Lista propunerilor de proiecte - Modulul 4, Rezultatele evaluării - Competiţia ianuarie 2006
LISTA PROIECTELOR ACCEPTATE LA FINANTARE
         
Nr. crt. Nr. inreg. Director de proiect Denumire institutie Titlu proiect Punctaj
1 6347 Cianga Petru Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi Realizarea unui centru pentru tipare HLA prin metode de biologie moleculara, in vederea acreditarii EFI (European Federation of Immunogenetics) 96,33
2 1197 ANTONESCU CARMEN SC Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultura SA CERTIFICAREA CONFORMITATII CALITATII PRODUSELOR APICOLE IN RAPORT CU LEGISLATIA EUROPEANA 96,00
3 2579 VASILIU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-CENTRUL DE CERCETARI ENERGETICE SI DE PROTECTIA MEDIULUI LABORATOR PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITATII ECHIPAMENTELOR ELECTROHIDRAULICE PROPORTIONALE DIGITALE 95,33
4 256 SOCACIU CARMEN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EXTINDEREA COMPETENTEI LABORATOARELOR AGRIAL PENTRU EVALUAREA SI CERTIFICAREA AUTENTICITATII, CALITATII SI CONFORMITATII UNOR PRODUSE ALIMENTARE FUNCTIONALE, CONFORM NORMELOR UE 95,00
5 7089 Demetrescu Ioana Universitatea Politehnica Bucuresti Dezvoltarea infrastructurii laboratorului acreditat al UPB-CNC pentru evaluarea rezistentei la coroziune a materialelor cu implicatii in mediu@sanatate 95,00
6 7337 Anghel Dan-Florin INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA Ilie Murgulescu LABORATOR DE ANALIZA SI CERTIFICAREA CONFORMITATII SURFACTANTILOR 94,67
7 1305 Bercu Cristina Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti Dezvoltarea unui laborator de testare a proprietatilor fizico-chimice a deseurilor de vopsele, lacuri si uleiuri minerale. 94,33
8 2439 Ristici Esofina Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica Infrastructura de caracterizare si diagnoza prin metode optice si complementare 94,33
9 341 Munizer Purica Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie Dezvoltarea unui laborator de masurari si testari optice si opto-electrice in acord cu cerintele directivelor si normativelor europene 94,00
10 4464 CREMER Lidia Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino Dezvoltarea infrastructurii existente in Modulul Imunomodulare din Centrul Studii Avansate INCDMIC in scopul integrarii, validarii si acreditarii de metodologii moderne pentru testarea eficientei medicamentelor recomandate in terapia bolilor inflamatorii 94,00
11 9237 STEFAN SORIN INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR ACREDITAREA LABORATORULUI DIN I.C.D.P.P. PENTRU TESTAREA BIOLOGICA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR IN VEDEREA IMPLEMENTARII DIRECTIVEI 91/414/CEE TRANSPUSA IN HG NR. 1559/2004 94,00
12 10336 Nicola Adriana Cornelia SC UZINA DE PRODUSE SPECIALE FAGARAS SA EXTINDEREA ACTIVITATII SI ACREDITAREA LABORATORULUI CHIMIC PENTRU EVALUAREA, VERIFICAREA SI TESTAREA TEHNOLOGIILOR 94,00
13 2512 RADU FLORINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI PENTRU MONITORIZAREA UNOR CONTAMINANTI IN ALIMENTE. ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE INCERCARI PENTRU DETECTIA AFLATOXINELOR DIN PRODUSELE ALIMENTARE 93,67
14 2909 MIHAIESCU CECILIA TANIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA ACREDITAREA LABORATORULUI DE INCERCARI APA SI NIVEL DE ZGOMOT CONFORM SR EN ISO/CEI 17025:2005 SI DIRECTIVELE EUROPENE TRANSPUSE IN LEGISLATIA ROMANA 93,67
15 7802 Dragoman Mircea Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Microtehnologie Laborator de caracterizare avansata a componentelor si circuitelor de microunde si unde milimetrice 93,67
16 3793 Nicolau Anca Ioana UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI Dezvoltarea infrastructurii de laborator in domeniul evaluarii si certificarii sigurantei si calitatii alimentelor 93,33
17 4076 Motoc Adrian Mihail Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR Acreditarea unui laborator de analize chimice si fizice pentru caracterizarea nano-biomaterialelor 93,33
18 7519 Lazarescu Mihail Florin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor DOCUMENTAREA / IMPLEMENTAREA / ACREDITAREA IN CONCORDANTA CU SR EN ISO / CEI 17025:2005 A INCERCARII PRIN XPS DIN LABORATORUL MATERIALE AVANSATE PENTRU APLICATII SPECIALE DIN INCD FM 93,33
19 3550 MAXIM PETRE INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE IMPLEMENTAREA METODELOR ANALITICE CALITATIVE SI CANTITATIVE PRIN TEHNOGIA ADN-PCR PENTRU DETECTAREA OMG AUTORIZATE / NEAUTORIZATE IN ALIMENTE, INGREDIENTE, SEMINTE 93,00
20 3929 DANCIU AUREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE EXTINDEREA ACREDITARII LABORATORULUI DE TESTARI PRIVIND VERIFICAREA CONFORMITATII PIESELOR DIN OTELURI SI FONTE DIN PUNCT DE VEDERE AL COMPOZITIEI CHIMICE, CONFORM REGLEMENTARILOR UE 93,00
21 4794 Cutrubinis Mihalis Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara `Horia Hulubei` Dezvoltarea infrastructurii si acreditarea Laboratorului pentru Detectia Alimentelor Iradiate 93,00
22 5050 Buzgariu Wanda-Christa Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti Dezvoltarea unui laborator de testare a biocompatibilitatii in vitro a dispozitivelor medicale in conformitate cu normativele europene 93,00
23 1062 MIHAI GEORGE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA ICMET CRAIOVA EXTINDEREA LABORATORULUI DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE INCERCARE A ESA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIRECTIVEI EUROPENE 2004/104/EC 92,67
24 7391 PUSCASU VLADIMIR DORU S.C. CEPROCIM S.A CERCETARI PENTRU CREAREA SI ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE ANALIZA A DESEURILOR COMBUSTIBILE, IN CONSENS CU CERINTELE DE PROTECTIE A MEDIULUI SI A DIRECTIVEI 2000/76/EC 92,67
25 8531 Ferencz Laszlo SC Therezia Prodcom SRL DEZVOLTAREA LABORATORULUI FIZICO-CHIMIC SI MICROBIOLOGIC DIN SC THEREZIA PRODCOM SRL PRIN EXTINDEREA ACREDITARII CU INCERCARI IMPUSE PRIN LEGISLATIA NATIONALA REFERITOARE LA SIGURANTA ALIMENTELOR 92,67
26 9093 MAZILU MARGARETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERECTARE DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO Laborator de incercari pentru caracterizare microbiologica si evaluarea conformitatii dispozitivelor medicale si de diagnostic in vitro conform standardelor armonizate 92,67
27 299 FOSALAU CRISTIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI EXTINDEREA POSIBILITATILOR DE MASURARE CONTINUA ON-LINE A PARAMETRILOR POLUANTI DIN APA SI AER PENTRU UN LABORATOR DE MEDIU 92,33
28 839 ALEXE GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI DEZVOLTARE SI ACREDITARE LABORATOR DE INCERCARI PE DESEURI SI MATERIALE PENTRU CONSTRUCTII DE INGINERIA MEDIULUI 92,33
29 3609 Szilagyi Andrei Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare Laborator de incercari pentru asigurarea serviciilor de evaluare a conformitatii in domeniul compatibilitatii electromagnetice si radiatiilor compromitatoare 92,33
30 3944 JOSCEANU ANA MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI LABORATOR DE ANALIZA A CALITATII SI IDENTIFICAREA FALSIFICARII MIERII 92,33
31 255 Petrescu Camelia institutul de cercetare si proiectare pentru electrotehnica Acreditare laborator mobil pentru masurarea poluarii electromagnetice, fonice si dianosticare termica 92,00
32 784 Gheorghiu Eugen Centrul International de Biodinamica LABORATOR MOBIL DE ANALIZA APEI (CONTROL MICROBIOLOGIC, CONTAMINAREA CU METALE) IN ACORD CU DIRECTIVELE EUROPENE 92,00
33 1114 CEPISCA COSTIN Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti DEZVOLTAREA SI ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE INCERCARI 92,00
34 3226 MIHAIESCU RADU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE INCERCARI FIZICO-CHIMICE PENTRU DIFERITE CATEGORII DE APA IN VEDEREA IMPLEMENTARII DIRECTIVELOR EUROPENE SI A LEGISLATIEI NATIONALE DE TRANSPUNERE 92,00
35 3404 PREDA LIDIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE TESTE PENTRU FERTILIZANTI EC 92,00
36 6366 Avramescu Valeriu SC ICTCM SA Bucuresti LABORATOR DE INCERCARI PENTRU ROBOTI INDUSTRIALI DE MANIPULARE 92,00
37 4298 Petrescu Marinela Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica Laborator de joasa tensiune pentru incercarea sigurantelor fuzibile conform directivei UE 73/23 EEC si a standardelor europene CEI 60269-4 91,33
38 4466 NOUR VIOLETA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LABORATORULUI DE ANALIZE PENTRU SIGURANTA SI CALITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE LA NIVELUL CERINTELOR DIRECTIVELOR UE IN DOMENIUL EVALUARII CONFORMITATII 91,33
39 5521 Florea Scarlat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei LABORATOR DESEMNAT DE AUTORITATEA COMPETENTA IN DOMENIUL NUCLEAR PENTRU ACTIVITATEA DE DOZIMETRIE STANDARD SECUNDARA LA ENERGII INALTE 91,33
40 9003 SIMION EMIL INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE Laborator de testare si evaluare a conformitatii sistemelor informatice si de telecomunicatii privind respectarea normelor de protectie a informatiilor, compatibil ISO 15408 (common criteria) 91,33
41 9247 Codorean Eleonora Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale Victor Babes Sistem de acreditare ISO 17025 a unui laborator de Biochimie destinat studiilor de imunotoxicitate 91,33
42 260 CALIN MARIAN ROMEO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA-HORIA HULUBEI LABORATOR INTEGRAT ACREDITAT PENTRU MONITORIZAREA SPECTROMETRICA A MATERIALELOR SI DESEURILOR RADIOACTIVE CONFORM STANDARDELOR SI CERINTELOR UNIUNII EUROPENE 91,00
43 1468 GOGA DORU-ADRIAN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DEZVOLTARE LABORATOR DE TESTARE, EVALUARE SI CERTIFICARE A CARACTERISTICILOR DE SIGURANTA SI PERFORMANTA ALE ARMELOR SI MUNITIILOR 91,00
44 3291 STANCIU VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE RM.VALCEA Validarea si aplicarea de noi metode de analiza izotopica si a reziduurilor de pesticide in apa potabila si bauturi slab alcoolice, conform cerintelor UE in controlul calitatii alimentelor 91,00
45 8000 KOLUMBAN Vladimir INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII BUCURESTI LABORATOR PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR DE ZGOMOT IN MEDIUL URBAN 91,00
46 1464 Rotariu Traian Academia Tehnica Militara DEZVOLTARE LABORATOR DE TESTARE, EVALUARE SI CERTIFICARE A CARACTERISTICILOR FIZICE, CHIMICE SI DE STABILITATE ALE EXPLOZIVILOR DE UZ CIVIL SI MILITAR 90,67
47 3588 CISMARU IVAN Universitatea Transilvania Brasov Laborator de testare a preciziei de fabricatie in industria lemnului 90,67
48 6637 ABALARU AUREL Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecanica Fina Bucuresti Crearea si acreditarea unui laborator de incercari vibroacustice conform cerintelor directivelor UE privind evaluarea expunerii la zgomot si vibratii a populatiei in mediul ambiental si industrial 90,67
49 3118 KOVACS ATTILA S.C. INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX S.A. PETROSANI DEZVOLTAREA FACILITATILOR DE TESTARE SI INFRASTRUCTURII PENTRU CERTIFICAREA EXPLOZIVILOR DE UZ CIVIL IN VEDEREA ATINGERII PERFORMANTELOR IMPUSE DE DIRECTIVA EUROPEANA 93/15/CEE PRELUATA PRIN HG 207/20 90,33
50 10342 COTESCU SANDA-LIANA INSTITUTUL DE CERECETARE SI PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA - SC ICPE SA EXTINDEREA ACREDITARII UNUI LABORATOR DE INCERCARI CLIMATICE PENTRU SISTEME REGENERABILE SI HIBRIDE SI IN LEGATURA CU DIRECTIVELE DIRECTIVELE DE JOASA TENSIUNE SI COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA 90,33
51 559 IVAN CONSTANTIN Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei CRESTEREA COMPETENTEI METROLOGICE A LABORATORULUI DE METROLOGIA RADIONUCLIZILOR SI EXTINDEREA ACREDITARII PENTRU INSTALATIA COINCIDENTE X, GAMMA ? X, GAMMA SI PENTRU OPERARE IN REGIM AUTOMATIZAT 90,00
52 3074 IOVU HORIA Universitatea Politehnica din Bucuresti ASIGURAREA SERVICIILOR DE EVALUARE A CONFORMITATII IN ACORD CU DIRECTIVA EUROPEANA 89/106/CE PRIVIND MATERIALELE DE CONSTRUCTII: MATERIALE COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE 90,00
53 3159 ALBULESCU RADU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICA ACTIVITATI PENTRU ACREDITAREA ISO 17025 A UNUI LABORATOR DE TESTARE IN VITRO A TOXICITATII DERMALE 90,00
54 3167 POPESCU HORIA GENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI TEHNOLOGII MILITARE LABORATOR MOBIL DE MONITORIZARE A RADIATIILOR ELECTROMAGNETICE ╬N MEDIU URBAN 90,00
55 4118 Zlatanovici Dan Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice SA Dezvoltarea si acreditarea laboratorului de incercari in domeniul generatoarelor electrice 90,00
56 4697 DEBIASI RODICA SC GIVAROLI IMPEX SRL BUCURESTI EXTINDEREA ACREDITARII LAM DIN SC GIVAROLI IMPEX SRL CU INCERCARI DE POLUANTI/SUBSTANTE PERICULOASE PRIN HPLC SI SPECTROMETRIE IR IN CONCORDANTA CU DIRECTIVA 98/83/CE PRIVIND APA POTABILA 90,00
57 5394 Bolocan Ion Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti Dezvoltarea unui laborator pentru controlul emisiilor de compusi organici volatili 90,00
58 6193 DUCU MARIAN CATALIN UNIVERSITATEA DIN PITESTI EXTINDEREA ACTIVITATILOR SI FACILITATILOR LABORATORULUI DE ANALIZE CU RADIATII X PT. EVALUAREA SI CERTIFICAREA PRODUSELOR SI DESEURILOR, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVELE UNIUNII EUROPENE-ROHS,WEEE,ELV 90,00
59 432 DUMITRESCU GHEORGHE Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Electrotehnica EXTINDEREA ACREDITARII DOMENIULUI DE INCERCARI DE PUTERE, IN VEDEREA CARACTERIZARII MATERIALELOR SI SISTEMELOR DE COMUTATIE, AFERENTE ECHIPAMENTELOR CU COMUTATIE IN VID 89,67
60 2302 BURSESC IOAN-MIHAI STI ELECTRONIC SRL EXTINDEREA SI ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA (CEM) PENTRU CERTIFICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE INTELIGENTE DE MASURARE SI CONTROL 89,67
61 4038 GUSLICOV VIRGINIA - GRAZIELA S.C. CEPROCIM S.A. DEZVOLTAREA CAPACITATII ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITATII PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII DIN CADRUL S.C. CEPROCIM S.A., IN CONCORDANTA CU CERINTELE DIRECTIVEI 106/89 89,67
62 9741 POENARU MARIA-MAGDALENA BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA-DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA CRAIOVA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EVALUARII CONFORMITATII. ACREDITAREA LABORATORULUI DE ETALONARE MIJLOACE DE MASURARE SPECIFICE DOMENIULUI MARIMI TERMICE LA NIVELUL CERINTELOR DIRECTIVELOR UE 89,67
63 1478 Tiganescu Tudor Viorel ACADEMIA TEHNICA MILITARA DEZVOLTARE LABORATOR DE TESTARE, EVALUARE SI CERTIFICARE A CARACTERISTICILOR DE SIGURANTA SI PERFORMANTA ALE EXPLOZIVILOR DE UZ CIVIL SI MILITAR 89,33
64 1908 HERISANU NICOLAE Universitatea Politehnica din Timisoara DEZVOLTAREA CAPACITATII LABORATORULUI DE ACUSTICA SI VIBRATII ╬N VEDEREA IMPLEMENTARII DIRECTIVELOR EUROPENE DIN DOMENIU 89,33
65 1916 Frentiu Tiberiu INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Implementarea si acreditarea unor metode moderne de analiza a poluantilor organici destinate eveluarii mediului prin aplicarea standardelor europene armonizate 89,33
66 2673 Pencea Ion Universitatea Politehnica din Bucuresti prin Centrul de Biomateriale LABORATOR DE EVALUARE A CONFORMITATII MATERIALELOR SI PRODUSELOR PRIN INCERCARI SPECTROCHIMICE DE EMISIE IN UV-VIS(OES) SI FLUORESCENTA A RADIATIILOR X (XRF) 89,33
67 3885 SALCEANU ALEXANDRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Laborator pentru incercari de imunitate la descarcari electrostatice 89,33
68 7041 PIRVAN IOANA REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE PITESTI LABORATOR DE ANALIZA SI DIAGNOZA COMPONENTE METALICE CORODATE IN INSTALATII NUCLEARE 89,33
69 8198 CIOROIANU TRAIAN CHIMRO Certificarea capacitatii de evaluare a conformitati laboratorului de incercari ingrasaminte in vederea implementarii Regulamentului EC 2003/2003 privind fertlilizantii chimici 89,33
70 930 GRIGORE OCTAVIAN INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTIA DE MASINI Dezvoltarea unui organism de inspectie a conformitatii produselor din domeniul industriei constructiilor de masini 89,00
71 1089 STANESCU PAUL-DAN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Instalatie pentru incercarea cazanelor de apa calda si a arzatoarelor cu aer insuflat, conform standardelor armonizate, in vederea evaluarii si aplicarii marcajului de conformitate. 89,00
72 3133 PARAIAN MIHAELA S.C. INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX S.A. PETROSANI IMPLEMENTAREA NOILOR METODE DE INCERCARE SPECIFICE PENTRU EVALUAREA ECHIPAMENTELOR UTILIZATE IN ATMOSFERE POTENTIAL EXPLOZIVE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE DIN CADRUL DIRECTIVEI ATEX 94/9/CE 89,00
73 4748 Sacerdotianu Dumitru Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica Laborator mobil pentru verificarea metrologica periodica a echipamentelor de monitorizare a transformatoarelor de putere 89,00
74 8234 MANEA SANDA Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Extinderea acreditarii Laboratorului de Geotehnica pentru domeniul protectiei mediului 89,00
75 2720 Lepadatu Ioan Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru optoelectronica INOE 2000 - Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica IHP CREAREA UNUI LABORATOR DE INCERCARE A SISTEMELOR SI ECHIPAMENTELOR DE UNGERE CENTRALIZATA CU DOZAREA PRECISA A LUBRIFIANTULUI 88,67
76 5019 Negoescu Stelian S.C. ISCIR - CERT S.A. Dezvoltarea activitatilor de cercetare in domeniul sudurii si evaluare a performantelor si conformitatii proceselor de sudare si personalului sudor in conformitate cu prevederile HG nr. 584:2004-Echipamente sub Presiune 88,67
77 5313 IONESCU STEFAN SC AEROSTAR SA LABORATOR INTEGRAT PENTRU INCERCARI DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA 88,67
78 7315 COTOROBAI VICTORIA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI, IASI LABORATOR SISTEME INSTALATII SANITARE 88,67
79 623 SLAMNOIU GEORGICA CENTRUL DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU FORTELE NAVALE BAZA DE MASURARI A PARAMETRILOR CAMPULUI ACUSTIC GENERAT DE PLATFORME / ECHIPAMENTE / SISTEME AERIENE, DE SUPRAFATA SI SUBACVATICE - BAZINAC 88,33
80 1142 CONDREA OVIDIU Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare Laborator de incercari pentru siguranta functionala a sistemelor de control electronice 88,33
81 1410 Dobrota Cristina Universitatea Babes-Bolyai Stabilirea unui protocol combinat chimic-ecotoxicologic pentu determinarea gradului de toxicitate a reziduurilor solide in vederea compatibilizarii cu reglemetarile europene 88,33
82 1934 ZACHIA MARTA Compania de Cercetari Aplicative si Investitii S.A. IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII LABORATORULUI DE CHIMIE PRIN DEZVOLTAREA DE NOI METODE PENTRU DETERMINAREA UNOR CONTAMINANTI DIN PRODUSE ALIMENTARE IN ACORD CU CERINTELE DIRECTIVELOR EUROPENE 88,33
83 2685 Stefanescu Ioan Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice-ICSI LABORATOR DE TRITIU - EXTINDEREA ACREDITARII PENTRU PROBE BIOLOGICE SI DE MEDIU 88,33
84 5237 Vladescu Luminita Universitatea din Bucuresti Dezvoltarea si acreditarea unui laborator de incercari pentru controlul calitatii factorilor de mediu in conformitate cu Directivele Europene si legislatia nationala de transpunere 88,33
85 7617 Bita Maria Kemwater Cristal SRL Implementarea prevederilor directivei UE 98/83/CEE transpusa in HG nr.428/2002 privind calitatea apei destinata consumului uman prin acreditarea incercarii de determinare a metalelor din sulfat de aluminiu conform standardelorEN preluate 88,33
86 1532 SPOREA DAN INSTITUTUL NATIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI EXTINDEREA CAPACITATII SI EXPERTIZEI LABORATORULUI DE METROLOGIE 88,00
87 2416 GERGEN IOSIF-ION UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA LABORATOR PENTRU STABILIREA ORIGINII SI AUTENTICITATII PRODUSELOR AGRO-ALIMENTARE PE BAZA ANALIZEI MULTI-ELEMENT UTILIZAND TEHNICA ICP-MS. 88,00
88 2417 Pamula Adrian Institutul National C&D pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare Implementarea de metode comunitare pentru controlul prin spectrometrie de masa a calitatii apei si a vinului 88,00
89 4468 FOTIADE BRADU CONSTANTIN SC CLINICA ANGIOMED SRL DOCUMENTAREA / IMPLEMENTAREA / ACREDITAREA IN CONCORDANTA CU SR EN ISO / CEI 17025:2005 A LABORATORULUI DE EXPLOATARI FUNCTIONALE CARDIOVASCULARE DIN ANGIOMED 88,00
90 4478 Buda Manuela Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Acreditarea laboratorului din INCDFM pentru incercari specifice detectorilor de infrarosu in concordanta cu directivele europene 88,00
91 5093 GUTA TUDOR DRAGOS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU

MECANICA FINA
EXTINDEREA DOMENIULUI DE ACREDITARE AL LABORATORULUI LAITVM IN SCOPUL EVALUARII CONFORMITATII MANOMETRELOR DIGITALE SI TRADUCTOARELOR DE PRESIUNE IN CONCORDANTA CU DIRECTIVELE EUROPENE 88,00
92 5828 COTEA VALERIU Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SI EXTINDEREA COMPETENTELOR LABORATORULUI DE OENOLOGIE PENTRU INCERCARI SI ANALIZE FIZICO-CHIMICE LA MUST, VIN SI ALTE BAUTURI ALCOOLICE 88,00
93 6049 GEORGESCU PUIU LUCIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI CENTRU REGIONAL DE CERCETARE SI MONITORIZARE A CALITATII MEDIULUI 88,00
94 7226 Gavrila Raluca Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucuresti Laborator de alalize morfologice la scara nanometrica 88,00
95 603 CONSTANTINESCU J. BOGDAN-ION SC INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI SA BUCURESTI CONSTITUIREA LABORATORULUI DE INCERCARI SI A ORGANISMULUI DE CERTIFICARE PRODUSE - ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI, DIN DOMENIUL REGLEMENTAT - DIRECTIVA 98/37/CE 87,67
96 4944 STOIAN PETRE SC INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE SA IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI ROHS 2000/95/EC PRIVIND RESTRICTIA UNOR SUBSTANTE PERICULOASE IN ECHIPAMENTELE ELECTRICE SI ELECTRONICE PRIN ACREDITAREA DETERMINARII PRIN SPECTROMETRIA DE RAZE X 87,67
97 7268 Ignat Mircea Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA LABORATOR DE INCERCARI PENTRU MICRO SI NANOELECTROMECANICA 87,67
98 576 CRETU MIHAIELLA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI METODA NOUA DE EVALUARE A PRODUSELOR PETROLIESRE SI A ULEIURILOR UZATE PRIN DETERMINAREA SI CUANTIFICAREA TERFENILILOR POLICLORURATI (PCT) SI A BENZILTOLUENILOR POLICLORURATI (PCBT) 87,33
99 634 VOICULESCU IONELIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI LABORATOR PENTRU INCERCARI METALOGRAFICE- LAMET 87,33
100 1051 Badea Elena Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara DEZVOLTAREA CAPACITATII DE DETECTARE, IDENTIFICARE SI CUANTIFICARE A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC SI A DERIVATELOR LOR MOLECULARE IN PRODUSELE AGRICOLE SI ALIMENTARE, CONFORM STANDARDELOR UE 87,33
101 5115 COMANESCU BRINDUS S.C.OPTOELECTRONICA 2001 SA Asimilarea de noi metode de incercari ale parametrilor radiatiei laser in cadrul laboratorului de testare si etalonare a radiatiei laser 87,33
102 6963 ROSCA PAUL UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR DE CERTIFICARE A CALITATII CARBURANTILOR IN CONFORMITATE CU CERINTELE EUROPENE 87,33
103 7578 VLAIC AUGUSTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERNARA CLUJ-NAPOCA CREAREA, DEZVTAREA, IMPLEMENTAREA SISTEMULUI CALITATII SI ACRDITAREA UNUI LABORATOR ZONAL DE GENOTIPIZARE A ANIMALELOR DE FERMA 87,33
104 630 BOLINTINEANU GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE CREAREA LABORATORULUI DE INCERCARI MASINI PENTRU PROTECTIA PLANTELOR, CONFORM NORMELOR EUROPENE ARMONIZATE 87,00
105 2056 Saros - Rogobete Irina - Amalia INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI SISTEM DE CERTIFICARE A ETALOANELOR DE APA GREA 87,00
106 2066 Ciocan Madalina Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Extinderea numarului de incercari acreditate cu determinarea metalelor si a microorganismelor patogene de tip Salmonella din ape minerale terapeutice conform standardelor EN preluate si indicate in directivele UE transpuse in legislatia romaneasca 87,00
107 2561 Alexandru Dumitru Vichi SC SUCERT.RO SRL CREAREA SI DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR DE INCERCARI IN CADRUL UNUI ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUS CONFORM DIRECTIVEI 89/106 CEE 87,00
108 3151 POPESCU HORIA AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI TEHNOLOGII MILITARE LABORATOR DE TERMOVIZIUNE PENTRU CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE , 87,00
109 3389 MINCU MARIN REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE PITESTI Laborator pentru caracterizarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inalt si mediu active, in vederea depozitarii definitive 87,00
110 3690 NEDITA GABRIELA INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE EVALUAREA CONFORMITATII PRODUSELOR TRADITIONALE DIN ROMANIA FATA DE CERINTELE LEGISLATIVE DE SIGURANTA ALIMENTARA, IN VEDEREA CERTIFICARII PE BAZA PRINCIPIILOR HACCP 87,00
111 3910 OPREA DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE CREAREA UNUI LABORATOR DE INCERCARI TRACTOARE SI REMORCI AGRICOLE IN CONFORMITATE CU DIRECTIVELE UE ARMONIZATE 86,67
112 4424 Crucean Augustin SC Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice SA Dezvoltarea laboratorului de mediu in regim de acreditare in vederea implementarii legislatiei UE 86,67
113 4625 Moise Ioan-Valentin Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara ?Horia Hulubei? ANALIZE FIZICO-CHIMICE DE CALIFICARE A PRODUSELOR PENTRU TRATAMENTUL CU RADIATII IONIZANTE 86,67
114 7924 CRISTESCU GABRIEL INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE EXTINDEREA INFRASTRUCTURII PENTRU SERVICIILE DE EVALUARE SI CERTIFICARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL REGLEMENTAT AL PRODUSELOR REALIZATE PRIN SUDARE SI PROCEDEE CONEXE 86,67
115 1819 Vintila Adrian Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica Laborator pentru incercarea la urme si eroziune a izolatoarelor compozite 86,33
116 2445 PETRE JANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND EXTINDEREA ACREDITARII LABORATORULUI DE INCERCARI DE MEDIU PRIN IMPLEMENTAREA UNOR METODE NOI DE ANALIZA A SUBSTANTELOR PRIORITARE/PRIORITAR PERICULOASE IN ACORD CU DIRECTIVELE UE TRANSPUSE 86,33
117 8623 HENTULESCU VIRGINIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII ALEXANDRU DARABONT DEZVOLTAREA LABORATORULUI ACREDITAT AL INCDPM PENTRU EFECTUAREA INCERCARILOR DE IZOLATIE TERMICA IN RAPORT CU STANDARDE EUROPENE ARMONIZATE PENTRU EIP A MEMBRELOR INFERIOARE 86,33
118 9168 Bacalum Fanica Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie Dezvoltarea si acreditarea unui laborator pentru analiza emisiilor rtezultate in procesul de incinerare a deseurilor conform Directivelor UE transpuse in HG nr.128/2002 86,33
119 565 TOMA TATIANA OSKAR VON MILLER INSTITUT DE CONCEPTIE, CERCETARE SI PROIECTARE ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE Laborator fix si mobil de diagnosticare energetica si compatibilitate electromegnetica 86,00
120 590 SILIVESTRU VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI SISTEM MOBIL PENTRU MONITORIZAREA ACUSTICA SI REALIZAREA HARTILOR DE ZGOMOT, IN CONFORMITATE CU ULTIMILE DIRECTIVE SI NORME EUROPENE 86,00
121 602 POPA VALENTIN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA INFIINTAREA LABORATORULUI DE INCERCARI PENTRU DISPOZITIVE DE IDENTIFICARE IN RADIOFRECVENTA, DE MICA DISTANTA (SRD) SRD-RFID 86,00
122 624 FRUNZAVERDE DOINA Universitatea EFTIMIE MURGU Resita MODERNIZAREA SI CERTIFICAREA LABORATORULUI CCHAPT DIN UEMR PENTRU ANALIZE METALOGRAFICE SI MASURATORI DE PERFORMANTA EFECTUATE PE HIDROAGREGATE IN ACORD CU STANDARDELE INTERNATIONALE 86,00
123 1037 Tocitu Dorel Institutul National de Cercetare pentru Sport Echilibrul acido-bazic in diagnoza adaptarilor induse de sportul de nivel inalt 86,00
124 1079 Stamate Gheorghe S.C.ICECON S.A. Laborator incercari nedistructive - structuri beton 86,00
125 1135 Popa Luis Ovidiu Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa Laborator pentru certificarea provenientei si identitatii probelor de origine animala 86,00
126 1585 Niculescu Anca Biroul Roman de Metrologie Legala - Institutul National de Metrologie Alinierea metodelor de etalonare la cerintele si directivele europene εn vederea acreditarii unui laborator de etalonari εn domeniul marimilor timp si respectiv frecventa. 86,00
127 4174 NEAGU ANCA-NARCISA Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Extinderea Laboratorului de Ecologie acvatica si Acvacultura Potoci pentru evaluarea poluarii apei lacurilor montane indusa de fermele salmonicole flotabile conform Directivei Cadru apa 60/2000CEE 86,00
128 4785 NITA SULTANA Institul National de Cercetare - Dezvoltare Chimico - Farmaceutica ICCF Bucuresti Dezvoltarea unor metode spectrometrice de absorbtie impuse de Directivele UE in controlul calitatii medicamentelor, in vederea extinderii domeniului de acreditare 86,00
129 5044 ROTAR ELENA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE INCERCARI PENTRU EVALUAREA ANDURANTEI TERMICE A MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE SI A SISTEMELOR DE IZOLATIE PENTRU MASINI ELECTRICE ROTATIVE 86,00
130 6442 Andrei Aurel Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - Sucursala Cercetari Nucleare Pitesti Acreditarea Laboratorului ESCA ca laborator de evaluare materiale nucleare prin spectroscopie de electroni 86,00
131 7936 MINCEA CARMEN INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR ACREDITAREA LABORATORULUI DIN I.C.D.P.P. PENTRU TESTAREA ECOTOXICOLOGICA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR IN VEDEREA IMPLEMENTARII DIRECTIVEI 91/414/CE TRANSPUSA IN HG 1559/2004 86,00
132 8591 CRACIUN NICOLETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII ALEXANDRU DARABONT DEZVOLTAREA DOMENIULUI DE INCERCARI PENTRU INCALTAMINTEA DE PROTECTIE IN VEDEREA STABILIRII CONFORMITATII CU CERINTELE ESENTIALE DE SECURITATE AFLATE SUB INCIDENTA DIRECTIVELOR UE 86,00
133 1025 PETRAN HORIA ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR Extinderea domeniului de acreditare al laboratorului de incercari pentru instalatii in vederea evaluarii conformitatii panourilor radiante de plafon alimentate cu apa 85,67
134 1668 TEODOROF LILIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DELTA DUNARII TULCEA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE EVALUARE SI CERTIFICARE A CONFORMITATII PENTRU MONITORIZAREA SITUATIEI ECOLOGICE SI CHIMICE IN DELTA DUNARII, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CADRU A APEI 85,67
135 1723 COMISU CRISTIAN-CLAUDIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI LABORATOR MOBIL PENTRU TESTAREA DINAMICA SI DIAGNOSTICAREA PODURILOR PENTRU AUTOSTRAZI 85,67
136 2721 SIMION SPIRIDON S.C. INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX S.A. PETROSANI ACREDITAREA UNUI ORGANISM DE CERTIFICARE A ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR PRIVIND NIVELUL EMISIILOR DE ZGOMOT 85,67
137 3688 MOISESCU GHEORGHE-VALERIU MASTER S.A. BUCURESTI DEZVOLTAREA CAPACITATII LABORATORULUI DE INCERCARE MOTOARE TERMICE IN DOMENIUL EVALUARII SI CERTIFICARII CONFORMITATII, PRIN IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI UE, TRANSPUSA IN LEGISLATIA NATIONALA 85,67
138 4491 NITA Sultana Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Chimico - Farmaceutica ICCF Bucuresti Dezvoltarea infrastructurii laboratorului de cercetari analitice, pentru controlul impuritatilor din medicamente, conform directivelor europene 85,67
139 349 Savu Iulia-Diana Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei Laborator acreditat de evaluare a biocompatibilitatii materialelor si dispozitivelor medicale 85,33
140 395 CINCU EMANUELA Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Extinderea Acreditarii Laboratorului ACTIVA-N pentru atingerea nivelului de Excelenta European in caracterizarea materialelor utilizate in domenii speciale (industrie), medicale si in controlul poluarii mediului 85,33
141 1754 Vasile Irina Bristena Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii Crearea si acreditarea organismului de certificare a echipamentelor radio si a terminalelor de telecomunicatii εn conformitate cu cerintele Directivelor 1999/5 EEC si 89/336 EEC 85,33
142 4218 Duta Alexandru Biroul Roman de Metrologie Legala-Institutul National de Metrologie Cercetari pentru asimilarea si implementarea metodelor de etalonare prevazute de directive si normative europene in vederea acreditarii unui laborator de lungimi 85,33
143 5263 PALTENEA ELPIDA INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA LABORATOR DE INCERCARI PENTRU CALITATEA SI SIGURANTA PRODUSELOR DE PESCUIT 85,33
144 7735 POPESCU VICTOR INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA EXTINDEREA DOMENIULUI DE ACREDITARE A LABORATORULUI DE INCERCARI PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE CU INCERCARI PRIVIND SECURITATEA ECHIPAMENTELOR PENTRU TEHNOLOGIA INFORMATIEI 85,33
145 8766 Nicolae Doina Nicoleta Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronica Laborator de monitorizare 4D a mediului in sistem integrat prin tehnici de teledetectie 85,33
146 366 MARGHITAS LIVIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA Dezvoltarea unui Laborator Regional de Control si Diagnoza Apicola 85.00
147 463 Cristocea Viorel Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier Dezvoltarea laboratorului de incercari nedistructive, prin asimilarea unui nou domeniu si optimizarea metodei existente, in directa corelare cu prevederile directivelor europene transpuse 85,00
148 483 Campurean Adrian-Mihai OmniResearch S.R.L. Laborator pentru incercari nedistructive a materialelor 85,00
149 1016 Chiriac Aurica Institutul de chimie macromoleculara Petru Poni CERCETARI AVANSATE PENTRU ANALIZA SI CARACTERIZAREA NANO SI MICROPARTICULELOR 85,00
150 1117 LAUDONIU ANISOARA Compania de Cercetari Aplicative si Investitii S.A. DEZVOLTAREA SI VALIDAREA IN CADRUL LABORATORULUI DE MICROBIOLOGIE A UNOR TEHNICI IMUNO-ENZIMATICE PENTRU DETECTIA DE GERMENI PATOGENI, MICOTOXINE,ALERGENI, DIN ALIMENTE 85,00
151 1271 Hinescu Mihail Eugen Institutul National de Cercetare Dezvoltare In Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale Victor Babes Obtinerea acreditarii si certificarii conformitatii pentru testele B12-Mutagenicitate si B39-Sinteza de ADN neprogramata in vivo 85,00
152 1820 DAESCU VASILICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ICIM BUCURESTI DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR PENTRU ASIGURAREA SI CONTROLUL CALITATII IN ANALIZA DESEURILOR/ DESEURILOR PERICULOASE 85,00
153 2577 MICLEA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA ABORATOR PENTRU CERTIFICAREA SI CRIOSTOCAREA GERMOPLASMEI ANIMALE 85,00
154 2655 ILEA PETRU UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ NAPOCA IMPLEMENTAREA DE NOI METODE DE INCERCARE IN CADRUL CENTRULUI DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA UE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI 85,00
155 3430 TARNAUCEANU MARIA-VILICA SC CASSTIL SA DEZVOLTAREA METODELOR DE INCERCARE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII MATERIALELOR DE EXPLOATARE UTILIZATE LA VEHICULE RUTIERE 85,00
156 3519 ODOR IOANA - IZABELA BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA-INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE Dezvoltarea si acreditarea unui laborator de etalonari in domeniul puterii si energiei electrice in conformitate cu directivele UE 85,00
157 3945 ALEXANDRESCU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE CREAREA UNUI LABORATOR DE INCERCARI LA REZISTENTA A COMPONENTELOR TEHNICE SI ORGANELOR DE MASINI 85,00
158 4093 NICOLESCU MIRCEA ADRIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE CREAREA UNUI LABORATOR ACREDITAT PENTRU INCERCARI IN VEDEREA CERTIFICARII CONFORMITATII MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA IN ACORD CU REGLEMENTARILE UE 85,00
159 5924 CIMPEANU CORNELIA Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii Laborator pentru determinarea puteriilor termice ale corpurilor de incalzire 85,00
160 6037 Pamfil Doru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca Laborator national de referinta pentru evaluarea si certificarea conformitatii produselor vegetale care contin organisme modificate genetic 85.00
161 1163 Turcanu Eugen-Daniel Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare Laborator pentru evaluarea conformitatii echipamentelor destinate protectiei personalului - protectia individuala a ochilor 84,67
162 3683 Schiopu Mariana SC CASSTIL SA Dezvoltarea metodelor de incercari pentru evaluarea conformitatii materialelor si obiectelor din tabla emailata, teflonate, ceramice si vitroceramice, care vin in contact cu alimentele 84,67
163 7370 Spiridon Iuliana Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi Laborator de evaluare si certificare a calitatii materialelor polimere din/pentru ambalaje 84,67
164 9696 Ciorap Radu George UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE 'GRIGORE T POPA' IASI CENTRUL DE PROIECTARE, VERIFICARE SI INTRETINERE A DISPOZITIVELOR MEDICALE 84,67
165 424 PREDESCU Cristian Universitatea Politehnica Bucuresi - Centrul de Cercetari si Expertizari Ecometalurgice Dezvoltarea Laboratorului de Ecometalurgie pentru determinarea unor substante prioritar periculoase din factorii de mediu 84,33
166 261 TANTU Magdalena S.C PRO OPTICA S.A Asimilarea si implementarea metodelor de incercare pentru aparatura cu intensificatori de imagine si pentru aparatura de termoviziune- IMIA 84,00
167 452 RIPA MINODORA Universitatea Dunarea de Jos din Galati Adoptarea si implementarea metodelor de incercare pentru evaluarea conformitatii lubrifiantilor 84,00
168 2313 SARA AUREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA SISTEMULUI CALITATII SI ACREDITAREA UNUI LABORATOR ZONAL DE CERTIFICARE A CALITATII FURAJELOR 84,00
169 3506 MANOLACHE LIANA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII Laborator de incercari pentru sistemele compozite de izolare termica la exterior a cladirilor 84,00
170 3530 GHINEA AURELIAN INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII Laborator de incercari pentru materiale folosite la constructia structurii cailor rutiere 84,00
171 6042 PLAIASU ZAMFIRA INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURESTI DEZVOLTAREA ORGANISMULUI DE CERTIFICARE PRODUSE OCP-STICLA SI EXTINDEREA ACTIVITATII ╬N DOMENIUL REGLEMENTAT DE DIRECTIVA 69/493/EEC SI REGLEMENTAREA-CADRU UE 1935/2004 84,00
172 7487 Marin-Perianu Constanta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor ASIMILAREA SI IMPLEMENTAREA METODELOR DE INCERCARE IN LABORATOR PENTRU MATERIALE TERMOIZOLANTE PREVAZUTE IN STANDARDELE EUROPENE ARMONIZATE ASOCIATE DIRECTIVEI PENTRU PRODUSE DE CONSTRUCTII 89/106/CE 84,00
173 611 COSTACHE ION CENTRUL DE TESTARE,ANALIZA SI RECEPTIE CRESTEREA COMPETENTEI LABORATORULUI PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII INCALTAMINTEI DE PROTECTIE 83.67
174 629 UDREA ION UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Consolidarea infrastructurii Laboratorului Monitorizarea si Controlul Calitatii Mediului in conformitate cu directivele UE 83,67
175 943 PUMNEA VIOREL Societatea Comerciala BALANTA S.A. Dezvoltarea Laboratorului Metrologie prin extindere si adoptarea metodelor noi de evaluare, conform cu cerintele Directivelor UE 90/384/EEC si 2004/22/EEC pentru aparate de cantarire 83,67
176 1187 Vintu Vasile Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi Infiintarea unui laborator de analiza sol-planta, potrivit cerintelor Uniunii europene privind certificarea calitatii si conformitatii 83,67
177 1795 TITESCU GHEORGHE Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice Rm. Valcea Dezvoltarea unui centru regional al apei AQUALAB 83,67
178 2657 MIHALCIOIU FLORIAN METECUS SRL Dezvoltarea laboratorului de incercari pentru dispozitive medicale in directa corelare cu prevederile directivei 93/42/EEC aplicabile si a legislatiei nationale 83,67
179 2902 SERDARU MARIA SOCIETATEA NATIONALA INSTITUTUL PASTEUR S.A. DEZVOLTAREA SI PERFECTIONAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE EVALUARE A CONTINUTULUI DE MICOTOXINE IN LANTUL TROFIC PLANTA-ANIMAL-PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA, CONFORM NORMELOR SI LEGISLATIEI UE 83,00
180 306 MIRON CONSTANTIN Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor EXTINDEREA ACREDITARII LABORATORULUI CU INCERCARI DE MEDIU PENTRU ECHIPAMENTE, MASINI SI PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII, CONFORM CERINTELOR DIRECTIVELOR 73/23/CEE, 98/37/CE SI 89/106/CEE 82,67
181 706 Bartic Gheorghe SC PROCEMA CERCETARE SRL Extinderea acreditarii laboratorului de εncercari εn domeniul durabilitatii produselor pentru constructii εn vederea evaluarii conformitatii si aplicarii marcajului CE conform directivei 89/106 CEE 82,67
182 1070 Kolumban Vladimir S.C.ICECON S.A. Laborator pentru determinarea noxelor:praf, gaze, zgomot si vibratii 82,67
183 1657 NITA ISABELA SC DESAN SRL EVALUAREA COMPETENTEI UNUI LABORATOR DE INCERCARI FIZICO-CHIMICE IN DOMENIUL MASURARII FLUIDELOR INDUSTRIALE SI CALITATII APELOR PRIN PARTICIPAREA LA SCHEME EUROPENE DE COMPARARE INTERLABORATOARE 82,67
184 3986 PAUNESCU DAN-DORIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE CREAREA LABORATORULUI DE INCERCARI LA REZISTENTA SI ANDURANTA A STRUCTURILOR MECANICE 82,67
185 4856 POPESCU AMALIA BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE DEZVOLTAREA SI ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE ETALONARE IN DOMENIUL ACUSTICII, VIBRATIILOR SI MARIMILOR CINEMATICE 82,67
186 6212 Ionac Mihai Edmond Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara ACREDITARE PENTRU TESTAREA BIOCOMPATIBILITATII IN-VITRO SI IN-VIVO A MATERIALELOR IMPLANTABILE CHIRURGICALE 82,67
187 9154 Milu Constantin Institutul de Sanatate Publica Bucuresti Validarea si acreditarea tehnicilor de dozimetrie fizica si biologica pentru monitorizarea expusilor profesional la radiatii ionizante 82,67
188 1437 DUMBRAVA IONEL Institutul National de Cercetare - Dezvoltare si ╬ncercari pentru Electrotehnica LABORATOR PENTRU EXAMINAREA DE TIP A SISTEMELOR DE RADIOCOMUNICATII IN BANDA ISM CONFORM DIRECTIVEI R&TTE 82.33
189 3536 MANOLACHE LIANA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII Laborator de incercari pentru pardoseli 82,33
190 5957 Popa George-Florian Biroul Roman de Metrologie Legala - Institutul National de Metrologie Cercetari pentru implementarea metodelor de incercare utilizate in laboratorul LACFA pt. aparate de cantarit cu functionare automata, in conformitate cu Directiva 2004/22/CE, in vederea acreditarii 82,33
191 7658 Ghinea Aurelian SC ICECON SA Laborator pentru incercarea agregatelor minerale 82,33
192 380 COTIUSCA-ZAUCA DORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI LABORATOR METROLOGIC DE INCERCARE/ETALONARE A INSTRUMENTELOR DE MASURA A DEBITULUI DE APA RECE SI CALDA 82,00
193 610 COSTACHE ION CENTRUL DE TESTARE,ANALIZA SI RECEPTIE CRESTEREA COMPETENTEI LABORATORULUI PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE 82.00
194 2638 VASILESCU GABRIEL DRAGOS S.C. INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX S.A. PETROSANI ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE DETERMINARE SI ANALIZA A NIVELULUI EMISIILOR DE ZGOMOT SI VIBRATII LA ECHIPAMENTELE SI UTILAJELE CARE FUNCTIONEAZA IN MEDIUL NORMAL SI/SAU CU PERICOL DE ATMOSFERA EXPLOZI 82,00
195 5727 DIACONU ALECU INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE IASI Laborator de cercetare si certificare a calitatii trichogramelor folosite ca mijloace de lupta biologica 82,00
196 615 TOMESCU ANA INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA SI FLORICULTURA VIDRA ORGANIZAREA LABORATORULUI DE TESTARE A PESTICIDELOR NOI LA SPECIILE DE LEGUME SI FLORI IN CONFORMITATE CU DIRECTIVELE UE PRIVIND PLASAREA PE PIATA A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR 81,67
197 1300 VASU OCTAVIAN INSTITUT DE AUTOVEHICULE RUTIERE DEZVOLTAREA SI ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE ACUSTICA MEDIULUI AMBIENTAL 81,67
198 4224 Apostol Tiberiu Universitatea Politehnica Bucuresti Realizarea unei infrastructuri de certificare ? acreditare pentru monitorizarea capacitatii energetice a deseurilor si a mediului inconjurator 81,67
199 293 Leonte Constantin Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi Laborator pentru expertizarea, certificarea si controlul organismelor modificate genetic si a produselor agro-alimentare obtinute 81,00
200 601 COCA EUGEN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA INFIINTAREA LABORATORULUI DE INCERCARI PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITATII PRODUSELOR - CERTELAB 81,00
201 632 STAN DANIELA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INDUSTRIALIZAREA SI MARKETINGUL PRODUSELOR HORTICOLE-HORTING BUCURESTI Realizarea unui lab. specializat in evaluarea calitatiisi sigurantei alimentare a mat. prime agroalim. si a prod. alim. folosind factorul de prospetime stabilit pe baza continutului de amine biogene

81,00
202 2588 Dobrescu Cornelia Florentina Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor Cresterea calitativa a incercarilor de laborator si teren in domeniul geotehnicii prin imbunatatirea infrastructurii in corelare cu normele europene 81,00
203 3162 COSTACHE MARIETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, BCUM-BM IMPLEMENTAREA SISTEMULUI CALITATII PENTRU DETERMINAREA MARKERILOR MOLECULARI 81,00
204 3503 MANOLACHE LIANA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII Laborator de incercari pentru finisaje interioare si exterioare cu mortare si vopsele 81,00
205 3964 Firescu Lucia INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROSE SI RARE - IMNR MODERNIZARE SI ACREDITARE LABORATOR DE CARACTERIZARI MICROSCOPICE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII MATERIALELOR METALICE, COMPOZITE, MINERALE, CERAMICI SUPORT PENTRU RETINEREA EMISIILOR GAZOASE POLUANTE 81,00
206 7175 VIERU GHEORGHE REGIA AUTONOMA DE ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA DE CERCETARI NUCLEARE Dezvoltare Laborator Incercari, Evaluare si Certificare a Conformitatii 81,00
207 8627 REBRISOREANU MIRCEA TRAIAN IOAN UNIVERSITATEA DIN PETROSANI SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE A STABILITATII STRUCTURILOR GEOTEHNICE 81,00
208 328 GRIGORE MONICA S.C.ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L. METODE DE ANALIZA PENTRU IDENTIFICAREA SURSELOR DE POLUARE ACCIDENTALA IN RECEPTORII NATURALI 80,67
209 1910 SAFTA CARMEN-ANCA Universitatea Politehnica din Bucuresti Modernizarea Laboratorului de gazodinamica, masini hidraulice si instalatii, in vederea recunoasterii competentei pentru efectuarea incercarilor hidrodinamice la robinete cu diametre maxime de 600 mm 80,67
210 3330 ALEXANDRESCU LAURENTIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE - SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE BUCURESTI EXTINDEREA ARIEI DE COMPETENTA A LABORATORULUI DE INCERCARI FIZICO-MECANICE SI ANALIZE CHIMICE PE DOMENIUL REGLEMENTAT DE DIRECTIVELE EUROPENE 89/686/CEE SI 231/2002/CE SI PROMOVAREA SERVICIILOR LA SCARA NATIONALA 80,67
211 3358 Manolea Anisoara Carmen Popeci Utilaj Greu Dezvoltarea si acreditarea laboratorului metrologic in domeniul lungimi pentru evaluarea si certificarea conformitatii produselor 80,67
212 4808 PARASCHIVESCU ANDREI OCTAVIAN SC VASION SRL DEZVOLTARE LABORATOR DE CERCETARE, EVALUARE SI CERTIFICARE PENTRU MENTINEREA CALITATII MEDIULUI 80,67
213 621 MIRCIOIU ION S.C BIOPHARMACY & PHARMACOL RES S.A. ARMONIZAREA MANAGEMENTULUI SI TEHNOLOGIILOR LABORATORULUI BIOFARMACEUTIC AL BIOPHARMACY & PHARMACOL RES IN CONFORMITATE CU CRITERIILE DE EXCELENTA ALE COMUNITATII EUROPENE 80,33
214 628 BOTEA SABINA INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA BUC - FILIALA PLOIESTI Dezvoltarea laboratorului existent cu noi incercari optice si fizice pentru sticla plana speciala utilizata in constructii -tensiune superficiala si punct de roua 80,33
215 6329 ROBU ION NICULAE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SI EXTINDEREA COMPETENTELOR LABORATORULUI DE GEOCHIMIE IN VEDEREA EVALUARII SI MONITORIZARII FACTORILOR DE MEDIU IN ZONE CU POTENTIAL DE RISC RDICAT 80,33
216 315 Ilian Virgil Emil INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE Dezvoltarea laboratorului de evaluare a conformitatii produselor microtehnologiilor εn acord cu cerintele Uniunii Europene 80,00
217 609 COSTACHE ION CENTRUL DE TESTARE, ANALIZA SI RECEPTIE DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE EVALUARE SI CERTIFICARE A CONFORMITATII PENTRU CARBURANTI, LUBRIFIANTI SI PRODUSE ASOCIATE 80.00
218 2969 OROIAN IOAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDIVINA VETERINARA CLUJ NAPOCA Laborator de analiza a calitatii aerului 80,00
219 4285 RADULESCU MARIUS S.C. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A. MODERNIZARE SI ACREDITARE LABORATOR DE TESTARE MOTOARE RACHETA 80,00
220 4369 Grecu Virgil Universitatea Transilvania Brasov Laborator de cercetare-testare a calitatii mobilierului si certificare a conformitatii produselor din lemn, aliniat la normele europene 80,00
221 4710 Cosmeleata Georgeta Universitatea Politehnica Bucuresti Dezvoltarea si acreditarea laboratorului de analize ecologice si metalurgice privind stabilirea si limitarea nivelului factorilor de poluare a amediului εn sectoarele metalurgice si conexe. 80,00
222 6831 CRUTU GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE-ICPMRR BUCURESTI LABORATOR DE INCERCARI PENTRU MATERIALE RADIOACTIVE IN CONFORMITATE CU DIRECTIVELE UE SI A NORMELOR CNCAN (NMR 01, NMR-02, NMR - 03) - LARAN 80,00
223 9033 Constantin Nicolae Universitatea Politehnica din Bucuresti Dezvoltarea si acreditarea unui laborator de evaluare a integritatii structurilor compozite 80,00