Lista propunerilor de proiecte - Modulul 4, Rezultatele evaluării - Competiţia ianuarie 2006
LISTA PROIECTELOR NEACCEPTATE LA FINANTARE
         
Nr. crt. Nr.  inreg. Director de proiect Denumire institutie Titlu proiect  Punctaj
1 8314 CETEAN VALENTINA MARIA PROCEMA GEOLOGI SRL Laborator autorizat pentru caracterizarea pietrei dimensionate in corespondenta cu standardele europene armonizate. Fundamentare activitati pentru organism de certificare a conformitatii produselor 74,67
2 633 JURCOANE STEFANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA LABORATOR DE TESTARI MICROBIOLOGICE IN AGRICULTURA SI PROTECTIA MEDIULUI 74,00
3 2811 CIOCLEA DORU S.C. INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX S.A. PETROSANI INFIINTAREA ORGANISMULUI DE INSPECTIE IN DOMENIUL MINIER. 74,00
4 2395 STANILA SORIN Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca LABORATOR DE TESTARE SI DIAGNOSTICARE A MASINILOR DE ERBICIDAT IN CONFORMITATE CU NORMELE EUROPENE 73,67
5 6496 FLOREA ION UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII LABORATORULUI DE REZISTENTA MATERIALELOR PRIVIND INCERCARILE MECANICE LA CALD PENTRU PUNEREA IN CONFORMITATE CU NORMELE UE A UNOR UTILAJE SPECIFICE INDUSTRIEI PETROLIERE 73,67
6 616 CIUFUDEAN CALIN HORATIU UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA DEZVOLTAREA  SI ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE EXPERIMENTARE SI ETALONARE SISTEME CU EVENIMENTE DISCRETE 73,33
7 2749 POPA IOAN UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE EVALUARE SI CERTIFICARE A CONFORMITATII IN DOMENIUL VIBRATIILOR MECANICE DIN LABORATORUL DE DETERMINARI EXPERIMENTALE 73,33
8 5936 BERECZKI ALEXANDRU Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii Laborator pentru verificarea parametrilor electrici la siguranta a instalatiilor electrice in constructii 73,33
9 626 BADEA SIMONA CENTRUL DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU APARARE NBC SI ECOLOGIE DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SI EXTINDEREA COMPETENTELOR LABORATORULUI DE INCERCARI PENTRU PROTECTIE BALISTICA SI PIROTEHNICE IN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE INDIVIDUALA NBC 73,00
10 1436 SBORA ILIE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA ICMET CRAIOVA INSTALATIE PENTRU INCERCARI DE VERIFICARE A CAPACITATII DE RUPERE A SIGURANTELOR FUZIBILE DE JOASA TENSIUNE 73,00
11 2832 KOVACS LADISLAU S.C. INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX S.A. PETROSANI INFIINTAREA LABORATORULUI DE INCERCARI A PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI A CALITATII FACTORILOR DE MEDIU IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA EUROPEANA ARMONIZATA, IN VEDEREA AUTORIZARII ACESTUIA. 73,00
12 3465 Vladu Maria Luiza S.C. COMPCONTROL ING. S.R.L. Dezvoltarea laboratorului pentru implementarea noilor tehnologii de examinari nedistructive pe platforma CNE Cernavoda 73,00
13 4315 JURCOANE STEFANA CENTRUL DE BIOTEHNOLOGII MICROBIENE DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR DE EXPERIMENTARE, TESTARE SI CERTIFICARE A PRODUSELOR ECOLOGICE AGRO-ALIMENTARE 73,00
14 1098 GHINEA AURELIAN SC ICECON SA LABORATOR PENTRU INCERCAREA BETOANELOR UTILIZATE LA CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 72,67
15 4634 Tomescu Adelina Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Implementarea prevederilor directivei ATEX UE94/9/CE prin acreditarea unui laborator de incercare a performantelor de functionare pentru aparatura/dispozitive de alarmare la gaze toxice si explozive 72.67
16 7990 GEORGESCU LISAVETA S.C. IAR S.A. BRASOV Dezvoltarea si acreditare laboratorului de analize spectrometrice pentru evaluarea si controlul calitatii materialelor din domeniul aeronautic si altele 72.67
17 3957 STANESCU MICHAELA DINA UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD LABORATOR DE MONITORIZARE A COMPUSILOR TOXICI IN URME SI A AGENTILOR PATOGENI 72,33
18 614 TELEABA VICTORIA S.C. INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI S.A. ECHIPAMENT DE TESTARE IN LABORATOR A EMISIEI DE FORMALDEHIDA LIBERA PRIN METODA ANALIZEI GAZULUI 72,00
19 903 TARNOVAN Ioan Gavril Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII UNUI CENTRU DE METROLOGIE ELECTROMAGNETICA PENTRU EVALUAREA SI CERTIFICAREA CONFORMITATII 72,00
20 2038 LUCACIU IRINA-EUGENIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND REALIZAREA STUDIILOR DE BIODEGRADABILITATE IN CONFORMITATE CU PRINCIPIILE BPL IN VEDEREA CARACTERIZARII SI EVALUARII RISCULUI SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR 72.00
21 2165 GRADINARIU GICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI Laborator de cercetare, evaluare si certificare a conformitatii semintelor si a materialului saditor horticol 72,00
22 2976 PRECOB Haralambie INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI METODE NOI DE CONTROL SI MODELARE NUMERICA A SUPRAFETELOR GEOMETRICE COMPLEXE DIN COMPONENTA TURBOMOTOARELOR PRIN MASURARI TRIDIMENSIONALE, ABATERI DE FORMA SI DE POZITIE DE MARE PRECIZIE , ACHIZITIA SI PRELUCRAREA COMPUTERIZATA A DATELOR SI DIAGRAMELOR. 72,00
23 3126 BARON OCTAVIA S.C. INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX S.A. PETROSANI ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE TESTARE A PROPRIETATILOR FIZICO - CHIMICE ALE SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE INFLAMABILE/COMBUSTIBILE PERICULOASE, IN CONFORMITATE CU CERINTELE EUROPENE. 72,00
24 5734 Gutt Gheorghe Universitatea Stefan cel Mare Suceava LABORATOR UNIVERSITAR PENTRU ╬NCERCAREA SI CARACTERIZAREA MATERIALELOR METALICE SI NEMETALICE LA STANDARDE EUROPENE 72,00
25 6231 Moldovan Laurentiu SC RODAX IMPEX SRL CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM DE ACREDITARE A INCERCARILOR INSTRUMENTELOR CHIRURGICALE UTILIZATE IN ORTOPEDIE, CONFORM DIRECTIVELOR EUROPENE SI A STANDARDELOR ARMONIZATE 72,00
26 5931 Bulgaru Marius Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Centru Regional de Metrologie Industriala 71,67
27 1099 Anghelescu Vasile Constantin S.C. Filiala ICEMENERG S.A. Asimilarea normelor europene si dezvoltarea metodelor de control al calitatii energiei electrice pentru acreditarea incercarilor speciale 71,00
28 3584 Stanciu Valerius Mihail Comitetul Electrotehnic Roman Dezvoltarea unui laborator de experimentare si testare produse electrice corespunzator cerintelor Uniunii Europene 71.00
29 6310 BRANDUSAN LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEZVOLTAREA SI ACREDITAREA LABORATORULUI DE INCERCARI SI ANALIZE DE MATERIALE 71,00
30 6400 Gutt Sonia Universitatea Suceava LABORATOR UNIVERSITAR ZONAL PENTRU ANALIZA CHIMICA INSTRUMENTALA A URMELOR  DIN ALIMENTE SI MEDIU 71.00
31 608 COLOJA Mihai Pascu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti EXTINDEREA DOMENIULUI DE CERTIFICARE INTERNATIONALA A CENTRULUI DE INSTRUIRE SI ATESTARE IWCF (INTERNATIONAL WELL CONTROL FORUM) 70.67
32 638 IONESCU GABRIEL S.C.SRAC CERTSERV EXTINDEREA DOMENIULUI DE CERTIFICARE A PRODUSELOR 70,67
33 4570 Pausan Liliana INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU PROTECTII ANTICOROZIVE, LACURI SI VOPSELE Imbunatatirea infrastructurii laboratorului de incercari in curs de acreditare de RENAR si extinderea competentei sale pentru analizarea produselor peliculogene pentru obtinerea etichetei ecologice 70,67
34 3825 NICULA ELENA-ROXANA SC INAV SA LABORATOR DE INCERCARI PENTRU DETERMINAREA PROPRIETATILOR CARACTERISTICE A MATERIALELOR COMPOZITE PE BAZA DE POLIMERI ARMATE CU FIBRE 70.66
35 622 RADUT DUMITRU SC CERTIND SA ORGANISM DESEMNAT/NOTIFICAT PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITATII PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII CONFORM DIRECTIVEI 89/106/EEC 93/68/EEC TRANSPUSA IN LEGISLATIA NATIONALA PRIN HG 622/2004 70,00
36 846 Cosma Constantin Universitatea Babes-Bolyai LABORATOR DE CERTIFICARE A EXPUNERII LA RADON PENTRU POPULATIA ROMANIEI 70.00
37 4535 REPANOVICI ANGELA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV LABORATOR DE EXPLOATARE A RESURSELOR INFORMATIONALE IN SOCIETATEA CUNOASTERII 70,00
38 6777 BANICERU MIHAELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA Dezvoltarea si acreditarea unui laborator de analize biofarmaceutice in concordanta cu directivele europene referitoare la noi tehnici de diagnoza (prin analiza markerilor biologici) si de testare a medicamentelor 70.00
39 2851 IONEL IOANA UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA LABORATOR INDEPENDENT PENTRU ANALIZA GAZELOR DE ARDERE, CALITATEA AERULUI SI IMPACTUL ECOLOGIC AL INSTALATIILOR DE ARDERE. DEZVOLTARE SI ACREDITARE 69.66
40 521 BOCA ELENA S.C. COMPANIA DE CERCETARI APLICATIVE SI INVESTITII S.A. Dezvoltarea si acreditarea Unitatii Nucleare pentru analiza radionuclizilor din alimente, apa si sol, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene 69.00
41 625 HUTIU GHEORGHE UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD CREAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE IN VEDEREA EVALUARII CONFORMITATII REPARTITOARELOR DE COSTURI DE INCALZIRE 69,00
42 891 FARCASANU ILEANA CORNELIA Universitatea din Bucuresti INFIINTAREA SI ACREDITAREA UNUI LABORATOR PENTRU PRODUCEREA PE SCARA LARGA A PROTEINELOR RECOMBINANTE 69,00
43 9695 NEAGOE STELIAN UNIVERSITATEA PETROL - GAZE PLOIESTI Dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformitatii in domeniul analizelor chimice si analizei instrumentale pentru controlul si monitorizarea poluarii 69,00
44 752 ALEXANDRESCU CORNELIU MIHAIL Facultatea Transporturi Catedra Telecomenzi si Electronica εn Transporturi Laboratorul de certificare pentru domeniul Sistemelor Inteligente de Transport 68,67
45 2115 PASARIN BENONE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD-IASI CREAREA INFRASTRUCTURII LABORATORULUI DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE LA APA  SI SOL SI CERTIFICAREA CALITATII SI CONFORMITATII PRODUSELOR ACVATICE 68,67
46 5976 ROMAN Cecilia INCDO INOE-2000 Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Implementarea sistemului calitatii, acreditarea si certificarea unui laborator destinat controlului reziduurilor chimice in produse alimentare, conform prevederilor Uniunii Europene 68,67
47 965 Bercea Sorin Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara  Horia Hulubei Acreditarea RENAR pentru CMRID ca organism pentru certificare produse 68,33
48 1102 BUSURCA ROXANA IRINA S.C.BIOTEHNOS S.A. Acreditarea Laboratorului de incercari pentru certificarea calitatii si conformitatii plantelor medicinale ca materii prime pentru industriile farmaceutica si alimentara conform Directivei 24/2004/EC 68,33
49 3378 SCOREI ION-ROMULUS SC NATURAL RESEARCH SRL CREAREA UNUI NOU LABORATOR PENTRU STABILIREA CALITATII FURAJELOR IN CONFORMITATE CU NORMELE SI PRACTICILE EUROPENE DIN DOMENIU 68,00
50 1596 SERBANCEA FLOAREA Compania de Cercetari Aplicative si Investitii S.A. CREAREA INFRASTRUCTURII DE CERTIFICARE PRODUSE SI DEZVOLTAREA COMPETENTEI IN EVALUAREA CONFORMITATII ALIMENTELOR PRIN DETERMINAREA ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC 67,67
51 5344 RADU Marin S.C. CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALE MACROMOLECULARE SI MEMBRANE SA CREAREA LABORATORULUI DE CARACTERIZARE A MEMBRANELOR IN DIRECTA CORELARE CU DIRECTIVELE EUROPEENE SI LEGISLATIA NATIONALA DE TRANSPUNERE 67,67
52 6850 SEBE CRISTINEL ICECON S.A. - INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII BUCURESTI LABORATOR PENTRU DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DE PERFORMANTA TEHNICA A ELEMENTELOR DE INCHIDERE A CLADIRILOR (FERESTRE, USI, FATADE CORTINA, GEAMURI TERMOIZOLATOARE) 67,33
53 1721 LUCANU GHEORGHE-VIRGIL AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI TEHNOLOGII MILITARE IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR SI A CALITATII CAPABILITATILOR DE TESTARE A LABORATORULUI DE INCERCARI IN VEDEREA INDEPLINIRII CERINTELOR DIRECTIVELOR UNIUNII EUROPENE 73/23/CEE SI 98/37/CE 67,00
54 5171 TITOC LAURENTIA SC MATIRO SA EXTINDEREA GAMEI DE INCERCARI A UNUI LABORATOR IN DIRECTA CORELARE CU PREVEDERILE DIRECTIVELOR EUROPENE SI A LEGISLATIEI NATIONALE DE TRANSPUNERE 66,67
55 618 IORDACHE STEFANIA UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE LABORATOR ACREDITAT PENTRU EVALUAREA SI CERTIFICAREA CONFORMITATII PRODUSELOR ALIMENTARE 66.00
56 5896 STEFAN GAVRIL Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi Infiintare laborator pentru dezvoltarea si standardizarea unui sistem integrat de indicatori tehnico-economici ca support al fundamentarii strategiilor de dezvoltare durabila a agriculturii si a spatiului rural 66,00
57 5282 DUMITRESCU IOAN UNIVERSITATEA DIN PETROSANI DEZVOLTAREA CAPACITATII LABORATORULUI DE MEDIU IN VEDEREA CERCETARII PRACTICE A CALITATII FACTORILOR DE MEDIU 65,67
58 1241 Alecu Georgeta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Laborator de incercari specifice protectie mediului in domeniul ingineriei electrice 65,00
59 4439 Sandu Ion Biroul Roman de Metrologie Legala-Institutul National de Metrologie ALINIEREA METODELOR DE INCERCARE LA CERINTELE DIRECTIVELOR SI NORMATIVELOR EUROPENE SI ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE INCERCARI ╬N DOMENIUL PRESIUNI 65,00
60 5043 BALCU IONEL INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA -INCEMC- TIMISOARA INFIINTAREA SI ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE PROTECTIA MEDIULUI SI MONITORIZAREA PARAMETRILOR SPECIFICI 65,00
61 6678 Pop Lucia Doina SC ICECON SA Laborator de incercari pentru produse lamelate incleiate pentru structuri si alte produse din lemn lamelat 64,67
62 4152 POPOVICI CATALIN-GEORGE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI LABORATOR DE ENERGETICA SOLARA 64,33
63 9679 BOGDAN GABRIEL LUCIAN SOCIETATEA COMERCIALA UZINA MECANICA SADU S. A. Dezvoltarea capacitatii  Laboratorului pentru testarea, evaluarea si cerificarea caracteristicilor de performanta si siguranta a munitiilor calibre mici 64,00
64 2015 MOCANU VERONICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE ASIGURARE A CALITATII SI DEZVOLTAREA UNUI CENTRU DE TESTARE INTERLABORATOARE PENTRU ANALIZA VITAMINEI D SI METABOLITILOR SAI 63,67
65 606 STANOIU CRISTIAN GABRIEL SC LABOREX 2000 SRL DEZVOLTAREA COMPARTIMENTULUI DE ANALIZE INSTRUMENTALE PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII SI SIGURANTEI ALIMENTELOR SI BAUTURILOR IN VEDEREA ALINIERII LA NIVELUL PIETII DIN UNIUNEA EUROPEANA 63,00
66 3478 Popov Constantin Institutul de Cercetare Dezvoltare Agricola Fundulea Dezvoltarea infrastructurii laboratorului de protectia plantelor in vederea efectuarii testelor de eficacitate biologica a produselor fitosanitare, in conformitate cu normele europene 61,67
67 7479 DREUCEAN MIRCEA FLORINEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA LABORATOR DE VERIFICARE METROLOGICA PENTRU LUNGIMI, DEBITE SI CANTITATI 61,33
68 4094 Andries Gabriel Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca Implementareasistemului calitatii, acreditarea si certificarea laboratorului de medicina nucleara al spitalului clinic judetean de urgenta Cluj-Napoca 61,00
69 4316 POPA BADEA S.C. Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG S.A. Dezvoltarea si imbunatatirea performantelor si a calitatii aparaturii, echipamentelor si instalatiilor specifice necesare efectuarii incercarilor la inalta tensiune (tensiune de frecventa industriala si impuls de tensiune de trasnet si de comutatie) 60,00
70 4552 IONESCU ION Filiala INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE EXTINDEREA ACREDITARII PENTRU INCERCARI SPECIFICE AFLATE SUB INCIDENTA DIRECTIVEI EUROPENE DE JOASA TENSIUNE SI A STANDARDELOR ARMONIZATE PENTRU ECHIPAMENTE DE COMUTATIE 60,00
71 1105 Kleps Irina Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie Extinderea competentelor Laboratorului de Nanotehnologii prin dezvoltarea infrastructurii in domeniul Analizelor de Suprafata, in conformitate cu cerintele europene (AS ?NANOLAB) 59,00
72 10291 STANOIU CRISTIAN  GABRIEL SC QUALITY CONTROL CONSULTING SRL CREAREA UNUI LABORATOR DE ETALONARE A ECHIPAMENTELOR DIN INFRASTRUCTURA DE EVALUARE SI CERTIFICARE A CONFORMITATII PRODUSELOR LA NIVELUL CERINTELOR UE. 58,67
73 631 IONESCU ANA-MARIA SC FIATEST SRL ORGANISM DE INSPECTIA PRODUSELOR CONFORM STANDARDULUI ISO 17020 – F- INSPECT 58,00
74 2268 DASCALU SIMION CENTRUL EUROPEAN DE AFACERI INVENTICA SI CERCETARE S.A. PROIECT DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE EVALUARE SI CERTIFICARE A CONFORMIT├TII AL CENTRULUI EUROPEAN DE AFACERI INVENTIC├ & CERCETARE S.A. 58,00
75 2679 POPA LENUTA ICPE SA IMPLEMENTAREA DE METODE DE INCERCARE PENTRU CABLURI DE JOASA TENSIUNE, CONFORM CERINTELOR UE 56,00
76 3203 POPA TUDOREL Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor - Filiala Iasi MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE DE INCERCARI, IN VEDEREA SATISFACERII CERINTELOR PIETEI DE MATERIALE DE CONSTRUCTII DIN ZONA MOLDOVEI PRIVIND CERTIFICAREA DE CONFORMITATE A PRODUSELOR 55,00
77 1263 POPA SORIN - ADRIAN INSTITUTUL DE CERCETRI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII LABORATOR PENTRU TESTAREA DE SIGURANTA SI SECURITATE A MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR MOBILE IN VEDEREA ASIGURARII  PROTECTIEI VIETII SI SANATATII PERSOANELOR EXPUSE RISCURILOR IN TIMPUL LUCRULUI 54,33
78 636 Niculescu Marius-Dan SC GLOBAL CERT SA Dezvoltarea unui organism de certificarea sisteme pentru certificarea productiei in fabrica confom Directivei 106/89 52,67
79 612 COSTACHE ION CENTRUL DE TESTARE,ANALIZA SI RECEPTIE CRESTEREA COMPETENTEI LABORATORULUI PRIVIND EVALUAREA CONFORMITATII CONFECTIILOR TEXTILE IN ECHIPAREA ARMATEI IN TARA SI IN TEATRELE DE OPERATII NATO 49,33
80 635 Niculescu Marius-Dan SC GLOBAL CERT SA Înfiinţarea unui organism de certificare produse în scopul certificării produselor periculoase de tipul substanţelor şi amestecurilor explozive, folosite în scopuri civile 31,67
81 4042 DUMITRU ALEXANDRU AEROFINA S.A. BUCURESTI DOTAREA SI MODERNIZAREA LABORATORULUI DE INCERCARI IN VEDEREA ACREDITARII PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITATII PRODUSELOR 30,67
82 295 Bologa Octavian Constantin Universitatea Lucian Blaga din Sibiu CONFIGURAREA UNUI LABORATOR ACREDITAT PENTRU TESTAREA CONFORMITATII MATERIALELOR SI TEHNOLOGIILOR UTILIZATE IN PROCESELE DE DEFORMARE PLASTICA neeligibil tehnico-ştiinţific
83 304 Albu Ruxandra Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Laborator de Endoscopie Digestiva – Studiu pilot pentru implementarea unui program national de screening si preventie a cancerului colorectal prin colonoscopie. Realizarea unui algoritm privind analgosedarea la colonoscopie neeligibil tehnico-ştiinţific
84 335 Ragusitu Adrian Filiala ICEMENERG SA Acreditare laborator pentru evaluare performante, eficienta echipamentelor energetice si stabilire nivel emisii poluante in conformitate cu reglementari impuse de UE neeligibil tehnico-ştiinţific
85 439 Oprisan Sorin Institutul pentru calculul si experimentarea structurilor aero-astronautice Laborator de analiza - testare - evaluare - certificare a structurilor complexe in domeniul NVH neeligibil tehnico-ştiinţific
86 554 GRANDO IOAN HYDRO ENGINEERING S.A Dezvoltarea capacitatii laboratorului de εncercari masini hidraulice εn domeniul evaluarii si certificarii conformitatii acestuia cu prevederile si directivele  standardelor europene. neeligibil tehnico-ştiinţific
87 604 LUPASCU I. TRAIAN-VALENTIN SC INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI SA BUCURESTI DEZVOLTAREA LABORATORULUI DE INCERCARI A PRODUSELOR DIN LEMN, PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU, CONFORM DIRECTIVEI 89/106/EEC-PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII-SI A LEGISLATIEI NATIONALE ARMONIZATE neeligibil tehnico-ştiinţific
88 605 STANOIU CRISTIAN  GABRIEL SC LABOREX 2000 SRL EXTINDEREA LABORATORULUI DE ELECTROSECURITATE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII PRODUSELOR ELECRICE SI ELECTRONICE CONFORM DIRECTIVEI UE DE JOASA TENSIUNE SI STANDARDELOR ROMANESTI neeligibil tehnico-ştiinţific
89 607 STANOIU CRISTIAN GABRIEL SC LABOREX 2000 SRL EXTINDEREA LABORATORULUI DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA PENTRU VERIFICAREA SECURITATII COMPONENTELOR ELECTRONICE FOLOSITE IN INDUSTRIA DE AUTOVEHICULE neeligibil tehnico-ştiinţific
90 613 POPA GHEORGHE INSTITUTUL DE INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU INDUSTRIA CHIMICA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU EVALUAREA SI CERTIFICAREA ACTIVITATILOR CE INTRA IN ATRIBUTIILE M.E.C., AFERENTE TRANSPORTULUI RUTIER AL MARFURILOR PERICULOASE CONFORM CODULUI ADR neeligibil tehnico-ştiinţific
91 620 GRADINARU VIRGIL SC PROIECT BUCOVINA SA SUCEAVA DEZVOLTARE LABORATOR GEOTEHNIC neeligibil tehnico-ştiinţific
92 637 PINTILIE CONSTANTIN SC UTI SYSTEMS SA LABORATOR ACREDITAT PENTRU EVALUAREA PERFORMANTELOR SI CERTIFICAREA EMC A CONFORMITATII PRODUSELOR neeligibil tehnico-ştiinţific
93 792 STEFANESCU MARIANA Institutul National Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti Implementarea de noi metode de control, verificare si masurare, in acord cu normele si directivele europene, privind diagnosticarea functionarii turboagregatelor complexe neeligibil tehnico-ştiinţific
94 932 GABROVEANU IONEL-SORIN Institutul National Cercetare Dezvoltare Turbomotoare Bucuresti IMPLEMENTARE METODE NOI, ╬N ACORD CU NORMELE SI DIRECTIVELE EUROPENE, PRIVIND EXPERIMENTAREA SI EVALUAREA CALITATII INSTALATIILOR DE COMPRIMARE A FLUIDELOR - COMPAER neeligibil tehnico-ştiinţific
95 936 MIHAESCU LEONARD INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTIA DE MASINI Extinderea domeniului de incercari al unui laborator acreditat in acord cu prevederile directivelor sau standardelor europene armonizate si legislatiei nationale de transpunere neeligibil tehnico-ştiinţific
96 945 Teisanu Florin Institutul National de Cercetare - dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova Incercari pentru diagnoza bateriilor de racire la transformatoarele de putere neeligibil tehnico-ştiinţific
97 991 MELINTE Costica SC MIRSAND SRL Laborator de incercari materiale si produse de mecanica fina neeligibil tehnico-ştiinţific
98 1073 Roman Maria INSTITUTUL NATIONL DE CERCETARE ? DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE - IMNR MODERNIZARE SI ACREDITARE LABORATOR DE CARACTERIZARI SI INCERCARI FIZICO MECANICE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII MATERIALELOR METALICE COMPOZITE, BIOMATERIALELOR SI MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE neeligibil tehnico-ştiinţific
99 1189 Raducanu Carmen SC ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii Masini SA Extinderea gamei de incercari a unui laborator acreditat in domeniul evaluarii conformitatii calitatii in industria auto, conform Standardului ISO/TS 16949 neeligibil tehnico-ştiinţific
100 1206 PATROI EROS-ALEXANDRU Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-Cercetari Avansate Laborator de campuri magnetice intense in impulsuri neeligibil tehnico-ştiinţific
101 1235 Draghici Gheorghe Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti Dezvoltarea infrastructurii de evaluare si certificare a conformitatii  in domeniul mecanicii ruperii din Laboratorul de Examinari Distructive neeligibil tehnico-ştiinţific
102 1257 MITREA SORINA ADRIANA Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica LABORATOR DE INCERCARE SI CARACTERIZARE MATERIALE MAGNETIC DURE SI FOARTE DURE SI PRODUSE REALIZATE CU ACESTEA neeligibil tehnico-ştiinţific
103 1346 ARGHIR MINODOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE - ELIE CARAFOLI MODERNIZARE SI DEZVOLTARE LABORATOR DE INCERCARI MECANO-CLIMATICE SI AGREGATE HIDRAULICE neeligibil tehnico-ştiinţific
104 1689 ISPAS VASILE S.C.ETANSARI GRAFEX S.R.L. Evaluarea, verificarea si testarea elementelor de etansare din materiale ecologice (non-azbest) destinate etansarilor cu contact prin garnituri plate si etansarilor cu presetupa neeligibil tehnico-ştiinţific
105 1843 NOJE MIRELA ECO LAB CONSULT SRL DEZVOLTAREA CAPACITATII LABORATORULUI DE INCERCARI IN CURS DE ACREDITARE CU INCERCARILE SPECIFICE PENTRU SUBSTANTE PERICULOASE DIN AER SI PRIORITARE/PRIORITAR PERICULOASE DIN APE neeligibil tehnico-ştiinţific
106 1924 GEAMAN Virgil Universitatea Transilvania din Brasov DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SI EXTINDEREA COMPETENTELOR LABORATORULUI DE  ANALIZE STRUCTURALE SI TESTARI ╬N DOMENIUL PROCESARII MATERIALELOR CU PROPRIETATI SPECIALE neeligibil tehnico-ştiinţific
107 1977 PIRVULESCU MARIUS SOCIETATEA NATIONALA INSTITUTUL PASTEUR S.A. UNITATE COMPLEX DE MEDICINA EXPERIMENTALA neeligibil tehnico-ştiinţific
108 2132 Giacomelli Ioan Universitatea Transilvania din Brasov Dezvoltarea laboratorului de studii si cercetari metalografice neeligibil tehnico-ştiinţific
109 2215 PATRASCIOIU CRISTIAN UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI Laborator de instruire si certificare a personalului εn domeniul operarii sistemelor distribuite din rafinarii neeligibil tehnico-ştiinţific
110 2443 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DEZVOLTARE LABORATOR DE INCERCARE SI CERTIFICARE A CARACTERISTICILOR MATERIALELOR SOLICITATE IN REGIM DINAMIC neeligibil tehnico-ştiinţific
111 2713 Nita Ionel Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 - Filiala Institului de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica IHP Laborator teste de siguranta functionala a sistemelor si componentelor de actionare pneumatica neeligibil tehnico-ştiinţific
112 2888 VATAVU NICULINA S.C. INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX S.A. PETROSANI ACREDITAREA LABORATORULUI DE TESTARE A CONDUCTELOR TERMOPLASTICE/METALICE FLEXIBILE PENTRU PETROL IN VEDEREA EVALUARII RISCURILOR SPECIFICE DE ATMOSFERE EXPLOZIVE IN CONFORMITATE CU CERINTELE EUROPENE neeligibil tehnico-ştiinţific
113 3244 Simona Tanasa Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale Victor Babes Dezvoltarea si perfectionarea actualului sistem de management, prin integrarea standardelor de mediu, sanatate si securitate in munca intr-un institut national de cercetare din domeniul medical neeligibil tehnico-ştiinţific
114 3479 Amza Gheorghe Universitatea Politehnica Bucuresti Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii laboratorului de incercari ale materialelor neeligibil tehnico-ştiinţific
115 3501 Moisin Ana Maria Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPECA Laborator de caracterizare a calitatii ceramicii functionale cu proprietati electrice neeligibil tehnico-ştiinţific
116 3714 CARJA OVIDIU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI INFRASTRUCTURA PENTRU OBSERVATII ASTROMETRICE ASUPRA CORPURILOR SISTEMULUI SOLAR neeligibil tehnico-ştiinţific
117 3763 URSU VIOREL SC ICPE SA Bucuresti ACREDITAREA CENTRULUI DE EXCELENTA  EUROPEAN  NESL- ICPE  PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITATII ECHIPAMENTELOR DE CONVERSIE A ENERGIEI SOLARE SI EOLIENE neeligibil tehnico-ştiinţific
118 3854 GANGA MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CECETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE Crearea unui Laborator de Masurari Complexe pentru masurarea parametrilor mecanici in procesul de incercare a autovehiculelor, utilajelor si componentelor acestora neeligibil tehnico-ştiinţific
119 3921 CODREANU NOROCEL - DRAGOS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, CENTRUL DE ELECTRONICA TEHNOLOGICA SI TEHNICI DE INTERCONECTARE LABORATOR DE EVALUARE SI CERTIFICARE A PRODUSELOR ELECTRONICE IN CONFORMITATE CU CERINTELE DIRECTIVEI EUROPENE 2002/95/EC (ROHS) neeligibil tehnico-ştiinţific
120 4057 ANICAI LIANA JEANINA SC PETROMSERVICE SA CREAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LABORATORULUI DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE ALE COMPONENTELOR DE MEDIU IN DOMENIUL AZBESTULUI UTILIZAND TEHNICI DE MICROSCOPIE ELECTRONICA neeligibil tehnico-ştiinţific
121 4066 Balan Horia Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Dezvoltarea si Acreditarea unui Laborator de Incercari Echipamente Electrice si Electronice neeligibil tehnico-ştiinţific
122 4113 Haba Danisia UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ?GR. T. POPA? IASI Evaluarea iradierii pacientilor si a personalului medical in explorarile radio-imagistice digitale din medicina dentara neeligibil tehnico-ştiinţific
123 4127 TRAIAN ZAHARESCU SC ICPE CERCETARI AVANSATE SA EXPERTIZAREA PERFORMANTELOR FUNCTIONALE, A TEHNOLOGIILOR DE PROCESARE SI A DURATEI DE VIATA A MATERIALELOR POLIMERICE ELECTROIZOLANTE neeligibil tehnico-ştiinţific
124 4338 STAMATE SORIN S.C.AEROSTAR S.A.BACAU CENTRU DE MASURATORI TRIDIMENSIONALE PENTRU AVIATIE- CMTA-01 neeligibil tehnico-ştiinţific
125 4524 Bud Ioan UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA EVALUAREA BIODIVERSITATII, PRODUCTIVITATII SI CALITATII ORGANISMELOR ACVATICE VII DIN BAZINELE ACVATICE NATURALE SI AMENAJATE neeligibil tehnico-ştiinţific
126 4745 DINICA RODICA-MIHAELA Universitatea Dunarea de Jos-Galati LABORATOR PENTRU CERCETAREA COMPUSILOR CHIMICI DIN PLANTE CU EFECT INHIBITOR IN DEGRADAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE neeligibil tehnico-ştiinţific
127 4822 ONET AGSIONITA S.C. Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice ? ICEMENERG S.A. Dezvoltarea si imbunatatirea performantelor si a calitatii aparaturii, echipamentelor si instalatiilor specifice necesare efectuarii incercarilor la poluare artificiala neeligibil tehnico-ştiinţific
128 5082 Nedecut Silvius-Dorel Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica Laborator pentru atestarea calitatii senzorilor neconventionali de masura a curentului si tensiunii la medie tensiune conform normelor UE neeligibil tehnico-ştiinţific
129 5133 GALETESCU EMANUEL MUGUREL CENTRUL PT CERTIFICARE IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITATII DIN SECTOARELE SANATATII SI STIINTELOR VIETII BIOSAN-CERT SRL ORGANIZAREA SI DOCUMENTAREA ORGANISMULI PENTRU EVALUAREA SI CRTIFICAREA CONFORMITATII SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALIATATII SERVICIILOR IN UNITATILE SANITARE neeligibil tehnico-ştiinţific
130 5153 SELESCU LETITIA SC MINESA - INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE SA LABORATOR DE INCERCARI FIZICO-CHIMICE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SANATATEA POPULATIEI neeligibil tehnico-ştiinţific
131 5245 Anitei Mihai Universitatea din Bucuresti Certificarea conformitatii laboratorului de psihologie experimentala si psihodiagnostic. neeligibil tehnico-ştiinţific
132 5315 DIACONU ELENA AURELIA UNIVERSITATEA TEHNICA D ECONSTRUCTII BUCURESTI EXTINDERE COMPETENTA LABORATOR DRUMURI PENTRU PROFILUL MATERIALE GEOSINTETICE neeligibil tehnico-ştiinţific
133 5320 BELU MIHAELA MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR BIOMEDICALE VICTOR BABES Model pentru perfectionarea sistemului contabil prin implementarea Standardelor Internationale de Contabilitate in institutele nationale de cercetare-dezvoltare neeligibil tehnico-ştiinţific
134 5578 BARSANESCU PAUL-DORU UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI - IASI EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI ACREDITAREA LABORATORULUI DE TENSIUNI REMANENTE neeligibil tehnico-ştiinţific
135 5984 Lupu Nicoleta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi Stabilirea, perfectionarea si validarea metodelor de analiza fizico-chimica a nanomaterialelor si materialelor nanocompozite, in directa corelare cu prevederile legislatiei internationale. neeligibil tehnico-ştiinţific
136 6648 DINU GABRIELA LABORATOR PENTRU EXPERTIZE SI INCERCARI MECANICE LABORATOR PENTRU EXPERTIZE SI INCERCARI MECANICE neeligibil tehnico-ştiinţific
137 6688 Milea Victoria SC ICECON SA Laborator de incercari pentru produse geosintetice (geomembrane, geotextile, georetele, geocompozite) neeligibil tehnico-ştiinţific
138 6972 Mihai Alexandrina Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Dezvoltarea unui centru de evaluare nedistructiva a conformitatii materialelor si sistemelor prin termografiere si metode complementare. neeligibil tehnico-ştiinţific
139 6985 Murariu Alin Constantin Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale - ISIM Timisoara Dezvoltarea infrastructurii laboratorului de Incercari, Examinari si Analize in scopul validarii si acreditarii metodelor de producere a materialelor de referinta utilizate in laboratoarele de incercari pentru evaluarea conformitatii produselor neeligibil tehnico-ştiinţific
140 6993 DIACONU-SOTROPA DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI INITIERE LABORATOR DE EVALUARE SI CERTIFICARE A CONFORMITATII PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII PRIVIND REACTIEI LA FOC SI SERVICIILOR DE PROIECTARE DUPA EUROCODURI IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU neeligibil tehnico-ştiinţific
141 7091 CALIN GHEORGHE S.C.Q'NET INTERNATIONAL S.R.L. DEZVOLTAREA UNUI ORGANISM COMPLEX DE CERTIFICARE DE CONFORM. PT. UNITATILE FUNCTIONALE IT(UFIT), PRECUM SI A PACHETULUI DE INSTRUM. DE CERTIFICARE DE CONFORM. CU CERINTELE EUROPENE A UFIT IN ROMANIA neeligibil tehnico-ştiinţific
142 7099 Ciulea Lucia Monica Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale - ISIM Timisoara Organism de coordonare a programelor de incercari de performanta interlaboratoare, pentru laboratoarele de evaluare a conformitatii din Romania neeligibil tehnico-ştiinţific
143 7436 COSTACHESCU ELENA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD-IASI OPORTUNITATEA CREERII UNUI LABORATOR PENTRUDETERMINAREA ORIGINII, A CALITATII PIELII, PARULUI SI BLANITELOR OBTINUTE DIN EXPLOATAREA ANIMALELOR DE INTERES ZOOTEHNIC neeligibil tehnico-ştiinţific
144 7455 Nisipeanu Steluta Elisabeta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont Crearea unui organism de certificare personal cu competente de evaluare a conformitatii cu legislatia armonizata in domeniul securitatii si sanatatii in munca neeligibil tehnico-ştiinţific
145 7757 MELINTE TOADER SC SEEKTRON SRL Laborator de evaluare si certificare a conformitatii materialelor si produselor stabilite prin Directiva Uniunii Europene RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) neeligibil tehnico-ştiinţific
146 7758 BOLOCAN RADU TEODOR BBSC COMMUNICATIONS SYSTEMS S.R.L. ACREDITAREA SREN/ISO 17025/2005 SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LABORATORULUI DE METROLOGIE - ETALONARI SI INCERCARI neeligibil tehnico-ştiinţific
147 7933 Ciupina Victor Universitatea Ovidius Constanta IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR MICROSCOPULUI ELECTRONIC PRIN TRANSMISIE PHILIPS CM120ST PRIN UPGRADARE HARDWARE SI SOFTWARE neeligibil tehnico-ştiinţific
148 8620 RADULESCU GEORGETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICA - ICCF Organizarea si acreditarea unui laborator de microbiologie conform ISO 17025 si reglementarilor UE in vederea certificarii si valorificarii microorganismelor depozitate. neeligibil tehnico-ştiinţific
149 8899 ANCA AUREL UNIUNEA FUNDATIA AUGUSTA DIN TIMISOARA Laborator mobil pentru determinarea nivelului de vibratii, zgomote Si defecte de material prin metode nedistructive neeligibil tehnico-ştiinţific
150 10034 TUSALIU PETRE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DEZVOLTAREA CAPABILITATII DE INVESTIGARE SI DETERMINARE A IMPACTULUI POLUARII ELECTROMAGNETICE ASUPRA CALITATII MEDIULUI SI SANATATII UMANE PRIN ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE INCERCARI DE INALTA neeligibil tehnico-ştiinţific
151 10343 BUTUR DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII UNEI UNITATI DE EVALUARE A CALITATII IN LABORATOARELE CNEMM DIN INCDMI CANTACUZINO PENTRU METODELE SI INCERCARILE DE MICROBIOLOGIE IN VEDEREA ACREDITARII neeligibil tehnico-ştiinţific
152 10344 CRAMARIUC RADU CENTRUL DE COMPETENTA IN ELECTROSTATICA SI ELECTROTEHNOLOGII SISTEM DE CALITATE PENTRU UN LABORATOR DE VERIFICARE A PROPRIETATILOR ELECTROSTATICE ALE MATERIALELOR, SUBPRODUSELOR SI PRODUSELOR FINALE neeligibil tehnico-ştiinţific