Programul CEEX - Competiţia aprilie 2006 Modulul 3 -  PROIECTE DE PROMOVARE A PARTICIPARII LA PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE DE CERCETARE
Lista propunerilor de proiecte - Modulul 3, Rezultatele evaluării - Competiţia aprilie 2006
Nr. crt. COD MEC Nume director Prenume director Denumire institutie Titlu proiect  Punctaj
1 12335 Salceanu Alexandru Universitatea Tehnica Gh.Asachi IASI Sustinerea integrarii cercetarii romanesti in domeniul poluarii electromagnetice in retele, programe si parteneriate europene de profil 87.00
2 12338 Ciufudean Calin - Horatiu UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA TEHNOLOGII INFORMATICE APLICATE ÎN MODELAREA IMPACTULUI TEHNIC SI SOCIO-ECONOMIC AL RACORDARII ROMÂNIEI LA CORIDOARELE PAN-EUROPENE DE TRANSPORT FEROVIAR 59.33
3 12339 MINEA ALINA ADRIANA Universitatea Tehnica ?Gh. Asachi? Iasi Retea europeana pentru studiul teoretic si experimental al proceselor de transfer de caldura si masa 78.00
4 12340 Miron Neculai Doru Universitatea din Bacau Dezvoltarea parteneriatului stiintific in domeniul sintezei si utilizarii nanomaterialelor, in tehnologii neconventionale de decontaminare a apelor poluate 89.00
5 12341 Aurelian Florian Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive-Bucuresti CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA  PARTENERIATULUI LA NIVEL REGIONAL SI EUROPEAN IN DOMENIUL ECOTEHNOLOGIILOR PENTRU METALE PRETIOASE 74.00
6 12342 SARBU GHEORGHE Institutul de Cercetare si Proiectare tehnologica pentru Constructii  Masini Dezvoltarea unui consortiu european CDI cu scopul cresterii gradului de corelare si integrare in programe europene pe platforma tehnologica -Energie curata. 87.00
7 12348 Maris Ovidiu-Adrian INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE - INFLPR PROMOVAREA IN PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE A CERCETARILOR ROMANESTI PRIVIND STUDIUL VARIABILITATILOR IN SISTEMUL SOARE-HELIOSFERA-PAMANT 89.33
8 12349 Pavai Zoltan Universitatea de Medicina si Farmacie din Tg. Mures Metode moderne de diagnostic si cercetare, imunohistochimie, biologie moleculara, controlul calitatii 86.33
9 12350 Mihai Girtu Universitatea Ovidius Constanta PROMOVAREA CERCETARII STIINTIFICE INTERDISCIPLINARE IN DOMENIUL MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE PENTRU CELULE SOLARE DIN GENERATIA A TREIA PRIN COLABORARE EUROPEANA 85.33
10 12351 STOLNICU SIMONA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TÂRGU MURES SCOALA DE PRIMAVARA: ACTUALITATI ÎN DIAGNOSTICUL MORFOPATOLOGIC COMPLEX SI PREVENIREA CANCERULUI GENITAL FEMININ 79.67
11 12352 Popa Constantin Universitatea Ovidius Constanta PROMOVAREA PARTICIPARII LA PROGRAMELE EUROPENE A CERCETARII ROMANESTI IN DOMENIUL RECONSTRUCTIEI SI PROCESARII IMAGINILOR IN TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA CU APLICATII IN MEDICINA 74.00
12 12353 Cotoros Laura Diana Universitatea Transilvania Brasov PROMOVAREA SI SUSTINEREA PARTICIPARII CERCETARII ROMANESTI IN PROGRAME TRANSNATIONALE IN DOMENIUL RECICLARII ECOLOGICE A DESEURILOR DIN MATERIALE NOI SI COMPOZITE 88.00
13 12354 Amarandei Dumitru Universitatea Stefa cel Mare Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanica Dezvoltarea unei retele de colaborare in domeniul ingineriei proceselor de prelucrare cu viteze mari si foarte mari 80.67
14 12356 BUNU CARMEN Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes din Timisoara Promovarea activitatii de cercetare in domeniul terapiilor cu celule stem 98.67
15 12357 CRISTEA Paul Dan Universitatea POLITEHNICA Bucuresti Dezvoltarea parteneriatului si pregatirea de proiecte comune în domeniul metodelor spectrale de tomografie de impedanta pentru detectia modificarilor structurale 89.33
16 12359 Filip Viviana Universitatea Valachia din Targoviste Promovarea vizibilitatii internationale a cercetarii stiintifice românesti si integrarea acesteia în European Research Area, în vederea participarii la Programul Cadru 7 86.00
17 12360 Vlase Sorin Universitatea Transilvania Brasov PROMOVAREA SI VALORIFICAREA CERCETARII ROMANESTI DE EXCELENTA IN DOMENIUL ANALIZEI VIRTUALE A SISTEMELOR MECANICE IN VEDEREA INTEGRARII IN PROGRAMELE EUROPENE DE CERCETARE 79.00
18 12362 Niculescu Claudia Cornelia Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Promovarea participarii cercetarii stiintifice in domeniul textilelor tehnice cu aplicatii in Aeronautica ? Spatiu si Medicina 86.33
19 12365 Crisan Aurel Universitatea Transilvania din Brasov Stabilirea unei strategii de afirmare pe plan european a cercetarilor in domeniul metalizarii in jet de plasma a pulberilor rezistente la uzura si coroziune. 84.00
20 12366 ZIRRA VLAD VINTILA Institutul de Arheologie Vasile Parvan al Academiei Romane Legislatia privind patrimoniul arheologic in Romania si in Uniunea Europeana. Cerinte, standarde si tendinte in vederea integrarii europene in domeniu 41.33
21 12369 Popescu Horia AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI TEHNOLOGII MILITARE Promovarea participarii romanesti la programele europene de cercetare si monitorizare a efectelor campului electromagnetic, in gama de radiofrecventa, asupra organismului uman 76.33
22 12370 AZAMFIREI LEONARD UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES PROMOVAREA STANDARDIZARII POTENTIALILOR DONATORI DE ORGANE SI CRESTEREA GRADULUI DE UTILIZARE A ORGANELOR DONATE IN TRANSPLANTUL DE ORGANE IN VEDEREA STIMULARII PARTICIPARII LA NOI PROIECTE PC 7 82.67
23 12371 PISLA DOINA LIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PROMOVAREA CERCETARILOR SI A PARTICIPARII LA PROGRAME EUROPENE IN DOMENIUL ROBOTILOR PARALELI CU APLICATII IN CHIRURGIE 88.67
24 12373 TEODOSIU CARMEN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE  ASACHI  IASI RETEA INTEGRATA PENTRU  MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR DE APA 86.00
25 12374 TOMESCU ALEXANDRU Centrul pentru Cooperare Tehnologica si Industriala Sistem integrat pentru lansarea de proiecte europene in domeniul nanobiotehnologiilor 96.33
26 12375 Obreja Ani Gabriela Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Cresterea vizibilitatii internationale a cercetatorilor din domeniul materialelor avansate pentru inginerie electrica in scopul integrarii in programle europene si internationale de cercetare 84.67
27 12379 ZBAGANU -NEGOVAN VALERIA MARIANA UNIVERSITATEA  BUCURESTI PROMOVAREA PARTICIPARII ROMANIEI LA  PROGRAMELE INTERNATIONALE DE INSTRUIRE INTENSIVA A STUDENTILOR DE LA FACULTATILE DE PSIHOLOGIE PENTRU ACTIVITATI DE MENTORAT IN MEDIUL SCOLAR 47.33
28 12380 BLAGA MIRELA Universitatea Tehnica Gh.Asachi Iasi Platforma colaborativa on-line - procese si sisteme inteligente in industria textila 84.33
29 12383 BAICU IOAN UNIVERSITATEA ?DUNAREA DE JOS? DIN GALATI ORGANIZAREA CONFERINTEI INTERNATIONALE DE GRAFICA INGINEREASCA SI DESIGN, A DOUA EDITIE 87.33
30 12384 GROZESCU IOAN INSTITUTUL NATIOPNAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA TIMISOARA MATERIALELE AVANSATE ? DE LA CERCETAREA LA NIVEL NATIONAL, LA INTEGRAREA IN ARIA EUROPEANA A CERCETARII 91.33
31 12385 SILIVESTRU VALENTIN Institutul National Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti Promovarea la nivel european si international a cercetarilor si proiectelor romanesti din domeniul materialelor utilizate la realizarea turbomotoarelor in scopul pregatirii participarii la PC 7 al UE 93.33
32 12386 Epureanu Maria Gratiela Fundatia Profesor Constantin Popovici ACTIUNI DE PROMOVARE, VALORIFICARE SI OPTIMIZARE PE PLAN INTERNATIONAL A CERCETARILOR ROMANESTI ACTUALE IN MANAGEMENTUL MULTIDISCIPLINAR AL TRAUMATISMELOR VERTEBRO-MEDULARE 84.33
33 12388 Badea Gheorghe FUNDATIA PROFESOR CONSTANTIN POPOVICI Specializarea resursei umane din cercetare pentru optimizarea transferului tehnologic 50.33
34 12389 Lefter Liviu Paul Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi CONSOLIDAREA SI CRESTEREA VIZIBILITATII INTERNATIONALE A ROMANIEI PRIVIND METODOLOGIA DE TERAPIE MULTIDISCIPLINARA A CANCERULUI PANCREATIC 87.33
35 12390 Rosca Aura Marilena Universitatea de Vest Timisoara Promovarea in vestul Romaniei a activitatii de cercetare in fizica particulelor elementare prin participarea la programele experimentale de la acceleratoarele internationale 83.00
36 12391 DOBRE GEORGE Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI S/T ÎN SPATIUL EUROPEAN CU ECHIPE DE CERCETARE A SIGURANTEI GAZODUCTELOR SI OLEODUCTELOR, ÎN VEDEREA PREGATIRII UNUI PROIECT COMUN PENTRU PROGRAMUL CADRU 7 AL UE 78.00
37 12392 Petrescu Camelia INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI PENTRU ELECTROTEHNICA Promovarea activitatilor romanesti de CD&T pentru combustia curata a carbunelui 63.67
38 12393 Petrescu Camelia INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI PENTRU ELECTROTEHNICA Promovarea activitatilor de cercetare romanesti in vederea gasirii de solutii valide economic si ecologic pentru stoparea otravirii Marii Negre datorate hidrogenului sulfurat 49.33
39 12394 OLARU Virgil S.C. IPA S.A. Bucuresti MASURI SPECIFICE PENTRU CRESTEREA VIZIBILITATII CERCETARII ROMANESTI IN DOMENIUL IST, LA NIVEL EUROPEAN 93.67
40 12395 GOLOGAN RADU INSTITUTUL CLINIC FUNDENI PROMOVAREA PARTICIPARII ROMANESTI IN PROGRAMELE INTERNATIONALE DE CERCETARE IN DOMENIUL SINDROMULUI MIELODISPLAZIC 86.67
41 12398 DE HILLERIN PIERRE JOSEPH INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT Promovarea cercetarii romanesti si dezvoltare de parteneriate S/T in scopul depunerii de proiecte comune pe tematica cercetare biomedicala in cadrul programelor europene si internationale de cercetare 85.33
42 12399 Delion Doru Sabin Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei Investigarea sistemelor nucleare situate departe de linia de stabilitate 77.67
43 12400 PURCAREA ANCA   ALEXANDRA UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCURESTI Promovarea participarii cercetarii romanesti la programele internationale privind finantarea proiectelor de dezvoltare si diversificare a serviciilor de e-learning 71.00
44 12404 TOMA TATIANA INSTITUT DE CONCEPTIE, CERCETARE SI PROIECTARE ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE ?Dezvoltarea retelei romanesti in domeniul energeticii cladirilor pentru cresterea eficientei si calitatii energiei electrice, si utilizarea energiilor neconventionale? 97.00
45 12405 Stoica Sabin Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara-Horia Hulubei Sustinerea cercetarii romanesti in fizica astroparticulelor in vederea promovarii parteneriatului international si a integrarii in retele europene de cercetare 88.00
46 12406 Hagiopol Manuela PROCEMA CERCETARE SRL Monitorizare si evaluare pulberi respirabile in industria ceramica 71.00
47 12408 Gherman Calin Mircea Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca Conectarea Romaniei la reteaua europeana de cercetare, supraveghere si control a bolilor transmisibile emergente la animale salbatice protejate 88.00
48 12409 Alexandri Cecilia Institutul de Economie Agrara Evaluarea efectelor adoptarii Politicii Agricole Comune in perioada de pre- si post-aderare in Romania, in comparatie cu alte tari central si est europene 76.67
49 12410 Serbanescu Maria Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof Dr Alexandru Obregia  - Compartiment Cercetare Genetica Psihiatrica Biometrica Promovarea cercetarii de genetica psihiatrica din Romania prin parteneriat international in studii genetice si epigenetice ale bolii bipolare 86.33
50 12411 Badea Adrian Universitatea Politehnica Bucuresti Retea europeana de cercetare integrata in domeniul surselor regenerabile de energie 89.67
51 12412 Manea Liliana Rozemarie Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi RETEA REGIONALA DE ECXELENTA IN DOMENIUL MICRO-NANO-BIO TEHNOLOGIILOR SI MATERIALELOR TEXTILE PENTRU APLICATII MEDICALE 89.67
52 12413 FLORIAN VIOLETA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA Promovarea convergentei regionale - modernizarea potentialului stiintific in domeniul dezvoltarii rurale 86.33
53 12418 Cincu Emanuela Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara 'Horia Hulubei' Pregatirea retelei Europene de laboratoare analitice nucleare NAA pentru caracterizarea materialelor prin testarea expertizei pe materiale pentru industrie, medicina si controlul poluarii mediului 78.00
54 12419 Deak Gyorgy Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti Realizarea unei platforme ECOMINING de promovare a potentialului romanesc de cercetare-inovare si afilierea la platformele existente in Uniunea Europeana 84.00
55 12420 COJANU VALENTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIMENSIUNEA ECONOMICA A SECURITATII IN EUROPA DE SUD-EST 72.67
56 12424 Scradeanu Daniel UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Sustinerea la nivel European a cercetarii romanesti in domeniul analizei vulnerabilitatii si protectiei apelor subterane 93.67
57 12425 NICOLESCU ADRIAN FLORIN Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti PLATFORMA TEHNOLOGICA EUROP_RO - CADRUL SINERGETIC NATIONAL DE PROMOVARE A PARTICIPARII CERCETARII SI INDUSTIEI ROMANESTI LA PC 7 SI DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI EUROPEAN IN DOMENIUL ROBOTICII 93.33
58 12426 DUMITRASCU DAN LUCIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA Al doilea Simpozion International de Neurogastroenterologie 81.33
59 12427 VLADUT VALENTIN Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare PROMOVAREA PARTICIPARII LA PROGRAMUL CADRU 7 SI DEZVOLTAREA RETELEI NATIONALE DE EXCELENTA IN DOMENIUL SIGURANTEI SI SECURITATII IN TRANSPORT 82.00
60 12429 URSU VIOREL SC ICPE SA BUCURESTI PROMOVAREA ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN DOMENIUL CONVERSIEI ENERGIEI EOLIENE IN ENERGIE ELECTRICA. INTEGRAREA IN POLITICILE UNIUNII EUROPENE, ASPECTE DE MEDIU SI DE STANDARDIZARE 96.00
61 12430 TUSALIU PETRE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PROMOVAREA INTEGRARII IN PROGRAME SI RETELE EUROPENE DE CERCETARE IN DOMENIUL IMPACTULUI POLUARII ELECTROMAGNETICE ASUPRA CALITATII MEDIULUI SI SANATATII UMANE 73.00
62 12431 RADVAN ROXANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA Comunicare in  Cercetarea de Excelenta pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice 63.33
63 12433 Enache Marius BEIA Consult International PLATFORMA TEHNOLOGICA INTEGRATA, IN DOMENIUL NETWORKED AND ELECTRONIC MEDIA, SUSTENABILA PE TERMEN LUNG SI RACORDATA LA PLATFORMA TEHNOLOGICA EUROPEANA NEM 98.33
64 12435 Tudor Virgil Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport Bucuresti PROMOVAREA LA NIVEL EUROPEAN A CERCETARILOR PRIVIND EVALUAREA POTENTIALULUI BIO-MOTRIC AL POPULATIEI ACTIVE DIN ROMANIA SI APLICATII IN DOMENIUL SANATATII PUBLICE 74.67
65 12437 TOMA ADINA CRISTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI ACTIUNE SUPORT PENTRU REDUCEREA EMISIILOR PRODUSE DE  MOTOARELE TURBOREACTOARE IN VEDEREA ECOLOGIZARII TRANSPORTULUI AERIAN 91.00
66 12438 Rusu Teodor Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca Promovarea integrarii cercetarii tehnologiilor agricole durabile si a sistemelor conservative de lucrare a solului in spatiul european de cercetare 90.00
67 12440 NEGOITA TEODOR GHEORGHE SC INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI POLARE SRL PROMOVAREA CERCETARII IN COOPERARE EUROPEANA SI INTERNATIONALA PENTRU STUDIUL POTENTIALULUI MICROORGANISMELOR PSIHROFILE IN BIOREMEDIERE 83.67
68 12441 Varga Gyorgy-Csaba Universitatea Babes-Bolyai Dezvoltarea unor parteneriate de cercetare in vederea integrarii europene a cercetarii matematice de varf romanesti in domeniile analizei neliniare, topologiei diferentiale si ale aplicatiilor acestora 88.67
69 12443 BADESCU GABRIEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Migratie de munca, antreprenoriat si dezvoltare locala 55.33
70 12444 NICOLAE VASILE INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI PENTRU ELECTROTEHNICA Racordarea principiilor romanesti de evaluare si atestare a institutiilor de CDI la criteriile ERA 81.33
71 12445 Petrescu Camelia INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI PENTRU ELECTROTEHNICA Tendinte moderne in domeniul cercetarii ceramicilor piezoelectrice si dezvoltarea colaborarii Romano-Daneze in contextul integrarii europene 67.67
72 12449 Petrescu Camelia INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI PENTRU ELECTROTEHNICA Promovarea proiectelor pentru participare la programele europene in domeniul mediului înconjurator cu aplicare la colectarea selectiva si reciclarea deseurilor 78.00
73 12450 Mitrana Iulian INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI PENTRU ELECTROTEHNICA Directiile evolutive din domeniul debitmetriei in contextul metrologiei actuale romanesti si europene 73.00
74 12451 TEODOREANU MARIA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA INTEGRAREA CERCETARII ROMÂNESTI ÎN DOMENIUL SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE 97.00
75 12456 Scarlat Razvan INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE ? DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE Managementul integrat al deseurilor textile si din piele 75.33
76 12458 CRACIUNOIU FLOREA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE PROMOVAREA PARTICIPARII LA EXPERIMENTUL INTERNATIONAL AMS ( ALPHA MAGNETIC SPECTROMETER) 57.00
77 12460 Moisin Ana Maria Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPECA Retea de excelenta in domeniul materialelor ceramice piezoelectrice si a aplicatiilor specifice asociata la reteaua de excelenta europeana (MIND Network of Excellence) ? primul pas pentru integrarea in Institutul European de Piezoelectricitate si Aplicati 73.33
78 12461 MUSCA ILIE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA PROMOVAREA INTERNATIONALA A CERCETARII DIN FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA A UNIVERSITATII STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA-PROMEC 51.67
79 12462 Stanciu Virgil universitatea politehnica din bucuresti Proiect privind transferul tehnologic in domeniul materialelor compozite, in vederea organizarii unui laborator in cadrul Universitatii ?POLITEHNICA? din Bucuresti?Facultatea de Inginerie Aerospatiala in colaborare cu Delft University of Technology Olanda 71.00
80 12463 DERMENGIU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI INTEGRAREA TEHNICILOR DE GENETICA MOLECULARA SI A SISTEMELOR INFORMATIZATE DE CULEGERE SI PRELUCRARE  A DATELOR ANTROPOMETRICE IN STUDIILE SISTEMICE BIO-ANTROPOLOGICE 86.00
81 12465 POPA EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE PROMOVAREA PERFORMANTELOR STIINTIFICE ROMANESTI IN DOMENIUL PRODUCERII SI VOLORIFICARII PLANTELOR MEDICINALE, AROMATICE SI TINCTORIALE 81.00
82 12466 CANTOR MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA PROMOVAREA PARTICIPARII CERCETARII ROMANESTI HORTICOLE LA PROGRAME EUROPENE SI INTERNATIONALE IN DOMENIUL CRIOPREZERVARII GERMOPLASMEI 88.00
83 12467 Badea Gheorghe Fundatia Profesor Constantin Popovici Strategii de abordare a finantarii in cercetare pentru atingerea obiectivului 3% 63.67
84 12468 BENEDEK ISTVAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU-MURES Promovarea cercetarii in domeniul transplantului de celule stem hematopoietice periferice si din sange de cordon ombilical in tratamentul afectiunilor onco-hematologice in vederea stimularii participarii la proiecte PC7 89.67
85 12469 CAZACU MIRCEA Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hateganu Cluj-Napoca CHIRURGIA MINIMAL INVAZIVA -CHIRURGIA VIITORULUI? 87.33
86 12471 Toparceanu Florica Institutul de Virusologie Stefan S. Nicolau Promovarea in parteneriat european si international a cercetarii biomedicale in conditii extreme de viata 93.00
87 12474 MIROIU RODICA ILEANA ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT Promovarea prezentei romanesti in cercetarea europeana a modelelor interdisciplinare de interventie prin mijloace kinetice si psiho-pedagogice de reeducare a persoanelor cu paraplegie posttraumatica 78.33
88 12476 ANDRONICEANU ARMENIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI DEZVOLTAREA UNUI PARTENERIAT PENTRU SUSTINEREA REZOLVARII PROBLEMELOR CETATEANULUI IN UNIUNEA EUROPEANA PRIN UTILIZAREA TIC IN REINGINERIA SERVICIILOR PUBLICE 86.67
89 12477 NAGY AGNES UNIVERSITATEA BABES BOLYAI MONITORIZAREA GLOBALA AL ANTREPRENORIATULUI 85.00
90 12479 Serban Florin SC Geoimage SRL studii si actiuni pentru dezvoltarea activitatilor de cercetare in domeniul exploatarii inregistrarilor SAR pentru GMES 91.00
91 12483 PATROI EROS_ALEXANDRU INSTITUTUl NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA Retea Europeana pentru Cercetare Dezvoltare Inovare in Domeniul Ecologiei  Electromagnetice 85.33
92 12484 PATROI EROS_ALEXANDRU INSTITUTUl NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA Laborator European Virtual pentru Cercetare Dezvoltare si Inovare in Domeniul Materialelor Magnetice 55.00
93 12487 ANDRONICEANU ARMENIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI DEZVOLTAREA UNUI PARTENERIAT DE EXCELENTA PENTRU CREAREA UNUI SISTEM INTELIGENT SI INTERACTIV DE MANAGEMENT AL RELATIEI ADMINISTRATIEI CU CETATENII SI MEDIUL DE AFACERI 88.00
94 12492 BARBU Traian-Sorin Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca Conexiuni la programele de cercetare europene si internationale in domeniul pancreatologiei 86.67
95 12493 HANGANU STELA CARMEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GR.T.POPA IASI CRESTEREA VIZIBILITATII INTERNATIONALE A CERCETARILOR DIN DOMENIUL PROMOVARII SANATATII ORALE IN CONTEXTUL INTEGRARII IN PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE 86.00
96 12497 VLADUT GABRIEL Societate Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare Promovarea participarii la programele europene de cercetare a comunitatii stiintifice nationale implicata in dezvoltarea regionala prin inovare si transfer tehnologic INNOV-TT 80.67
97 12499 Popescu Irinel INSTITUTUL CLINIC FUNDENI promovarea participarii romanesti la proiecte europene FP7 in domeniul medicinei regenerative a celulelor beta pancreatice 93.00
98 12500 NEGOITA TEODOR GHEORGHE SC INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI POLARE SRL STRUCTURAREA CERCETARII INTEGRATE IN COOPERARE EUROPEANA SI INTERNATIONALA PRIVIND BIODIVERSITATEA ECOSISTEMELOR POLARE, RASPUNSUL LA MODIFICARILE MEDIULUI SI APLICATII 91.67
99 12505 BATAGA TIBERIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TG-MURES PROMOVAREA CERCETARII IN DOMENIUL SISTEMULUI DE NAVIGATIE,DE LA ASPECTELE TEORETICE LA APLICATIILE CLINICE IN OSTEOARTRITE, IN VEDEREA STIMULARII PARTICIPARII LA NOI PROIECTE PC7 85.00
100 12506 PISLA ADRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Dezvoltarea de Parteneriate Internationale de Participare la Programe Europene de Promovare a Cercetarilor Romanesti in Microsisteme Integrate de Productie Destinate Produselor Biomedicale 74.33
101 12511 Anitei Mihai UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucuresti 83.00
102 12514 Ciobanu Romeo Cristian Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE INTEGRARE A ROMANIEI ÎN CADRUL PROGRAMELOR, PLATFORMELOR SI RETELELOR EUROPENE IN DOMENIUL METODELOR COMPARATIVE NEINVAZIVE SI NEDISTUCTIVE DE ANALIZA A CALITATII SI SIGURANTEI ALIMENTELOR 97.00
103 12515 Ciobanu Romeo Cristian Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE INTEGRARE A ROMÂNIEI ÎN CADRUL PROGRAMELOR, PLATFORMELOR SI RETELELOR EUROPENE IN DOMENIUL OBTINERII DE BIOCOMPOZITE CU APLICATII MULTISECORIALE 91.33
104 12516 LOGOFATU BOGDAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Promovarea cercetarii din România în domeniul TIC în scopul racordarii la Initiativa UE-i2010 si integrarii în retelele europene si internationale de cercetare 80.00
105 12518 Benedek Imre Universitatea de Medicina si Farmacie Targu-Mures Dezvoltarea parteneriatului international privind transplantul de celule stem în Sindroamele Coronariene Acute în cadrul unei Retele Europene de Cercetare de Excelenta 92.67
106 12519 SARBU VASILE UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA Actul si practica medicala in corelatie cu principiile bioeticii- impact legislativ, social-economic si religios 75.00
107 12522 ICHIM MARIA Institutul de Bioinginerie Biotehnologie si Protectia Mediului PROCEDEE INTENSIVE DE PROCESARE A BIOMATERIALELOR 85.00
108 12523 ICHIM MARIA Institutul de Bioinginerie Biotehnologie si Protectia Mediului PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI INTERNATIONAL PRIVIND CULTURA DUDULUI (MORUS SP) CA PLANTA CU MULTIPLE INTREBUINTARI IN VEDEREA PARTICIPARII LA NOI PROIECTE PC7 77.00
109 12527 David Valeriu Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi Dezvoltarea parteneriatelor C/D prin includerea excelentei romanesti, în vederea promovarii de proiecte comune în domeniul materialelor avansate nanostructurate destinate ecranelor de protectie la radiatii electomagneice in domeniu GHz 81.67
110 12528 TEODOREANU DAN ILIE  INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA INTEGRAREA CERCETARII ROMÂNESTI ÎN DOMENIUL FOTOVOLTAIC ÎN PLATFORMA TEHNOLOGICA EUROPEANA 92.33
111 12529 Alecu Georgeta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Ghid de buna practica pentru incheierea proiectelor din fonduri structurale 75.00
112 12532 Alecu Georgeta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Integrarea Acquis-ului comunitar si dezvoltarea de metode comune pentru monitorizarea si mentinerea calitatii mediului in cadrul unor parteneriate europene 77.00
113 12533 Ivan Ion Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Dezvoltarea de parteneriate cu retele europene privind transferul transnational de tehnologii si cunostinte inovative 75.00
114 12535 CHICIU CORNELIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA CRAIOVA MASURATORI COMPARATIVE INTERLABORATOARE CU REFERIRE LA CARACTERISTICILE METROLOGICE ALE SUNTURILOR SI CORDOANELOR ROGOWSKI PENTRU MASURAREA CURENTILOR MARI (IN SPECIAL DETERMINAREA TIMPULUI DE RASPUNS) 48.67
115 12542 BUTA VIOREL UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE CAROL I IMPLICATII ALE RELIGIILOR ASUPRA SECURITATII IN CONTEXTUL EXTINDERII UNIUNII EUROPENE 84.33
116 12543 JURCOANE STEFANA CENTRUL DE BIOTEHNOLOGII MICROBIENE Proiect de promovare in programul FP7 a cercetarilor romanesti privind hidroliza enzimatica a plantelor energetice utilizate in productia de biogaz 78.33
117 12546 Schreiner Cristina Mihaela Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE INTEGRARE A ROMANIEI ÎN CADRUL PROGRAMELOR, PLATFORMELOR SI RETELELOR EUROPENE IN DOMENIUL SISTEMELOR VIRTUALE SI DISTRIBUITE DE DESIGN SI MANAGEMENT AL CERCETARII 86.67
118 12547 OPREA DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTREI ALIMENTARE BUCURESTI DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA CERCETARII ROMANESTI DE EXCELENTA DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE SUPRAFATA SI SIGURANTA CIRCULATIEI PRIN CONECTAREA LA PROGRAMELE EUROPENE (PC7) - DPCTSC 80.00
119 12548 Vasilescu Mirea Radu-Bujor Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica INCDIE ICPE-CA Posibilitati de largire a vizibilitatii cercetarii romanesti in context european in domeniul surselor hibride de energie alternativa 87.00
120 12550 Diudea Mircea Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca TEORIA GRAFURILOR CA INSTRUMENT DE MODELARE A STRUCTURILOR MOLECULARE SI A REACTIILOR CHIMICE 84.00
121 12551 Turcu Rodica Paula Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare Dezvoltarea  parteneriatului  international  in  scopul  cresterii  vizibilitatii  si  integrarii  cercetarii  in  domeniul  nanocompozitelor  magnetice  pe  baza  de  polimeri 94.00
122 12552 DEZMIREAN DANIEL SEVERUS UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA SERICICULTURA-DE LA TRADITIE LA BIOTEHNOLOGIE DE VARF IN FP7 85.00
123 12555 STANESCU NICOLAE-DORU UNIVERSITATEA DIN PITESTI PROMOVAREA CERCETARII INTERDISCIPLINARE DE EXCELENTA IN DOMENIUL SISTEMELOR MULTICORP SI RACORDAREA LA PROGRAMUL FP7 81.00
124 12556 IVAN ADRIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI ROMANIA SI VIITORUL EUROPEI. CONTRIBUTII ROMANESTI LA PROIECTUL STATELE UNITE ALE EUROPEI 83.00
125 12558 NISIPEANU Steluta Elisabeta Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Muncii - INCDPM Alexandru Darabont Bucuresti Gestionarea  riscurilor legate de lucrul cu preparate chimice periculoase. Conditia femeii-cercetator in noile state membre si statele in curs de aderare in vederea integrarii in Uniunea Europeana 79.67
126 12559 POPESCU DORIN MIHAIL Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane Cooperare internationala in domeniul algebrei, geometriei si topologiei 86.33
127 12560 Lucaci Mariana Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Pregatirea unui consortiu european pentru participare la competitia FP7 cu un proiect in domeniul racirii componentelor electronice pe principiul micropomparii capilare 88.33
128 12561 Vlad Liviu Emil Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hateganu Cluj-Napoca Dezvoltarea chirurgiei tumorilor hepatice 90.33
129 12563 Duta Ciprian Constantin Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara Tratamentul chirurgical al obezitatii morbide- o necessitate a secolului 21- colaborare multicentrica internationala. 83.00
130 12565 Naghiu Alexandru INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca Network national si international privind asigurarea calitatii biocombustibililor si a subproduselor si promovarea unui proiect PC7 93.00
131 12566 Burnei Gheorghe Universitatea de Medicina si Farmacie CAROL DAVILA PROMOVAREA CERCETARII ROMANESTI LA PROGRAMELE EUROPENE IN DOMENIUL UTILIZARII FIXATOARELOR EXTERNE IN ALUNGIREA SI RECONSTRUCTIA OSOASA IN HEMICONDRODIASTAZIS, PSEUDARTROZA SI MALADIA LOBSTEIN 81.33
132 12567 Dogaru Ulieru Valentin Universitatea Valahia din Targoviste Departamentul de Cercetare Energie-Mediu Promovarea activitatii de cercetare si standardizare in evaluarea situatiilor de risc cauzate de fenomene si procese electrostatice asupra omului si mediului inconjurator 72.00
133 12568 ENACHESCU VIORELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA Promovarea vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti si a unui parteneriat transnational in domeniul utilizarii ultrasonografiei ductale pentru prevenirea, depistarea si monitorizarea patologiei tumorale a sanului. 86.00
134 12569 CERNICA ILEANA-VIORICA Inatitutul national de Cercetare- Dezvoltare pentru Microtehologie Micro si nanotehnologii in industria lemnului - o prima abordare romaneasca 85.67
135 12570 Dinescu Gheorghe Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei FACILITAREA ACCESULUI CERCETARII DE FIZICA SI INGINERIA PLASMEI LA PROGRAMELE EUROPENE DE COOPERARE IN STIINTA SI TEHNOLOGIE 93.67
136 12571 Silaghi-Dumitrescu Ioan Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Modelare moleculara in chimie si biochimie 91.00
137 12572 PETCU ROMULUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE PARTENERIAT PENTRU CERCETAREA , DEZVOLTAREA SI OPERAREA TURBOMOTOARELOR VIITORULUI 79.67
138 12573 CSONTOS IOSIF UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD PROMOVAREA PARTICIPARII ROMANESTI LA  PROGRAMELE EUROPENE IN DOMENIUL TERAPIILOR INOVATIVE – METODE NECONVENTIONALE DE NEUROPROTECTIE  PRIN HIPOTERMIE  CONTROLATA 77.67
139 12574 ENESCU ELENA Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica  ICPE-CA Bucuresti Dezvoltarea parteneriatului national si european in domeniul materialelor stocatoare de hidrogen, in concordanta cu obiectivele Platformei Tehnologice Europene pentru Hidrogen si Pile de Combustie 86.33
140 12575 DUMITRASCU DIANA MIHAELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA Scoala Internationala de Vara de Alergologie si Imunologie clinica si promovarea parteneriatului international pentru realizarea unei propuneri in Programul PC7 87.67
141 12579 ZAMFIR ALINA-DIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA DIN TIMISOARA INTEGRAREA UNUI CENTRU ROMAN DE SPECTROMETRIE DE MASA BIOMEDICALA DE INALTA PERFORMANTA IN ARIA DE CERCETARE INTERNATIONALA SI EUROPEANA 90.33
142 12581 PAUNA CARMEN BEATRICE INSTITUTUL DE PROGNOZA ECONOMICA BUCURESTI ZONE PROMOTOARE ALE CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII IN SOCIETATEA CUNOASTERII - POSIBILITATI DE APLICARE IN ROMANIA A EXPERIENTEI TARILOR DIN EUROPA DE VEST 77.33
143 12583 Barbilian Adrian Institutul de Medicina Comparata CRESTEREA VIZIBILITATII INTERNATIONALE A CERCETARII MEDICALE ROMANESTI IN DOMENIUL CHIRURGIEI ORTOPEDICE SI MAXILO-FACIALE RECONSTRUCTIVE PRIN OSTEOSINTEZA CONTROLATA 83.67
144 12587 TULVINSCHI Mihaela SOFTWARE SI SISTEME INFORMATICE - BUCOVINA S.A. CONECTAREA COMUNITATII DE CERCETARE STIINTIFICA DIN NORD-ESTUL ROMANIEI PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMELE INTERNATIONALE DE CERCETARE IN DOMENIUL INFORMATICII APLICATE 87.00
145 12589 LUPU Valeriu GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE (GEC) BUCOVINA PARTICIPAREA CERCETARII ROMANESTI IN PARTENERIATE STIINTIFICE INTERNATIONALE PENTRU PROMOVAREA MODELELOR DE PRODUCTII CURATE 86.00
146 12592 FETEA GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI Dezvoltarea parteneriatelor UE in domeniul noilor metode de calcul, proiectare, fabricatie si experimentare a componentelor viitoarelor motoare de aviatie si integrarea institutului in activitatile ERA (European Research Area) 86.00
147 12595 MIHAI ION UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Geometrie Riemanniana si Aplicatii 81.00
148 12597 Constantinescu Marian Vladimir Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila PROMOVAREA INTEGRARII CERCETARII MEDICALE ROMANESTI IN SPATIUL EUROPEAN PRIN PARTICIPAREA LA EVALUAREA GRADULUI DE SANATATE AL ATM IN CONTEXTUL CALITATII VIETII LA POPULATIA TANARA 80.33
149 12609 BIRIS SORIN-STEFAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI PROMOVAREA PARTICIPARII SI INTEGRARII CERCETARII STIINTIFICE ROMANESTI LA PROGRAMUL CADRU 7 PRIVIND MECANIZAREA LUCRARILOR AGRICOLE, PRODUCTIA SI MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR SOLULUI AGRICOL 85.33
150 12611 NASTASE PAVEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Retea Nationala de Educatie si Cercetare in domeniul Contabilitatii, integrata la nivel European(RENEC) 63.00
151 12622 POPA ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI MODEL CULTURAL ROMANESC IN CONTEXTUL SOCIETATII BAZATE PE CUNOSTINTE 50.00
152 12623 Mihaela Laurenta  Alexandrov Institutul National de Cercetare Cezvoltare Marina, Grigore Antipa, Constanta Centru de intarire a colaborarii stiintifice si tehnice nationale si internationale pentru protectia si conservarea sistemelor lacustre vulnerabile 69.00
153 12628 NECHIFOR GHEORGHE CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC, INCUBARE SI EXCELENTA CONVERGENTA TEHNOLOGIILOR DE VALORIFICARE A SUBSTANTELOR MINERALE UTILE DIN EFLUENTI IN VEDEREA INTEGRARII CERCETARII ROMANESTI IN ARIA EUROPEANA DE INTEGRARE. 87.00
154 12630 LAZARESCU IOAN CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC, INCUBARE SI EXCELENTA EXTINDEREA PARTENERIATULUI ACADEMIE-INDUSTRIE PENTRU PREGATIREA DE PROIECTE COMUNE LA VIITORUL PROGRAM CADRU 7 AL UNIUNII EUROPENE IN DOMENIUL PREVENIRII SI EVITARII DEZASTRELOR DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE MINIERA. 80.00
155 12631 MURESAN LIVIU FUNDATIA EURISC ? EUROPEAN  INSTITUTE FOR RISK, SECURITY AND COMMUNICATION MANAGEMENT CULTURA SECURITATII SI COOPERAREA REGIONALA IN BALCANI 85.67
156 12636 Popa Vasile Mihai Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu Cresterea vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti in domeniul biomaterialelor metalice avansate si intarirea colaborarii cu structuri de cercetare din spatiul european, cu preocupari similare 90.33
157 12642 Oniga Stefan Vasile Universitatea de Nord din Baia Mare Dezvoltarea parteneriatelor la nivel national si international, in domeniul Sisteme Dedicate, in vederea organizarii de manifestari stiintifice si pregatirea de proiecte comune in programul cadru 7 UE 81.00
158 12643 MARACINE VIRGINIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI DEZVOLTAREA CERCETARILOR PRIVIND ECOSISTEMELE DIGITALE PENTRU AFACERI DEDICATE INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA IN PERSPECTIVA PARTICIPARII LA COMPETITIILE PROGRAMULUI CADRU 7 72.00
159 12644 IORDACHE Daniela S.C. FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG S.A. BUCURESTI Integrarea cercetarii romanesti in Aria de Cercetare Europeana in scopul asigurarii dezvoltarii durabile a zonelor protejate de interes international 87.33
160 12646 Chelariu Romeu Universitatea Tehnica Iasi Integrarea cercetarii romanesti din domeniul obtinerii unor noi biomateriale avansate pe baza de titan, cu biocompatibilitate optima, in programele europene si internationale 89.33
161 12647 COZMA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA CONSTITUIREA UNEI RETELE NATIONALE DE CERCETARE A DERMATOFITOZELOR LA OM SI ANIMALE 85.33
162 12649 RADU VLADAREANU Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti Promovarea participarii românesti în programele europene de prevenire a nasterii premature 80.00
163 12662 Avramescu Valeriu Institutul de Cercetare si Proiectare Technologica pentru Constructii Masini PROMOVAREA FABRICATIEI VIRTUALE A PROCESELOR CU GRAD RIDICAT DE RISC IN CONTEXTUL INTEGRARII NOILOR MATERIALE COMPOZITE SI A NOILOR TEHNOLOGII INFORMATIONALE 75.67
164 12666 DUMBRAVA IONEL Institutul National de Cercetare - Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica Perfectionarea metodelor de masurare a raspunsului în frecventa si a tan delta la transformatoarele de putere 49.67
165 12667 TEMOCICO GEORGETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Dezvoltarea de parteneriate pentru participarea universitatilor agricole romanesti la programele europene de cercetare 92.67
166 12671 ZAGREAN LEON UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA Dezvoltarea unei retele europene pentru investigarea relatiilor interneuronale si neuro-gliale in stresul energetic, boli neurodegenerative si imbatranire, in scopul dezvoltarii de noi strategii terapeutice 86.00
167 12672 Alecu Georgeta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Mecanisme si instrumente care sa stimuleze dezvoltarea regionala. Ghid de buna practica 69.33
168 12673 GANEA CONSTANTA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Metode avansate de studiu al unor structuri implicate in transport membranar si/sau semnalizare celulara 73.33
169 12677 Radulescu Florin Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane Dezvoltarea unui parteneriat European pentru studiul unor probleme actuale de analiza matematica 90.67
170 12678 Amariei Corneliu Universitatea Ovidius Constanta Integrarea cercetarilor scolii romanesti de sanatate publica oro-dentara in programele europene si internationale privind corelarea calitatii vietii cusanatate oro-dentara 86.00
171 12684 Ion Laurentia Universitatea Valahia din Targoviste CRESTEREA VIZIBILITATII INTERNATIONALE A ACTIVITATILOR DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL INSTRUMENTELOR LINGVISTICE DE ABORDARE A PROGRAMELOR EUROPENE (PC7) 78.00
172 12697 Donciu Codrin Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi Dezvoltarea parteneriatelor C/D în vederea promovarii de proiecte europene în domeniul video-inspectiei inteligente a materialelor textile 85.67
173 12700 Seghedi Antoneta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei DEZVOLTAREA RETELEI TAXONOMICE ROMANESTI (RO-TAF) IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN RETEAUA EUROPEANA SYNTHESYS 78.00
174 12701 costin cepisca universitatea politehnica bucuresti DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI  S/T SI PROMOVAREA PARTICIPARII CERCETARII ROMANESTI LA PROGRAMUL CADRU 7 IN DOMENIUL MASURARILOR SPECIALIZATE IN FABRICAREA SI PRELUCRAREA OTELULUI 77.67
175 12704 Hasegan Dumitru Institutul de Stiinte Spatiale Dezvoltarea contributiei cercetarii romanesti la programele europene in domeniul reactiilor cu fascicule radioactive relativiste 74.33
176 12705 Profiroiu Marius Academia de Studii Economice din Bucuresti PROMOVAREA PARTENERIATELOR DE TIP ABC(ADMINISTRATIE, BUNE PRACTICI, CETATENI) PENTRU SUSTINEREA INTEGRARII ROMANIEI IN SPATIUL ADMINISTRATIV EUROPEAN 93.33
177 12706 Hasegan Dumitru Institutul de Stiinte Spatiale Dezvoltarea contributiei cercetarii romanesti la programele europene in domeniul iradierii emulsiilor in fascicule secundare de nuclee radioactive 47.00
178 12707 Silaghi-Dumitrescu Luminita Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Promovarea dezvoltarii cercetarii in chimia mediului - tehnici de remediere chimica si biochimica si realizarea unei propuneri de proiect PC7 80.00
179 12708 Hasegan Dumitru Institutul de Stiinte Spatiale Dezvoltarea participarii cercetarii romanesti la activitatile Organizatiei Europeane de Cercetare Nucleara (CERN) in domeniul fizicii energiilor inalte 65.67
180 12709 LEFTER VIOREL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din Bucuresti Armonizarea calificarilor cu oferta de pregatire a resurselor umane din România in contextul Spatiului European al învatamântului Superior pentru asigurarea euro-carierelor profesionale 89.67
181 12710 Popa Dorin Institutul National de Cercetare si Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica Dezvoltarea metodelor de masurare a descarcarilor partiale la locul de exploatare a transformatoarelor de putere si masura 81.67
182 12711 BERZA ION TUDOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI STRATEGIA DE INTEGRARE A INSTITUTULUI GEOLOGIC AL ROMANIEI IN CERCETAREA GEOLOGICA EUROPEANA PRIN EUROGEOSURVEYS SI DE PARTICIPARE LA ANUL INTERNATIONAL AL PLANETEI PAMANT. 76.00
183 12712 BOLINTINEANU GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI S/T SI PREGATIREA DE PROIECTE COMUNE PENTRU PC 7, IN DOMENIUL ALIMENTATIEI, AGRICULTURII SI BIOTEHNOLOGIILOR DURABILE 69.33
184 12715 MIOC Vasile Damaschin Lucian Institutul Astronomic al Academiei Romane Promovarea dimensiunii europene a astronomiei romanesti 92.00
185 12716 cepisca costin universitatea politehnica bucuresti PROMOVAREA CERCETARILOR SI PARTICIPAREA LA NOI PROIECTE PC7 IN DOMENIILE SISTEMELOR INGLOBATE SI AL METODELOR DE CALCUL, CONTROL SI PRELUCRARE DE SEMNAL SI ORGANIZAREA CONFERINTELOR INTERNATIONALE WSE 78.67
186 12721 POPESCU Nedelia Antonia Institutul Astronomic al Academiei Romane Heliosfera si Galaxia ? proiect românesc in cadrul Anului Heliofizic International 80.33
187 12722 Paltineanu Gavriil Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Promovarea integrarii cercetarii matematice aplicative din universitatile tehnice romanesti în spatiul european de cercetare 86.00
188 12723 Mamut Eden Universitatea 'Ovidius' Constanta Promovarea integrarii colectivelor de cercetare romanesti din domeniul tehnologiilor pe baza de hidrogen si celulelor de combustie in programe de cercetare dezvoltate sub egida Platformei Tehnologice Europene pentru Hidrogen 98.67
189 12724 ION UDREA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Promovarea cercetarii in domeniul monitorizarii si eliminarii unor poluanti toxici si refractari din mediu in scopul alinierii Romaniei la standardele UE 90.00
190 12725 Ion Alina Catrinel Universitatea POLITEHNICA Bucuresti SPECIATIA UNOR METALE TOXICE (CADMIU, MERCUR) IN MEDII BIOLOGICE 66.00
191 12730 CHIRU Sorin Claudian Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov PROMOVAREA PERFORMANTELOR STIINTIFICE ROMANESTI PRIN ORGANIZAREA CELEI DE A XVII-A CONFERINTA INTERNATIONALA TRIENALA  A  ASOCIATIEI EUROPENE A CERCETARILOR LA CARTOF (EAPR)?BRASOV 2008 83.00
192 12737 Dascalu Dan INCD pentru Microtehnologie Oportunitati europene pentru cercetarea nationala activa in domeniul  nanotehnologiilor: Conferinta si workshop pentru promovarea transferului tehnologic 87.33
193 12740 Negru-Rusen Costica MIRSAND SRL Dezvoltarea parteneriatului privind colaborarea in vederea participarii la programul european de securitate 56.00
194 12741 LEFTER VIOREL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE PROMOVAREA SI SUSTINEREA INTEGRARII CERCETARII UNIVERSITARE ECONOMICE ROMANESTI IN PROGRAMELE DE ADOPTARE A ACQUIS-ULUI COMUNITAR PE PIATA INTERNA 68.00
195 12742 Onu Ana Maria Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii ASIGURAREA SUCCESULUI PARTICIPARII SPECIALISTILOR ROMANI DIN CADRUL IMM-URILOR LA PC7 PE BAZA MANAGEMENTULUI INOVATIV AL PROIECTELOR PRIN INTEGRAREA CERCETARII ROMANESTI IN FLUXUL EUROPEAN 74.00
196 12744 Arion Horatiu Felix Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca PROMOVAREA INTEGRARII POLITICII ROMANESTI DE MANAGEMENT A PROTECTIEI CONSUMATORULUI IN STRUCTURILE UNIUNII EUROPENE 76.00
197 12745 IONITA MADALIN SC FM MANAGEMENT CONSULTANCY SRL PROMOVAREA COMPETENTELOR COMUNITATII DE CERCETARE DIN DOMENIUL ENERGIEI - GENERARE DISTRIBUITA SI SURSE REGENERABILE IN SCOPUL IMBUNATATIRII PARTICIPARII IN PROIECTE PC7 95.67
198 12750 Ciuprina Gabriela Universitatea Politehnica Bucuresti - Centrul de Inginerie Electrica Asistata de Calculator Promovarea participarii la programele europene de cercetare a comunitatii stiintifice nationale implicata in domeniul calculelor stiintifice in ingineria electrica 80.00
199 12752 Boroica Lucica Institutul National de Sticla SA CRESTEREA VIZIBILITATII CERCETARII STIINTIFICE DIN DOMENIUL MATERIALELOR VITROASE/VITROCERAMICE NANOSTRUCTURATE IN VEDEREA PARTICIPARII LA PROGRAMUL CADRU 7 AL UE 89.00
200 12753 MARCUS IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA, FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA PROMOVAREA UNEI ABORDARI INTEGRATE IN CE PRIVESTE CERCETARILE DE PATOLOGIE  CELULARA SI TISULARA COMPARATA IN VEDEREA AJUSTARII TEMATICILOR AUTOHTONE LA STANDARDELE EUROPENE. 87.00
201 12754 TEMNEANU MARINEL-COSTEL UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI DEZVOLTAREA CAPACITATILOR DE INTEGRARE ÎN PROGRAME SI RETELE EUROPENE DE ÎNVATAMÂNT LA DISTANTA SI E-LEARNING ÎN DOMENII TEHNICE 74.33
202 12756 TEMNEANU MARINEL-COSTEL UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR C/D ÎN VEDEREA PROMOVARII UNOR PROIECTE EUROPENE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DISTRIBUITE DE MONITORIZARE A MEDIULUI 82.67
203 12765 CALIN GHEORGHE Q'NET INTERNATIONAL S.R.L. Dezv.si promovarea competentelor român. în dom.instrument.IT specifice societatii bazate pe cunoastere, prin formarea specialistilor la niv.de excelenta europ.si stabilind parteneriate de cercet.inter-europ. 69.33
204 12766 NICULESCU Ioan Institutul de Mecanica Solidelor Program european comun pentru demnostrarea eficientei conceptului romanesc de amortizor autocorector 81.00
205 12768 Iliescu Andrei Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Promovarea participarii romanesti la programele europene de cercetare a patologiei inflamatorii orodentare 73.67
206 12770 SAVA Maria Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi Imbunatatirea cercetarii interdisciplinare în domeniul poluarii apei si solului 90.67
207 12771 IGA DUMITRU PETRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CONSECINTE NUTRITIONALE SI ECOLOGICE ALE MODIFICARILOR CHIMICE ALE GLICOZIDELOR SI FOSFOLIPIDELOR IN CURSUL PROCESARII MATERIALELOR UTILIZATE CA MATERIE PRIMA IN INDUSTRIA ALIMENTARA 42.00
208 12777 BOB CONSTANTIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Cresterea vizibilitatii si competitivitatii cercetarii comerciale romanesti si integrarea in retelele stiintifice europene PC7 77.00
209 12781 Marginean Marius Institutul de Sanatate Publica Prof.Dr. Leonida Georgescu, Timisoara Realizarea Centrului Virtual de Informare si Diseminare in domeniul medicinii preventive bazate pe dovezi-o modalitate eficienta de crestere a vizibilitatii cercetarii medicale de specialitate 76.00
210 12784 POPESCU MIHAI VIOREL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA PROMOVAREA CERCETARII STIINTIFICE TEHNICO-MEDICALE ROMANESTI IN ARTROPLASTIA MINIM INVAZIVA A SOLDULUI, IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARTENERIAT INTERNATIONAL 79.00
211 12786 IVAN ADRIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI SOCIETATEA CIVILA SI BUNA GUVERNANTA DIN PERSPECTIVA PARTICIPARII COMUNITATII STIINTIFICE ROMANESTI LA POLITICILE SI PROGRAMELE EUROPENE 65.33
212 12788 CIOBANU ADELA MAGDALENA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL  DAVILA BUCURESTI Promovarea competentelor romanesti pentru cooperare europeana in domeniul micro-(bio)sensorilor pentru determinarea neurotransmitatorilor si metabolitilor acestora la pacientii depresivi 80.00
213 12789 PLUGARU LIVIU Universitatea Transilvania din Brasov Promovarea cercetarii stiintifice privind calitatea vietii la nivelul comunitatii locale si implicatii asupra educatiei 85.00
214 12790 LUCIAN PUIU-LUCIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI RETEA EUROPEANA DE DEZVOLTARE DURABILA 74.00
215 12793 GEORGESCU VASILE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PROTOTIPUL UNUI PORTAL INTELIGENT PENTRU MANAGEMENTUL CUNOASTERII IN ECOSISTEME DIGITALE DE AFACERI, BAZAT PE TEHNICI DE INVATARE INDUCTIVA ? O ABORDARE COLABORATIVA IN PERSPECTIVA PC7 94.00
216 12797 ARITON BEBI DOINITA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI RETEA EUROPEANA PENTRU PROMOVAREA UNUI MODEL SOCIO-ECONOMIC DE DEZVOLTARE DURABILA LOCALA SI REGIONALA 83.67
217 12800 Preja Liviu Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Alba Promovarea tehnologiilor agricole performante in acord cu politica uniunii europene de dezvoltare rurala 86.00
218 12823 ROTARU VIRGIL West Market Intertrade Promovarea Initiativelor Romanesti de Abordare Sinergica -educatie, cercetare,productie-a Actiunilor Indreptate catre Productia Bazata pe Cunoastere 77.33
219 12824 ROTARU VIRGIL BRIDGEMAN Dezvoltarea, Promovarea si Cresterea Vizibilitatii Parteneriatelor Universitate-Institut CD-IMM ca promotori a noii paradigme tehnologice europene 74.67
220 12828 Lucaci Mariana Institutul National pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Consortiu european pentru participare la competitia FP7 cu un proiect in domeniul obtinerii depunerilor cu rol de bariera termica 86.67
221 12829 OLARIU NICOLAE UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE CRESTEREA VIZIBILITATII CERCETARII ROMANESTI IN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE, DISTRIBUITE. ACTIUNI PENTRU INTEGRAREA ROMANIEI IN RETEAUA DE EXCELENTA EUROPEANA DERLAB 90.67
222 12835 grigorescu sorin dan universitatea politehnica bucuresti PROMOVAREA PARTICIPARII CERCETARII ROMANESTI LA PROGRAMUL CADRU 7 SI DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI S/T IN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR DE MEDIU PENTRU ALIMENTATIE SI SANATATE 88.67
223 12843 STAN RODICA SILVIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ IMPLEMENTAREA TERMINOLOGIEI ACQUIS-ULUI COMUNITAR DIN DOMENIUL AGRICULTURII IN ELABORAREA SI ADMINISTRAREA PROGRAMELOR EUROPENE (PC7) 70.00
224 12848 Grigorescu Adriana Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Integrarea in sistemele internationale de cercetare si proiectare a mecanismelor dialogului social pentru rezolvarea conflictelor de munca si cresterea calitatii vietii - propunere proiect PC7 92.67
225 12849 PUSCOCI SORIN INSTITUTUL  NATIONAL  DE  STUDII  SI  CERCETARII  PENTRU  COMUNICATII PROMOVAREA  PARTICIPARII  CERCETARII ROMANESTI LA PROGRAMUL CADRU 7,  IN DOMENIUL APLICATIILOR  eHEALTH 77.33
226 12850 Proca Victor Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica Craiova Masurarea la fata locului a vectorului AC (amplitudine si defazaj) pentru factor de pierderi si calibrarea transformatoarelor de masura 73.67
227 12852 Nedelcut Silvius-Dorel Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica Craiova Masurarea tan delta pe treceri izolate si transformatoare de putere la fata locului cu sopul de a stabili reguli pentru intrepretarea acestor masuratori 74.00
228 12861 ROTARU Virgil Bridgeman Transfer Technology Promovarea si cresterea vizibilitatii structurilor integrative educatie-cercetare-productie din domeniul tehnologiilor avansate pentru structuri metalice 84.33
229 12864 FIRICA ANDREI S.C. RODAX IMPEX S.R.L. PROMOVAREA COMPETENTELOR STIINTIFICE DIN ROMANIA PENTRU COOPERARE INTERNATINALA IN GHIRURGIA MINIM INVAZIVA DE RECONSTRUCTIE OSOASA PRIN METODA OSTEOSINTEZEI ELASTICE STABILIZATA DINAMIC 86.33
230 12873 Piticescu Radu Robert Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare Promovarea competentelor romanesti in domeniul materialelor avansate cu gradient functional 90.33
231 12874 LUNGU MAGDALENA-VALENTINA Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Promovarea unui parteneriat  pentru proiecte FP7 in domeniul micro/nano materialelor  compozite avansate multifunctionale 88.67
232 12880 BOLOGA ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA CONSTANTA ORGANIZAREA SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL PROTECTIA SI GESTIONAREA DURABILA A ECOSISTEMULUI MARII NEGRE, IMPERATIV AL MILENIULUI TREI 89.33
233 12881 Prelipcean Gabriela Universitatea Stefan cel Mare Suceava CADRU INTEGRAT DE MODELARE DINAMICA, EVALUARE SI MANAGEMENT AL RISCULUI EVENIMENTELOR EXTREME 89.33
234 12882 Prelipcean Gabriela Universitatea Stefan cel Mare Suceava CERCETARI AVANSATE IN MODELAREA PROCESELOR DECIZIONALE SPECIFICE EVENIMENTELOR DE TERORISM INTERNATIONAL 88.00
235 12899 DINU MIHAELA SOFIA UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA DEZVOLTAREA DURABILA A SPATIULUI RURAL DIN JUDETUL NEAMT PRIN VALORIFICAREA RESURSELOR TURISTICE NATURALE SI ANTROPICE 45.00
236 12900 MIRICA MARIUS CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - INCEMC - TIMISOARA CRESTEREA VIZIBILITATII INTERNATIONALE SI DEZVOLTAREA GRUPULUI FOTOVOLTAIC – ROMANIA DIN CADRUL PLATFORMEI TEHNOLOGICE EUROPENE PHOTOVOLTAIC 93.00
237 12905 Codrescu Anne-Marie Francoise Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Comunicare si Relatii Publice COMUNICAREA INTERCULTURALA IN CADRUL COMPANIILOR MULTINATIONALE. CAZUL ROMANESC SI EXPERIENTA EUROPEANA 46.00
238 12906 BALCU IONEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA CRESTEREA VIZIBILITATII INTERNATIONALE A COMUNITATII STINTIFICE PRIN DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE IN PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE DE CERCETARE-EUROPART 84.00
239 12909 ROSCA TATIANA Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon Promovarea competentelor romanesti pentru cooperare europeana in patologia determinata de sindromul antifosfolipidic asupra vaselor retiniene si cerebrale 63.00
240 12912 Zaharia Dan Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T. Popa Iasi Noi parteneriate europene in sub-programul prioritar FP7 Sanatate: detectie, diagnostic si monitorizare prin metode neinvazive 77.67
241 12923 Farbas Nicolae Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale Timisoara Cresterea vizibilitatii internationale a activitatilor de cercetare-dezvoltare in domeniul incercarii materialelor solicitate sever in exploatare 91.00
242 12927 Vlase Titus Vasile Universitatea de Vest Timisoara Predictia timpului de viata a materialelor din date de cinetica izoterma si neizoterma 57.00
243 12934 TOFOLEAN IOAN TIBERIU Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta Centru de cercetare informatizat in spitalul clinic judetean de urgenta constanta 47.00
244 12942 Marginean Otilia Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara Activarea, sustinerea si promovarea eficienta a primei retele romanesti de cercetare a endocrinopatiilor autoimune la copil 74.00
245 12952 POPESCU GABRIEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI-CENTRUL DE CERCETARI ANALIZE SI POLITICI REGIONALE Retelele de cercetare- suport esential pentru renasterea comunitatii rurale si motor de agregare a actorilor in actiuni constructive, dialog si elaborare de decizii 83.33
246 12966 Goga Ioana CONEURAL PROMOVAREA INTEGRARII IN PROGRAME SI RETELE EUROPENE A CERCETARII ROMANESTI DIN DOMENIUL SISTEMELOR INTELIGENTE DE INSPIRATIE BIOLOGICA 71.67
247 12969 MIHAIU MARIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA CONSTITUIREA UNEI RETELE REGIONALE PENTRU CERCETAREA CALITATII PRODUSELOR TRADITIONALE RAMANESTI SI IMPACTUL LOR PRIVIND SIGURANTA ALIMENTELOR 67.33
248 12970 Carstoiu Florin Corneliu INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI Metode indirecte in astrofizica nucleara. Contributii romanesti la rezolvarea problemelor moderne de astrofizica nucleara 88.00
249 12973 CRISTEA DUMITRU UNIVERSITATEA DIN PITESTI Promovarea participarii la programe europene de cercetare în domeniul promovarii carburantilor alternativi in transport rutier 86.33
250 12975 Bataga Tiberiu Universitatea de Medicina si Farmacie Tg-Mures Promovarea cercetarii în domeniul sistemului de navigatie,de la aspectele teoretice la aplicatiile clinice,în vederea stimulraii participarii la noi proiecte PC7, 92.33
251 12976 BODEA CONSTANTA NICOLETA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI RETEA DE CERCETARE DE EXCELENTA PENTRU CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA PARTENERIATELOR UNIVERSITATI - MEDIU DE AFACERI 88.00
252 12981 CRISTOFOR SERGIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Parteneriat pentru fundamentarea managementului resurselor bazinelor hidrografice 50.00
253 12988 Duda Matei Marcel Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca HAMEIUL IN AGRICULTURA DURABILA A MILENIULUI III 52.67
254 12999 CIMPOESU CARMEN DIANA Universitatea de Medicina si Farmacie  Gr.T. Popa Iasi Promovarea cercetarii in medicina de urgenta din Romania 81.00
255 13002 MITREA IOAN LIVIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Parteneriat de studiu complex a unei parazitozoonoze majore: hidatidoza 71.00
256 13014 CRACIUNESCU CORNELIU UNIVERSITATEA POILITEHNICA DIN TIMISOARA POL REGIONAL DE EXCELENTA IN MICRO SI NANOINGINERIA MATERIALELOR INTELIGENTE 81.33
257 13030 Virlan Gabriela UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI Retea Europeana de Evaluare si Promovare a Metodelor si Instrumentelor eEducation si eLearning 61.00
258 13033 Ionescu Mircea Dan INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI Promovarea cooperarii internationale in utilizarea potentialului energetic eolian specific Romaniei si producerea energiei electrice utilizand surse regenerabile. 85.33
259 13034 CHIRICA IONEL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI PROMOVAREA CERCETARII ROMANESTI DIN DOMENIUL NAVAL IN CONTEXTUL INTEGRARII IN PLATFORMA TEHNOLOGICA EUROPEANA WATERBORNE 92.00
260 13037 DOVAL ELENA UNIVERSITATEA SPIRU HARET PROMOVAREA PARTENERIATULUI ECEL PENTRU DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE INVATARE CONTINUA IN VIZIUNEA ECONOMIEI BAZATE PE CUNOASTERE 86.00
261 13039 CRACIUNESCU AURELIAN Universitatea Politehnica din Bucuresti Strategii de dezvoltare pentru sistemele fotovoltaice de generare a energiei electrice 93.00
262 13040 Mihail PREDESCU ICPE S.A. Promovarea cercetarii in tehnologia de conversiei energiei eoliene si a energiei hidromarine 90.33
263 13043 DE HILLERIN PIERRE JOSEPH INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT Tehnologii viitoare si in curs de aparitie: participarea romaneasca in FP7 -TehVit 90.00
264 13053 Ionica Elena Universitatea din Bucuresti Noi perspective in patologia cancerului 89.67
265 13061 Popescu Laurentiu Mircea Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale ?Victor Babes? PROMOVAREA INTEGRARII IN SPATIUL STIINTIFIC EUROPEAN A CERCETARILOR ROMANESTI IN DOMENIUL EXPLORARII DE NOI TINTE MOLECULARE IN TERAPIA CANCERULUI 87.33
266 13065 SERBINA LEONARDO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA ?HORIA HULUBEI? CONSTITUIREA UNEI RETELE  NATIONALE  DE EXCELENTA  PENTRU IDENTIFICAREA  PROPRIETATILOR  MATERIALELOR NOI SI COMPOZITE  IN  SCOPUL  RACORDARII  LA  CERCETAREA  EUROPEANA  IN DOMENIU SI AL PREGATIRII IN VEDEREA PARTICIPARII  LA  PROGRAMUL CADRU  FP7 73.67
267 13067 DUGAN VIOREL Universitatea DUNAREA DE JOS din GALATI OPTIMIZAREA SI VALIDAREA PRIN IMPLEMENTARE DE SISTEME ELECTRICE MICI HIBRIDE (SOLARE SI EOLIENE), PENTRU ALIMENTAREA  GOSPODARIILOR INDIVIDUALE  IZOLATE. 69.67
268 13084 AILINCAI CORNEL FUNDATIA CERAMART

UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ
Integrarea cercetarii romanesti in strategii de cunoastere corectie inovare si modelare decorativ estetica a ambientului urban 67.67
269 13091 ROSU ANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA PROMOVAREA PARTENERIATULUI INTERNATIONAL PENTRU APLICAREA TEHNICILOR „IN VITRO” IN SCOPUL IMBUNATATIRII MENTINERII SI EXPLOATARII GENOTIPURILOR VEGETALE VALOROASE 94.67
270 13092 GALATANU ANDREI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR CONSOLIDAREA PREZENTEI STIINTIFICE ROMANESTI IN STUDIUL SISTEMELOR ELECTRONICE PUTERNIC CORELATE 81.00
271 13093 ROMAN COSTICA SC CAOM SA CERCETARE EUROPEANA IN DOMENIUL APLICABILITATII PLASMEI RECI (CEDAP) 84.67
272 13094 MARIN ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI CRESTEREA VIZIBILITATII UNIVERSITATII POLITEHNICA BUCURESTI PRIN NANOSTIINTE, IN CONTEXTUL LANSARII COMPETITIEI PROGRAMULUI CADRU 7 DE CERCETARE EUROPEANA 92.00
273 13095 RUGESCU DRAGOS RADU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI POLITICI AMELIORATE DE MEDIU PRIN TEHNOLOGII DE OBSERVARE ORBITALA-REPOST 72.00
274 13096 URSU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI PROMOVAREA PARTICIPARII ROMANESTI LA PROIECTE INTERNATIONALE DE CERCETARE IN DOMENIUL FIZICII NUCLEARE 81.67
275 13097 SOCACIU CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA RETEA TEMATICA DE PROMOVARE A PARTENERIATULUI EUROPEAN IN MICROTEHNOLOGII  DE BIOINCAPSULARE CU IMPLICATII IN NUTRITIE, BIOFARMACIE SI NANOMEDICINA ( BRG-RONET) 85.67
276 13098 CAMPUREAN MARIANA ASORI BUCURESTI CENTRU DE PROMOVARE A PROPRIETATII INTELECTUALE 92.00