPRODUSELOR PROTEICE, PENTRU CULTURA DURABILA A PLANTELOR 88,00
867 10211 GAITAN VASILE GHEORGHITA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA SISTEM INTELIGENT DISTRIBUIT CU AUTO-OPTIMIZARE PENTRU CONTROLUL INTERSECTIILOR SEMAFORIZATE SI MONITORIZAREA PARAMETRILOR DE MEDIU 82,00
868 10212 GAITAN VASILE GHEORGHITA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA SISTEME DE FABRICATIE AGILA BAZATE PE TEHNOLOGIILE INTELIGENTEI ARTIFICIALE 82,33
869 6449 GALATANU ANDREI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Comportarea starilor emergente in sisteme electronice puternic corelate 87,00
870 3511 GALATANU CATALIN DANIEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PLATFORMA DE CERCETARE COMPLEXA PENTRU EFICIENTA ENERGETICA A CLADIRILOR neeligibil tehnico-stiintific
871 454 GALATEANU LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI MICRO-BIOSENZORI PENTRU MONITORIZAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE SI PRIORITAR PERICULOASE IN MEDIUL APOS 85,00
872 864 GALEA DAN ACADEMIA ROMANA - FILIALA IASI, Institutul de Informatica Teoretica Iasi E-GUVERNARE FOLOSIND TEHNOLOGIA SISTEMELOR INFORMATICE GEOGRAFICE DISTRIBUITE 82,00
873 2288 GALEA DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PLATFORMA GIS INTEGRATA PENTRU ANALIZA, PROIECTAREA, SIMULAREA SI OPTIMIZAREA FUNCTIONARII RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE 90,33
874 1923 GALERIU DAN CALIN CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Cercetari interdisciplinare privind proprietatile si procesele in stratul limita atmosferic si la interfata atmosfera-sol-plante in vederea alinierii la practicile comunitatii europene in controlul po 75,00
875 4271 GALETUSE STELIAN ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Cercetarea si realizarea unui complex de dispozitive acustice (în impuls) cu efecte neletale pentru combaterea actiunilor teroriste - CSI 80,00
876 4573 GALETUSE STELIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Studii avansate privind analiza si sinteza neliniara a servoactuatoarelor hidraulice de aviatie 82,67
877 1335 GALIE NICOLAE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA TEHNOLOGIE AVANSATA DE TRATAMENT AL PLEUREZIILOR MALIGNE PRIN TERMOCHIMIOTERAPIE INTRAPLEURALA. H-TECH TCIP 92,00
878 1158 GANEA CONSTANTA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI EFECTELE CELULARE SI SUBCELULARE ALE UNOR ANTIOXIDANTI NATURALI IN CONDITII NORMALE SI DE STRESS 90,67
879 1272 GARDU RADITA INSTITUTUL DECERCETARI PENTRU PROTECTII ANTICOROZIVE LACURI SI VOPSELE ICEPALV SA DIN BUCURESTI Nanocompozite hibride avansate pentru aplicatii electrice 90,67
880 1275 GARDU RADITA INSTITUTUL DECERCETARI PENTRU PROTECTII ANTICOROZIVE LACURI SI VOPSELE ICEPALV SA DIN BUCURESTI Materiale nanostructurate ecologice avansate, pentru aplicatii de lunga durata pentru lemn si metal 87,00
881 5754 GARDU RADITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Retea de cercetare stiintifica pentru platforma tehnologica de obtinere a materialelor de acoperire avansate aplicabile in diferite domenii industriale si constructii neeligibil tehnico-stiintific
882 10238 GATU VALERIA NICOLETA INSTITUTUL DE PROIECTARI TRANSPORTURI AUTO NAVALE SI AERIENE IPTANA SA DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL DURABIL AL DESEURILOR IN TRANSPORTUL FLUVIAL 86,00
883 6856 GAVRILA DOINA ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari teoretic si experimentale privind comportarea materialelor electroizolante in scopul fundamentarii studiilor de diagnoza si predictie inteligente 87,00
884 3285 GAVRILESCU CAMELIA ANISOARA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA Modelarea raspunsului exploatatiilor agricole la integrarea principiilor economice cu cele de mediu prin managementul durabil al resurselor de sol 89,00
885 632 GAVRILIUC ROBERT UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND SISTEMELE DE PRODUCERE COMBINATA DE ENERGIE ELECTRICA, CALDURA SI FRIG CU AJUTORUL PILELOR DE COMBUSTIE 82,00
886 5102 GEAMBASU NICOLAE MIHAIL INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI DEFINIREA, EVALUAREA SI ZONAREA RISCURILOR PENTRU PADURILE ROMANIEI 89,67
887 10249 GEANTA VICTOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND OBTINEREA  PRODUSELOR TUBULARE DIN OTELURI DE  CALITATE  SUPERIOARA  IN  VEDEREA  REDUCERII  COSTURILOR  SI  ECOLOGIZARII  PRODUCTIEI - TUBOTEL 87,00
888 10322 GEANTA VICTOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI INOVATIVE PRIVIND REALIZAREA IN SISTEM MODULAR A SNECURILOR UTILAJELOR DE EXTRUZIUNE DIN INDUSTRIILE PRELUCRATOARE – SENMELC 85,67
889 2526 GENTOIU CAMELIA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI ECO-CONCEPTIA PENTRU INGINERI: GHID ON-LINE DE ECO-PROIECTARE neeligibil tehnico-stiintific
890 2181 GEORGESCU ALEXANDRU VALENTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA MODEL EXPERIMENTAL DE DETECTARE A VASELOR PERFORANTE CUTANATE SI STABILIREA UNUI ALGORITM DE APLICABILITATE CLINICA IN CHIRURGIA LAMBOURILOR CUTANATE 85,00
891 2566 GEORGESCU ANDREI-MUGUR UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI Interinfluenta turbinelor hidraulice stabilizate, cu ax de rotatie vertical, de tip Achard 94,00
892 2563 GEORGESCU BOGDAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA IDENTIFICAREA UNOR METODE RAPIDE DE SCREENING PRIVIND GRADUL DE PROPAGARE A PESTICIDELOR SI ALTOR SUBSTANTE DE SINTEZA CHIMICA CU FUNCTIE DE DISRUPTORI ENDOCRINI IN LANTURILE ALIMENTARE DIN AGROECOSIS 82,67
893 2768 GEORGESCU BOGDAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA STABILIREA PRINCIPALILOR PARAMETRI DE PRODUCERE, IDENTIFICARE SI CERTIFICARE A CALITATII VENINURILOR SPECIILR VIPERA AMMODYTES AMMODYTES SI VIPERA BERUS BERUS 83,00
894 377 GEORGESCU DAN PETRE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI TEHNOLOGIE NOUA DE PURIFICARE A URANIULUI PRIN EXTRACTIE LICHID - LICHID IN CAMP ULTRASONIC, CU IMPACT BENEFIC ASUPRA REDUCERII CONTAMINARII CU URANIU, PRIN EMULSIILE STABILE, A AREALULUI INCONJURATOR 84,00
895 1049 GEORGESCU DAN-PAUL Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor Alinierea structurii si obiectivelor cercetarii experimentale in constructii, la cerintele pietei interne si a celei comune europene 85,67
896 1055 GEORGESCU DAN-PAUL Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor Implementarea la nivel regional si national a metodelor si tehnologiilor moderne de reducere a impactului contructiilor asupra mediului