Programul CEEX - Competiţia aprilie 2006 Modulul 3 -  PROIECTE DE PROMOVARE A PARTICIPARII LA PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE DE CERCETARE
Rezultatele Competitiei aprilie 2006 - Modulul 3 - Proiecte acceptate la finantare
Nr. crt. COD MEC Nume director Prenume director Denumire institutie Titlu proiect  Punctaj
1 12356 BUNU CARMEN Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes din Timisoara Promovarea activitatii de cercetare in domeniul terapiilor cu celule stem 98.67
2 12723 Mamut Eden Universitatea 'Ovidius' Constanta Promovarea integrarii colectivelor de cercetare romanesti din domeniul tehnologiilor pe baza de hidrogen si celulelor de combustie in programe de cercetare dezvoltate sub egida Platformei Tehnologice Europene pentru Hidrogen 98.67
3 12433 Enache Marius BEIA Consult International PLATFORMA TEHNOLOGICA INTEGRATA, IN DOMENIUL NETWORKED AND ELECTRONIC MEDIA, SUSTENABILA PE TERMEN LUNG SI RACORDATA LA PLATFORMA TEHNOLOGICA EUROPEANA NEM 98.33
4 12404 TOMA TATIANA INSTITUT DE CONCEPTIE, CERCETARE SI PROIECTARE ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE ?Dezvoltarea retelei romanesti in domeniul energeticii cladirilor pentru cresterea eficientei si calitatii energiei electrice, si utilizarea energiilor neconventionale? 97.00
5 12451 TEODOREANU MARIA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA INTEGRAREA CERCETARII ROMÂNESTI ÎN DOMENIUL SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE 97.00
6 12514 Ciobanu Romeo Cristian Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE INTEGRARE A ROMANIEI ÎN CADRUL PROGRAMELOR, PLATFORMELOR SI RETELELOR EUROPENE IN DOMENIUL METODELOR COMPARATIVE NEINVAZIVE SI NEDISTUCTIVE DE ANALIZA A CALITATII SI SIGURANTEI ALIMENTELOR 97.00
7 12374 TOMESCU ALEXANDRU Centrul pentru Cooperare Tehnologica si Industriala Sistem integrat pentru lansarea de proiecte europene in domeniul nanobiotehnologiilor 96.33
8 12429 URSU VIOREL SC ICPE SA BUCURESTI PROMOVAREA ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN DOMENIUL CONVERSIEI ENERGIEI EOLIENE IN ENERGIE ELECTRICA. INTEGRAREA IN POLITICILE UNIUNII EUROPENE, ASPECTE DE MEDIU SI DE STANDARDIZARE 96.00
9 12745 IONITA MADALIN SC FM MANAGEMENT CONSULTANCY SRL PROMOVAREA COMPETENTELOR COMUNITATII DE CERCETARE DIN DOMENIUL ENERGIEI - GENERARE DISTRIBUITA SI SURSE REGENERABILE IN SCOPUL IMBUNATATIRII PARTICIPARII IN PROIECTE PC7 95.67
10 13091 ROSU ANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA PROMOVAREA PARTENERIATULUI INTERNATIONAL PENTRU APLICAREA TEHNICILOR „IN VITRO” IN SCOPUL IMBUNATATIRII MENTINERII SI EXPLOATARII GENOTIPURILOR VEGETALE VALOROASE 94.67
11 12551 Turcu Rodica Paula Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare Dezvoltarea  parteneriatului  international  in  scopul  cresterii  vizibilitatii  si  integrarii  cercetarii  in  domeniul  nanocompozitelor  magnetice  pe  baza  de  polimeri 94.00
12 12793 GEORGESCU VASILE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PROTOTIPUL UNUI PORTAL INTELIGENT PENTRU MANAGEMENTUL CUNOASTERII IN ECOSISTEME DIGITALE DE AFACERI, BAZAT PE TEHNICI DE INVATARE INDUCTIVA ? O ABORDARE COLABORATIVA IN PERSPECTIVA PC7 94.00
13 12424 Scradeanu Daniel UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Sustinerea la nivel European a cercetarii romanesti in domeniul analizei vulnerabilitatii si protectiei apelor subterane 93.67
14 12394 OLARU Virgil S.C. IPA S.A. Bucuresti MASURI SPECIFICE PENTRU CRESTEREA VIZIBILITATII CERCETARII ROMANESTI IN DOMENIUL IST, LA NIVEL EUROPEAN 93.67
15 12570 Dinescu Gheorghe Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei FACILITAREA ACCESULUI CERCETARII DE FIZICA SI INGINERIA PLASMEI LA PROGRAMELE EUROPENE DE COOPERARE IN STIINTA SI TEHNOLOGIE 93.67
16 12385 SILIVESTRU VALENTIN Institutul National Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti Promovarea la nivel european si international a cercetarilor si proiectelor romanesti din domeniul materialelor utilizate la realizarea turbomotoarelor in scopul pregatirii participarii la PC 7 al UE 93.33
17 12425 NICOLESCU ADRIAN FLORIN Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti PLATFORMA TEHNOLOGICA EUROP_RO - CADRUL SINERGETIC NATIONAL DE PROMOVARE A PARTICIPARII CERCETARII SI INDUSTIEI ROMANESTI LA PC 7 SI DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI EUROPEAN IN DOMENIUL ROBOTICII 93.33
18 12705 Profiroiu Marius Academia de Studii Economice din Bucuresti PROMOVAREA PARTENERIATELOR DE TIP ABC(ADMINISTRATIE, BUNE PRACTICI, CETATENI) PENTRU SUSTINEREA INTEGRARII ROMANIEI IN SPATIUL ADMINISTRATIV EUROPEAN 93.33
19 12471 Toparceanu Florica Institutul de Virusologie Stefan S. Nicolau Promovarea in parteneriat european si international a cercetarii biomedicale in conditii extreme de viata 93.00
20 12499 Popescu Irinel INSTITUTUL CLINIC FUNDENI promovarea participarii romanesti la proiecte europene FP7 in domeniul medicinei regenerative a celulelor beta pancreatice 93.00
21 12565 Naghiu Alexandru INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca Network national si international privind asigurarea calitatii biocombustibililor si a subproduselor si promovarea unui proiect PC7 93.00
22 12900 MIRICA MARIUS CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - INCEMC - TIMISOARA CRESTEREA VIZIBILITATII INTERNATIONALE SI DEZVOLTAREA GRUPULUI FOTOVOLTAIC – ROMANIA DIN CADRUL PLATFORMEI TEHNOLOGICE EUROPENE PHOTOVOLTAIC 93.00
23 13039 CRACIUNESCU AURELIAN Universitatea Politehnica din Bucuresti Strategii de dezvoltare pentru sistemele fotovoltaice de generare a energiei electrice 93.00
24 12518 Benedek Imre Universitatea de Medicina si Farmacie Targu-Mures Dezvoltarea parteneriatului international privind transplantul de celule stem în Sindroamele Coronariene Acute în cadrul unei Retele Europene de Cercetare de Excelenta 92.67
25 12667 TEMOCICO GEORGETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Dezvoltarea de parteneriate pentru participarea universitatilor agricole romanesti la programele europene de cercetare 92.67
26 12848 Grigorescu Adriana Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Integrarea in sistemele internationale de cercetare si proiectare a mecanismelor dialogului social pentru rezolvarea conflictelor de munca si cresterea calitatii vietii - propunere proiect PC7 92.67
27 12528 TEODOREANU DAN ILIE  INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA INTEGRAREA CERCETARII ROMÂNESTI ÎN DOMENIUL FOTOVOLTAIC ÎN PLATFORMA TEHNOLOGICA EUROPEANA 92.33
28 12975 Bataga Tiberiu Universitatea de Medicina si Farmacie Tg-Mures Promovarea cercetarii în domeniul sistemului de navigatie,de la aspectele teoretice la aplicatiile clinice,în vederea stimulraii participarii la noi proiecte PC7, 92.33
29 12715 MIOC Vasile Damaschin Lucian Institutul Astronomic al Academiei Romane Promovarea dimensiunii europene a astronomiei romanesti 92.00
30 13034 CHIRICA IONEL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI PROMOVAREA CERCETARII ROMANESTI DIN DOMENIUL NAVAL IN CONTEXTUL INTEGRARII IN PLATFORMA TEHNOLOGICA EUROPEANA WATERBORNE 92.00
31 13094 MARIN ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI CRESTEREA VIZIBILITATII UNIVERSITATII POLITEHNICA BUCURESTI PRIN NANOSTIINTE, IN CONTEXTUL LANSARII COMPETITIEI PROGRAMULUI CADRU 7 DE CERCETARE EUROPEANA 92.00
32 13098 CAMPUREAN MARIANA ASORI BUCURESTI CENTRU DE PROMOVARE A PROPRIETATII INTELECTUALE 92.00
33 12500 NEGOITA TEODOR GHEORGHE SC INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI POLARE SRL STRUCTURAREA CERCETARII INTEGRATE IN COOPERARE EUROPEANA SI INTERNATIONALA PRIVIND BIODIVERSITATEA ECOSISTEMELOR POLARE, RASPUNSUL LA MODIFICARILE MEDIULUI SI APLICATII 91.67
34 12384 GROZESCU IOAN INSTITUTUL NATIOPNAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA TIMISOARA MATERIALELE AVANSATE ? DE LA CERCETAREA LA NIVEL NATIONAL, LA INTEGRAREA IN ARIA EUROPEANA A CERCETARII 91.33
35 12515 Ciobanu Romeo Cristian Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE INTEGRARE A ROMÂNIEI ÎN CADRUL PROGRAMELOR, PLATFORMELOR SI RETELELOR EUROPENE IN DOMENIUL OBTINERII DE BIOCOMPOZITE CU APLICATII MULTISECORIALE 91.33
36 12437 TOMA ADINA CRISTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI ACTIUNE SUPORT PENTRU REDUCEREA EMISIILOR PRODUSE DE  MOTOARELE TURBOREACTOARE IN VEDEREA ECOLOGIZARII TRANSPORTULUI AERIAN 91.00
37 12479 Serban Florin SC Geoimage SRL studii si actiuni pentru dezvoltarea activitatilor de cercetare in domeniul exploatarii inregistrarilor SAR pentru GMES 91.00
38 12571 Silaghi-Dumitrescu Ioan Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Modelare moleculara in chimie si biochimie 91.00
39 12923 Farbas Nicolae Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale Timisoara Cresterea vizibilitatii internationale a activitatilor de cercetare-dezvoltare in domeniul incercarii materialelor solicitate sever in exploatare 91.00
40 12677 Radulescu Florin Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane Dezvoltarea unui parteneriat European pentru studiul unor probleme actuale de analiza matematica 90.67
41 12770 SAVA Maria Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi Imbunatatirea cercetarii interdisciplinare în domeniul poluarii apei si solului 90.67
42 12829 OLARIU NICOLAE UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE CRESTEREA VIZIBILITATII CERCETARII ROMANESTI IN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE, DISTRIBUITE. ACTIUNI PENTRU INTEGRAREA ROMANIEI IN RETEAUA DE EXCELENTA EUROPEANA DERLAB 90.67
43 12561 Vlad Liviu Emil Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hateganu Cluj-Napoca Dezvoltarea chirurgiei tumorilor hepatice 90.33
44 12579 ZAMFIR ALINA-DIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA DIN TIMISOARA INTEGRAREA UNUI CENTRU ROMAN DE SPECTROMETRIE DE MASA BIOMEDICALA DE INALTA PERFORMANTA IN ARIA DE CERCETARE INTERNATIONALA SI EUROPEANA 90.33
45 12873 Piticescu Radu Robert Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare Promovarea competentelor romanesti in domeniul materialelor avansate cu gradient functional 90.33
46 12636 Popa Vasile Mihai Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu Cresterea vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti in domeniul biomaterialelor metalice avansate si intarirea colaborarii cu structuri de cercetare din spatiul european, cu preocupari similare 90.33
47 13040 Mihail PREDESCU ICPE S.A. Promovarea cercetarii in tehnologia de conversiei energiei eoliene si a energiei hidromarine 90.33
48 12438 Rusu Teodor Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca Promovarea integrarii cercetarii tehnologiilor agricole durabile si a sistemelor conservative de lucrare a solului in spatiul european de cercetare 90.00
49 12724 ION UDREA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Promovarea cercetarii in domeniul monitorizarii si eliminarii unor poluanti toxici si refractari din mediu in scopul alinierii Romaniei la standardele UE 90.00
50 13043 DE HILLERIN PIERRE JOSEPH INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT Tehnologii viitoare si in curs de aparitie: participarea romaneasca in FP7 -TehVit 90.00
51 12468 BENEDEK ISTVAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES Promovarea cercetarii in domeniul transplantului de celule stem hematopoietice periferice si din sange de cordon ombilical in tratamentul afectiunilor onco-hematologice in vederea stimularii participarii la proiecte PC7 89.67
52 12411 Badea Adrian Universitatea Politehnica Bucuresti Retea europeana de cercetare integrata in domeniul surselor regenerabile de energie 89.67
53 12412 Manea Liliana Rozemarie Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi RETEA REGIONALA DE ECXELENTA IN DOMENIUL MICRO-NANO-BIO TEHNOLOGIILOR SI MATERIALELOR TEXTILE PENTRU APLICATII MEDICALE 89.67
54 12709 LEFTER VIOREL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din Bucuresti Armonizarea calificarilor cu oferta de pregatire a resurselor umane din România in contextul Spatiului European al învatamântului Superior pentru asigurarea euro-carierelor profesionale 89.67
55 13053 Ionica Elena Universitatea din Bucuresti Noi perspective in patologia cancerului 89.67
56 12881 Prelipcean Gabriela Universitatea Stefan cel Mare Suceava CADRU INTEGRAT DE MODELARE DINAMICA, EVALUARE SI MANAGEMENT AL RISCULUI EVENIMENTELOR EXTREME 89.33
57 12348 Maris Ovidiu-Adrian INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE - INFLPR PROMOVAREA IN PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE A CERCETARILOR ROMANESTI PRIVIND STUDIUL VARIABILITATILOR IN SISTEMUL SOARE-HELIOSFERA-PAMANT 89.33
58 12357 CRISTEA Paul Dan Universitatea POLITEHNICA Bucuresti Dezvoltarea parteneriatului si pregatirea de proiecte comune în domeniul metodelor spectrale de tomografie de impedanta pentru detectia modificarilor structurale 89.33
59 12646 Chelariu Romeu Universitatea Tehnica Iasi Integrarea cercetarii romanesti din domeniul obtinerii unor noi biomateriale avansate pe baza de titan, cu biocompatibilitate optima, in programele europene si internationale 89.33
60 12880 BOLOGA ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA CONSTANTA ORGANIZAREA SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL PROTECTIA SI GESTIONAREA DURABILA A ECOSISTEMULUI MARII NEGRE, IMPERATIV AL MILENIULUI TREI 89.33
61 12340 Miron Neculai Doru Universitatea din Bacau Dezvoltarea parteneriatului stiintific in domeniul sintezei si utilizarii nanomaterialelor, in tehnologii neconventionale de decontaminare a apelor poluate 89.00
62 12752 Boroica Lucica Institutul National de Sticla SA CRESTEREA VIZIBILITATII CERCETARII STIINTIFICE DIN DOMENIUL MATERIALELOR VITROASE/VITROCERAMICE NANOSTRUCTURATE IN VEDEREA PARTICIPARII LA PROGRAMUL CADRU 7 AL UE 89.00
63 12371 PISLA DOINA LIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROMOVAREA CERCETARILOR SI A PARTICIPARII LA PROGRAME EUROPENE IN DOMENIUL ROBOTILOR PARALELI CU APLICATII IN CHIRURGIE 88.67
64 12835 grigorescu sorin dan universitatea politehnica bucuresti PROMOVAREA PARTICIPARII CERCETARII ROMANESTI LA PROGRAMUL CADRU 7 SI DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI S/T IN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR DE MEDIU PENTRU ALIMENTATIE SI SANATATE 88.67
65 12441 Varga Gyorgy-Csaba Universitatea Babes-Bolyai Dezvoltarea unor parteneriate de cercetare in vederea integrarii europene a cercetarii matematice de varf romanesti in domeniile analizei neliniare, topologiei diferentiale si ale aplicatiilor acestora 88.67
66 12874 LUNGU MAGDALENA-VALENTINA Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Promovarea unui parteneriat  pentru proiecte FP7 in domeniul micro/nano materialelor  compozite avansate multifunctionale 88.67
67 12560 Lucaci Mariana Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Pregatirea unui consortiu european pentru participare la competitia FP7 cu un proiect in domeniul racirii componentelor electronice pe principiul micropomparii capilare 88.33
68 12353 Cotoros Laura Diana Universitatea Transilvania Brasov PROMOVAREA SI SUSTINEREA PARTICIPARII CERCETARII ROMANESTI IN PROGRAME TRANSNATIONALE IN DOMENIUL RECICLARII ECOLOGICE A DESEURILOR DIN MATERIALE NOI SI COMPOZITE 88.00
69 12405 Stoica Sabin Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara-Horia Hulubei Sustinerea cercetarii romanesti in fizica astroparticulelor in vederea promovarii parteneriatului international si a integrarii in retele europene de cercetare 88.00
70 12408 Gherman Calin Mircea Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca Conectarea Romaniei la reteaua europeana de cercetare, supraveghere si control a bolilor transmisibile emergente la animale salbatice protejate 88.00
71 12466 CANTOR MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA PROMOVAREA PARTICIPARII CERCETARII ROMANESTI HORTICOLE LA PROGRAME EUROPENE SI INTERNATIONALE IN DOMENIUL CRIOPREZERVARII GERMOPLASMEI 88.00
72 12487 ANDRONICEANU ARMENIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI DEZVOLTAREA UNUI PARTENERIAT DE EXCELENTA PENTRU CREAREA UNUI SISTEM INTELIGENT SI INTERACTIV DE MANAGEMENT AL RELATIEI ADMINISTRATIEI CU CETATENII SI MEDIUL DE AFACERI 88.00
73 12882 Prelipcean Gabriela Universitatea Stefan cel Mare Suceava CERCETARI AVANSATE IN MODELAREA PROCESELOR DECIZIONALE SPECIFICE EVENIMENTELOR DE TERORISM INTERNATIONAL 88.00
74 12970 Carstoiu Florin Corneliu INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI Metode indirecte in astrofizica nucleara. Contributii romanesti la rezolvarea problemelor moderne de astrofizica nucleara 88.00
75 12976 BODEA CONSTANTA NICOLETA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI RETEA DE CERCETARE DE EXCELENTA PENTRU CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA PARTENERIATELOR UNIVERSITATI - MEDIU DE AFACERI 88.00
76 12575 DUMITRASCU DIANA MIHAELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA Scoala Internationala de Vara de Alergologie si Imunologie clinica si promovarea parteneriatului international pentru realizarea unei propuneri in Programul PC7 87.67
77 12383 BAICU IOAN UNIVERSITATEA ?DUNAREA DE JOS? DIN GALATI ORGANIZAREA CONFERINTEI INTERNATIONALE DE GRAFICA INGINEREASCA SI DESIGN, A DOUA EDITIE 87.33
78 12389 Lefter Liviu Paul Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi CONSOLIDAREA SI CRESTEREA VIZIBILITATII INTERNATIONALE A ROMANIEI PRIVIND METODOLOGIA DE TERAPIE MULTIDISCIPLINARA A CANCERULUI PANCREATIC 87.33
79 12644 IORDACHE Daniela S.C. FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG S.A. BUCURESTI Integrarea cercetarii romanesti in Aria de Cercetare Europeana in scopul asigurarii dezvoltarii durabile a zonelor protejate de interes international 87.33
80 12737 Dascalu Dan INCD pentru Microtehnologie Oportunitati europene pentru cercetarea nationala activa in domeniul  nanotehnologiilor: Conferinta si workshop pentru promovarea transferului tehnologic 87.33
81 13061 Popescu Laurentiu Mircea Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale ?Victor Babes? PROMOVAREA INTEGRARII IN SPATIUL STIINTIFIC EUROPEAN A CERCETARILOR ROMANESTI IN DOMENIUL EXPLORARII DE NOI TINTE MOLECULARE IN TERAPIA CANCERULUI 87.33
82 12469 CAZACU MIRCEA Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hateganu Cluj-Napoca CHIRURGIA MINIMAL INVAZIVA -CHIRURGIA VIITORULUI? 87.33
83 12335 Salceanu Alexandru Universitatea Tehnica Gh.Asachi IASI Sustinerea integrarii cercetarii romanesti in domeniul poluarii electromagnetice in retele, programe si parteneriate europene de profil 87.00
84 12342 SARBU GHEORGHE Institutul de Cercetare si Proiectare tehnologica pentru Constructii  Masini Dezvoltarea unui consortiu european CDI cu scopul cresterii gradului de corelare si integrare in programe europene pe platforma tehnologica -Energie curata. 87.00
85 12548 Vasilescu Mirea Radu-Bujor Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica INCDIE ICPE-CA Posibilitati de largire a vizibilitatii cercetarii romanesti in context european in domeniul surselor hibride de energie alternativa 87.00
86 12587 TULVINSCHI Mihaela SOFTWARE SI SISTEME INFORMATICE - BUCOVINA S.A. CONECTAREA COMUNITATII DE CERCETARE STIINTIFICA DIN NORD-ESTUL ROMANIEI PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMELE INTERNATIONALE DE CERCETARE IN DOMENIUL INFORMATICII APLICATE 87.00
87 12628 NECHIFOR GHEORGHE CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC, INCUBARE SI EXCELENTA CONVERGENTA TEHNOLOGIILOR DE VALORIFICARE A SUBSTANTELOR MINERALE UTILE DIN EFLUENTI IN VEDEREA INTEGRARII CERCETARII ROMANESTI IN ARIA EUROPEANA DE INTEGRARE. 87.00
88 12753 MARCUS IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA, FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA PROMOVAREA UNEI ABORDARI INTEGRATE IN CE PRIVESTE CERCETARILE DE PATOLOGIE  CELULARA SI TISULARA COMPARATA IN VEDEREA AJUSTARII TEMATICILOR AUTOHTONE LA STANDARDELE EUROPENE. 87.00
89 12546 Schreiner Cristina Mihaela Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE INTEGRARE A ROMANIEI ÎN CADRUL PROGRAMELOR, PLATFORMELOR SI RETELELOR EUROPENE IN DOMENIUL SISTEMELOR VIRTUALE SI DISTRIBUITE DE DESIGN SI MANAGEMENT AL CERCETARII 86.67
90 12395 GOLOGAN RADU INSTITUTUL CLINIC FUNDENI PROMOVAREA PARTICIPARII ROMANESTI IN PROGRAMELE INTERNATIONALE DE CERCETARE IN DOMENIUL SINDROMULUI MIELODISPLAZIC 86.67
91 12476 ANDRONICEANU ARMENIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI DEZVOLTAREA UNUI PARTENERIAT PENTRU SUSTINEREA REZOLVARII PROBLEMELOR CETATEANULUI IN UNIUNEA EUROPEANA PRIN UTILIZAREA TIC IN REINGINERIA SERVICIILOR PUBLICE 86.67
92 12492 BARBU Traian-Sorin Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca Conexiuni la programele de cercetare europene si internationale in domeniul pancreatologiei 86.67
93 12828 Lucaci Mariana Institutul National pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Consortiu european pentru participare la competitia FP7 cu un proiect in domeniul obtinerii depunerilor cu rol de bariera termica 86.67
94 12349 Pavai Zoltan Universitatea de Medicina si Farmacie din Tg. Mures Metode moderne de diagnostic si cercetare, imunohistochimie, biologie moleculara, controlul calitatii 86.33
95 12362 Niculescu Claudia Cornelia Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Promovarea participarii cercetarii stiintifice in domeniul textilelor tehnice cu aplicatii in Aeronautica ? Spatiu si Medicina 86.33
96 12413 FLORIAN VIOLETA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA Promovarea convergentei regionale - modernizarea potentialului stiintific in domeniul dezvoltarii rurale 86.33
97 12559 POPESCU DORIN MIHAIL Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane Cooperare internationala in domeniul algebrei, geometriei si topologiei 86.33
98 12574 ENESCU ELENA Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica  ICPE-CA Bucuresti Dezvoltarea parteneriatului national si european in domeniul materialelor stocatoare de hidrogen, in concordanta cu obiectivele Platformei Tehnologice Europene pentru Hidrogen si Pile de Combustie 86.33
99 12864 FIRICA ANDREI S.C. RODAX IMPEX S.R.L. PROMOVAREA COMPETENTELOR STIINTIFICE DIN ROMANIA PENTRU COOPERARE INTERNATINALA IN GHIRURGIA MINIM INVAZIVA DE RECONSTRUCTIE OSOASA PRIN METODA OSTEOSINTEZEI ELASTICE STABILIZATA DINAMIC 86.33
100 12410 Serbanescu Maria Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof Dr Alexandru Obregia  - Compartiment Cercetare Genetica Psihiatrica Biometrica Promovarea cercetarii de genetica psihiatrica din Romania prin parteneriat international in studii genetice si epigenetice ale bolii bipolare 86.33
101 12973 CRISTEA DUMITRU UNIVERSITATEA DIN PITESTI Promovarea participarii la programe europene de cercetare în domeniul promovarii carburantilor alternativi in transport rutier 86.33
102 12359 Filip Viviana Universitatea Valachia din Targoviste Promovarea vizibilitatii internationale a cercetarii stiintifice românesti si integrarea acesteia în European Research Area, în vederea participarii la Programul Cadru 7 86.00
103 12373 TEODOSIU CARMEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE  ASACHI  IASI RETEA INTEGRATA PENTRU  MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR DE APA 86.00
104 12463 DERMENGIU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI INTEGRAREA TEHNICILOR DE GENETICA MOLECULARA SI A SISTEMELOR INFORMATIZATE DE CULEGERE SI PRELUCRARE  A DATELOR ANTROPOMETRICE IN STUDIILE SISTEMICE BIO-ANTROPOLOGICE 86.00
105 12493 HANGANU STELA CARMEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GR.T.POPA IASI CRESTEREA VIZIBILITATII INTERNATIONALE A CERCETARILOR DIN DOMENIUL PROMOVARII SANATATII ORALE IN CONTEXTUL INTEGRARII IN PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE 86.00
106 12568 ENACHESCU VIORELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA Promovarea vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti si a unui parteneriat transnational in domeniul utilizarii ultrasonografiei ductale pentru prevenirea, depistarea si monitorizarea patologiei tumorale a sanului. 86.00
107 12589 LUPU Valeriu GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE (GEC) BUCOVINA PARTICIPAREA CERCETARII ROMANESTI IN PARTENERIATE STIINTIFICE INTERNATIONALE PENTRU PROMOVAREA MODELELOR DE PRODUCTII CURATE 86.00
108 12592 FETEA GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI Dezvoltarea parteneriatelor UE in domeniul noilor metode de calcul, proiectare, fabricatie si experimentare a componentelor viitoarelor motoare de aviatie si integrarea institutului in activitatile ERA (European Research Area) 86.00
109 12671 ZAGREAN LEON UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA Dezvoltarea unei retele europene pentru investigarea relatiilor interneuronale si neuro-gliale in stresul energetic, boli neurodegenerative si imbatranire, in scopul dezvoltarii de noi strategii terapeutice 86.00
110 12678 Amariei Corneliu Universitatea Ovidius Constanta Integrarea cercetarilor scolii romanesti de sanatate publica oro-dentara in programele europene si internationale privind corelarea calitatii vietii cusanatate oro-dentara 86.00
111 12722 Paltineanu Gavriil Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Promovarea integrarii cercetarii matematice aplicative din universitatile tehnice romanesti în spatiul european de cercetare 86.00
112 12800 Preja Liviu Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Alba Promovarea tehnologiilor agricole performante in acord cu politica uniunii europene de dezvoltare rurala 86.00
113 13037 DOVAL ELENA UNIVERSITATEA SPIRU HARET PROMOVAREA PARTENERIATULUI ECEL PENTRU DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE INVATARE CONTINUA IN VIZIUNEA ECONOMIEI BAZATE PE CUNOASTERE 86.00
114 12569 CERNICA ILEANA-VIORICA Inatitutul national de Cercetare- Dezvoltare pentru Microtehologie Micro si nanotehnologii in industria lemnului - o prima abordare romaneasca 85.67
115 12631 MURESAN LIVIU FUNDATIA EURISC ? EUROPEAN  INSTITUTE FOR RISK, SECURITY AND COMMUNICATION MANAGEMENT CULTURA SECURITATII SI COOPERAREA REGIONALA IN BALCANI 85.67
116 12697 Donciu Codrin Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi Dezvoltarea parteneriatelor C/D în vederea promovarii de proiecte europene în domeniul video-inspectiei inteligente a materialelor textile 85.67
117 13097 SOCACIU CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA RETEA TEMATICA DE PROMOVARE A PARTENERIATULUI EUROPEAN IN MICROTEHNOLOGII  DE BIOINCAPSULARE CU IMPLICATII IN NUTRITIE, BIOFARMACIE SI NANOMEDICINA ( BRG-RONET) 85.67
118 12350 Mihai Girtu Universitatea Ovidius Constanta PROMOVAREA CERCETARII STIINTIFICE INTERDISCIPLINARE IN DOMENIUL MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE PENTRU CELULE SOLARE DIN GENERATIA A TREIA PRIN COLABORARE EUROPEANA 85.33
119 12398 DE HILLERIN PIERRE JOSEPH INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT Promovarea cercetarii romanesti si dezvoltare de parteneriate S/T in scopul depunerii de proiecte comune pe tematica cercetare biomedicala in cadrul programelor europene si internationale de cercetare 85.33
120 13033 Ionescu Mircea Dan INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI Promovarea cooperarii internationale in utilizarea potentialului energetic eolian specific Romaniei si producerea energiei electrice utilizand surse regenerabile. 85.33
121 12483 PATROI EROS_ALEXANDRU INSTITUTUl NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA Retea Europeana pentru Cercetare Dezvoltare Inovare in Domeniul Ecologiei  Electromagnetice 85.33
122 12609 BIRIS SORIN-STEFAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI PROMOVAREA PARTICIPARII SI INTEGRARII CERCETARII STIINTIFICE ROMANESTI LA PROGRAMUL CADRU 7 PRIVIND MECANIZAREA LUCRARILOR AGRICOLE, PRODUCTIA SI MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR SOLULUI AGRICOL 85.33
123 12647 COZMA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA CONSTITUIREA UNEI RETELE NATIONALE DE CERCETARE A DERMATOFITOZELOR LA OM SI ANIMALE 85.33
124 12477 NAGY AGNES UNIVERSITATEA BABES BOLYAI MONITORIZAREA GLOBALA AL ANTREPRENORIATULUI 85.00
125 12505 BATAGA TIBERIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TG-MURES PROMOVAREA CERCETARII IN DOMENIUL SISTEMULUI DE NAVIGATIE,DE LA ASPECTELE TEORETICE LA APLICATIILE CLINICE IN OSTEOARTRITE, IN VEDEREA STIMULARII PARTICIPARII LA NOI PROIECTE PC7 85.00
126 12522 ICHIM MARIA Institutul de Bioinginerie Biotehnologie si Protectia Mediului PROCEDEE INTENSIVE DE PROCESARE A BIOMATERIALELOR 85.00
127 12552 DEZMIREAN DANIEL SEVERUS UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA SERICICULTURA-DE LA TRADITIE LA BIOTEHNOLOGIE DE VARF IN FP7 85.00
128 12789 PLUGARU LIVIU Universitatea Transilvania din Brasov Promovarea cercetarii stiintifice privind calitatea vietii la nivelul comunitatii locale si implicatii asupra educatiei 85.00
129 12375 Obreja Ani Gabriela Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Cresterea vizibilitatii internationale a cercetatorilor din domeniul materialelor avansate pentru inginerie electrica in scopul integrarii in programle europene si internationale de cercetare 84.67
130 13093 ROMAN COSTICA SC CAOM SA CERCETARE EUROPEANA IN DOMENIUL APLICABILITATII PLASMEI RECI (CEDAP) 84.67
131 12380 BLAGA MIRELA Universitatea Tehnica Gh.Asachi Iasi Platforma colaborativa on-line - procese si sisteme inteligente in industria textila 84.33
132 12386 Epureanu Maria Gratiela Fundatia Profesor Constantin Popovici ACTIUNI DE PROMOVARE, VALORIFICARE SI OPTIMIZARE PE PLAN INTERNATIONAL A CERCETARILOR ROMANESTI ACTUALE IN MANAGEMENTUL MULTIDISCIPLINAR AL TRAUMATISMELOR VERTEBRO-MEDULARE 84.33
133 12542 BUTA VIOREL UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE CAROL I IMPLICATII ALE RELIGIILOR ASUPRA SECURITATII IN CONTEXTUL EXTINDERII UNIUNII EUROPENE 84.33
134 12861 ROTARU Virgil Bridgeman Transfer Technology Promovarea si cresterea vizibilitatii structurilor integrative educatie-cercetare-productie din domeniul tehnologiilor avansate pentru structuri metalice 84.33
135 12365 Crisan Aurel Universitatea Transilvania din Brasov Stabilirea unei strategii de afirmare pe plan european a cercetarilor in domeniul metalizarii in jet de plasma a pulberilor rezistente la uzura si coroziune. 84.00
136 12419 Deak Gyorgy Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti Realizarea unei platforme ECOMINING de promovare a potentialului romanesc de cercetare-inovare si afilierea la platformele existente in Uniunea Europeana 84.00
137 12550 Diudea Mircea Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca TEORIA GRAFURILOR CA INSTRUMENT DE MODELARE A STRUCTURILOR MOLECULARE SI A REACTIILOR CHIMICE 84.00
138 12906 BALCU IONEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA CRESTEREA VIZIBILITATII INTERNATIONALE A COMUNITATII STINTIFICE PRIN DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE IN PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE DE CERCETARE-EUROPART 84.00
139 12583 Barbilian Adrian Institutul de Medicina Comparata CRESTEREA VIZIBILITATII INTERNATIONALE A CERCETARII MEDICALE ROMANESTI IN DOMENIUL CHIRURGIEI ORTOPEDICE SI MAXILO-FACIALE RECONSTRUCTIVE PRIN OSTEOSINTEZA CONTROLATA 83.67
140 12797 ARITON BEBI DOINITA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI RETEA EUROPEANA PENTRU PROMOVAREA UNUI MODEL SOCIO-ECONOMIC DE DEZVOLTARE DURABILA LOCALA SI REGIONALA 83.67
141 12440 NEGOITA TEODOR GHEORGHE SC INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI POLARE SRL PROMOVAREA CERCETARII IN COOPERARE EUROPEANA SI INTERNATIONALA PENTRU STUDIUL POTENTIALULUI MICROORGANISMELOR PSIHROFILE IN BIOREMEDIERE 83.67
142 12952 POPESCU GABRIEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI-CENTRUL DE CERCETARI ANALIZE SI POLITICI REGIONALE Retelele de cercetare- suport esential pentru renasterea comunitatii rurale si motor de agregare a actorilor in actiuni constructive, dialog si elaborare de decizii 83.33
143 12390 Rosca Aura Marilena Universitatea de Vest Timisoara Promovarea in vestul Romaniei a activitatii de cercetare in fizica particulelor elementare prin participarea la programele experimentale de la acceleratoarele internationale 83.00
144 12511 Anitei Mihai UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucuresti 83.00
145 12556 IVAN ADRIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI ROMANIA SI VIITORUL EUROPEI. CONTRIBUTII ROMANESTI LA PROIECTUL STATELE UNITE ALE EUROPEI 83.00
146 12563 Duta Ciprian Constantin Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara Tratamentul chirurgical al obezitatii morbide- o necessitate a secolului 21- colaborare multicentrica internationala. 83.00
147 12730 CHIRU Sorin Claudian Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov PROMOVAREA PERFORMANTELOR STIINTIFICE ROMANESTI PRIN ORGANIZAREA CELEI DE A XVII-A CONFERINTA INTERNATIONALA TRIENALA  A  ASOCIATIEI EUROPENE A CERCETARILOR LA CARTOF (EAPR)?BRASOV 2008 83.00
148 12756 TEMNEANU MARINEL-COSTEL UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR C/D ÎN VEDEREA PROMOVARII UNOR PROIECTE EUROPENE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DISTRIBUITE DE MONITORIZARE A MEDIULUI 82.67
149 12370 AZAMFIREI LEONARD UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES PROMOVAREA STANDARDIZARII POTENTIALILOR DONATORI DE ORGANE SI CRESTEREA GRADULUI DE UTILIZARE A ORGANELOR DONATE IN TRANSPLANTUL DE ORGANE IN VEDEREA STIMULARII PARTICIPARII LA NOI PROIECTE PC 7 82.67
150 12427 VLADUT VALENTIN Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare PROMOVAREA PARTICIPARII LA PROGRAMUL CADRU 7 SI DEZVOLTAREA RETELEI NATIONALE DE EXCELENTA IN DOMENIUL SIGURANTEI SI SECURITATII IN TRANSPORT 82.00
151 12527 David Valeriu Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi Dezvoltarea parteneriatelor C/D prin includerea excelentei romanesti, în vederea promovarii de proiecte comune în domeniul materialelor avansate nanostructurate destinate ecranelor de protectie la radiatii electomagneice in domeniu GHz 81.67
152 12710 Popa Dorin Institutul National de Cercetare si Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica Dezvoltarea metodelor de masurare a descarcarilor partiale la locul de exploatare a transformatoarelor de putere si masura 81.67
153 13096 URSU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI PROMOVAREA PARTICIPARII ROMANESTI LA PROIECTE INTERNATIONALE DE CERCETARE IN DOMENIUL FIZICII NUCLEARE 81.67
154 12426 DUMITRASCU DAN LUCIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA Al doilea Simpozion International de Neurogastroenterologie 81.33
155 12444 NICOLAE VASILE INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI PENTRU ELECTROTEHNICA Racordarea principiilor romanesti de evaluare si atestare a institutiilor de CDI la criteriile ERA 81.33
156 12566 Burnei Gheorghe Universitatea de Medicina si Farmacie CAROL DAVILA PROMOVAREA CERCETARII ROMANESTI LA PROGRAMELE EUROPENE IN DOMENIUL UTILIZARII FIXATOARELOR EXTERNE IN ALUNGIREA SI RECONSTRUCTIA OSOASA IN HEMICONDRODIASTAZIS, PSEUDARTROZA SI MALADIA LOBSTEIN 81.33
157 13014 CRACIUNESCU CORNELIU UNIVERSITATEA POILITEHNICA DIN TIMISOARA POL REGIONAL DE EXCELENTA IN MICRO SI NANOINGINERIA MATERIALELOR INTELIGENTE 81.33
158 12465 POPA EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE PROMOVAREA PERFORMANTELOR STIINTIFICE ROMANESTI IN DOMENIUL PRODUCERII SI VOLORIFICARII PLANTELOR MEDICINALE, AROMATICE SI TINCTORIALE 81.00
159 12555 STANESCU NICOLAE-DORU UNIVERSITATEA DIN PITESTI PROMOVAREA CERCETARII INTERDISCIPLINARE DE EXCELENTA IN DOMENIUL SISTEMELOR MULTICORP SI RACORDAREA LA PROGRAMUL FP7 81.00
160 12595 MIHAI ION UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Geometrie Riemanniana si Aplicatii 81.00
161 12642 Oniga Stefan Vasile Universitatea de Nord din Baia Mare Dezvoltarea parteneriatelor la nivel national si international, in domeniul Sisteme Dedicate, in vederea organizarii de manifestari stiintifice si pregatirea de proiecte comune in programul cadru 7 UE 81.00
162 12766 NICULESCU Ioan Institutul de Mecanica Solidelor Program european comun pentru demnostrarea eficientei conceptului romanesc de amortizor autocorector 81.00
163 12999 CIMPOESU CARMEN DIANA Universitatea de Medicina si Farmacie  Gr.T. Popa Iasi Promovarea cercetarii in medicina de urgenta din Romania 81.00
164 13092 GALATANU ANDREI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR CONSOLIDAREA PREZENTEI STIINTIFICE ROMANESTI IN STUDIUL SISTEMELOR ELECTRONICE PUTERNIC CORELATE 81.00
165 12354 Amarandei Dumitru Universitatea Stefa cel Mare Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanica Dezvoltarea unei retele de colaborare in domeniul ingineriei proceselor de prelucrare cu viteze mari si foarte mari 80.67
166 12497 VLADUT GABRIEL Societate Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare Promovarea participarii la programele europene de cercetare a comunitatii stiintifice nationale implicata in dezvoltarea regionala prin inovare si transfer tehnologic INNOV-TT 80.67
167 12597 Constantinescu Marian Vladimir Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila PROMOVAREA INTEGRARII CERCETARII MEDICALE ROMANESTI IN SPATIUL EUROPEAN PRIN PARTICIPAREA LA EVALUAREA GRADULUI DE SANATATE AL ATM IN CONTEXTUL CALITATII VIETII LA POPULATIA TANARA 80.33
168 12721 POPESCU Nedelia Antonia Institutul Astronomic al Academiei Romane Heliosfera si Galaxia ? proiect românesc in cadrul Anului Heliofizic International 80.33
169 12516 LOGOFATU BOGDAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Promovarea cercetarii din România în domeniul TIC în scopul racordarii la Initiativa UE-i2010 si integrarii în retelele europene si internationale de cercetare 80.00
170 12547 OPREA DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTREI ALIMENTARE BUCURESTI DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA CERCETARII ROMANESTI DE EXCELENTA DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE SUPRAFATA SI SIGURANTA CIRCULATIEI PRIN CONECTAREA LA PROGRAMELE EUROPENE (PC7) - DPCTSC 80.00
171 12630 LAZARESCU IOAN CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC, INCUBARE SI EXCELENTA EXTINDEREA PARTENERIATULUI ACADEMIE-INDUSTRIE PENTRU PREGATIREA DE PROIECTE COMUNE LA VIITORUL PROGRAM CADRU 7 AL UNIUNII EUROPENE IN DOMENIUL PREVENIRII SI EVITARII DEZASTRELOR DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE MINIERA. 80.00
172 12649 RADU VLADAREANU Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti Promovarea participarii românesti în programele europene de prevenire a nasterii premature 80.00
173 12707 Silaghi-Dumitrescu Luminita Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Promovarea dezvoltarii cercetarii in chimia mediului - tehnici de remediere chimica si biochimica si realizarea unei propuneri de proiect PC7 80.00
174 12750 Ciuprina Gabriela Universitatea Politehnica Bucuresti - Centrul de Inginerie Electrica Asistata de Calculator Promovarea participarii la programele europene de cercetare a comunitatii stiintifice nationale implicata in domeniul calculelor stiintifice in ingineria electrica 80.00
175 12788 CIOBANU ADELA MAGDALENA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL  DAVILA BUCURESTI Promovarea competentelor romanesti pentru cooperare europeana in domeniul micro-(bio)sensorilor pentru determinarea neurotransmitatorilor si metabolitilor acestora la pacientii depresivi 80.00