Programul CEEX - Competiţia ianuarie 2006 Modulul 1 -  PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
MEdC - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
REPARTIZAREA CELOR 64 DE PROIECTELOR ACCEPTATE LA FINANTARE DIN LISTA DE REZERVA LA PROGRAMELE DIN PNCDI
Nr. crt. COD MEC NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT PUNCTAJ Program PNCDI contractant
1 226 MAMUT EDEN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA Proiect de cercetare asupra tehnologiilor energetice pe baza de hidrogen in vederea valorificarii surselor energetice regenerabile din zona Dobrogei 86.67 MENER
2 242 BOLDEA ION GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TEGNOLOGII NOI DE ACTUATOARE ELECTRICE PENTRU AUTOMOBILE 86.67 AMTRANS
3 337 CRISTEA DANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Dezvoltare dispozitive optice  micro si nano-structurate pentru procesarea optica a informatiei 86.67 INFOSOC
4 355 NAGY ELENA MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNOR TEHNICI INOVATIVE SI A ECHIPAMENTELOR DE APLICARE, PENTRU INTRETINEREA CULTURII DE CARTOF, IN SISTEM CONSERVATIV 86.67 AGRAL
5 453 HURDUC NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME AZOPOLIMERICE NANOSTRUCTURATE CU APLICATII IN MICROELECTRONICA SI BIOLOGIE 86.67 MATNANTECH
6 455 IONESCU MIRCEA DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Cercetari teoretice si experimentale in vederea producerii de energie electrica prin utilizarea potentialului eolian de mica intensitate cu protejarea mediului ambiant 86.67 RELANSIN
7 500 BADILEANU MARINA CENTRU DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR Impactul dinamicii preturilor utilitatilor publice asupra economiei nationale si principalelor sectoare vulnerabile. Evaluare, modelare si prognoza 86.67 CERES
8 598 MOAGAR POLADIAN GABRIEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Unitate de procesare optica analogica a informatiei de tip imagine 86.67 INFOSOC
9 654 BURLACU RADU INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI Cercetari privind optimizarea alimentatiei vacilor de lapte de mare productivitate in conditiile valorificarii unor resurse furajere specifice zonelor de Sud si de Est ale României 86.67 BIOTECH
10 767 FETEA GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Protectia palelor de elicopter ce opereaza in zone climatice speciale integrând tehnologii si materiale noi din domeniul acoperirilor de suprafata, 86.67 AEROSPATIAL
11 796 BALUT CORINA-MIHAELA CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA DIN BUCURESTI ROLUL LIPIDELOR MEMBRANARE IN RASPUNSUL CELULELOR TUMORALE LA TRATAMENT CITOSTATIC 86.67 BIOTECH
12 854 DANUBIANU MIRELA SOFTWARE SI SISTEME INFORMATICE - BUCOVINA S.A. Simulator multisenzorial pentru navigarea in universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realitatii Virtuale 86.67 INFOSOC
13 1000 NICOLESCU MIHAI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Cercetari privind particularitatile sistemului de agricultura durabila realizat în diferite conditii pedoclimatice si tehnologice din Oltenia 86.67 AGRAL
14 1589 FILIP NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MANAGEMENTUL CRESTERII MOBILITATII URBANE SI MODALITATI DE IMPLEMENTARE A SOLUTIILOR DURABILE, MENIT SA SATISFACA CERINTELE SOCIALE SI ECONOMMICE DE PERSPECTIVA IN TRAFICUL RUTIER 86.67 AMTRANS
15 1679 RUSU GAVRIL-DANUT UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SISTEME SOFT PENTRU SIMULARE GEOMETRICĂ ŞI MECANICĂ 86.67 INFOSOC
16 1770 ARGHIR MARIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM COMPUTERIZAT DE MONITORIZARE A  POLUARII PRIN SUNETE SI VIBRATII IN AGLOMERARILE URBANE 86.67 INFOSOC
17 2021 VILAU NICOLAE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SISTEM DE PROTECTIE A CULTURII DE RAPITA PRIN COMBATERTE INTEGRATA A BOLILOR DAUNATORILOR SI BURUIENILOR 86.67 AGRAL
18 2310 MENCINICOPSCHI GHEORGHE COMPANIA DE CERCETARI APLICATIVE SI INVESTITII S.A. DIN BUCURESTI PRODUSE NUTRACEUTICE VEGETALE DESTINATE PERSOANELOR CU HEPATITA CRONICA VIRALA OBTINUTE PRIN METODE BIOTEHNOLOGICE 86.67 AGRAL
19 2326 TETEAN VINTELER ROMULUS UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL EFECTULUI MAGNETOCALORIC IN COMPUSI INTERMETALICI SI OXIDICI NANOSTRUCTURATI 86.67 CERES
20 2397 POPESCU VIOLETA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Cercetari privind obtinerea unor combustibili si materii prime din surse regenerabile 86.67 MENER
21 2666 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI TĂIEREA  TERMICĂ ECOLOGICĂ A METALELOR GRELE ŞI A OŢELURILOR DE ÎNALTĂ REZISTENŢĂ 86.67 RELANSIN
22 3289 BRABIE GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BACAU TEHNOLOGIE INTEGRATA DE FARICATIE A PIESELOR REALIZATE DIN TABLE METALICE SUBTIRI 86.67 RELANSIN
23 3504 ISOC DORIN INCDO-INOE2000 FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU INSTRUMENTATIE ANALITICA CLUJ-NAPOCA DIAGNOZA SI PREDICTIE INTELIGENTA SI ACTIVA A CONSTRUCTIILOR CU STRUCTURA DE REZISTENTA  IN MEDIUL INCONJURATOR COMPLEX  POLUAT 86.67 INFOSOC
24 4538 IONESCU MIRCEA DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI SOLUTII MODERNE DE CRESTERE A EFICIENTEI SI FIABILITATII TRANSMISIEI PUTERII DE LA TURBOMOTOR LA GENERATORUL ELECTRIC IN CENTRALE COGENERATIVE DE PANA LA 10 MW 86.67 RELANSIN
25 4932 MUNTEANU GURGU CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI EVALUAREA STRATEGIILOR DE MANAGEMENT AL RISCURILOR IN COMPANIILE ROMANESTI. RECOMANDARI DE POLITICI DE CRESTERE A COMPETITIVITATII IN PERSPECTIVA POST-ADERARE 86.67 CERES
26 6825 BICU ELENA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI HIBRIZI  FENOTIAZINE ? HETEROCICLURI  CONTINAND  ATOMI  DE  AZOT  SI  SULF  CU  POTENTIALE  EFECTE  FARMACOLOGICE 86.67 CERES
27 8003 STANESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DIN PITESTI Pelicule polimere în sistem compozit utilizate ca mijloace de ecranare electromagnetica în domeniul microundelor 86.67 MATNANTECH
28 8583 CONSTANTIN EMIL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND REALIZAREA BRONZURILOR CuNiAl DESTINATE RECONDITIONARII ELICELOR NAVALE 86.67 RELANSIN
29 9395 CIOCANEA ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARE, DEZVOLTARE SI TEHNOLOGII PENTRU CELULA DE COMBUSTIE CU HIDROGEN SULFURAT LICHID IN SCOPUL PRODUCERII DE ENERGIE ELECTRICA CURATA ? CCH2SEE 86.67 RELANSIN
30 9717 PENTIUC STEFAN GHEORGHE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA INTERACTIUNE GESTUALA CU SISTEMELE INFORMATICE SI ROBOTICE 86.67 INFOSOC
31 10281 CERNAIANU DOINA INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS SA DIN BUCURESTI ABORDAREA COMPLEXA A CAZUISTICII ACCIDENTELOR RUTIERE DIN TRANSPORTUL URBAN IN CONSENS CU REGLEMENTARLE UNIUNII EUROPENE VIZAND SIGURANTA TRAFICULUI SI PROTECTIA MEDIULUI. 86.67 AMTRANS
32 288 DONCIU CODRIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Sistem informatic de instruire interactiva bazat pe algoritmi multitask de mare viteza dezvoltat pe platforma reconfigurabila online pentru aplicatii de tip laborator virtual 86.33 INFOSOC
33 459 GHIAUS ADRIAN GABRIEL UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI Modernizarea si optimizarea tehnologiilor specifice deshidratarii produselor horticole ecologice 86.33 AGRAL
34 488 CARDEI PETRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI Metodologie software integrata, bazata pe pr. GIS si pr. de analiza num., cu aplicatii la cresterea sig. in expl. ind. si agric., prin prevenirea si stabilirea modului de riposta in cazul accid. de me 86.33 MENER
35 528 STAN CARMEN ELEONORA INSTITUTUL DE TEHNICA DE CALCUL ITC SA DIN BUCURESTI Platforma tehnologica pentru infrastructuri inteligente in activitatea de retail, cu facilitati de acces mobil 86.33 RELANSIN
36 628 BRAD STELIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CRESTEREA PERFORMANTELOR DE CALITATE IN CADRUL PROCESELOR COOPERATIVE DIN IMM-URI PRIN SISTEME EXPERT IN INGINERIA SI MANAGEMENTUL INOVATIEI 86.33 INFOSOC
37 1875 MOCANU VASILE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI BRASOV CERCETAREA SI ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII CU IMPACT ECOLOGIC REDUS PENTRU MECANIZAREA CU INPUTURI MINIME A LUCRARILOR DE INTRETINERE SI IMBUNATATIRE A PAJISTILOR – ACRONIMUL TIMP 86.33 AGRAL
38 1927 POPA IONEL MARCEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI NOI SISTEME NANOSTRUCTURATE UTLIZATE PENTRU ELIBERAREA CONTROLATA A AGENTILOR FARMACOLOGICI 86.33 MATNANTECH
39 1973 RADU GABRIEL LUCIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI RETEA DE BIOSENZORI AMEROMETRICI PENTRU ANALIZA SIMULTANA A METANOLULUI SI ETANOLULUI 86.33 BIOTECH
40 2104 DROCAS IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNOR TEHNOLOGII DURABILE DE TRATAMENTE FITOSANITARE, CU IMPACT FAVORABIL ASUPRA MEDIULUI SI CALITATII PRODUSELOR AGRICOLE 86.33 AGRAL
41 2182 SCRADEANU DANIEL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Sistem Informatic Integrat pentru elaborarea Atlasului Apelor Subterane din Romania 86.33 INFOSOC
42 2641 MATACHE GABRIELA INSTITUTUL PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND REALIZAREA DE MODULE MECATRONICE COMPLEXE UTILIZATE LA EVALUAREA PERFORMANTELOR ECHIPAMENTELOR MECANICE SI ELECTROHIDRAULICE, PE STANDURI DE TESTARE A CALITATII PRODUSELOR IN VEDEREA 86.33 RELANSIN
43 2656 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Cercetari avansate privind reducerea nivelului poluarii sonore, în zone locuite, generata de traficul feroviar si rutier, prin amplasarea de bariere acustice 86.33 RELANSIN
44 2981 RIMBU GIMI AURELIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SISTEM DE PILE DE COMBUSTIE PENTRU ELECTRO-OXIDAREA DIRECTA A BIO-ALCOOLILOR 86.33 MENER
45 3165 RADULESCU VICTORITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CENTRUL DE CERCETARE INALT TEHNOLOGICA PRIVIND UTILIZAREA COMPLEXA A SURSELOR DE ENERGIE ALTERNATIVE 86.33 RELANSIN
46 3373 MIHAI GEORGETA INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI Studierea variabilitatii genetice a principalelor specii forestiere in vederea stabilirii surselor de seminte testate si armonizarii cu reglementarile U.E. 86.33 MENER
47 3385 SCURTU IONEL INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI BRASOV RENTABILIZAREA PRODUCŢIEI ŞI CALITĂŢII  FURAJELOR DE PAJIŞTI PRIN CONVERSIA LOR OPTIMĂ ÎN PRODUSE ZOOTEHNICE ÎN CONDIŢIILE UNEI AGRICULTURI DURABILE 86.33 BIOTECH
48 3578 KISCK DRAGOS OVIDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari pentru elaborarea de tehnologii Fuzzy-Senzorless in vederea optimizarii sistemelor de transport electric cu autonomie limitata 86.33 INFOSOC
49 3782 PACURAR IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Managementul durabil al gestionarii terenurilor degradate din zona colinara a Transilvaniei in contextul integrarii in structurile europene 86.33 AGRAL
50 3833 DAVID ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA Studii si evaluari privind recuperarea metalelor tranzitionale din catalizatori uzati 86.33 MENER
51 4157 JINGA VASILE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI sisteme pentru managementul protectiei integrate a speciilor samburoase din fermele mici si mijlocii in agricultura durabila 86.33 BIOTECH
52 4290 STANESCU AURELIAN MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI REtea @-colaborativa pentru cercetarea efectelor poluantilor din MEDIU asupra sanatatii, in cadrul unor metasisteme complexe 86.33 INFOSOC
53 4667 NECSOIU TEODOR IOEL OPTOELECTRONICA 2001 SA DIN BUCURESTI Sistem multiplu de identificare biometrica pentru prevenirea terorismului 86.33 AEROSPATIAL
54 5139 ION LIGIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Implementarea noilor tehnici de biologie moleculara si celulara necesare testarii si evaluarii soiurilor de prun cu rezistenta la Plum Pox virus in vederea validarii interactiunii planta/patogen 86.33 BIOTECH
55 5188 CRETU NICOLAE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV MEDII NEOMOGENE ELASTICE, ABORDARI ULTRAACUSTICE SI SIMULARI COMPUTATIONALE 86.33 CERES
56 5198 PRICOP MIHAIL ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN DIN CONSTANTA SISTEM MIXT RUTIER SI NAVAL DE INTERVENTIE RAPIDA LA CALAMITATI NATURALE 86.33 AMTRANS
57 5435 ICHIM MARIA Institutul de Bioinginerie, Biotehnologie si Protectia Mediului  SC BIOING SA TEHNOLOGIE DE CONCENTRARE PRIN MATERIALE PERMSELECTIVE A COMPLECSILOR BIOACTIVI DIN TESUTURILE TINERE ALE PLANTELOR 86.33 AGRAL
58 5443 BIRJEGA RUXANDRA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI MATERIALE OXIDICE NANOSTRUCTURATE CU PROPRIETATI DE TRANSPORTOR DE MEDICAMENTE 86.33 CERES
59 5614 IORDACHE IULIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA SISTEM ENERGETIC INTELIGENT, AMBARCAT PE PLATFORME MOBILE, INTEGRAND APLICATII AVANSATE ALE CERCETARII, PENTRU MEDIU SI DEZVOLTARE DURABILA: REDUCEREA VULNERABILITATII, TEHNOLOGII DE MEDIU 86.33 RELANSIN
60 5761 POPESCU CLAUDIA LAURENTA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Imactul campurilor electromagnetice de natura antropica asupra ecosistemelor-ICEMECOS 86.33 RELANSIN
61 6202 STOICA TOMA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Studiul acoperirilor sol-gel pentru structuri functionale osteointegratoare 86.33 RELANSIN
62 6714 SIPOSEAN DAN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Cercetari si studii avansate privind sistemele de comunicatii laser adaptate mediilor atmosferice perturbate 86.33 AEROSPATIAL
63 6782 RADUCANU FLORENTINA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA Studii avansate privind posibilitatile de prevenire a imbolnavirilor produse de unele specii toxigene de Fusarium sp. in lantul trofic plante furajere-animal- om 86.33 AGRAL
64 10223 PINTEALA MARIANA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI Nanoconjugate ale ciclodextrinelorcu eliberare controlata de principii active anti-HIV si antimicotice 86.33 CERES