Lista propunerilor de proiecte - Modulul 4, Rezultatele evaluării - Competiţia ianuarie 2006
LISTA DE REZERVA
         
Nr. crt. Nr.  inreg. Director de proiect Denumire institutie Titlu proiect  Punctaj
1 619 CARLANESCU CRISTIAN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI METODE DE MASURARE NOI, IN DOMENIUL EFICIIENTEI  ARDERII SI ACOPERIRILOR TERMOREZISTENTE, ASIMILATE IN CONFORMITATE CU ULTIMELE DIRECTIVE SI NORME EUROPENE 79,67
2 725 GRECU MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE Laborator de testare si evaluare detergenti, sapun, produse cosmetice 79,67
3 4686 ZISU DANIELA Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului-ICIM Bucuresti DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LABORATORULUI DE CALITATEA AERULUI IN ACORD CU PREVEDERILE DIRECTIVELOR PRIVIND INSTALATIILE MARI DE ARDERE  (2001/80/CE) SI DE INCINERARE A DESEURILOR (2000/76/CE) 79,33
4 6858 Dinu Georgica S.C.CertRom S.R.L Extinderea activitatii in domeniul reglementat de directica 89/106/CEE privind materialele de constructii , in vederea imbunatatirii serviciilor de certificare CertRom acreditat in sistem national si recunoscut de MTCT 79,33
5 8355 Carp Carare Mihai Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina veterinara Iasi LABORATOR DE BIOSECURITATE A PRODUSELOR ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA 79,00
6 9340 HOZA DOREL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Dezvoltarea infrastructurii Centrului de cercetare pentru acreditarea ca organism de evaluare si certificare a conformitatii in domeniul pomiculturii integrate si organice 79,00
7 5812 CIMPEANU CORNELIA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII Laborator pentru determinarea caracteristicilor tevilor si fitingurilor din materiale plastice 78,67
8 4992 Atudorei Alexei Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului ICIM Bucuresti Dezvoltarea unui laborator de experimentare, testare si analize pentru controlul calitatii apei potabile in deplina conformitate ce cerintele UE 78,33
9 8118 Teodorescu Cristian Mihail Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Laborator de caracterizare structurala si compozitionala a suprafetelor si interfetelor in conditii de ultravid 78,33
10 244 GRIMBERG RAIMOND INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA LABORATOR ACREDITAT PENTRU EXAMINARI NEDISTRUCTIVE PRIN CURENTI TURBIONARI A PRODUSELOR CONFORME CU DIRECTIVA 97/23/EC 78,00
11 339 GHEORGHE ANGELA INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE S.A. BUCURESTI DEZVOLTAREA SI IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR SI A CALITATII APARATURII NECESARE EFECTUARII INCERCARII LA OBOSEALA PENTRU PRODUSELE DIN OTEL BETON UTILIZATE CA ARMATURI INGLOBATE IN CONSTRUCTII 78,00
12 1993 DRAGOMIR EUGEN BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE Dezvoltarea si acreditarea unui laborator de incercari in domeniul debite, energie termica, volume, pentru asigurarea preluarii Directivelor Europene. 78,00
13 3623 Ilie Cristinel Ioan Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Laborator mobil destinat evaluarii si certificarii echipamentelor electrice in domeniul emisiilor si oboselii acustice si determinarea timpului de viata remanent al utilajelor 78,00
14 4115 PORGE ELISABETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA EXTINDEREA DOMENIULUI ACREDITAT PENTRU ETALONARI CALIBRE SI INSTRUMENTE DE MASURARE LUNGIMI 77,67
15 1041 RADU GABRIEL LUCIAN Centrul de Bioanaliza-Institutul National de C-D pentru Stiinte Biologice Organizarea si acreditarea unui laborator de incercari-terta parte pentru analiza aditivilor alimentari 77,33
16 3890 Tulearca Adrian-Marian AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI TEHNOLOGII MILITARE Dezvoltarea capacitatii de testare si evaluare in domeniile standardelor SR EN 13763, din cadrul Directivei 93/15/EEC 77,33
17 4592 BORDEA Marilena Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie EXTINDEREA ACREDITARII LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE CLINICA III DIN INRMFB CU INCERCARI  IMUNOLOGICE PRIN CHEMILUMINISCENTA IN ACORD CU DIRECTIVELE UE TRANSPUSE IN LEGISLATIA ROMANEASCA 77,33
18 600 IORDACHE LAZAR OFICIUL TEHNIC DE DISPOZITIVE MEDICALE DEZVOLTAREA LABORATORULUI METROLOGIE, AFLAT IN CURS DE ACREDITARE, PRIN EXTINDEREA GAMEI DE INCERCARI/ETALONARI SI DOTAREA CU ECHIPAMENTELE NECESARE ACESTOR ACTIVITATI 77,00
19 639 BOBOC CAMELIA ASCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANI Dezvoltarea unui organism de certificare al sistemului de management al sigurantei alimentare OCSMSA, din domeniul agroalimentar in conformitate cu  standardele din domeniu 77,00
20 755 GRECU MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE Laborator de incercari ( analize fizico-chimice ) a produselor de stingere a incendiilor 77,00
21 1273 STANOI VALERICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA ICMET CRAIOVA CREAREA SI ACREDITAREA UNUI LABORATOR PENTRU EVALUAREA PERFORMANTELOR CIRCUITELOR IMPRIMATE IN EXECUTIE LEAD FREE CONFORM DIRECTIVEI ROHS 77,00
22 1314 SAPCALIU AGRIPINA SC. INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU APICULTURA SA. ACREDITAREA UNUI LABORATOR DE PATOLOGIE A ALBINELOR ╬N VEDEREA DIAGNOSTICARII BOLILOR ╬NSCRISE PE LISTA OIE SI  A INTOXICATIILOR LA ALBINE 77,00
23 1655 BOJAN ELENA SC DESAN SRL NOI METODE DE MASURARE IN ACORD CU DE 8/98 CEE SI LEGISLATIA NATIONALA IN CURS DE TRANSPUNERE (HG 956/2005) REFERITOR LA MONITORIZAREA PRODUSELOR BIOCIDE TIPURILE 2 SI 11 DEFINITE PRIN LEGE 77.00
24 2075 TRENTEA CRISTIAN MIRCEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI Metode de masurare-monitorizare si diagnosticare, in domeniul experimentarii turbomotoarelor si grupurilor cogenerative, in conformitate cu ultimele directive si norme europene 77,00
25 5366 VASILE VASILICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR ASIMILAREA SI IMPLEMENTAREA DE NOI METODE DE INCERCARE PREVAZUTE DE STANDARDELE EUROPENE ARMONIZATE IN VEDEREA EXTINDERII DOMENIULUI DE ACREDITARE A LABORATORULUI 77,00
26 627 CIUBUC GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA - FILIALA PLOIESTI CONSOLIDAREA LABORATORULUI DE INCERCARI FIZICO - CHIMICE CU O COMPONENTA DE MEDIU 76,33
27 1172 DOLGA VALER Universitatea Politehnica din Timisoara Laborator pentru calibrarea si analiza performantelor robotilor 76,33
28 617 IORDACHE STEFANIA UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE DEZVOLTAREA SI ACREDITAREA INFRASTRUCTURII DE EVALUARE SI CERTIFICARE A CONFORMITATII PENTRU ANALIZA POLUANTILOR DE MEDIU IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA EUROPEANA 76,00
29 782 Gheorghiu Mihaela Centrul International de Biodinamica Dezvoltarea capabilitatilor si finalizarea acreditarii laboratorului de incercari pentru siguranta alimentelor (lapte si miere) 76.00
30 983 Carceag Mihaela Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie ? INCDTP Bucuresti Implementarea metodelor de incercare stabilite prin standardele armonizate, pentru dispozitivele medicale neactive 76,00
31 1471 DUMITRU ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU EVALUAREA INTEGRITATII STRUCTURILOR IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL SINTAP 76.00
32 2444 SIMION GABRIELA ANCA CRISTINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI METODE SI ALGORITMI PENTRU EVALUAREA SI CERTIFICAREA CONFORMITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE 76,00
33 4836 USTUROI MARIUS-GIORGI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI INFIINTAREA UNUI LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE PENTRU CARNEA SI OUALE DE PASARE SI DE CERTIFICARE A CALITATII MATERIALULUI BIOLOGIC AVICOL 76,00
34 6650 RAPA MARIA SC INCERPLAST SA EXTINDEREA DOMENIULUI DE ACREDITARE A LABORATORULUI PENTRU EFECTUAREA DE INCERCARI FIZICO-CHIMICE PRIVIND BIOCOMPATIBILITATEA DISPOZITIVELOR MEDICALE, IN CORELARE CU  DIRECTIVELE EUROPENE SI LEGISLATIA NATIONALA DE TRANSPUNERE 76,00
35 8253 MANOLACHE ADRIAN S.C. Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG S.A. Bucuresti Extinderea domeniului acreditat al Sectiei Expertiza, Diagnoza Metal, pentru expertizarea materialelor metalice prin metode de control nedistructiv si distructiv εn conformitate cu prevederile directivei europene 97/23/CE 76.00
36 8475 GHIBU NICOLAE FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE CERTSIGN S.R.L. LABORATOR DE EVALUARE A CONFORMITATII PRODUSELOR SOFTWARE IN RAPORT CU DOCUMENTELE NORMATIVE NATIONALE SI EUROPENE 76,00
37 3331 STAICU CONSTANTIN DAN DORIN REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA DEZVOLTAREA CAPACITATII DE EVALUARE, VERIFICARE SI TESTARE A LABORATORULUI DE APE UZATE IN VEDEREA ACREDITARII 75,67
38 2558 GEORGIAN CORINA SC EUROTEST SA Extinderea domeniului de acreditare a laboratorului de incercari. Incercari ale sistemelor de izolatie 75.33
39 336 MOCANU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI EXTINDEREA ACREDITARII LABORATORULUI DPMRMA PENTRU ACTIVITATEA DE MONITORARE A RADIOACTIVITATII MEDIULUI IN VEDEREA DEZAFECTARII REACTORULUI NUCLEAR VVR-S DIN IFIN-HH 75,00
40 1021 Tanasie Gabriela Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara Dezvoltarea Laboratorului de Imunologie in vederea armonizarii cu standardele si directivele Uniunii Europene 75,00
41 4169 CURTU IOAN Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV LABORATOR DE TESTARE, ANALIZA, EXPERIZA SI CERTIFICARE CONFORM NORMELOR ue, A COMPORTARII STATICE A MATERIALELOR NEMETALICE REALIZATE DIN ACESTEA 75,00
42 5080 sebe cristinel institutul de cercetari pentru echipamente si tehnologii in constructii Laborator de incercari echipamente mecanice de securitate si protectie a valorilor umane si materiale 75,00