Programul CEEX - Competitia 2006 Modul II - Resurse Umane
MEdC - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica Sesiunea de evaluare - aprilie 2006
Rezultate finale - Proiecte de cercetare  pentru stimularea revenirii in tara a cercetatorilor (RP)
NR. CRT. COD PROIECT NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR DENUMIRE INSTITUTIE TITLU PROIECT PUNCTAJ OBTINUT SUMA SOLICITATA 2006       (RON) SUMA SOLICITATA 2007      (RON) SUMA SOLICITATA 2008      (RON) TOTAL SUMA SOLICITATA  (RON) OBSERVATII
1 12 MARGHITU OCTAV INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE ISS DIN BUCURESTI APLICATII DE FIZICA PLASMEI IN GEOFIZICA: FENOMENE AURORALE (ALEGRO) 88.00 45,000 100,000 55,000 200,000 acceptat pt. finantare
2 9 DINU ELENA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NANOCERAMICI PENTRU APLICATII BIOMEDICALE 87.67 55,000 66,000 51,000 172,000 acceptat pt. finantare
3 4 GRAVA CRISTIAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR METODE DE ASISTARE A DIAGNOZEI MEDICALE IN BOLILE CARDIO-VASCULARE, PE BAZA ESTIMARII DE MISCARE IN SECVENTE DE IMAGINI MEDICALE 87.00 24,000 80,000 35,000 139,000 acceptat pt. finantare
4 10 KUSKO CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI PROPRIETATI OPTICE ALE MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE 84.33 52,000 70,000 18,000 140,000 acceptat pt. finantare
5 2 ULMEANU MAGDALENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI STRUCTURI METALICE PERIODICE DE DIMENSIUNI NANOMETRICE REALIZATE PRIN TEHNICA LITOGRAFIEI CU PARTICULE COLOIDALE. 84.00 56,750 88,250 30,000 175,000 acceptat pt. finantare
6 11 PLUGARU RODICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI STUDII AVANSATE PENTRU CARACTERIZAREA OPTICA A MATERIALELOR SEMICONDUCTOARE NANOSTRUCTURATE SI A DISPOZITIVELOR 84.00 82,950 62,475 29,575 175,000 acceptat pt. finantare
7 7 RADU MARIA TEODORA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA CARACTERIZAREA TERMODINAMICA SI MAGNETICA A SISTEMELOR MAGNETICE CU DIMENSIONALITATE REDUSA LA TEMPERATURI JOASE 83.00 23,000 70,000 47,000 140,000 acceptat pt. finantare
8 1 SATCO BIANCA-RENATA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA APLICATII ALE INTEGRALELOR MULTIVOCE TIP HENSTOCK LA REZOLVAREA INCLUZIUNILOR DIFERENTIALE CU INTARZIERI, CU IMPULSURI, A INCLUZIUNILOR INTEGRALE HAMMERSTEIN SI LA DIAGNOZA SISTEMELOR AUTOMATE HIBRIDE 82.00 45,200 48,000 43,600 136,800 acceptat pt. finantare
9 8 NEMES OVIDIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MODELAREA STARII DE EFORTURI SI OPTIMIZAREA ASAMBLARILOR LIPITE CILINDRICE 82.00 27,000 54,000 27,000 108,000 acceptat pt. finantare
10 3 OSIAC EUGEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA PRINCIPII SI METODE DE IMAGISTICA MEDICALA AVANSATA CU FASCICULE FOTONICE 82.00 20,000 100,000 20,000 140,000 acceptat pt. finantare
11 13 GALCA AURELIAN CATALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI EFECTE DE ORGANIZARE A NANOPARTICULELOR MAGNETICE PE SUPRAFETE FUNCTIONALIZATE 81.33 52,500 56,000 31,500 140,000 acceptat pt. finantare
12 5 BARABAS (nascuta Fabian) Reka UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PREPARAREA, CARACTERIZAREA SI DEPUNEREA APATITELOR CA MATERIALE SAU ADITIVI PENTRU IMPLANTE OSOASE ARTIFICIALE 81.00 33,880 77,550 61,820 173,250 acceptat pt. finantare
13 6 BENEA DIANA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL PROPRIETATILOR MAGNETICE ALE COMPUSILOR INTERMETALICI DE TIPUL RCO5-XMX (R=PAMANT RAR SAU TH, M=B, SI, AL). CALCULUL STRUCTURII ELECTRONICE DE BENZI 81.00 23,000 70,000 47,000 140,000 acceptat pt. finantare