Programul CEEX - Competiţia ianuarie 2006 Modulul 1 -  PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
MEdC - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
REPARTIZAREA PROIECTELOR ACCEPTATE LA FINANTARE DIN LISTA DE REZERVA LA PROGRAMELE DIN PNCDI AFERENTE IN VEDEREA CONTRACTARII
Nr. Crt. COD MEC NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT_RO PUNCTAJ Program PNCDI contractant
1 1554 CONSTANTINESCU MARIAN VLADIMIR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Metode inovative pentru diagnosticul si tratamentul disfunctiei mandibulare 88.67 VIASAN
2 6413 MIC AUREL FELIX SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTA TIMIŞOARA OBTINEREA DE CELULE PRODUCATOARE DE INSULINA DIN CELULE STEM MEZENCHIMALE SI DUCTALE SI TESTAREA LOR IN VIVO PRIN TRANSPLANTAREA LA SOBOLAN 88.67 VIASAN
3 613 TOMA ELENA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA SISTEM INFORMATIC DESTINAT ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE A PERFORMANTELOR ECONOMICE A EXPLOATATIILOR AGRICOLE SI A UTILIZARII EFICIENTE A FACTORILOR DE PRODUCTIE 88.67 BIOTECH
4 1306 GURITA ADELA -GABRIELA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI Modernizarea exploatarii vacilor de lapte in vederea cresterii competitivitatii tehnologice ca o cerinta a integrarii in Uniunea Europeana 88.67 BIOTECH
5 2709 OANCEA FLORIN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI SISTEM DE AGRICULTURA ALTERNATIVA BAZAT PE MULCI BIOCOMPOZIT CU ACTIUNI MULTIPLE 88.67 BIOTECH
6 9025 ROMAN VALENTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Producerea si valorificarea plantelor medicinale si aromatice în sistemul agriculturii ecologice 88.67 BIOTECH
7 1861 PITURESCU IOAN Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii CERCETARI LA NIVEL DE EXCELENTA PENTRU DEZVOLTAREA UNUI SISTEM HYPERMEDIA PENTRU FACILITAREA INCLUZIUNII IMM-URILOR ROMANESTI PE PIATA COMUNITARA EUROPEANA PRIN PROCEDURI DE BUNA PRACTICA 88.67 INFOSOC
8 2876 MICLEA CORNEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI MATERIALE FEROELECTRICE MICRO SI NANOSTRUCTURATE PENTRU MEMORII NEVOLATILE 88.67 MATNANTECH
9 3202 GHEORGHE MARIA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII DE MECANIZARE A CONSTRUCTIILOR ICECON SA DIN BUCURESTI Solutie inovativa de optimizare a microstructurii compozitiei betonului autocompactant pentru realizarea performanta a elementelor prefabricate din beton - SICOBET 88.67 MATNANTECH
10 4012 SIMON VIORICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA BIOMATERIALE COMPOZITE PENTRU RADIOTERAPIE SI HIPERTERMIE SIMULTANA 88.67 MATNANTECH
11 4023 MATEESCU GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI CERCETARI AVANSATE DE CORELATIE A TEHNOLOGIILOR NANOMETRICE CU INGINERIA SUPRAFETELOR SI CREAREA UNEI NOI GENERATII DE INSTALATII MULTIFUNCTIONALE ?THN FILMS? 88.67 MATNANTECH
12 1140 DRAGHICI GEORGE-EMILIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA RETEA NATIONALA DE CERCETARE IN DOMENIUL INGINERIEI INTEGRATE A PRODUSELOR SI PROCESELOR 88.67 RELANSIN
13 2153 BRANZOI IOAN VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Campuri de microunde utilizate la sinteza unor polimeri antiscalanti si anticorozivi pentru protectia instalatiilor industriale 88.67 RELANSIN
14 2235 OANCA OCTAVIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA CENTRUL VIRTUAL PENTRU TEHNOLOGII INTEGRATE CU APLICATII ALE ENERGIEI ELECTROULTRAACUSTICE IN INGINERIA MATERIALELOR AVANSATE 88.67 RELANSIN
15 2421 PISCUREANU AURELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM DIN BUCURESTI Realizarea unor auxiliari moderni pe baza de surfactanti pentru industriile de prelucrare a metalelor, textila si procesele de decontaminare a deseurilor radioactive. 88.67 RELANSIN
16 10240 CARLANESCU CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA UTILIZARII BIOMASEI IN CENTRALE COGENERATIVE CU MICROTURBOMOTOARE 88.67 RELANSIN
17 340 VASILIU OVIDIU INSTITUTUL DE PROIECTARE CERCETARE ECHIPAMENTE DE TELECOMUNICATII PROCETEL SA DIN BUCURESTI Sistem pilot de alarmare seismica pentru centralele hidroelectrice. Studiu de caz-Centrala hidroelectrica VIDRARU 88.67 MENER
18 7628 CRISTOFOR SERGIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA FUNCTIILOR, SERVICIILOR SI RESURSELOR ECOSISTEMELOR ACVATICE IN VEDEREA FUNDAMENTARII MANAGEMENTULUI BAZINELOR HIDROGRAFICE 88.67 MENER
19 760 BADESCU IULIAN Centrul de Cercetare, Proiectare, Service si Consulting în Domeniul Telecomenzi si Electronica  în Transporturi Managementul Riscurilor in cadrul unui sistem de centralizare electronica a statiilor de cale ferata 88.67 AMTRANS
20 1593 COVRIG MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETĂRI PRIVIND SISTEMUL ELECTRIC DE PROPULSIE AL UNUI VEHICUL CU ROŢI MOTOARE INDEPENDENTE 88.67 AMTRANS
21 5980 HELEREA ELENA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Modele si indicatori de evaluare a calitatii cercetarii stiintifice in universitati in contextul societatii bazate pe cunoastere 88.67 CERES
22 608 ILIE CORINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI Sinteza si evaluarea biologica a unor noi derivati heterociclici potentiali inhibitori de matrix metal proteinaze; cercetari preparative si screening biologic. 88.33 VIASAN
23 2345 MICU CONSTANTIN ANTON UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Elaborarea unor sisteme mecatronice de diagnostic si tratament utilizate în patologia membrului inferior 88.33 VIASAN
24 3255 GHETEA GABRIELA LIGIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DINAMICII DE EXPRESIE A UNOR GENE IMPLICATE IN CONTROLUL CICLULUI CELULAR SI APOPTOZA, IN EVOLUTIA CANCERULUI DE LARINGE SI OROFARINGE, LA OM 88.33 VIASAN
25 3937 POPA FLORIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Protocol de urmarire al bolnavilor cu cancer rectal urmarind dezvoltarea strategiei de orientare spre pacient de la prevenire pana la diagnosticare si tratament, inclusiv cercetare clinica 88.33 VIASAN
26 4160 ANDREICA VASILE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Infectia cu Helicobacter pylori la om si animale - posibilitati de transmitere a infectiei, implicatii in patologia umana si veterinara, tipizarea tulpinilor bacteriene, testarea rezistentei la antibi 88.33 VIASAN
27 2531 CHIRECEANU CONSTANTINA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI SISTEM TEHNOLOGIC MULTIFUNCTIONAL PENTRU CRESTEREA SI UTILIZAREA INSECTELOR UTILE 88.33 BIOTECH
28 3112 SIMAC VIOREL INSTITUTUL PENTRU  BIORESURSE ALIMENTARE DIN BUCURESTI Biodisponibilitatea sarurilor minerale din produsele de panificatie imbogatite in fibre alimentare 88.33 BIOTECH
29 5409 MAG IOAN VALENTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Identificarea unor markeri RAPD asociati prezentei genei pentru rezistenta la temperaturi scazute ale apei la specia Poecilia reticulata Peters, 1859 88.33 BIOTECH
30 611 CRAIFALEANU IOLANDA-GABRIELA INSTITUTUL NATIONAL PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC DIN BUCURESTI PLATFORMA SOFTWARE PENTRU EVALUAREA RISCULUI SEISMIC IN ROMANIA, BAZATA PE UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR GIS 88.33 INFOSOC
31 1203 VEKAS LADISLAU ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA Nanofluide magnetice pentru etansari rotitoare fara scapari: producere, caracterizare multipla si experimentare in modele de etansare de inalta performanta 88.33 MATNANTECH
32 2425 LOZOVAN MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI DISPOZITIV DE TERMOSTATARE CU ACTUATOR PE BAZA DE ALIAJ CU MEMORIA FORMEI 88.33 MATNANTECH
33 3158 MICLEA CORNEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI FOTOELECTROZI PE BAZA DE TiO2 DOPAT PENTRU CELULE FOTOELECTROCHIMICE UTILIZATE IN PRODUCEREA HIDROGENULUI PRIN FOTOELECTROLIZA APEI 88.33 MATNANTECH
34 516 ITTU CONSTANTA INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI Materiale oxidice naturale si secundare utilizate in tehnologiile  pulberilor destinate turnarii otelului 88.33 RELANSIN
35 535 VISU PETRE IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI CERCETARI IN VEDEREA STABILIRII GRADULUI DE TOXICITATE AL UNOR POLUANTI DIN APELE REZIDUALE FOLOSIND METODA QSAR 88.33 RELANSIN
36 566 NOTINGHER PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TESTAREA SISTEMELOR DE IZOLATIE ALE MASINILOR ELECTRICE DE MEDIE SI MARE PUTERE 88.33 RELANSIN
37 2423 BRAIC VIOREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI Cercetari avansate privind obtinerea de noi materiale pentru acoperiri ultradure a reperelor supuse la uzura intensa 88.33 RELANSIN
38 3132 GURAN CORNELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Biblioteci combinatoriale utilizate in sinteza unor receptori neutri pentru anionii anorganici. De la proiectare la aplicatii potentiale. 88.33 RELANSIN
39 5144 AVRAMESCU VALERIU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Procedeu si sistem tehnologic pentru nanofinisarea suprafetelor complexe prin curgere abraziva folosind medii de lucru reopectice 88.33 RELANSIN
40 7287 CARLANESCU CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CRESTEREA FIABILITATII GRUPURILOR COGENERATIVE SI REDUCEREA COSTURILOR DE PRODUCTIE PRIN CRESTEREA GRADULUI DE AUTOMATIZARE SI ALINIEREA LA NORMELE COMUNITATII EUROPENE 88.33 RELANSIN
41 567 PURGHEL LIDIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CARTAREA NATIONALA A RADONULUI (IN INTERIOR SI IN DIFERITI FACTORI DE MEDIU) PENTRU PROTECTIA POPULATIEI IN CONFORMITATE CU CERINTELE NORMELOR INTERNATIONALE SI ALE UE 88.33 MENER
42 1215 ARGHIR MARIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CONCEPTE MODERNE CONFORM CU REGLEMENTARILE EUROPENE SPECIFICE PRIVIND ECOLOGIA ZGOMOTULUI TRANSPORTULUI DE SUPRAFATA 88.33 MENER
43 5378 BADESCU CATALIN STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VOINESTI REABILITAREA SI RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A HALDELOR DE STERIL PRIN CULTURA ORGANICA A AFINULUI CU TUFA INALTA, ALTERNATIVA DE VALORIFICARE A TERENURILOR DEGRADATE IN EXPLOATARILE DE SUPRAFATA 88.33 MENER
44 1904 BIZDADEA CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA INTERACTII FUNDAMENTALE SI GEOMETRODINAMICA 88.33 CERES
45 1992 TURCU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA STRUCTURI SUPRAMOLECULARE BIDIMENSIONALE AUTOASAMBLATE PE BAZA DE MOLECULE ORGANICE FUNCTIONALIZATE 88.33 CERES
46 2369 STEFANESCU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA Sistem pentru stabilirea in timp real a inventarului de tritiu dintr-o instalatie de detritiere a apei 88.33 CERES
47 240 RADU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Studiul mecanismelor de rezistenta la antibiotice prin impermeabilitate la bacteriile Gram-negative pe membrane naturale si reconstituite 88 VIASAN
48 428 ILIE CORINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI Noi structuri cu cuposibila actiune anti-Alzheimer, din clasa antagonistilor receptorilor de N-metil-D-aspartat (NMDA), derivati de adamantan; cercetari multidisciplinare 88 VIASAN
49 1715 CIUREA ALEXANDRU VLADIMIR SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI Studii experimentale asupra celulelor stem mezenchimale umane transfectate in scopul dezvoltarii unei strategii terapeutice inovative a glioblastomului. 88 VIASAN
50 2825 BLIDARU ALEXANDRU INSTITUTUL ONCOLOGIC ALEXANDRU TRESTIOREANU DIN BUCURESTI INTELIGENTA ARTIFICIALA IN ANALIZA SI DIAGNOSTUL CANCERULUI MAMAR 88 VIASAN
51 3474 COSGAREA MARCEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL REGENERARII CELULELOR EPITELIALE SENZORIALE DIN URECHEA INTERNA PRIN CULTURI CELULARE PRELEVATE DE LA ANIMALE 88 VIASAN
52 4274 VASILESCU CATALIN SPITALUL CLINIC FUNDENI IMPACTUL SPLENECTOMIEI TOTALE VERSUS SPLENECTOMIE PARTIALA ASUPRA IMUNITATII CELULARE SI UMORALE; MODIFICAREA SUBSETURILOR LIMFOCITARE SI A TOLERANTEI LA ENDOTOXINA 88 VIASAN
53 5270 MOGOANTA LAURENTIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA Monitorizarea endoscopica, histologica, imunohistochimica si imunologica a leziunilor premaligne gastrice si caracterizarea etapelor initiale ale invaziei oncogene în cancerul gastric 88 VIASAN
54 6396 SIMION SORIN SPITALUL CLINIC COLENTINA-INSTITUTUL DE MEDICINA INTERNA SI NEUROSTIINTE DIN BUCURESTI Tehnologie avansata pentru tratamentul localizarilor peritoneale ale cancerelor abdomino ? pelvine prin lavaj chimio ? hipertermic intraperitoneal cu debit si temperatura controlate. 88 VIASAN
55 6444 PINTILIE LUCIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND SINTEZA SI ACTIVITATEA ANTIBACTERIANA A UNOR DERIVATI DE ACID 4-CHINOLIN-3-CARBOXILIC. RELATII STRUCTURA CHIMICA-ACTIVITATE BIOLOGICA 88 VIASAN
56 7202 COMAN IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Optimizarea diagnosticului si terapiei cancerului vezical in contextul aparitiei noilor markeri tumorali urinari, a analizei citogenetice si a metodelor terapeutice minim invazive – VEZUVIUM. 88 VIASAN
57 8065 DUTESCU IRINA MONICA INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE TRASFUZIONALA DIN BUCURESTI Polimorfismul genelor HLA clasa I-like. Impactulcompatibilitatii genelor KIR si MICA in supravietuirea grefelor de organe si tesuturi 88 VIASAN
58 458 MURARIU FANICA Biophan natura naturans Sistem de agricultura alternativa cu orientari spre agricultura biologica 88 AGRAL
59 950 NEDELCU ANCUTA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI Cercetarea si elaborarea unei tehnologii performante pentru manipularea si distribuirea furajelor in fermele de taurine, in vederea protejarii sanatatii si asigurarea calitatii produselor animaliere 88 AGRAL
60 1310 MARIA DANUT Institutul de Studii si Proiecte pentru Imbunatatiri Funciare Proiect pilot de aparare impotriva dezastrelor hidrologice si reconstructia ecologica a terenurilor din luncile inundabile 88 AGRAL
61 2007 DADARLAT DORIN NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA METODE  FOTOTERMICE  SI  TEHNICI  COMPLEMENTARE  PENTRU  STUDIUL  CALITATII, AUTENTICITATII, DEGRADĂRII SI  CONTRAFACERII  ULEIURILOR  VEGETALE 88 AGRAL
62 4541 NILA ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI Cercetare Dezvoltare instalatie eoliana pentru irigarea suprafetelor agricole deficitare agroclimatic, experimentare, certificare si punerea in fabricatie 88 AGRAL
63 1719 JECU MARIA-LUIZA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM DIN BUCURESTI SOLUTII AVANSATE DE REDUCERE A NIVELULUI DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI DIN APELE DE SUPRAFATA SI DE ADANCIME 88 BIOTECH
64 2113 TANASE CATALIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI RECONSTRUCTIA ECOLOGICA PRIN PROCEDEE DE MICOREMEDIERE A SOLURILOR DEGRADATE DE ACTIVITATILE MINIERE 88 BIOTECH
65 2481 CHIRIAC MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA BIOTEHNOLOGII MOLECULARE PENTRU MARCAREA L-AMINOACIZILOR SI PROTEINELOR CU IZOTOPUL 15N 88 BIOTECH
66 4226 VRABIE CAMELIA DOINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN BUCURESTI Alterarile genetice si instabilitatea microsatelitilor in monitorizarea cancerelor colorectale 88 BIOTECH
67 6799 CALISTRU PETRE SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES EVALUAREA ROLULUI ETIOLOGIC AL MICROORGANISMELOR EMERGENTE IN INFECTIILE UMANE  UTILIZAREA UNOR MARKERI FENOTIPICI SI MOLECULARI IN MONITORIZAREA ACESTORA 88 BIOTECH
68 10246 MIRON LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI MICOTOXINELE HEPATONEFROTOXICE(AFLATOXINA,OCHRATOXINA,STERIGMATOCISTINA,CITRININA)FACTORI DE RISC PENTRU SANATATEA OMULUI SI  ANIMALELOR;STUDII EPIDEMIOLOGICE,MORFOCLINICE SI DE STRATEGIE PREVENTIVA 88 BIOTECH
69 264 LACRARU MARIAN INSTITUTUL DE TEHNICA DE CALCUL ITC SA DIN BUCURESTI SOLUTII INOVATIVE DESTINATE VEHICULELOR INTELIGENTE PENTRU MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI PUBLIC IN CONCORDANTA CU CERINTELE  DE MOBILITATE URBANA DURABILA 88 INFOSOC
70 694 TALABA DORU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV MEdiu colaborativ de Realitate VIrtuala pentru planificarea preoperatorie in 88 INFOSOC
71 1738 MIHAI AURA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI EXPLORATORII PRIVIND CREAREA SI DEZVOLTAREA INTERFETEI CONSUMATOR- PRODUS DE INCALTAMINTE IN VEDEREA REALIZARII RAPIDE A PROTOTIPURILOR 88 INFOSOC
72 1838 BALAN RADU-NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Platforma de simulare, control si testare cu aplicatii in mecatronica 88 INFOSOC
73 1990 CERNICA ILEANA - VIORICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Noi tehnologii de obtinere a microbiosenzorilor pentru detectia in timp real si monitorizarea tuberculozei in grupuri cu potential de risc crescut 88 INFOSOC
74 5157 CRACIUNOIU STEFAN TUDOREL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI LANTURI DE DIMENSIUNI SPATIALE TRATATE VECTORIAL SI STATISTIC, METODA DE IMBUNATATIRE FUNCTIONAL TEHNOLOGICA A PRODUSELOR 88 INFOSOC
75 9251 GILLICH GILBERT-RAINER INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII BUCURESTI Sistem de monitorizare in timp real a vibratiilor si zgomotului surselor industriale cu impact asupra colectivitatilor umane si a cladirilor din mediul urban 88 INFOSOC
76 280 CIOBANU ROMEO CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Biocompozite obtinute prin reciclarea deseurilor de PET si utilizarea de derivati ligno-celulozici 88 MATNANTECH
77 710 LUCA MARCEL INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU RAFINARII SI PETROCHIMIE ICERP SA DIN PLOIESTI Tehnologie, asistata de calculator, pentru obtinerea unor uleiuri pentru prelucrarea metalelor, compatibile cu mediul, utilizate in industria constructoare de masini 88 MATNANTECH
78 746 BOGATU IRINA LIANA INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU RAFINARII SI PETROCHIMIE ICERP SA DIN PLOIESTI Solutii tehnice alternative pentru obtinerea de lubrifianti performanti, din materii prime regenerabile-la nivelul exigentelor europene de competitivitate si protectia mediului 88 MATNANTECH
79 1007 ILIA GHEORGHE INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA HIBRIZI ORGANICI-ANORGANICI CU PROPRIETATI SPECIALE PE BAZA COMPUSI ORGANOFOSFORICI 88 MATNANTECH
80 3311 IGNAT MIRCEA INCDIE ICPE-CA DIN BUCURESTI NOI COMPONENTE SI SISTEME NANOELECTROMECANICE PE BAZA DE MATERIALE POLIMERICE PENTRU ACTUATOARE SI MANIPULATOARE 88 MATNANTECH
81 9570 CIUPINA VICTOR UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA Nanostructuri complexe generate în plasma: obtinere si caracterizare 88 MATNANTECH
82 308 GUTA DOINA OSCAR VON MILLER - INSTITUT DE CONCEPTIE, CERCETARE SI PROIECTARE ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE Cercetari privind chimizarea produsului gazos obtinut prin co-gazeificare pentru obtinerea de gaz cu continut ridicat de metan, utilizabil drept gaz de oras 88 RELANSIN
83 464 FARA SILVIAN-DIMITRIE IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Cercetari privind cresterea eficientei celulelor fotovoltaice nanostructurate 88 RELANSIN
84 466 TEODORUT NICOLETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM DIN BUCURESTI COAGULANTI ANORGANICI PRE-POLIMERIZATI PENTRU TRATAREA APELOR SI A APELOR REZIDUALE LA TEMPERATURA JOASA (Policlorhidroxisulfati de aluminiu) 88 RELANSIN
85 648 STAN-SION CATALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI AMS - METODA DE MONITORIZARE  NUCLEARĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 88 RELANSIN
86 716 ANGELESCU NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI MONOLITICE REFRACTARE SPECIALE PENTRU MEDII REDUCATOARE INTARITE PRIN PARTICIPAREA NANOPARTICULELOR 88 RELANSIN
87 865 MARGHITU SILVIA MARGARETA ICPE ELECTROSTATICA SA DIN BUCURESTI Fascicule de electroni de joasa energie: generare, diagnoza ne-distructiva, dinamica si testare in planul de aplicare 88 RELANSIN
88 934 ILIE GABRIELA S.C. CEPROCIM S.A. Cercetari fundamentale pentru realizarea unor noi sisteme liante ecologice pe baza de MgO cu proprietati absorbante de CO2 din atmosfera 88 RELANSIN
89 984 RADITOIU VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM DIN BUCURESTI Sisteme compozite cromogen-polimerice pentru structuri fotoinduse de suprafata si senzori ion selectivi 88 RELANSIN
90 1057 BRANZEI MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari avansate privind mecanismul durificarii si al stabilitatii la cald a otelurilor tip maraging 88 RELANSIN
91 1624 MOCANU VICTOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DETERMINARI 3D PENTRU CALCULUL DEPLASARILOR BARAJELOR HIDROTEHNICE PRIN METODE SATELITARE 88 RELANSIN
92 1718 LAZAROIU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM DE INGINERIE INTELIGENTA PENTRU BLOCURILE ENERGETICE DE PUTERE MARE 88 RELANSIN
93 1821 GAIDAU CARMEN-CORNELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE - SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE BUCURESTI BIOFERTILIZATORI SI BIOSTIMULATORI DE CRESTERE, CU ADITIVI OBTINUTI PRIN BIORAFINAREA SUBPRODUSELOR PROTEICE, PENTRU CULTURA DURABILA A PLANTELOR 88 RELANSIN
94 1946 OZUNU ALEXANDRU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Reducerea vulnerabilitatii si combaterea consecintelor dezastrelor naturale si tehnologice, in sprijinul comunitatilor locale 88 RELANSIN
95 2052 VASILESCU MIRCEA DORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND PRELUCRAREA CU JET DE APĂ ŞI PARTICULE ABRAZIVE ORIENTATE ELECTROMAGNETIC 88 RELANSIN
96 2058 BRATU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA MATEMATICA A PROCESELOR CARE AU LOC LA TURNAREA PIESELOR METALICE IN VEDEREA REDUCERII CONSUMURILOR DE MATERIALE SI ENERGIE 88 RELANSIN
97 2799 IONEL IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Optimizarea valorificarii potentialului energetic al deseurilor pentru obtinerea de energie curata in instalatii industriale romanesti 88 RELANSIN
98 6510 ANDREI AUREL REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE SUCURSALA DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI PLATFORMA TEHNOLOGICA INTEGRATA DE INGINERIE ELECTROCHIMICA   A SUPRAFETELOR PENTRU MATERIALE AVANSATE;   APLICATII IN DOMENIUL EVALUARII INTEGRITATII SI FIABILITATII STRUCTURILOR 88 RELANSIN
99 6556 GHERGHE SANDICA LILIANA INSTITUTUL DE METALE NEFEROASE SI RARE IMNR SA DIN BUCURESTI ECOTEHNOLOGIE DE TRATARE A COMPONENTILOR LICHIZI REZULTATI IN PROCESELE DE RECICLARE A BATERIILOR PLUMB ACID 88 RELANSIN
100 8066 IORDACHE MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CRESTEREA COEFICIENTULUI DE UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR ELECTROTEHNICE PRIN UTILIZAREA DE NOI MATERIALE ELECTROIZOLANTE IN CLASA DE IZOLATIE H 88 RELANSIN
101 10250 VOICULESCU IONELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE SI TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU CRESTEREA DURABILITATII ELEMENTELOR ACTIVE DIN COMPONENTA ECHIPAMENTELOR TEHNICE UTILIZATE IN AGRICULTURA - DURAG 88 RELANSIN
102 560 TATU GRIGORE INSTITUTUL NATINAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER IPCUP DIN PLOIESTI CĂI ŞI POSIBILITĂŢI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA FORAREA SONDELOR DE PETROL ŞI GAZE 88 MENER
103 561 MARCHIDANU EUGENIU UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI CERCETARI MULTIDISCIPLINARE PENTRU ELABORAREA UNUI ETALON NATIONAL PRIVIND CARTOGRAFIEREA ALUNECARILOR DE TEREN, ZONAREA AREALELOR CU GRAD DE RISC PRIVIND ALUNECARILE DE TEREN SI IMPLEMENTAREA DATELOR 88 MENER
104 685 IANCU OVIDIU GABRIEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI ATLASUL GEOCHIMIC AL METALELOR GRELE DIN SOLURILE MUNICIPIULUI IASI SI IMPREJURIMI 88 MENER
105 1050 IORDACHE CONSTANTIN IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI SOLUTII TEHNICE SI SUPORT FIZIC INTELIGENT PENTRU REDUCEREA CONSUMURILOR ENERGETICE IN ILUMINATUL PUBLIC 88 MENER
106 1914 POPESCU STEFAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU MONITORIZAREA ŞI MANAGEMENTUL EXPLOATĂRILOR DE RESURSE NATURALE CU GRAD RIDICAT DE VULNERABILITATE LA DEZASTRE NATURALE 88 MENER
107 3391 RUSU CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI IMPACTUL RISCURILOR  HIDRO-CLIMATICE SI PEDO-GEOMORFOLOGICE ASUPRA MEDIULUI IN BAZINUL BARLADULUI 88 MENER
108 7088 MIRICA NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA INCEMC DIN TIMISOARA METODA SI INSTALATIE DE PRODUCERE A CLORULUI SI UTILIZARE A ACESTUIA LA CLORINAREA APEI POTABILE PRIN INJECTAREA DIRECTA IN CONDUCTA DE ALIMENTARE 88 MENER
109 1087 DUMITRESCU DORIN Organizatia Romana pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport Servicii avansate de informare si ghidare a calatorilor si conducatorilor auto utilizand harti digitale 88 AMTRANS
110 1451 TONCEA MIHAIL NICOLAE IAROM S.A. BUCURESTI SISTEM PENTRU EMISIA ŞI RECEPŢIA DATELOR DE CORECŢII DIEFRENŢIALE, CU INTERFAŢĂ PENTRU SISTEMUL GALILEO ? GPSED 88 AMTRANS
111 3748 SEBESAN IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Stand pentru testarea si diagnosticarea computerizata a amortizoarelor pentru vehicule feroviare, in scopul imbunatatirii performantelor dinamice si pentru cresterea sigurantei circulatiei si a confor 88 AMTRANS
112 5288 DICU MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI Metoda de testare complexa a structurilor rutiere compozite si a materialelor componente in vederea evaluarii si certificarii conform normelor europene 88 AMTRANS
113 8222 LIVINT GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ALGORITMI EVOLUAŢI DE CONTROL IN TIMP REAL PENTRU OPTIMIZAREA VEHICULELOR HIBRIDE 88 AMTRANS
114 367 JIPA ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Tipuri de plasme de cuarci si gluoni in ciocniri nucleare relativiste si in evolutia Universului dupa expolzia primordiala 88 CERES
115 2053 BAIBARAC ANETA MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Nanocompozite hibride organic/anorganic bazate pe nanotuburi de carbon si nanoparticule semiconductoare anorganice, pentru aplicatii in domeniul senzorilor, stocarii energiei si al optoelectronicii 88 CERES
116 2532 CATINAS EMIL ADRIAN INSTITUTUL DE CALCUL TIBERIU POPOVICIU DIN CLUJ-NAPOCA Metode numerice eficiente, cu aplicatii pe supercalculatoare 88 CERES
117 5172 STANCU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELE DE ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA ALE IMPACTULUI MASURILOR DE REFORMA IN SISTEMUL PUBLIC DE SANATATE 88 CERES
118 2513 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Cercetari avansate pentru realizarea unei lovituri antiaeriene de calibru mijlociu dotata cu submunitii, destinata dotarii navelor de suprafata 88 AEROSPATIAL
119 638 BENEDEK IMRE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES Translarea cercetarilor genomice în dezvoltarea de terapii inovative bazate pe transplantul de celule stem în bolile aterotrombotice ? studiu integrat într-o experienta europeana de cercetare de excel 87.67 VIASAN
120 6949 CARAMIZOIU ALEXANDRA- VALENTINA IOEL OPTOELECTRONICA 2001 SA DIN BUCURESTI PLATFORMA COMPLEXA DE ACHIZITIE, MANAGEMENT, PRELUCRARE SI ANALIZA IN IMAGISTICA MEDICALA 87.67 VIASAN
121 2677 CRISTESCU CORNELIU INSTITUTUL PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA DIN BUCURESTI CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ECHIPAMENTE DE FRAGMENTARE-MĂRUNŢIRE A MATERIALULUI LEMNOS REZULTAT LA TOALETAREA ALEILOR, PARCURILOR ŞI AREALELOR SILVICE, ÎN SCOPUL OBŢINERII CO 87.67 AGRAL
122 3855 ROSCA IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Identificarea indicatorilor de biodiversitate din principalele agrobiocenoze in vedere aprecierii modificarilor datorate noilor tehnologii de control al bolilor buruienilor si daunatorilor 87.67 BIOTECH
123 6216 GHEORGHE LILIANA SPITALUL CLINIC FUNDENI Diagnosticul non-invaziv si markeri de prognostic ai hepatocarcinomului detectat in leziunile focale nodulare din ciroza hepatica 87.67 BIOTECH
124 1648 IONESCU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI GENERAREA  SI DIFUZAREA AUTOMATA A HARTIILOR DE  INTENSITATE MACROSEISMICA UTILIZAND RETELE INFORMATIONALE 87.67 INFOSOC
125 1897 PITURESCU IOAN Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii CERCETARI DE EXCELENTA PRIVIND DEZVOLTAREA UNEI RETELE INFORMATIONALE INTEGRATE BAZATA PE STRUCTURI IT INALT ADAPTIVE PENTRU PROTECTIA GRADUALA A IMM-URILOR ROMANESTI CONTRA RISCURILOR OPERATIONALE 87.67 INFOSOC
126 5232 SAMOILA FLORIN SC AEROSTAR SA MICROPLATFORMA STABILIZATA PENTRU ECHIPAMENTE VIDEO DE SUPRAVEGHERE AERIANA 87.67 INFOSOC
127 5778 HANTILA IOAN FLOREA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Localizarea si evaluarea dimensiunilor tumorilor de san prin solutionarea problemei inverse de camp termic 87.67 INFOSOC
128 4153 CAZACU GEORGETA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI LIGNINA SURSA DE MATERII PRIMEPENTRU COMBUSTIBILI NECONVENTIONALI, ENERGIE, PRODUSE CHIMICE SI MATERIALE PERFORMANTE IN CONDITIILE DEZVOLTARII DURABILE 87.67 MATNANTECH
129 650 IVANESCU MIRCEA CENTRUL DE CERCETARE MECATRONICA SI ROBOTICA Controlul si Integrarea Tehnologica a Materialelor si Structurilor Inteligente 87.67 RELANSIN
130 787 CARLANESCU CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Cresterea performantelor turbomotoarelor prin dezvoltarea de noi concepte ingineresti si integrarea tehnologiilor avansate din domeniul mentenantei 87.67 RELANSIN
131 1029 MOHORA CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SOLUTII TEHNICE PERFORMANTE DE REDUCERE A SOCURILOR SI VIBRATIILOR IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTELOR TEHNICO-ECONOMICE ALE  MASINILOR SI UTILAJELOR-REDVIB 87.67 RELANSIN
132 1552 DUTA CAPRA ANCA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Materiale multifunctionale pentru conversia eficienta a energiei solare in energie termica 87.67 RELANSIN
133 2455 BUTNARIU ILIE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNOLOGIE INTEGRATA  DE OBTINERE A MATERIALELOR COMPOZITE PRIN METALIZARE CU ARC ELECTRIC CU APLICATII LA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE CU DESTINATIE SPECIALA 87.67 RELANSIN
134 3156 IOVU HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI COMPOZITE PE BAZA DE POLIMERI IONICI UTILIZATE CA SUPORT BIOMIMETIC DE TESUT OSOS PENTRU TESTARI IN VITRO 87.67 RELANSIN
135 5432 MARIN GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI METODE, PROCEDEE PERFORMANTE SI APLICATII TEHNOLOGICE PRIVIND INTEGRAREA DE NOI MATERIALE IN DEZVOLTAREA CONCEPTUALA A COMPONENTELOR MODULARE, MULTIFUNCTIONALE SI DE INALTA PRECIZIE UTILIZATE IN CADRU 87.67 RELANSIN
136 1444 DIACONU CEZAR GABRIEL Institutul pentru calculul si experimentarea structurilor aero - astronautice Studiu privind Repararea si Monitorizarea Sanatatii Structurilor de Aviatie din Aliaj de Aluminiu folosind Materiale Compozite Laminate si Micro-Sisteme Electro-Mecanice 87.67 AMTRANS
137 1298 CIOBOTARU TICUSOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI ROBOT PENTRU COMBATEREA ACTIUNILOR TERORISTE 87.67 AEROSPATIAL
138 6433 RADNEF SORIN STEFAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI Sistem sinergic pentru lansarea/ recuperarea dinamica a obiectelor satelitare 87.67 AEROSPATIAL
139 2255 CHIRVASE ANA AURELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM DIN BUCURESTI NANOPREPARATE TERAPEUTICE PE BAZA DE IRIDOIDE IZOLATE DIN SPECII VEGETALE INDIGENE 87.33 VIASAN
140 5306 STANCA GRIGORE INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Dezvoltari conceptuale si functional constructive in domeniu tehnologiilor medicale asistive pentru optimizarea calitatii vietii la batrani si pacienti sever-dizabilitati neuro-locomotor sau cardio-re 87.33 VIASAN
141 5482 RADU CEZAR DORU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Textile cu eliberare controlata a medicamentelor in tratamentul unor afectiuni dermatologice 87.33 VIASAN
142 7158 COMAN IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA AMELIORAREA CALITATII VIETII LA PACIENTII CU DISFUNCTIE ERECTILA SI OPTIMIZAREA TRATAMENTULUI MEDICAMENTOS. MODEL DE SCREENING POPULATIONAL  - OPTIMSEX 87.33 VIASAN
143 303 NECHITA PETRONELA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU CELULOZA SI HARTIE CEPROHART SA DIN BRAILA COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE - SOLUTIE EFICIENTA PENTRU SIGURANTA ALIMENTARA 87.33 AGRAL
144 1622 BELE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Tehnici avansate de determinare a reziduurilor chimice din alimente de origine animala 87.33 AGRAL
145 843 LEABU MIRCEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN BUCURESTI Medicina alternativa prin fitopreparate: efecte antitumorale epigenetice si pe componente proteomice 87.33 BIOTECH
146 5404 MEGHEA AURELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODEL DE MONITORIZARE A CONTAMINARII CU METALE GRELE A ALIMENTELOR PE BAZA DE PESTE SI A RISCULUI ASUPRA SANATATII CONSUMATORULUI 87.33 BIOTECH
147 916 PISLA ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI STRUCTURALE GEOMETRICE CINEMATICESI DINAMICE AVANSATE PRIVIND CONCEPEREA UNUI SIMULATOR DESCHIS DE ZBOR ADAPTAT LA CERINTE SPECIALE -ASKOT 87.33 INFOSOC
148 1901 PITURESCU IOAN Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SISTEM TUTORIAL INALT ADAPTIV,BAZAT PE STRUCTURI DE EXCELENTA PENTRU FACILITAREA ACCESULUI IMM-URILOR LA NORMATIVELE EUROPENE SPECIFICE PE DOMENII DE ACTIVITATE IN VEDEREA CERTIFICARII DE CONFORMITATE 87.33 INFOSOC
149 3292 BADEA DIANA MURA INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI Dezvoltarea unei platforme informatizate pentru caracterizarea potentialului ramurii de mecanica fina, mecatronica, automatizari, in vederea cresterii competitivitatii si optimizarea activitatilor spe 87.33 INFOSOC
150 1406 LOZOVAN MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI FAZE ELECTRONICE SI MECANISME DE TRANSPORT IN SISTEMELE (LN,LN?)1-XAXMN1-YMYO3+ (LN,LN?=RARE EARTH, A=SR,CA,BA,PB,K; M=CU,CR,CO,V,SC) 87.33 MATNANTECH
151 1592 MANGRA MIHAIL UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Dezvoltarea cunoasterii asupra elaborarii si microprocesarii prin metalurgia pulberilor a materialelor nanostructurate pentru componente MEMS 87.33 MATNANTECH
152 2348 VIDA-SIMITI IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI AVANSATE PRIVIND REALIZAREA UNOR MATERIALE COMPOZITE NANOSTRUCTURATE CU GRADIENT CONTROLAT PENTRU APLICATII DE UZURA EXCESIVA 87.33 MATNANTECH
153 2907 TANASESCU SPERANTA VALERIA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI Influenta compozitiei si a structurii asupra caracterisiticilor termodinamice, electrice si magnetice ale materialelor oxidice micro si nanostructurate cu proprietati magnetorezistive speciale 87.33 MATNANTECH
154 3607 FLOREA CARMEN UNIVERSITATEA DIN PETROSANI Materiale metalice cu structuri compozite utilizabile in atmosfera potential exploziva 87.33 MATNANTECH
155 4575 IVAN ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI SISTEM DE EVALUARE A CALITATII SERVICIILOR GENERATE DE APLICATII MOBILE IN DOMENIUL AFACERILOR ELECTRONICE 87.33 MATNANTECH
156 6060 LOGHIN MARIA-CARMEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI FUNDAMENTAREA SINERGIEI DIRIJATE A NANO-/MICROCOMPONENTELOR INTEGRATE IN MATERIALE TEXTILE COMPOZITE,IN SCOPUL ASIGURARII UNOR FUNCTII INTELIGENTE ALE ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE PENTRU MEDII AGRESIVE 87.33 MATNANTECH
157 1125 PITICESCU ROXANA-MIOARA INSTITUTUL DE METALE NEFEROASE SI RARE IMNR SA DIN BUCURESTI RETEA DE CERCETARE PENTRU DEZVOLTAREA MATERIALELOR COMPOZITE NANOSTRUCTURATE CU GRADIENT FUNCTIONAL PENTRU SENZORI MAGNETICI SI BARIERE TERMICE 87.33 RELANSIN
158 2013 PASCU DORU-ROMULUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA Microstraturi plurifunctionalizate pentru acoperirea aliajelor de titan prin tehnologii avansate 87.33 RELANSIN
159 2649 RADULESCU GABRIEL INSTITUTUL PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA DIN BUCURESTI Cercetari privind realizarea unui sistem integrat de dozare a fluidului de ungere binar(ulei-aer), cu adaptarea consumului la necesitatile cuplelor de frecare 87.33 RELANSIN
160 4162 OBREJA VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Tehnologie pe baza de materiale  nanostructurate pentru condensatori electrochimici cu strat dublu utilizabili la stocarea energiei electrice (supercondensatori) 87.33 RELANSIN
161 4693 SANDU MARIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Asamblari hibride cu adezivi si nituri la structuri din materiale compozite si aliaje de aluminiu 87.33 RELANSIN
162 4930 HANTILA IOAN FLOREA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Dirijarea formarii structurii de solidificare prin intermediul campului electromagnetic (SOLID) 87.33 RELANSIN
163 7299 HRITCU CONSTANTIN EUSEBIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Noi tipuri de camere de ardere policarburante cu functionare in regim pulsatoriu 87.33 RELANSIN
164 10247 DINA VASILICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND TRANSFERUL INTENSIV AL ENERGIEI TERMICE IN CUPTOARE DESTINATE OBTINERII PRODUSELOR CERAMICE DE INALTA REFRACTARITATE - CUPCERAM 87.33 RELANSIN
165 1691 VISA ION UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Sisteme mecanice noi pentru cresterea eficientei conversiei energiei solare in energie electrica 87.33 MENER
166 2043 STOICESCU GEORGE UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI NOI MATERIALE SI APLICATII PENTRU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR DIN TRANSPORTURI IN VEDEREA REDUCERII NIVELULUI DE VIBRATII SI ZGOMOT PENTRU LINIILE DE CALE FERATA TERANE SI SUBTERANE 87.33 AMTRANS
167 7182 MANOLIU VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI MATERIALE MULTISTRAT PENTRU CONDITII TERMICE EXTREME IN AERONAUTICA. INSTALATIE SI METODA DE TESTARE 87.33 AMTRANS
168 2380 PAUN GHEORGHE INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE Noi abordari matematice in biologie, cu aplicatii 87.33 CERES
169 629 BENEDEK IMRE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES Implementarea suportului logistic în vederea resecventionarii genomice translationale a sindroamelor coronariene acute pe o populatie tinta de 1 milion locuitori 87 VIASAN
170 1356 ANDREESCU NICOLETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DIN BUCURESTI CREARE SISTEM DE EXPERTIZA PROSPECTIVA SI EVALUARE A RISCULUI POPULATIEI ANGAJATE IN RELATIE CU EXPUNEREA LA AGENTII BIOLOGICI 87 VIASAN
171 1665 MATUSZ PETRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA CORELATII INTRE MORFOLOGIA EXTERNA SI DISTRIBUTIA INTRAPARENCHIMATOASA A ELEMENTELOR DE ANGIO-SI BILIOARHITECTURA- BAZE ANTOMICE PENTRU CHIRURGIA DE REZECTIE SI TRANSPLANT HEPATIC 87 VIASAN
172 2476 MIHAILA ROMEO-GABRIEL UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Cercetari privind efectele pleiotrope ale Lovastatinului, Simvastatinului, Pentoxifilinului si Verapamilului asupra evolutiei hemopatiilor maligne si a hepatitelor cronice. 87 VIASAN
173 2662 LASLO RAMONA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA UNUI SISTEM BIOLOGIC PENTRU INTELEGEREA MODELELOR MOLECULARE IMPLICATE IN CANCERUL DE PROSTATA 87 VIASAN
174 4182 BALGRADEAN MIHAELA SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII M.S.CURIE STUDIU CLINICO-ANATOMOPATOLOGIC AL SINDROMULUI NEFRITIC LA COPIL:EVALUAREA ETIOLOGIEI SI CONDUITA TERAPEUTICA PRECOCE 87 VIASAN
175 5094 SIRBU RODICA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA VALORIFICAREA ALGELOR MARINE SI A BIOMASEI DIN M.  NEAGRA PTR. OBTINEREA DE NOI FORMULE BIONANOFARMACEUTICE DESTINATE UNOR TERAPII INOVATOARE ALE AFECTIUNILOR TESUTURILOR MOI ALE SISTEMULUI ORO-FACIAL 87 VIASAN
176 5107 CRISTEA VICTOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA COMPARATIVA A PROFILULUI MOLECULAR IN LEZIUNILE CHISTICE DE PANCREAS.  UTILIZAREA MICROARRAY  IN EVALUAREA  NIVELULUI DE EXPRESIE GENOMICA 87 VIASAN
177 5849 GRINTESCU IOANA SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA STUDIUL TULBURARILOR COMPLEXE DE HEMOSTAZA IN TRAUMA MULTIPLA, CU ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI ALGORITM DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT IN SECTIILE DE TERAPIE INTENSIVA DIN ROMANIA, CU SCOPUL REDUCERII 87 VIASAN
178 6272 CIOCA DANIEL PETRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA Metode novatoare de inducere a imunotolerantei fata de fenotipuri non-self in vederea evitarii rejetelor post-transplant 87 VIASAN
179 7440 PETCU STELIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Studii interdisciplinare privind influenta factorilor de risc asupra osteoporozei,  realizarea hartilor de risc. 87 VIASAN
180 7997 IORDACHEL CATALIN CATALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI Bioproduse poroase tridimensionale pe baza de biopolimeri matriceali si extracte de Hippophae Rhamnoides (catina) cu aplicare potentiala in tratamentul defectelor tegumentare 87 VIASAN
181 9438 TANASE CRISTIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN BUCURESTI Preparate functionalizate de uz nutritional cu destinate unitatilor de terapie intensiva 87 AGRAL
182 555 VIDU LIVIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Cuantificarea performantelor, morfo-productive si de reproductie ale populatiilor de bubaline din Romania si stabilirea obiectivelor de ameliorare in perspectiva alinierii la standardele Uniunii Europ 87 BIOTECH
183 2488 SOARE AURELIA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA BALOTESTI TEHNOLOGIE DE OBTINERE A UNUI NOU CONSERVANT BIOLOGIC IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII SILOZURILOR OBTINUTE DIN PLANTE GREU INSILOZABILE SI INFLUENTA ACESTUIA ASUPRA PRODUCTIEI DE LAPTE 87 BIOTECH
184 2836 OANCEA FLORIN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI SISTEM INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL RISCURILOR FITOSANITARE IN CURS DE APARITIE IN AGRICULTURA DIN ROMANIA 87 BIOTECH
185 3822 OPREAN LETITIA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU TEHNOLOGII MODERNE NECONVENTIONALE, CONFORME CU REGLEMENTARILE EUROPENE, DE EPURARE A APELOR UZATE SI DE TRATARE A NAMOLULUI REZIDUAL IN SCOPUL REUTILIZARII  ACESTUIA 87 BIOTECH
186 5299 TANASESCU NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI MARACINENI Tehnologii cu verigi bioecologice in ecosisteme pomicole durabile, pentru speciile mar si cires 87 BIOTECH
187 5975 COMAN VIRGINIA INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA Elaborarea unor metode performante de determinare a indulcitorilor si a colorantilor din vin, interzisi de lege, pentru asigurarea calitatii si a sigurantei chimice a acestuia 87 BIOTECH
188 7704 COPREAN DRAGOMIR UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA Platforma de cercetare si dezvoltare tehnologica pentru obtinerea de insecticide ecologice 87 BIOTECH
189 10220 PIVODA CARMEN ANA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELORPALAS CONSTANTA PROCEDEE NUTRITIONALE INOVATIVE PENTRU STIMULAREA SECRETIEI LACTATE LA OI SI CAPRE 87 BIOTECH
190 10269 RADAC MARIANA INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII SI DEZVOLTAREA RURALA BUCURESTI PROMOVAREA IN CULTURA  A UNOR NOI SPECII DE ARBUSTI  IN VEDEREA OPTIMIZARII OFERTEI TURISTICE DIN ZONA CISNADIOARA  JUD.SIBIU IN PERSPECTIVA DEVENIRII ORASULUI SIBIU CAPITALA  CULTURALA EUROPEANA 87 BIOTECH
191 10296 DIACONESCU STEFAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA SI IMPLEMENTAREA IN ACVACULTURA DIN ROMANIA A TEHNOLOGIILOR INTENSIVE DE CRESTERE A SPECIILOR DE PESTI CU IMPORTANTA ECONOMICA 87 BIOTECH
192 10316 MAGUREANU SANDA ADRIANA SPITALUL CLINIC DE PSIHIATIRE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA ABORDAREA INTEGRATA CLINICA, BIOCHIMICA SI CITOGENETICA A BOLILOR NEUROGENETICE PEDIATRICE IN VEDEREA INITIERII UNUI REGISTRU REGIONAL PENTRU SUPRAVEGHEREA BOLILOR NEUROLOGICE PEDIATRICE 87 BIOTECH
193 10332 SERDINESCU ADRIAN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE VALEA CALUGAREASCA Ingineria si managementul ecosistemului viticol fundamentate pe interpretarea integrativa a proceselor biologice, ecologice,tehnologice si economice cu tehnici de modelare sistemica,simulare,feed-back 87 BIOTECH
194 211 CAVACHE ION-ANGELO SIAT SA DIN BUCURESTI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU MANAGEMENUL PROGRAMELOR DE FINANTARE A IMM-URILOR 87 INFOSOC
195 291 OPREAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU ETRANSMOBILITY ? SISTEM ORIENTAT AGENT, PENTRU MODELAREA SI OPTIMIZAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE 87 INFOSOC
196 1645 HOLBAN NINA SOFTWARE SI SISTEME INFORMATICE - BUCOVINA S.A. Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate 87 INFOSOC
197 2886 BUTOESCU VALENTIN ADRIAN JEAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI ANALIZA SI SINTEZA AERO-MECANICA A UNUI MICROVEHICUL CU ARIPI BATANTE; DEMONSTRATOR 87 INFOSOC
198 3128 MANOLEA GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNUI VEHICUL FEROVIAR INTELIGENT PENTRU TRANSPORTUL SIGUR, CONFORTABIL SI EFICIENT DE CALATORI 87 INFOSOC
199 4005 ARABAGIAN ISABELLE INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND MODERNIZAREA INGINERIEI INSTRUMENTATIEI INTELIGENTE SI INFORMATIONALE PRIN REALIZAREA DE APARATE HIGH-TECH, DE TIP PNEUMO-ELECTRONICE FARA MEMBRANA, PENTRU MASURARI DIMENSIONALE 87 INFOSOC
200 6792 ABALARU IONEL AUREL INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI Cercetari privind realizarea unui sistem integrat high-tech pentru monitorizarea vibro-acustica si control dimensiona a procesului de rectificare, pentru cresterea calitatii productiei si a gradului d 87 INFOSOC
201 6869 NEDELCU ION AGENTIA SPATIALA ROMANA DIN BUCURESTI Tehnici, tehnologii si ontologii pentru portaluri de date si servicii de date spatiale 87 INFOSOC
202 1741 LUCACI MARIANA  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA MATERIALE NANOCRISTALINE STOCATOARE DE HIDROGEN CU INALTE PERFORMANTE FUNCTIONALE 87 MATNANTECH
203 1747 HUDAK GYONGYIKE INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU PRODUSE AUXILIARE ORGANICE ICPAO SA DIN MEDIAS Nanomateriale UV fotoreticulabile, multifunctionale cu proprietati speciale pentru aplicatii decorative si dentare 87 MATNANTECH
204 1749 IONESCU FLORICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE - SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE BUCURESTI MICROSTRUCTURI POLIMERICE AVANSATE, MULTIFUNCTIONALE, CU CONTINUT VARIABIL DE ELASTOMER STRUCTURAT SI MASE PLASTICE 87 MATNANTECH
205 1930 RUSU GHEORGHE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Prepararea si caracterizarea unor straturi subtiri semiconductoare nanostructurate utilizate la confectionarea modulelor fotovoltaice 87 MATNANTECH
206 1940 OLARIU LAURA BIOTEHNOS SA DIN BUCURESTI Abordarea inovativa a utilizarii retelelor matriciale micro si nanostructurate pentru modularea proceselor tisulare, cu relevanta in acoperirea defectelor tegumentare 87 MATNANTECH
207 3871 ZAHARIA LUCHIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI OBTINEREA SI CARACTERIZAREA UNOR MATERIALE METALICE NANOCRISTALINE 87 MATNANTECH
208 4396 POPESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Nanostructuri amorfe pentru memorii inteligente 87 MATNANTECH
209 344 ION NICOLETA OSCAR VON MILLER - INSTITUT DE CONCEPTIE, CERCETARE SI PROIECTARE ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE Tehnologii avansate de mediu pentru reducere a poluarii rezultate din deversarea efluentilor specifici industriei energetice, utilizand materiale carbonice active cu precursori indigeni ieftini 87 RELANSIN
210 586 SILIVESTRU VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI CERCETAREA SI REALIZAREA DE STRUCTURI FONOABSORBANTE IN VEDEREA REDUCERII POLUARII SONORE URBANE SI INDUSTRIALE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE NORMELOR SI DIRECTIVELOR EUROPENE IN VIGOARE 87 RELANSIN
211 1042 SANDULESCU GHEORGHE MINCU IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Integarea/aplicarea celulelor/sistemelor de combustie, prioritar cu H2, inclusiv in sisteme hibride cu regenerabile: model pilot functional, cu conducere si conducere inteligenta si sig. anti-ex 87 RELANSIN
212 1060 CISTELECAN MIHAIL VASILE ICPE MASINI ELECTRICE ME SA DIN BUCURESTI Cresterea eficientei conversiei electro-mecanice a energiei prin masini electrice cu excitatie hibrida 87 RELANSIN
213 1115 CANANAU SORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind realizarea unor sisteme ecologice de transport neconventionale autopropulsate utilizate atat pe apa cat si pe terenuri mlastinoase 87 RELANSIN
214 1238 VASILE NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ICPE SA DIN BUCURESTI Modele matematice si solutii de proiectare integrata a masinilor electrice in scopul utilizarii rationale a resurselor naturale si artificiale 87 RELANSIN
215 1275 GARDU RADITA INSTITUTUL DECERCETARI PENTRU PROTECTII ANTICOROZIVE LACURI SI VOPSELE ICEPALV SA DIN BUCURESTI Materiale nanostructurate ecologice avansate, pentru aplicatii de lunga durata pentru lemn si metal 87 RELANSIN
216 1431 PARVULESCU VIORICA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI MATERIALE COMPOZITE NANOSTRUCTURATE PENTRU PILELE DE COMBUSTIE CU OXIZI SOLIZI ACTIVE CATALITIC IN PROCESELE DE OXIDARE DIRECTA A COMBUSTIBILILOR DE TIP HIDROCARBURA 87 RELANSIN
217 1577 AMARANDEI DUMITRU UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cercetari privind relatia structura-proprietati material la prelucrarea cu viteze mari si implementatrea acestor tehnologii în mediul industrial cu implicatii în ccompetitivitatea economiei nationale 87 RELANSIN
218 2659 DRUMEA PETRIN INSTITUTUL PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA DIN BUCURESTI CRECETAREA SI DEZVOLTAREA UNOR ECHIPAMENTE PENTRU DIMINUAREA NOXELOR DE ESAPAMENT DIN SPATIILE DESCHISE SAU INCHISE ALE AGLOMERATIILOR URBANE 87 RELANSIN
219 2785 TRAISTA EUGEN NICOLAE UNIVERSITATEA DIN PETROSANI Reducerea impactului deseurilor solide periculoase asupra mediului prin tehnologii de inertizare in conformitate cu Acquisul de mediu al Uniunii Europene 87 RELANSIN
220 3461 BANU ALEXANDRA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind sinteza electrochimica a unor materiale compozite micro si nanostructurate pentru aplicatii in dezvoltarea durabila 87 RELANSIN
221 3917 IORDACHE DANIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG DIN BUCURESTI Ecologizarea locuintelor din zona Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii promovand tehnologii noi de adaptare si restaurare durabila a factorilor de mediu 87 RELANSIN
222 4395 COSMELEATA GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Tehnologii integrate in vederea obtinerii structurilor multistrat, pe suport de cupru, rezistente la temperaturi inalte, eroziune si contact cu metal lichid, cu destinatie speciala 87 RELANSIN
223 4583 MIHAILESCU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Retea tehnologica integrata pentru procesarea de pulberi si filme nanostructurate 87 RELANSIN
224 5163 RACOLTA PETRU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Metode complementare de testare a biomaterialelor utilizate in artroplastie, pentru a limita testele in vivo 87 RELANSIN
225 5177 MEDIANU VICTOR RARES INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Nanostructuri de materiale complexe metal-semiconductor-dielectric cu eficienta cuantica optimizata la interactia cu radiatia solara 87 RELANSIN
226 5462 CONSTANTINESCU ANGHEL UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE DIN ROMANIA CU AJUTORUL UNEI PLATFORME TEHNOLOGICE INFORMATICE NATIONALE 87 RELANSIN
227 5662 JINGA SORIN-ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI VITROCERAMICI FLUORESCENTE FOTOSENSIBILE PENTRU STOCAREA 3D A INFORMATIEI 87 RELANSIN
228 6631 SUSAN MIHAI UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM TEHNOLOGIC PERFORMANT PENTRU TRAGEREA TEVILOR DIN OTELURI INOXIDABILE CU VIBRATII ULTRASONICE 87 RELANSIN
229 6856 GAVRILA DOINA ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari teoretic si experimentale privind comportarea materialelor electroizolante in scopul fundamentarii studiilor de diagnoza si predictie inteligente 87 RELANSIN
230 6899 PALADE DORU DUMITRU INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI SISTEM INTELIGENT PENTRU MASURAREA PARAMETRILOR ALIMENTARILOR SI DEVERSARILOR DE APA IN VEDEREA REALIZARII MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL APEI 87 RELANSIN
231 7874 BOLOCAN ION UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI Combustibili emulsionati pentru o ardere curata 87 RELANSIN
232 10248 DINA VASILICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI INSTALATII POST-ARDERE UTILIZATE LA TURBINELE CU GAZ IN CO-GENERARE IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII SI FLEXIBILITATII DE PRODUCERE A ENERG. TERMICE PENTRU ACM SI INCALZIREA POPULATIEI RACORDATE LA SCAC 87 RELANSIN
233 248 HURJUI COSMIN CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI Reabilitarea ecologica si managementul durabil al zonelor cu terenuri degradate prin  eroziune în adâncime si/sau alunecari de teren din Moldova 87 MENER
234 844 COSMA CONSTANTIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA VARSTE ABSOLUTE PRIN METODE NUCLEARE CU APLICATII IN ARHEOLOGIE, GEOLOGIE SI MEDIU 87 MENER
235 1840 SILIVESTRU VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Echipament de inalta eficienta energetica, utilizat pentru inmagazinarea subterana a gazelor, in zonele care se confrunta cu dificultati in alimentarea cu gaze 87 MENER
236 3115 NAE CATALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI SCAI- SISTEM VIRTUAL PENTRU ANALIZA SCENARIILOR DE CONTAMINARE CU SUBSTANTE GAZOASE GENERATE DE ACCIDENTE INDUSTRIALE 87 MENER
237 5558 LEFTER EMILIAN UNIVERSITATEA DIN PITESTI CERCETARI TEORETICE SI  EXPERIMENTAL DEMONSTRATIVE ALE SISTEMELOR DE PROPULSIE ELECTRICA SI HIBRIDA PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT COMPETITIVE SI DURABILE 87 AMTRANS
238 5632 POPA DINEL UNIVERSITATEA DIN PITESTI Sistem mecanic pentru cuplarea surselor de putere termica si electrica, destinat automobilelor ecologice cu propulsie hibrida 87 AMTRANS
239 3282 LUNGU PETRICA CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Producerea si studiul comportarii acoperirilor din carbon, wolfram si beriliu folosite la primul perete al instalatiilor de fuziune termonucleara 87 CERES
240 3549 RETEVOI CARMEN MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA Platforma tehnologica virtuala cu dezvoltare software pentru optimizarea sistemului de monitorizare a instalatiilor nucleare ce proceseaza tritiu 87 CERES
241 3897 STANCIULESCU GABRIELA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Coordonate economice si dimensiuni ale coeziunii sociale in dezvoltarea durabila metropolitana 87 CERES
242 4292 BABA CATALIN OVIDIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA REFORMEI SERVICIILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 87 CERES
243 4325 MARGEANU CRISTINA ALICE REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA-TURNU SEVERIN -SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE - SITON Metodologie de calcul pentru cresterea securitatii nucleare in conditiile utilizarii combustibilului CANDU avansat intr-o centrala nuclearo-electrica 87 CERES
244 6449 GALATANU ANDREI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Comportarea starilor emergente in sisteme electronice puternic corelate 87 CERES
245 10256 GROZESCU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA INCEMC DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA DE CELULE FOTOELECTROCHIMICE NANOSTRUCTURATE BAZATE PE TIO2 SI COLORANTI 87 AEROSPATIAL